fbpx
aurinkopaneleiden edessä nainen kypärä päässään työskentelee tietokoneella

Nordic Generation Oy vuokraa aurinkovoima-alueen Mikkelin kaupungilta

Aurinkovoimalainvestointi etenee Mikkelissä: Nordic Generation Oy vuokraa aurinkovoima-alueen Mikkelin kaupungilta. Vuokrattava alue mahdollistaa jopa 100 MW:n voimalan rakentamisen. Suursuon alueelle Vehmaskylään suunnitteilla oleva voimala voisi tuottaa sähköä jo vuonna 2026.

Mikkelin kaupunki ja Nordic Generation Oy tekevät maanvuokraussopimuksen, mikä mahdollistaa mittavan aurinkoenergiainvestoinnin toteuttamisen. Kaupunki on tehnyt maanvuokraamisesta viranhaltijapäätöksen. Osapuolet allekirjoittavat vuokrasopimuksen vuokraamispäätöksen valitusajan umpeuduttua.

Aurinkovoimalalle kaupungilta vuokrattava alue on lähes 130 hehtaaria. Vuokra-alue sijoittuu Mikkelin kaupungin omistamalle maalle Vehmaskylässä, kaupungin keskustasta noin 18 kilometriä koilliseen.

Nordic Generation Oy:n toimitusjohtaja Marko Salmela kertoo, että Mikkelin Suursuon alueelle suunnitteilla oleva voimala voisi tuottaa sähköä jo vuonna 2026. Nyt esisuunnitteluvaiheessa selvitetään, miten aurinkopaneeliratkaisut toteutetaan. Samalla laaditaan luvituksessa tarvittavia ympäristö- ja luontoselvityksiä.

– Vuokrattava alue mahdollistaa jopa 100 MW:n voimalan rakentamisen. Hankkeen lopullinen laajuus tarkentuu suunnittelun edetessä. Olemme kiinnostuneita vuokraamaan myös lisää alueita muilta maanomistajilta. Sähkönsiirtokapasiteettia alueelta löytyy, sillä Fingridin siirtoverkko ja Visulahden sähköasema sijaitsevat suhteellisen lähellä, Salmela kertoo.

– Mikkelin kaupunki vuokraa alueen 45 vuodeksi. Vuokrattu alue sijaitsee osin ojitetulla suoalueella, ja kaupunki on arvioinut alueen merkityksen metsätalouden kannalta vähäiseksi, kuvaa kaupungin maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs.

Useampia aurinkovoimahankkeita on käynnistynyt sen jälkeen, kun soveltuvia maa-alueita kartoitettiin Mikkelissä noin vuosi sitten. Mikkelin kaupungin kehitysyhtiö Miksei Oy on ollut mukana selvittämässä aurinkovoimalle soveltuvia alueita, markkinoinut alueita aurinkovoimayhtiöille ja vienyt asioita eteenpäin yhtiöiden kanssa.

– Hankkeen myötä Mikkelin alueen rooli kasvaa valtakunnallisesti merkittävänä aurinkoenergian tuottajana ja auttaa uuden sähköintensiviisen toiminnan sijoittumista tänne, kertoo ohjelmajohtaja Jussi Heinimö kehitysyhtiö Mikseistä.

Mikkelin seudulla on runsaasti aurinkovoiman tuotantoon sopivia alueita. Kaupungin läpi kulkeva Fingridin kantaverkko mahdollistaa aurinkovoimaloiden ja muun sähköintensiivisen toiminnan liitettävyyden sähköverkkoihin.

Lisätiedot

Marko Salmela, toimitusjohtaja
Nordic Generation Oy
Puh. 0400 164 981
marko.salmela@nordicgeneration.com

Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja
Mikkelin kaupunki
Puh. 040 129 5152
topiantti.aikas@mikkeli.fi

Jussi Heinimö, ohjelmajohtaja
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Puh. 040 5440 936
jussi.heinimo@mikseimikkeli.fi

Nordic Generation Oy on vuonna 2022 suomalainen yhtiö, joka keskittyy tuuli- ja aurinkoenergiahankkeiden suunnitteluun ja projektirakentamiseen. Nordic Generation Oy on perustanut hanketta varten erillisen yhtiön, Mikkeli S SPC Oy:n, jonka kotipaikka on Mikkeli.

Nordic Generation Oy:n omistaa englantilainen Nordic Generation Limited, joka tekee yhteistyötä Octopus Energy Generationin kanssa. Octopus on yksi suurimmista eurooppalaisista uusiutuvaan energiaan sijoittavista yhtiöistä.

Nordic Generation on keskittynyt toimimaan Suomen markkinoilla. Suomessa yrityksellä on ollut tuulipuistohankkeita vuodesta 2021. Yrityksen tavoite on investoida uusiutuvaan energiaan niin, että se hyödyttää vastuullisia kuluttajia, yhteisöjä ja sijoittajia sekä parantaa elinympäristön tilaa.

Lue lisää: nordicgeneration.com

Kuva: Nordic Generation Oy:n Suursuon aurinkovoimahankkeen sijainti. (Lähde: Mikkelin kaupunki)

Kartta: Kaupungin maaomaisuus Suursuon alueella merkitty vaalean vihreällä, Nordic Generation Oy:lle (Mikkeli S SPC Oy) vuokrattavat alueet merkitty sinivihreällä alueella. (Lähde: Mikkelin kaupunki)

Aurora Powertrains eSled - electric snowmobile

Aurora Powertrains Oy ja Kiinteistökehitysyhtiö Naistinki Oy ovat sopineet akustotehtaan ja sähkömoottorikelkkatehtaan käynnistämisestä Mikkelissä

Yhtiön kotipaikka on Rovaniemi, mutta sijoittautumispäätöksen myötä kotipaikaksi vaihtuu Mikkeli.

Yhtiön tuotekehitys- ja testaustoiminnot sekä asiakasprojektit säilyvät Rovaniemellä.

Aurora Powertrainsin eSled-sähkömoottorikelkka on yksi maailman ensimmäisistä alusta asti sähkökäyttöiseksi suunnitelluista moottorikelkoista. Vuodelle 2023 yrityksellä on noin 80 sähkökelkan ennakkotilauskanta.

Aurora Powertrainsin akusto on modulaarinen, vesitiivis ja energiatiheydeltään markkinoiden parhaimmistoa. Akustoon kehitetyn lämmönhallintajärjestelmän ansiosta se soveltuu vaativiin olosuhteisiin, esimerkiksi sähkökäyttöisten pienlentokoneiden voimanlähteeksi.

