fbpx

KV-RAHA – kv-rahoitus haltuun

"Hankkeen kautta liittyvät yhteen Etelä-Savon kärkitoimialojen yritykset, TKI- ja hanketoimijat sekä kansainväliset rahoitusasiantuntijat muualta Suomesta ja Brysselistä. Tämän rahoitusasiantuntijoiden ryhmän kautta alueen TKI- ja hanketoimijat sekä yritykset saavat ajantasaista tietoa rahoitusohjelmista, suorasta EU-rahoituksesta ja kansainvälisistä verkostoista. Hankkeella tuetaan osaamisverkostojen syntymistä, yhteistyön rakentamista, alueen TKI-toimijoiden yhteistyötä ja eri organisaatioiden kyvykkyyksien kytkeytymistä kansallisiin ja kansainvälisiin osaamisverkostoihin."

Miksi hanke on olemassa?

Maakunnan osaamisen, infrastruktuurin ja potentiaalin hyödyntämiseen soveltuvien suorien EU-komission sekä alueiden välisten yhteistyöohjelmien sekä muiden kv-rahoitusinstrumenttien ja rahoituksen haku sekä soveltuvien kv-konsortioiden seuranta ei ole maakunnassa järjestäytynyttä ja systemaattista. Suoraa kv-rahoitusta hyödynnetään maakunnassa liian vähän, vaikka osaamisen potentiaalia ja valmiuksia löytyy. Yhteistyö ja tiedonvaihto näiden kannalta keskeisten rahoitusasiantuntijoiden kanssa ei ole aktiivista eikä vakiintunutta ja kansainvälisten hankkeiden jatkuvuus ei ole maakunnassa kestävällä pohjalla.

Mitä hanke tekee?

Hankkeella tuetaan osaamisverkostojen syntymistä, yhteistyön kehittymistä ja strukturointia, alueen TKI-toimijoiden yhteistyötä ja eri organisaatioiden osaamisten ja kyvykkyyksien yhteen kokoamista sekä kytkeytymistä kansallisiin ja kansainvälisiin osaamisverkostoihin. Hankkeessa vahvistetaan pk-yritysten innovaatiokyvykkyyttä sekä mahdollisuutta hyödyntää suoria kv-rahoituksia ja klusteriyhteistyön kautta avautuvia rahoitustukia. Hankkeella vahvistetaan myös alueellisen innovaatiotoiminnan strategista suunnittelua ja alueiden vahvuuksiin perustuvaa TKI-työtä. Luodaan toimintamalli, jolla kv-rahoitusta saadaan kestävällä pohjalla kotoutettua Etelä-Savoon sekä aktivoitua maakunnan sijoittumista ja tunnettuutta kv-kentällä, jotta alueemme houkuttelevuus kv-osaajille kasvaa.

Mitä konkreettistä lisäarvoa asiakas saa hankkeesta?

Hankkeen pääasialliset kohderyhmät ovat alueen TKI- ja hanketoimijat sekä kärkitoimialojen yritykset (mm. vesi-, kiertotalous-, metsä-, ruoka-ala – toimialarajaus on kuitenkin väljä niin, että kaikki potentiaaliset yritykset pääsevät mukaan) Etelä-Savossa. Toimintaan liitetään TKI- ja hanketoimijat sekä kv-rahoitusasiantuntijat muualta Suomesta ja Brysselistä maksimaalisen asiantuntijuuden saavuttamiseksi. Alueen TKI- ja hanketoimijat sekä yritykset saavat ajantasaista tietoa, koulutusta ja opastusta heille soveltuvista kv-rahoituksista sekä -verkostoista.

Kuinka hanke toimittaa hyödyn asiakkaalle?

Kansainvälisten rahoitusasiantuntijoiden työryhmässä vaihdetaan ajantasaista tietoa sekä jaetaan parhaita käytänteitä rahoitusohjelmista. Työryhmä toimii osana TKI-tiekartta 2030 verkostoa. Tietoa jalkautetaan alueen toimijoille, sidosryhmille ja yrityksille työryhmissä, tapaamisissa ja koulutuksissa sekä viestitään MikseiMikkelin kanavissa. Myös hanke- ja sidosryhmäyhteistyötä hyödynnetään ja viestitään suoraan toimijoille ja yrityksille, kun tunnistetaan hyödynnettävissä olevia rahoitusinstrumentteja.

Ota yhteyttä

Saija Tillgren
050 387 2691
saija.tillgren@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.02.2024

Hanke päättyy:
31.01.2025

Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
94527 €

Hankkeen toteutusalue:
Mikkelin seutu

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon maakuntaliitto / AKKE