fbpx

Älynallen kehittänyt yritys laajenee Mikkeliin

JoyHaptics Oy alkaa valloittaa maailmanmarkkinoita älynallellaan Mikkelistä käsin. Älynalle voi lähettää ja vastaanottaa kosketuksen älypuhelimen sovellusta hyödyntäen.   

JoyHaptics Oy nojaa vahvaan tutkimus- ja tuotekehitysosaamiseen. Toimitusjohtaja TkT Jussi Tuovisen koko ura on ollut sillanrakennusta tieteestä liiketoimintaan. Hän työskenteli muun muassa VTT:llä teknologiajohtajana liki kahdeksan vuotta, ja sinä aikana tutkimuslaitoksessa syntyi 15 startup-yritystä.

”Uskon, että syvälliseltä tietopohjalta syntyy kaupallistettavia innovaatioita, kun tieto ja liiketoimintaosaaminen yhdistyvät.”

Tuovinen on työskennellyt vuosia kansainvälisissä tehtävissä, kuten tohtoritutkijana Massachusettsin yliopistossa. Hän oli myös perustamassa ja johtamassa Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteistä Euroopan avaruusjärjestön erityisosaamiskeskus MilliLabia.

Haptiikka vauhdittaa innovaatioita

Tuovista on kiinnostanut jo pitkään ei-sanallinen viestintä, joka perustuu haptiikkaan eli kosketuskokemukseen. Tuovisen työskentely Irlannissa vaikutti älynallen syntymiseen.

”Perheeni asui silloin Suomessa. Tulin töistä tyhjään kotiin ja kävin yksin nukkumaan. Insinööritaustaisena ymmärsin, että kun on ongelma, siihen löytyy ratkaisu.”

Avaruusjärjestössä työskennellessään hän käytti TRL-menetelmää (Technology Rediness Level), jonka avulla innovaatiota kehitetään yhdeksänportaisesti vaihe kerrallaan. Toinen tärkeä asia hänelle on ollut KISS-periaate (keep it simple), jolla tuotetaan toimintavarmoja, yksinkertaisia ja selkeitä ratkaisuja.

”Uskon, että uutta syntyy havainnoimalla ja löytämällä. Erityisesti, kun puhutaan ihmisille aidosti lisäarvoa tuottavista ratkaisuista. Älynallesta olemme tehneet yli 50 prototyyppiä, jotka on testattu käyttäjillä. Halusimme selvittää, minkälainen toteutus saa aikaan voimakkaimmat tunnereaktiot. Aloitimme hahmolla, sitten siirryimme rannekkeeseen ja lopulta palasimme hahmoon.”

Joyhapticsin tuote on pehmeä nallemainen hahmo, jonka voi painaa rintaa vasten ja jota voi katsoa samalla silmiin. Sovelluksen älypuhelimeen ladannut käyttäjä voi ohjata etänä nallea antamaan vastaanottajalle pehmeän, dynaamisen sivelykokemuksen.

Design-tuote maailmanmarkkinoille

JoyHapticsin ydintiimille on alusta saakka ollut selvää, että tavoitteena on tehdä design-tuote, jolla on globaalit markkinat.

”Nokian 3310-puhelimen aikanaan suunnitellut Tapani Jokinen suunnitteli älynallelle ulkomuodon. Lopullinen muoto syntyi 30 luonnoksen pohjalta, joista haastattelututkimuksen tulosten perusteella päädyttiin tähän hahmoon.”

Ensimmäiset sata tuotetta on jo myyty ennakkotilaajille eri puolilla maailmaa. Ensimmäiset tuotteet on toimitettu, ja alihankkijat ovat löytyneet.

”JoyHaptics Oy on nyt valmis kasvattamaan kansainvälistä liiketoimintaa.”

Etsiessään yrityksen kasvulle vauhdittajia Tuovinen sai enkelisijoittajien verkostolta, FIBANilta, vinkin Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n Marjo Niittuaho-Nastolinista.

”Olemme nyt siinä vaiheessa, että avaamme Mikkelissä toimipisteen, johon keskitämme kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisen ja markkinointimme. Tätä varten löysimme Miksein avulla Xamkissa opiskelleen norjalaissyntyisen Thomas Landsemin.”

Kun korona-aika sulki ihmiset koteihinsa, media ja tutkimusmaailma alkoivat laajemminkin keskustella siitä, miten tärkeä kosketus on ihmisen hyvinvoinnille.