Yhteistyö Naistinki Oy:n kanssa on sujunut jouhevasti

Tehtaiden sijoittautumispäätös eteni nopeasti kevään 2023 aikana.

”Ratkaisuhakuisuus oli merkittävässä osassa päätöksenteossa. Uskomme Mikkeliin syntyvän sähköisen liikkumisen klusterin hyödyttävän niin aluetta, kuin siihen osallistuvia yrityksiäkin”, kertoo Aurora Powertrainsin toimitusjohtaja Matti Autioniemi.

“Toiminnan sydämen, eli akustotuotannon käynnistyminen, tulee palvelemaan Aurora Powertrainsin lisäksi myös alueen sähkövenetuotantoa ja useita muita sovelluksia”, Naistinki Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki arvioi.

Sähköinen liikkuminen nosteessa

Aurora Powertrainsin sijoittamispäätös on jatkoa alueellisen sähköisen liikkumisen klusterin kehittymiselle. Jo aiemmin toimintansa Tuskussa aloitti sähköveneitä valmistava Valkama Watercrafts Oy. Valkaman sähköveneet lanseerattiin vuonna 2023 Yhdysvalloissa ja ensimmäiset jälleenmyyntisopimukset on tehty.

Klusterin tavoitteena on rakentaa kokonaisvaltainen tuotanto- ja loppukäyttäjäketju sähköiseen liikkumiseen kuluttaja-asiakkaille ja yrityksille sekä monipuolistaa tulevien yritysten osaamista ja tuoteportfoliota. Jatkossa pyritään saamaan lisää yrityksiä osaamiskeskittymään ja haetaan aktiivista yhteistyötä alihankkijoiden ja tutkimus- ja tuotekehityskorkeakoulujen kanssa. Näin luodaan Mikkeliin työllistymismahdollisuuksia tulevaisuuden toimialoilla.

“Nyt saatu sijoittuminen tukee Naistinki Oy:n tavoitetta edistää sähköisen liikkumisen klusteria. Yhdessä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa meidän on tarkoitus käynnistää hanke klusterin edelleen vahvistamiseksi”, Ylijoki kertoo.

Samalla hän kiittää kaikkia osapuolia, jotka ovat edesauttaneet klusterin syntymistä.

Toimijat tekevät yhdessä työtä myös muun muassa latauslaitteiden kokoonpanon käynnistämiseksi Mikkelissä.

Klusterin arvioidut työllisyysvaikutukset ovat alkuun joitain kymmeniä henkilötyövuosia. Täydessä tuotantovaiheessa vaikutus on yli 100 henkilötyövuotta.

Suunnitellut tuotantomäärät ovat seuraavat:

Sähköklusterin tuotantomäärät

Lisätietoja:

Aurora Powertrains Oy
Matti Autioniemi, toimitusjohtaja
Puh. 040 194 8416
matti.autioniemi@aurorapowertrains.com
https://www.aurorapowertrains.com/

Kiinteistökehitys Naistinki Oy
Kyösti Ylijoki, toimitusjohtaja
Puh. 044 794 2210
kyosti.ylijoki@naistinki.fi
https://naistinki.fi/

Mölnlycken tehdas Mikkelissä ilmasta

Mölnlycke Health Care suunnittelee 32 miljoonan euron investointia Mikkelin tehtaaseen

Mölnlycke Health Caren hallitus hyväksyi Mikkelin tehtaan johdon esittämän 32 miljoonan euron investointisuunnitelman torstaina 11. toukokuuta 2023.

Mikkelin tehtaan historian mittavin investointisuunnitelma lisäisi merkittävästi yrityksen sterilointi- ja tuotantokapasiteettia, antaisi lisänostetta globaalille kasvulle sekä vahvistaisi tehtaan roolia konsernin tärkeimpänä kehittyneiden haavasidosten valmistusyksikkönä.

Tehtaan historian suurin yksittäinen investointisuunnitelma kattaa kolme merkittävää uudistusta:

  • Valmistuksen kyljessä toimivaa sterilointilaitosta halutaan laajentaa, mikä mahdollistaisi sterilointikapasiteetin kaksinkertaistamisen sekä prosessin paremman automatisoinnin ja ympäristöystävällisyyden.
  • Border-haavasidosten valmistuskapasiteettia on tavoite lisätä. Uudella tuotantolinjalla tuotevalmistus ja pakkaustoiminnot voidaan yhdistää ja valmiit tuotteet siirtää automaattisella kuljetinratkaisulla lavaamon kautta sterilointiin.
  • Lisäksi tehtaalla suunnitellaan toimistorakennuksen laajennusta. Nykyisten toimistotilojen päälle on tarkoitus rakentaa toinen kerros ja lisätä samassa yhteydessä mm. pukuhuone- ja taukotiloja.

Neuvottelut rakennusprojektin toteutuksesta on käynnistetty Mikkelin kaupungin omistaman kiinteistökehitysyhtiö Naistinki Oy:n kanssa. Naistinki omistaa tehtaan toimitilat Pursialassa. Tavoitteena on käynnistää rakennustyöt syksyllä 2023.

Investointien myötä Mikkelin tulevaisuus Mölnlycken tärkeimpänä kehittyneiden haavasidosten valmistuspaikkana lujittuisi entisestään. Haavanhoito on konsernin tärkein ja kannattavin liiketoiminta-alue.

Lisätietoa Mölnlyckestä

Mölnlycke Health Care on maailman johtava lääkinnällisten tuotteiden ja ratkaisujen yritys, joka auttaa terveydenhuollon ammattilaisia saavuttamaan parhaat kliiniset ja taloudelliset tulokset kaikkialla maailmassa – sairaalasta kotiin.

Liiketoiminta jakautuu neljään liiketoiminta-alueeseen: haavan hoito, leikkaussaliratkaisut, käsineet ja antiseptiset tuotteet. Asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja digitalisaatio ovat kaiken toiminnan ytimessä.

Yritys työllistää maailmanlaajuisesti noin 8 500 henkilöä ja toimii yli 100 maassa. Pääkonttori sijaitsee Göteborgissa, Ruotsissa. Vuodesta 2007 lähtien yritys on ollut osa Wallenbergin suvun vuonna 1916 perustamaa Investor AB:tä, joka on useiden tasokkaiden, globaalien yritysten sitoutunut omistaja.

