Sijoittuminen ja toimitilat Archives - Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Metsäsairilankadun tiestöä rakennetaan tänä vuonna noin 1,2 miljoonalla eurolla, yhdyskuntatekniikan insinööri Pekka Kammonen kertoo.

EcoSairila saa muotonsa, kun uusi Metsäsairilankatu avautuu

Metsäsairilan jätekeskukselle vievä uusi katu, Metsäsairilankatu, avautuu liikenteelle vajaan kuukauden kuluttua.

Uusi katu alkaa Anttolantieltä ja jatkuu jätekeskukselle saakka katuna ja sen jälkeen yksityistienä. Tähän saakka käytössä ollut tie kavennetaan aikanaan kevyen liikenteen väyläksi.

-Kaupunki on rakentanut alueelle 1750 metriä katuja ja myöhemmin niitä tehdään vielä noin 2,5 kilometriä, yhdyskuntatekniikan insinööri Pekka Kammonen sanoo.

Metsäsairilan jätekeskuksen ympäristö rakentuu vaiheittain resurssitehtaaksi, EcoSairilaksi, joka hyödyntää jätteet raaka-aineiksi ja kohentaa siten aluetaloutta.

Vaaka-aseman punnitustiedot toimitetaan sähköisesti nykyiseen jätekeskuksen vastaanottoon. Nykyisen jätekeskuksen kohdalle tehdään valaistu kiertoliittymä.

-Tieinfra valmistuu pääosin lokakuun loppuun mennessä samoin kuin vaaka-aseman pohja. Ensi kesänä jatketaan päällystämistä, kiveämistä ja putkilinjojen tekoa.

Mikkelin kaupunki käyttää tänä vuonna noin 1,2 miljoonaa euroa alueen tiestön rakentamiseen. Hankkeeseen on saatu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) avustusta noin 460 000 euroa.

Metsäsairilankadulla on jo toteutettu EcoSairilan kiertotalousideaa uusiomateriaalin käytöstä. Katu on rakennettu alueelta louhitusta kalliomurskeesta ja jäteasemalle tulleista uusiokäyttöön sopivista materiaaleista.

-Olemme käyttäneet kadun pohjaan Metsä-Sairilaan tullutta betonia ja tiiltä ja saaneet uutta jätevedenpuhdistamoa varten louhituista kallioista raaka-ainetta.

EcoSairilasta rakentuu lähivuosina kiertotalouden edelläkävijäalue. Alueella on tarjolla tällä hetkellä noin 70 hehtaaria tonttialueita. Kooltaan asemakaavan mukaiset tonttialueet ovat noin 35, 2, 14 ja 20 hehtaaria. Näiltä alueilta voidaan lohkoa pienempiä tontteja käyttötarpeen mukaan. Katujen rakentaminen jatkuu vaiheittain, kun alueen teollisuustonttien käyttötarkoitus täsmentyy.

Tonttien markkinoinnista vastaa Mikkelin kehitysyhtiö Miksei.

-Tarjolla on tosi isoja pinta-aloja eli aluetta täällä kyllä piisaa. Infraa valmistellaan etukenossa, että tänne pääsee sijoittumaan joustavasti. Metsäsairilankadun ajokaistojen väliin lähelle jätekeskuksen porttia tehdään parhaillaan uuden vaaka-aseman pohjatöitä.

Katu avautuu kuukauden kuluttua.

Ponsse Oyj:n Ville Kautonen uuden hallin rakennustyömaalla

Hyvä sijainti toi Ponssen Visulahteen

Visulahden uusi logistiikan ja kaupan alue sai ensimmäisen toimijansa, kun ympäri maailmaa metsäkoneitaan toimittava, menestynyt pörssiyhtiö Ponsse Oyj avasi oman palvelukeskuksensa Visulahteen helmikuussa 2019.

Kaakkois-Suomen aluemyyntipäällikkö Ville Kautonen suihkii Mikkelistä laajalla säteellä asiakkaiden luo. Visulahdessa yritys tarjoaa myynti-, varaosa-, huolto- ja koulutuspalveluja.

-Odotimme pitkään sopivaa paikkaa. Tämä sijainti on meille huippu, kun tänne pääsee erilaisella raskaalla kalustolla vanhalta ja uudelta tieltä, eikä tarvitse tulla siltojen kautta.

Metsäkoneet lähtevät Vieremältä maailmalle Iisalmesta rautateitä pitkin ja lavettikuljetuksina Viitostietä pitkin.

-Meillä käytetään paljon lavettiliikennettä, kun metsäkoneita kuljetetaan Vieremältä pikitien päähän satamaan lastattavaksi laivoihin. Uusi huoltopalvelukeskus on suunniteltu niin, että pihalle mahtuvat lavetit ja kuljettajat voivat viettää täällä lepohetken ennen matkan jatkumista.

Etelä-Savo tunnetaan vahvana metsäteollisuuden alueena, jossa sijaitsee myös useita puunjalostuslaitoksia.

-Teemme kaiken asiakaslähtöisesti, joten huoltopalvelujen kannalta meille on tärkeää, että olemme esimerkiksi meille varaosia toimittavien kuljetuspalvelujen äärellä.

Teksti: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Valikko