”Tarve älynallelle pullahti esille voimakkaasti. Älynallella on merkittävää annettavaa läheisyyden tunteen tuomiseen eri-ikäisille ihmisille. Ihmisellä on tarve tuntea olevansa rakastettu ja kokea sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Haluamme olla vaikuttavuusyritys, jonka ratkaisu edistää henkistä hyvinvointia ja auttaa terveydenhuoltoon liittyvässä kestävyysvajeessa. Ratkaisuamme voivat hyödyntää monenlaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset.”

Mikkelistä löytyy synergiaetuja

Aalto-yliopistossa pitkään dosenttina toiminutta Tuovista kiinnostavat Mikkelissä tarjottavat englanninkieliset tutkinto-ohjelmat, kuten Xamkin englanninkielinen liiketalouden koulutusohjelma ja Aalto-yliopiston BScBA-kandiohjelma.

”Tuotteemme kohderyhmä ovat 25-45 -vuotiaat. Mikkelissä englanniksi opiskelevat kuuluvat tähän kohderyhmään. Koen, että on mentävä sinne, mistä löytyy hyviä tyyppejä, jotka toimivat tiiviisti asiakasrajapinnassa. Thomas on tullut itsekin Mikkeliin aikoinaan kansainvälisen linjan opiskelijana. Mikkelistä olen löytänyt jo nyt myös kiinnostavia yrityksiä, joiden kanssa syntyy varmasti yhteistyötä.”

Ensimmäiset tuotteet valmistuivat yrityksen Vallilan tiloissa. Yhteistyökumppaneihin kuuluu työpukineita valmistava varpaisjärveläinen Varpuke Oy. Mikkeliläisyrityksistä hän pitää kiinnostavina etenkin uusia digitaalisia tuotteita luoneita ja markkinoivia yrityksiä.

”Etsimme yrityksellemme parhaita mahdollisia yhteistyökumppaneita. Mikkelissä tuntuu olevan helppo tehdä yhteistyötä. Meitä kiinnostaa saada eri toimialojen yrityksiä mukaan pilotoimaan tuotetta omaan käyttöönsä. Myös mahdolliset tuotantoketjuun sopivat toimittajat kiinnostavat meitä. Marjon kaltaiset matchmakerit ovat tärkeitä mahdollistajia, jotka tekevät asioita aidolla intohimolla ja ymmärtävät toimintaympäristöämme. Tällaiset ydintiimin ulkopuoliset osaajat ovat hyvin tärkeitä meille.”

Lappeenrannassa Saimaan rannalla mökkeilevälle Jussi Tuoviselle Mikkeli on ollut vuosikymmenten varrella hyvinkin tuttu paikka.

”Voisi sanoa, että Tuoviset palaavat nyt Mikkeliin. Muistan käyneeni vuosien varrella monta keskustelua sukulaismiehen, teollisuusneuvos Esko Tikan, kanssa ja poikenneeni Mikkelissä lentämässä hänen lentokoneellaan.”

Lisätietoja:

Jussi Tuovinen, JoyHaptics Oy, sposti: jussi.tuovinen(at)joyhaptics.com

Marjo Niittuaho-Nastolin, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, +358 440 361 615, sposti: marjo.niittuaho-nastolin(at)mikseimikkeli.fi

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo työtä mikkeliläisille tukemalla yritysten kehitystä, kasvua ja vientiä. Miksei palvelee yrittäjiä liiketoimintasuunnitelman laatimisvaiheesta alkaen, kaikissa kehitysvaiheissa. Asiantuntijamme auttavat yrityksiä sijoittumaan, löytämään työvoimaa, kehittämään liiketoimintaa sekä luomaan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Lisää meistä www.mikseimikkeli.fi

Yritys on mukana Pk-yritysten muutoskyvykkyys -hankkeessa. Rahoituksen valmennusohjelma saa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja sen toimintalinjan REACT-EU:n ESR-toimenpideohjelmasta. Rahoittava viranomainen on Etelä-Savon ELY-keskus.

Muovijätteen esipuristuksen kehittäjäyritys Enercet tulee Mikkeliin

EU:n pakkausjätedirektiivi velvoittaa niin yrityksiä, taloyhtiöitä kuin kotitalouksia kierrättämään muovijätteen entistä tehokkaammin ensi vuoden heinäkuusta alkaen.  Jäteastiasuojiin puristimia kehittänyt Enercet Oy kehittää jatkossa muovijätteen käsittelyteknologiaa ja -arvoketjua yhdessä mikkeliläisosaajien kanssa.

Yrityksen toimitusjohtajana maaliskuusta toiminut Pauliina Pirkola on tehnyt mittavan kansainvälisen uran Aasiassa ja Euroopassa. Hän aloitti liiketoiminnan kehityskonsulttina Nokialla 1990-luvun loppupuolella ja on toiminut sen jälkeen telecom-alalla, kehittänyt ruokamatkailua ja -vientiä Virossa ja konsultoinut luovien alojen yrityksiä.