Mikkelin tehdas on erikoistunut korkealaatuisten haavanhoitotuotteiden valmistukseen ja toimittamiseen globaaleille markkinoille. Tehdas työllistää noin 600 työntekijää.

Katso uutinen ja yhteystiedot Kiinteistökehitys Naistingin sivuilla.

Aurinkovoimala, kuvituskuva

Mikkelistä löytyi lähes 900 hehtaaria potentiaalisia aurinkovoima-alueita

Mikkelissä on mahdollisuuksia lähes 900 megawatin aurinkovoimakapasiteetin rakentamiseen. Potentiaaliset tuotantokohteet tunnistettiin kartta-, paikkatieto- ja kaavoitusaineiston perusteella Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n, Mikkelin kaupungin maankäytön ja energia-alan asiantuntijoiden yhteistyössä.

Tuulivoiman rakentaminen on Etelä-Savossa haasteellista asutuksen, luontoarvojen ja puolustusvoimien ilmavalvontatutkien vuoksi. Potentiaalisia tuulivoima-alueita löytyy lähinnä Pieksämäeltä ja Kangasniemeltä. Tämän vuoksi katse on Mikkelissä suunnattu aurinkoenergian mahdollisuuksiin.

Nyt julkaistussa selvityksessä pyrittiin tunnistamaan alueita eri kokoluokista huomioiden muun muassa etäisyys olemassa olevaan sähköverkkoon. Potentiaalisimmiksi alueiksi valikoitui kahdeksan kohdetta. Näistä kaupungin omistamilla maa-alueilla sijaitsee viisi kohdetta. Loput kolme sijaitsevat yksityisten maanomistajien alueella. Selvityksen pienimmät kohteet olivat alle 10 hehtaaria ja suurimmat yli 500 hehtaaria.

-Aurinkovoiman rakentamismahdollisuudet ovat jo herättäneet kiinnostusta yritysten taholta. Toivomme selvitystyön aktivoivan myös uusia potentiaalisia aurinkovoimakehittäjiä, ohjelmajohtaja Jussi Heinimö Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä toteaa.

Maakunnan energiaomavaraisuus on nykyisellään heikko, sillä kulutetusta sähköstä vain murto-osa tuotetaan paikallisesti.

-Aurinkovoimainvestoinnit mahdollistaisivat uusiutuvan energian tuotannon lisäämisen maakunnassa, tukisivat vihreää siirtymää, lisäisivät omavaraisuutta energiantuotannossa ja edistäisivät vetytalouteen liittyvien tulevaisuuden investointien toteuttamista maakunnassa, toteaa kehitysyhtiön toimitusjohtaja Timo Paakki.

Investoinnit toisivat mukanaan myös toivottuja tuloja aluetalouteen. Tähän mennessä tuloista ovat nauttineet käytännössä paikkakunnat, joilla tuulivoimarakentaminen on ollut mahdollista.

Selvitystyö on toteutettu osana Kasvua ja kansainvälistymistä tukevien yritysinvestointien edistäminen Etelä-Savossa EAKR-hanketta. Ramboll Finland Oy:n, Mikkelin kaupungin maankäytön asiantuntijoiden ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toteuttama selvitys löytyy oheisesta linkistä.

Katso raportti tästä.

BNI Saimaa

BNI Saimaa tuo osallistujille lisää kaupan mahdollisuuksia Mikkelin talousalueella

Joka viikko tuhansissa maailman BNI-ryhmissä (Business Network International) yrittäjät ja yritysten edustajat tapaavat toisiaan tavoitteena rakentaa ja vaalia kestäviä liikesuhteita ja välittää toisilleen laadukkaita suosituksia.

-Meillä on hyvä meininki ja täältä mekin olemme saaneet uusia asiakkaita, kertoo Rock Solid Oy:n yrittäjä ja Landhaus Kekkolan isäntä Janne Muikkunen.

Verkoston jäsenyys tarjoaa pääsyn valmennuksiin ja vertaisoppimiseen sekä mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja kaupantekoon paitsi paikallisten yritysten, myös satojentuhansien muiden yritysten kanssa ympäri maailman.

Ensimmäinen BNI-ryhmä sai alkunsa vuonna 1985 Yhdysvalloissa. Sittemmin toimivaksi todettu konsepti on levinnyt ympäri maailman. BNI-ryhmiin kuuluvat liikekumppanit ovat bisnesmaailman ammattilaisia, jotka auttavat toisiaan kasvattamaan kunkin bisnestä sitoutumalla Givers Gain® – periaatteeseen, eli kun antaa suosituksia ja kauppaa oman tai muiden BNI®-ryhmien liikekumppaneille, siitä seuraa myös euroja omaan pottiin jollain aikavälillä.

-Paras tapa saada lisätietoa siitä, miten BNI toimii, on vierailla paikallisen ryhmän kokouksessa ja nähdä itse, millaista toiminta on. Kaikki ryhmät noudattavat samaa konseptia, mutta niissä on omat yksilölliset piirteensä. Meillä BNI Saimaassa on savolaisen lupsakka tunnelma, johon kaikkien on helppo kotiutua, kannustaa BNI Saimaan puheenjohtajan tehtävät huhtikuun alussa vastaanottava Niko Pyrhönen Marskidatalta.

BNI Saimaan seuraava Business Day eli läsnäolokokous järjestetään ravintola Vaiha Pormestarissa keskiviikkona 5.4. klo 7.30-9.00.

Ilmoittaudu mukaan tästä: Haluan vierailukutsun BNI-ryhmään

AWA Paper logo

Suomalainen vesiosaaminen kiinnostaa maailmalla: Japanilaisyritys alkaa testata MBR-kalvoteknologiaa Mikkelissä

Viime vuoden toukokuussa käyttöön otettu Mikkelin uusi vedenpuhdistamo Metsä-Sairilassa saa ensimmäisen kansainvälisen asiakkaan japanilaisesta paperi- ja kalvovalmistaja AWA Paperista, joka alkaa testata vedenpuhdistukseen sopivia uusia tuotteitaan Mikkelissä.

Vuonna 1915 Japanin Tokushiman kaupunkiin perustettu AWA Paper kehittää ja valmistaa suodatukseen sopivia tuotteita teollisuudelle. Kun polttomoottoriteknologia on alkanut väistyä autoteollisuudessa, viimeisen kymmenen vuoden aikana yritys on kehittänyt vedenkäsittelyyn liittyviä uusia tuotteita. Pitkään Kaakkois-Aasian markkinoilla toiminutta yritystä kiinnostaa nyt laajentaa toimintaansa Lähi-itään, Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan sekä Eurooppaan. Työntekijöitä yrityksellä on noin 660, ja yrityksen liikevaihto on noin 150 miljoonaa euroa. AWA Paperin toimitusjohtaja Yasuhiro Miki odottaa käynnistyvältä yhteistyöltä paljon.

”Mikkelin tarjoama testauskonsepti sopii täydellisesti tavoitteisiimme”, kertoo Miki.

Mikkelin vedenpuhdistamon uuden teknologian mahdollisuudet yritykselle esitteli Digital MBR Oy:n toimitusjohtaja Timo Halonen. Japanissa jo neljännesvuosisadan ajan yrityksille digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä ratkaisuja tarjonnut Halonen perusti Digital MBR Oy:n Mikkeliin.

”Yhteistyö AWA Paperin kanssa on erittäin merkittävä avaus. Mikkelissä yritys haluaa testata uusia MBR-kalvosuodatustuotteita globaaleja markkinoita varten. Mikkelistä löytyy osaamista, resursseja sekä yhteistyökumppaneita. Mikkelin kehitysyhtiö Miksein avulla yrityksen perustaminen Tokiosta käsin oli sujuvaa”, Timo Halonen kuvaa.

Hän muistuttaa YK:n selvityksestä, jonka mukaan maailman puhtain vesi löytyy Suomesta ja Japani on listalla kolmantena.

”Kun testataan vedenpuhdistukseen liittyvää teknologiaa, puhdistuksen kyvykkyys tulee parhaiten todennettua siellä, missä vesi on jo lähtökohtaisesti puhdasta.”

Mikkelissä on koulutettu ympäristöalan osaajia jo 50 vuotta. Halonen toivoo, että nyt käynnistyvään pilottihankkeeseen japanilaisyrityksen kanssa saataisiin mukaan paikallisten oppilaitosten osaajia ja opiskelijoita. Ihanne olisi myös löytää paikallisia softakehittäjiä mukaan.

”Softan kehitystyö tapahtuu lähellä kalvoteknologian pilotointia, joten kaikki hyötyvät, jos softakehittäjät toimivat paikan päällä.”

Ensimmäinen yritysvetoinen testilinja

AWAn yhteistyön vauhdittamana Mikkelin vedenpuhdistamon yhteyteen rakennetussa Test Lines -ympäristössä otetaan käyttöön ensimmäinen yritysvetoinen testilinja.

”Mikkelin vesilaitoksen mittava puhdistamoinvestointi tarjoaa valmiit puitteet ja niihin liittyvät resurssit yrityksen globaalille strategialle. Se, että tällainen iso, vakaa ja kansainvälinen japanilaisyritys saadaan tänne Mikkeliin pilotoimaan tuotteitaan, on iso sulka hattuun kaikille prosessissa mukana olleille.”

Jo allekirjoitetun aiesopimuksen mukaan AWA Paper aloittaa yhteistyön Halosen Digital MBR Oy:n, vesilaitoksen operatiivisesta toiminnasta vastaavan Operon Finland Oy:n emoyhtiö Operon Group Oy:n ja Mikkelin kaupungin kanssa. Lopullinen yhteistyösopimus on määrä allekirjoittaa heti marraskuun alussa.

Yhteistyö alkaa pilottihankkeella, jossa jätevedenpuhdistamon luolaan rakennettuun Test Lines -koeympäristötilaan tehdään pilottitestilinja, jossa AWA Paper testaa MBR-kalvoja yhdessä mikkeliläisten kanssa. Testien yhteydessä kehitetään kalvoprosessien optimointiin ja tiedonkeruuseen liittyviä tuotteita.

”Käytännössä AWAlta saadaan tänne Mikkeliin tarvittavat kalvot sekä sensorit ja niihin liittyvä mittauspaketti, jolla pilottitestejä voidaan tehdä ja tuotekehitystä toteuttaa. Yhteistyöhankkeessa hyödynnetään mikkeliläistä osaamista ja ainutlaatuista testiympäristöä,” Operon Groupin liikennetoiminnan kehityspäällikkö Jussi Mikkola arvioi.

Pilottivaiheessa eri osapuolten yhteenlaskettu investointien määrä on noin puoli miljoonaa euroa, mistä yritysten osuus on 300 000 – 400 000 euroa. Mukana on myös kehittämisrahaa.

Juha Kauppinen BEM, AWA Paper
Juha Kauppinen edistää vesialan liiketoimintaa Mikkelissä

Puhdistamo vetää uusia yrityksiä puoleensa

Ainutlaatuiseksi vedenpuhdistamon luolaan rakennetun koeympäristötilan tekee se, että sen virtaama on peräti 50-100 kuutiota vuorokaudessa, mikä on muihin vastaaviin testiympäristöihin verrattuna varsin suuri ja vastaa noin 300-700 asukkaan yhdyskuntajätevesikuormaa vuorokaudessa.

”Tämän kokoluokan testiympäristö on varsin ainutlaatuinen, eikä tällaisia yleensä ole rakennettu suoraan puhdistamojen yhteyteen. AWAn ja Digital MBR:n kanssa käynnistynyt yhteistyö on juuri sitä, mitä BEM-osaamiskeskuksella tavoittelemme. Testausyhteistyöllä saamme tavallaan yrityksiä pikkusormesta kiinni. Jatkossa pyrimme yhteistyön laajentamiseen, mikä tuo tänne lisää tekemistä ja myös herättää uusien asiakkaiden kiinnostusta”, Mikkelin kaupungilla Blue Economy Mikkeli eli BEM-osaamiskeskuksen koordinaattorina toimiva Juha Kauppinen muistuttaa. BEM tavoittelee Mikkeliin uutta vesialan liiketoimintaa ja tuotekehitystä.

Mikkelin jätevedenpuhdistamo voi toimia täkynä myös tänne sijoittuville uusille teollisuuslaitoksille.

”EcoSairilan alueella on tarkoitus tarjota yrityksille puhdistamolla tuotettua niin sanottua uusiovettä, eli puhdistettua jätevettä voidaan jatkokäsitellä teollisuuskäyttöön sopivaksi. Näin yritys voi minimoida talousveden käytön toiminnassaan. Putkilinjasto uusioveden jakelua varten on jo olemassa.”

Digitalouden tuotteita kansainvälisille markkinoille

Mikkelin kaupunki kilpailutti keväällä 2021 jätevedenpuhdistamon operoinnin ja valitsi osaamiskeskuksen kehittämiseen kumppaniksi mikkeliläiseen Operon Groupiin kuuluvan Operon Finland Oy:n. Operon Group perustettiin vuonna 2019 yhdistämällä Aquazone Oy:n, Kemira Operon Oy:n ja Suomen Ekolannoite Oy:n 30-vuotinen osaaminen. Yrityksellä on tällä hetkellä Mikkelissä viisi työntekijää.

Heinäkuussa käynnistyi Operon Group Oy:n ja Digital MBR Oy:n yhteinen kehityshanke, jonka tavoitteena on edistää Mikkelin seudun viiden jätevedenpuhdistamon digitalisaatiota. Käytännössä tämä tarkoittaa eri tietolähteissä olevan tiedon yhdistämistä, mikä helpottaa päätöksentekoa ja edistää laitoksen toimintavarmuutta.

Tavoitteena on myös pilotoida kaksi tekoälysovellusta. Hanke vauhdittaa kansainvälisille markkinoille sopivien sovellusten ja tuotteiden kehitystyötä.

Operon on kartuttanut viimeisten 20 vuoden aikana omaa operointiosaamistaan. Viimeiset viisi vuotta yritys on kerryttänyt kokemuksia ja osaamista MBR-prosessien rakentamisesta ja operoinnista. Yritys pyrkii nyt vauhdilla kansainvälisille markkinoille, ja sillä on jo kehityshanke muun muassa Vietnamissa.

Norjan Sarpsborgista saapunut delegaatio vierailulla Mikkelin jätevedenpuhdistamossa
Norjan Sarpsborgista saapunut delegaatio vierailulla Mikkelin jätevedenpuhdistamossa

Syyskuun lopussa uutisoitiin yrityksen mukanaolo norjalaisen Sarpsborgin kaupungin MBR-kalvosuodatusteknologiaan perustuvassa vedenpuhdistamoinvestoinnissa. Mikkelissä kävi tuolloin tutustumassa puhdistamoon kymmenhenkinen norjalaisdelegaatio.

”Tavoitteemme on kerryttää MBR-teknologiaan liittyvää kokemusta, ratkaisuja ja tuotteita siihen muotoon, että niitä voidaan viedä kansainvälisille markkinoille täältä Mikkelistä. Oppien ja tiedon hyödyntäminen digitalisaation avulla tulee olemaan tässä aivan keskeisessä roolissa”, Jussi Mikkola visioi.

Lisätiedot:

Juha Kauppinen, Mikkelin kaupunki
juha.kauppinen@mikkeli.fi
Puh. 040 162 6894

Jussi Mikkola, Operon Group
jussi.mikkola@operongroup.fi
Puh. 040 559 1526

Teksti ja kuvat: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Katso myös aiempi uutinen norjalaisdelegaatiosta:
https://mikseimikkeli.fi/mikkelin-jatevedenpuhdistamo-kiinnostaa-maailmalla/

Tuskun teollisuusalue

Kesair laajentaa tuotantoaan Mikkeliin – toiminta alkaa tänä vuonna, rekrytointi käynnissä

Ilmastointilaitteita valmistava Kesair laajentaa Mikkeliin ja perustaa uuden yksikön Lentokentän-Tuskun teollisuusalueelle.

Kesairin päätoimipaikka sijaitsee Kesälahdella Pohjois-Karjalassa. 

Yhtiö valmistautuu kasvuun ja työllistää ensivaiheessa muutaman henkilön Mikkelin kokoonpano- ja tuotantotiloissa. 

-Kiinnostuneiden työnhakijoiden kannattaa olla meihin suoraan yhteydessä mahdollisimman pian, sillä rekrytointi on juuri nyt käynnissä, toteaa Kesairin toimitusjohtaja Olavi Laine. 

Yhtiö valmistaa ammattitaidollaan ja vankalla kokemuksellaan kestäviä ja tehokkaita ilmanvaihtolaitteita teollisuuteen, liike-, hoiva- ja toimistotiloihin sekä erikoiskohteisiin räätälöityinä. Mikkelin yksikössä valmistettavat laitteet menevät pääasiassa vientimarkkinoille. 

Yhtiö on tyytyväinen Mikkelistä löytyneeseen sijoittumisen ratkaisuun. 

-Paikalliset yritykset halusivat meidät nimenomaan Mikkeliin. MikseiMikkeli auttoi paljon käytännön järjestelyissä tehden sijoittumisen helpoksi, Laine kertoo. 

Kuusi syytä yritystoiminnan laajentamiselle Mikkeliin

Kesairin Olavi Laine listaa kuusi syytä yritystoiminnan laajentumiselle Mikkeliin:

1) Paikalliset yritykset yhdessä MikseiMikkelin kanssa tekivät saumatonta yhteistyötä näyttääkseen Mikkeliin sijoittumisen hyödyt ja saadakseen meidät Mikkeliin.

2) Mikkeli on eteläisin kaupunki, jossa saa korkeammat yritystuet (tai tukia ylipäätään) yritystoiminnan kehittämiseen ja viennin edistämiseen.

3) Mikkelissä sijaitsee Kesairin näkökulmasta hyviä oppilaitoksia, mm. Esedu ja Xamk.

4) Mikkelissä toimii hyviä suunnittelutoimistoja, jotka tukevat Kesairin toimintaa.

5) Mikkelissä on paljon LVI-toimialan yrityksiä, jotka antavat synergiaa Kesairin toiminnalle.

6) Mikkelin sijainti on keskeinen liikenneyhteyksien kannalta.

Lisätiedot

Olavi Laine, toimitusjohtaja
Kesair Oy
Puh. 040 500 3552 tai olavi.laine(at)kesair.fi

Timo Paakki, toimitusjohtaja
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Puh. 040 809 1627 tai timo.paakki(at)mikseimikkeli.fi

Artikkelikuva: Tuskun teollisuusaluetta

Environics Oy:n Kirsi Hedman

Ranskalainen Bertin Technologies ostaa Environics Oy:n

Environics jatkaa itsenäisenä yhtiönä. Yritysryhmä ryhtyy käyttämään markkinoinnissa nimeä Bertin Environics.

Toiminta Mikkelissä jatkuu ennallaan. Environics valmistaa muun muassa kannettavia kaasuilmaisimia ja CBRN-ilmaisinjärjestelmiä. Myynti on aiemmin jakautunut puoliksi tuoteryhmien kesken ja Environics Oy:llä on 60 työntekijää Mikkelissä. Vuoden 2022 liikevaihto nousee noin 13 miljoonaan euroon.

Kaupan myötä muodostuvasta Bertin Environics -yhteistyöperheestä muodostuu Euroopan johtava CBRN-alan toimija. Environics Oy:n pääomistajana on tähän saakka toiminut pääomasijoittaja Verso Capital. Kaupassa Bertin Technologies ostaa Environics Oy:n koko osakekannan.

Ostajaa kuvataan samalla toimialalla toimivaksi yritykseksi, jonka kanssa on Environics Oy on jo aiemmin toteuttanut yhteistyöprojekteja. Toiminnoissa on kuitenkin vain vähän päällekkäisyyttä.

-Uskon ettei porukka Mikkelissä ainakaan pienene, Environics Oy:n toimitusjohtaja Kirsi Hedman kertoo.

Katso tiedote Environics Oy:n sivuilla:
https://environics.fi/news/bertin-technologies-announces-the-acquisition-of-environics-oy/ 

Älynallen kehittänyt yritys laajenee Mikkeliin

JoyHaptics Oy alkaa valloittaa maailmanmarkkinoita älynallellaan Mikkelistä käsin. Älynalle voi lähettää ja vastaanottaa kosketuksen älypuhelimen sovellusta hyödyntäen.   

JoyHaptics Oy nojaa vahvaan tutkimus- ja tuotekehitysosaamiseen. Toimitusjohtaja TkT Jussi Tuovisen koko ura on ollut sillanrakennusta tieteestä liiketoimintaan. Hän työskenteli muun muassa VTT:llä teknologiajohtajana liki kahdeksan vuotta, ja sinä aikana tutkimuslaitoksessa syntyi 15 startup-yritystä.

”Uskon, että syvälliseltä tietopohjalta syntyy kaupallistettavia innovaatioita, kun tieto ja liiketoimintaosaaminen yhdistyvät.”

Tuovinen on työskennellyt vuosia kansainvälisissä tehtävissä, kuten tohtoritutkijana Massachusettsin yliopistossa. Hän oli myös perustamassa ja johtamassa Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteistä Euroopan avaruusjärjestön erityisosaamiskeskus MilliLabia.

Haptiikka vauhdittaa innovaatioita

Tuovista on kiinnostanut jo pitkään ei-sanallinen viestintä, joka perustuu haptiikkaan eli kosketuskokemukseen. Tuovisen työskentely Irlannissa vaikutti älynallen syntymiseen.

”Perheeni asui silloin Suomessa. Tulin töistä tyhjään kotiin ja kävin yksin nukkumaan. Insinööritaustaisena ymmärsin, että kun on ongelma, siihen löytyy ratkaisu.”

Avaruusjärjestössä työskennellessään hän käytti TRL-menetelmää (Technology Rediness Level), jonka avulla innovaatiota kehitetään yhdeksänportaisesti vaihe kerrallaan. Toinen tärkeä asia hänelle on ollut KISS-periaate (keep it simple), jolla tuotetaan toimintavarmoja, yksinkertaisia ja selkeitä ratkaisuja.

”Uskon, että uutta syntyy havainnoimalla ja löytämällä. Erityisesti, kun puhutaan ihmisille aidosti lisäarvoa tuottavista ratkaisuista. Älynallesta olemme tehneet yli 50 prototyyppiä, jotka on testattu käyttäjillä. Halusimme selvittää, minkälainen toteutus saa aikaan voimakkaimmat tunnereaktiot. Aloitimme hahmolla, sitten siirryimme rannekkeeseen ja lopulta palasimme hahmoon.”

Joyhapticsin tuote on pehmeä nallemainen hahmo, jonka voi painaa rintaa vasten ja jota voi katsoa samalla silmiin. Sovelluksen älypuhelimeen ladannut käyttäjä voi ohjata etänä nallea antamaan vastaanottajalle pehmeän, dynaamisen sivelykokemuksen.

Design-tuote maailmanmarkkinoille

JoyHapticsin ydintiimille on alusta saakka ollut selvää, että tavoitteena on tehdä design-tuote, jolla on globaalit markkinat.

”Nokian 3310-puhelimen aikanaan suunnitellut Tapani Jokinen suunnitteli älynallelle ulkomuodon. Lopullinen muoto syntyi 30 luonnoksen pohjalta, joista haastattelututkimuksen tulosten perusteella päädyttiin tähän hahmoon.”

Ensimmäiset sata tuotetta on jo myyty ennakkotilaajille eri puolilla maailmaa. Ensimmäiset tuotteet on toimitettu, ja alihankkijat ovat löytyneet.

”JoyHaptics Oy on nyt valmis kasvattamaan kansainvälistä liiketoimintaa.”

Etsiessään yrityksen kasvulle vauhdittajia Tuovinen sai enkelisijoittajien verkostolta, FIBANilta, vinkin Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n Marjo Niittuaho-Nastolinista.

”Olemme nyt siinä vaiheessa, että avaamme Mikkelissä toimipisteen, johon keskitämme kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisen ja markkinointimme. Tätä varten löysimme Miksein avulla Xamkissa opiskelleen norjalaissyntyisen Thomas Landsemin.”

Kun korona-aika sulki ihmiset koteihinsa, media ja tutkimusmaailma alkoivat laajemminkin keskustella siitä, miten tärkeä kosketus on ihmisen hyvinvoinnille.

”Tarve älynallelle pullahti esille voimakkaasti. Älynallella on merkittävää annettavaa läheisyyden tunteen tuomiseen eri-ikäisille ihmisille. Ihmisellä on tarve tuntea olevansa rakastettu ja kokea sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Haluamme olla vaikuttavuusyritys, jonka ratkaisu edistää henkistä hyvinvointia ja auttaa terveydenhuoltoon liittyvässä kestävyysvajeessa. Ratkaisuamme voivat hyödyntää monenlaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset.”

Mikkelistä löytyy synergiaetuja

Aalto-yliopistossa pitkään dosenttina toiminutta Tuovista kiinnostavat Mikkelissä tarjottavat englanninkieliset tutkinto-ohjelmat, kuten Xamkin englanninkielinen liiketalouden koulutusohjelma ja Aalto-yliopiston BScBA-kandiohjelma.

”Tuotteemme kohderyhmä ovat 25-45 -vuotiaat. Mikkelissä englanniksi opiskelevat kuuluvat tähän kohderyhmään. Koen, että on mentävä sinne, mistä löytyy hyviä tyyppejä, jotka toimivat tiiviisti asiakasrajapinnassa. Thomas on tullut itsekin Mikkeliin aikoinaan kansainvälisen linjan opiskelijana. Mikkelistä olen löytänyt jo nyt myös kiinnostavia yrityksiä, joiden kanssa syntyy varmasti yhteistyötä.”

Ensimmäiset tuotteet valmistuivat yrityksen Vallilan tiloissa. Yhteistyökumppaneihin kuuluu työpukineita valmistava varpaisjärveläinen Varpuke Oy. Mikkeliläisyrityksistä hän pitää kiinnostavina etenkin uusia digitaalisia tuotteita luoneita ja markkinoivia yrityksiä.

”Etsimme yrityksellemme parhaita mahdollisia yhteistyökumppaneita. Mikkelissä tuntuu olevan helppo tehdä yhteistyötä. Meitä kiinnostaa saada eri toimialojen yrityksiä mukaan pilotoimaan tuotetta omaan käyttöönsä. Myös mahdolliset tuotantoketjuun sopivat toimittajat kiinnostavat meitä. Marjon kaltaiset matchmakerit ovat tärkeitä mahdollistajia, jotka tekevät asioita aidolla intohimolla ja ymmärtävät toimintaympäristöämme. Tällaiset ydintiimin ulkopuoliset osaajat ovat hyvin tärkeitä meille.”

Lappeenrannassa Saimaan rannalla mökkeilevälle Jussi Tuoviselle Mikkeli on ollut vuosikymmenten varrella hyvinkin tuttu paikka.

”Voisi sanoa, että Tuoviset palaavat nyt Mikkeliin. Muistan käyneeni vuosien varrella monta keskustelua sukulaismiehen, teollisuusneuvos Esko Tikan, kanssa ja poikenneeni Mikkelissä lentämässä hänen lentokoneellaan.”

Lisätietoja:

Jussi Tuovinen, JoyHaptics Oy, sposti: jussi.tuovinen(at)joyhaptics.com

Marjo Niittuaho-Nastolin, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, +358 440 361 615, sposti: marjo.niittuaho-nastolin(at)mikseimikkeli.fi

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo työtä mikkeliläisille tukemalla yritysten kehitystä, kasvua ja vientiä. Miksei palvelee yrittäjiä liiketoimintasuunnitelman laatimisvaiheesta alkaen, kaikissa kehitysvaiheissa. Asiantuntijamme auttavat yrityksiä sijoittumaan, löytämään työvoimaa, kehittämään liiketoimintaa sekä luomaan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Lisää meistä www.mikseimikkeli.fi

Yritys on mukana Pk-yritysten muutoskyvykkyys -hankkeessa. Rahoituksen valmennusohjelma saa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja sen toimintalinjan REACT-EU:n ESR-toimenpideohjelmasta. Rahoittava viranomainen on Etelä-Savon ELY-keskus.

Muovijätteen esipuristuksen kehittäjäyritys Enercet tulee Mikkeliin

EU:n pakkausjätedirektiivi velvoittaa niin yrityksiä, taloyhtiöitä kuin kotitalouksia kierrättämään muovijätteen entistä tehokkaammin ensi vuoden heinäkuusta alkaen.  Jäteastiasuojiin puristimia kehittänyt Enercet Oy kehittää jatkossa muovijätteen käsittelyteknologiaa ja -arvoketjua yhdessä mikkeliläisosaajien kanssa.

Yrityksen toimitusjohtajana maaliskuusta toiminut Pauliina Pirkola on tehnyt mittavan kansainvälisen uran Aasiassa ja Euroopassa. Hän aloitti liiketoiminnan kehityskonsulttina Nokialla 1990-luvun loppupuolella ja on toiminut sen jälkeen telecom-alalla, kehittänyt ruokamatkailua ja -vientiä Virossa ja konsultoinut luovien alojen yrityksiä.

”Olen innovatiivinen ihminen ja haluan rikkoa rajoja, kun uusia toimintamalleja kehitetään.”

Muovijätteen kannattavaan keräilyyn ja käsittelyyn liittyvät tuotekehitysmahdollisuudet saivat hänet mukaan vauhdittamaan Enercet Oy:n kasvua.

”EU hyväksyi tammikuussa 2018 eurooppalaisen muovistrategian. Vuoteen 2030 mennessä yli puolet Euroopassa syntyvästä muovijätteestä kierrätetään. Erityisesti muovipakkausten osalta uusien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kierrätysasteen merkittävää nostamista meillä ja useissa EU-maissa. Ympäristöasiat ovat aina kiinnostaneet minua, joten lähdin selvittämään muovijätteen esikäsittelyyn ja keräilyyn liittyviä haasteita. Haluan olla uudistamassa alan toimintatapoja laajasti.”

Mikkelistä eväät kasvuun

Vuonna 2013 Jyväskylään Enercet Oy:n perustanut Pasi Hyytinen on kehittänyt EU:n alueella patentoituja tuotteita. Yhtiön perusideana on puristaa jätteet tiiviimmäksi jo niiden syntypaikalla. Yhtiön tuoteportfolioon kuuluu jäteastioiden kansiin integroituja jätepuristimia sekä keittiön allaskaappiin sopiva jätteen esipuristin. Uutuutena yritys tuo markkinoille keväällä 2023 jäteastiasuojan varustettuna puristimella.

”Enercet on olemassa, koska tiedämme, että muovin keräys ei ole tehokasta globaalisti. Keräysastiat täyttyvät ilmalla, keräystä ei optimoida pelkkiin täysiin astioihin, eikä kierrätystavoitteita saavuteta. EU:n asettamien uusien pakkausmateriaalien erilliskeräyksen ja kierrätyksen tavoitteiden saavuttamiseksi muovijätteen puristaminen sen syntypaikalla on lähes välttämätöntä.”

Tällä hetkellä yrityksen jäteastiasuojan puristimia valmistetaan kotimaassa metallista, mutta lähitulevaisuudessa tavoite on saada puristimesta kevyempi ja muovisekoiteversio. Vientiä on käynnistelty EU-maihin, ja jälleenmyyjäverkostoa on luotu useisiin maihin.

”Enercet tarjoaa yksinkertaisen ratkaisun muovin kierrätyksen arvoketjun ensimmäiseen osaan. Jätepuristimemme lisää 50-70 prosenttia muovinkeräysastian käyttötehokkuutta vähentäen keräyskertoja ja samalla tehostaen yhdellä kerralla kerättävän muovin määrää.”

Myynnin kasvuun halutaan nyt varautua hiomalla tuotteita volyymivalmistusta varten.

”Keskitymme nyt jatkotuotekehitykseen niin, että saamme pilotoitua tuotteita kumppaneidemme kanssa ja kehitettyä muovijätteen keräys- ja kierrätysketjua. Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet kiristyvät lähivuosina viiden vuoden välein. Haluamme, että meillä on dataa oman kehitystyömme pohjaksi. Muovijätteen keräyksestä saadaan tehokasta vain, jos jäte esipuristetaan keräysvaiheessa, ja se on ydinosaamistamme.”

Etelä-Savoon Pirkolalle syntyi yhteys, kun Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kehityspäällikkö Marjo Niittuaho-Nastolin otti häneen yhteyttä huomattuaan, että yrityksellä oli menossa rahoituskierros.

”Marjo on mahtava tyyppi, jonka kanssa oli helppoa miettiä alan kehityksen isoa kuvaa. Huomasin, että olisi kiinnostavaa kehittää yritystä mikkeliläisten kanssa, koska täällä on ympäristöteknologian koulutusta ja tutkimusta sekä kiinnostavia kehitysympäristöjä, kuten kiertotalouteen erikoistunut EcoSairila. Olemmekin päättäneet, että Enercet kasvaa Mikkelissä.”

Osaajaverkosto rakenteilla

Yritys siirtää kotipaikkansa Mikkeliin ja perustaa toimipisteen Turva- ja materiaalitekniikan innovaatiokeskus Tumaan Sammonkadulle. Yrityksen palkkalistoilla aloittaa elokuun alussa uutena työntekijänä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta valmistunut ympäristötekniikan insinööri.

Malagassa tällä hetkellä asuva Pirkola jakaa aikansa Espanjan ja Suomen kesken. Tämän kesän hän viettää pääosin Suomessa ja tutustuu Mikkelin mahdollisuuksiin.

”Mikkelissä meille on tarjolla alan osaajien rekrytointipooli, joka mahdollistaa liiketoimintamme kasvun. Ympäristöosaamisen lisäksi etsimme muun muassa tuotekehityksestä, tuotteiden pilotoinnista ja liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneita, yrittäjähenkisiä osaajia sekä tuotteiden testaajia.”

Mikkelissä kiinnostavina yhteistyökumppaneina näyttäytyvät EcoSairilan ja Xamk-ammattikorkeakoulun lisäksi muun muassa alueen jätehuoltoyritykset, taloyhtiöt ja tuotteiden pilotoinnista kiinnostuneet yksityistaloudet.

”Olemme tulossa Mikkeliin juuri EcoSairilan, Metsäsairilan ja Xamkin takia. Mikkeliin voi syntyä ympäristöalan kasvava kehitysklusteri. Meitä kiinnostaa tällä hetkellä verkostoitua laajasti myös alueen tuotekehitysosaajien ja muottisuunnittelijoiden kanssa.”

Uudet säädökset velvoittavat yrityksiä ja kotitalouksia. Mikäli säädöksiä ei pystytä täyttämään, uhkana ovat sanktiot. Yhteistyöverkoston kanssa halutaan varautua tulevaan ajoissa kehittämällä tehokkaampia, kustannuksia ja hiilijalanjälkeä laskevia toimintatapoja.

”Puristimia voisi testata vaikkapa Muoviton Mikkeli -tyyppisessä hankkeessa, jossa voidaan dataperustaisesti testata, paljonko muovijätettä saadaan kerättyä ja minkälaisia kustannusvaikutuksia sillä on kiinteistöjen asukkaisiin. Ympäristölle on tärkeää, että muovijätteen keräyskerrat vähenevät, ja että vain täydet astiat kerättäisiin. Keittiöpuristimia haluamme testata yhdessä kotitalouksien kanssa. Mikkelistä voi tulla muovijätteen kierrätyksen edelläkävijäkaupunki.”

Osaamiselle kysyntää maailmalla

Pakkausmateriaalien erilliskeräyksen ja kierrätystavoitteiden uudet EU-direktiivit astuvat voimaan 1.7.2023. Enercet tähtää koko EU:n markkinoille. Yhteistyöneuvotteluja käydään parhaillaan suuren kreikkalaistoimijan kanssa.

”Jätehuoltoyritykset ovat lähivuosina uusien haasteiden edessä koko Euroopassa, kun jätteiden keräyskäytännöt on optimoitava täysin uudentyyppisiksi. Lisäksi on kehitettävä uutta teknologiaa, jotta esimerkiksi jäteastioihin saadaan sensorit välittämään tietoa, koska jäteastia kannattaa tyhjentää. Tarvitaan vahvaa yhteistyötä arvoketjun eri toimijoiden kanssa, jotta koko ketju saadaan toimimaan kannattavasti. Tavoitteenamme on saada puristin laajamittaisesti käyttöön niin Suomessa kuin Euroopassa samalla viestien ja kouluttaen aiheesta voimakkaasti. ”

Lisätietoja:

Pauliina Pirkola, Enercet Oy, +358 40 153 8174, sposti: pauliina(at)enercet.fi

Marjo Niittuaho-Nastolin, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, +358 440 361 615, sposti: marjo.niittuaho-nastolin(at)mikseimikkeli.fi

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo työtä mikkeliläisille tukemalla yritysten kehitystä, kasvua ja vientiä. Miksei palvelee yrittäjiä liiketoimintasuunnitelman laatimisvaiheesta alkaen, kaikissa kehitysvaiheissa. Asiantuntijamme auttavat yrityksiä sijoittumaan, löytämään työvoimaa, kehittämään liiketoimintaa sekä luomaan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Lisää meistä www.mikseimikkeli.fi

Yritys on mukana Pk-yritysten muutoskyvykkyys -hankkeessa. Rahoituksen valmennusohjelma saa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja sen toimintalinjan REACT-EU:n ESR-toimenpideohjelmasta. Rahoittava viranomainen on Etelä-Savon ELY-keskus.