”Olen innovatiivinen ihminen ja haluan rikkoa rajoja, kun uusia toimintamalleja kehitetään.”

Muovijätteen kannattavaan keräilyyn ja käsittelyyn liittyvät tuotekehitysmahdollisuudet saivat hänet mukaan vauhdittamaan Enercet Oy:n kasvua.

”EU hyväksyi tammikuussa 2018 eurooppalaisen muovistrategian. Vuoteen 2030 mennessä yli puolet Euroopassa syntyvästä muovijätteestä kierrätetään. Erityisesti muovipakkausten osalta uusien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kierrätysasteen merkittävää nostamista meillä ja useissa EU-maissa. Ympäristöasiat ovat aina kiinnostaneet minua, joten lähdin selvittämään muovijätteen esikäsittelyyn ja keräilyyn liittyviä haasteita. Haluan olla uudistamassa alan toimintatapoja laajasti.”

Mikkelistä eväät kasvuun

Vuonna 2013 Jyväskylään Enercet Oy:n perustanut Pasi Hyytinen on kehittänyt EU:n alueella patentoituja tuotteita. Yhtiön perusideana on puristaa jätteet tiiviimmäksi jo niiden syntypaikalla. Yhtiön tuoteportfolioon kuuluu jäteastioiden kansiin integroituja jätepuristimia sekä keittiön allaskaappiin sopiva jätteen esipuristin. Uutuutena yritys tuo markkinoille keväällä 2023 jäteastiasuojan varustettuna puristimella.

”Enercet on olemassa, koska tiedämme, että muovin keräys ei ole tehokasta globaalisti. Keräysastiat täyttyvät ilmalla, keräystä ei optimoida pelkkiin täysiin astioihin, eikä kierrätystavoitteita saavuteta. EU:n asettamien uusien pakkausmateriaalien erilliskeräyksen ja kierrätyksen tavoitteiden saavuttamiseksi muovijätteen puristaminen sen syntypaikalla on lähes välttämätöntä.”

Tällä hetkellä yrityksen jäteastiasuojan puristimia valmistetaan kotimaassa metallista, mutta lähitulevaisuudessa tavoite on saada puristimesta kevyempi ja muovisekoiteversio. Vientiä on käynnistelty EU-maihin, ja jälleenmyyjäverkostoa on luotu useisiin maihin.

”Enercet tarjoaa yksinkertaisen ratkaisun muovin kierrätyksen arvoketjun ensimmäiseen osaan. Jätepuristimemme lisää 50-70 prosenttia muovinkeräysastian käyttötehokkuutta vähentäen keräyskertoja ja samalla tehostaen yhdellä kerralla kerättävän muovin määrää.”

Myynnin kasvuun halutaan nyt varautua hiomalla tuotteita volyymivalmistusta varten.

”Keskitymme nyt jatkotuotekehitykseen niin, että saamme pilotoitua tuotteita kumppaneidemme kanssa ja kehitettyä muovijätteen keräys- ja kierrätysketjua. Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet kiristyvät lähivuosina viiden vuoden välein. Haluamme, että meillä on dataa oman kehitystyömme pohjaksi. Muovijätteen keräyksestä saadaan tehokasta vain, jos jäte esipuristetaan keräysvaiheessa, ja se on ydinosaamistamme.”

Etelä-Savoon Pirkolalle syntyi yhteys, kun Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kehityspäällikkö Marjo Niittuaho-Nastolin otti häneen yhteyttä huomattuaan, että yrityksellä oli menossa rahoituskierros.

”Marjo on mahtava tyyppi, jonka kanssa oli helppoa miettiä alan kehityksen isoa kuvaa. Huomasin, että olisi kiinnostavaa kehittää yritystä mikkeliläisten kanssa, koska täällä on ympäristöteknologian koulutusta ja tutkimusta sekä kiinnostavia kehitysympäristöjä, kuten kiertotalouteen erikoistunut EcoSairila. Olemmekin päättäneet, että Enercet kasvaa Mikkelissä.”

Osaajaverkosto rakenteilla

Yritys siirtää kotipaikkansa Mikkeliin ja perustaa toimipisteen Turva- ja materiaalitekniikan innovaatiokeskus Tumaan Sammonkadulle. Yrityksen palkkalistoilla aloittaa elokuun alussa uutena työntekijänä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta valmistunut ympäristötekniikan insinööri.

Malagassa tällä hetkellä asuva Pirkola jakaa aikansa Espanjan ja Suomen kesken. Tämän kesän hän viettää pääosin Suomessa ja tutustuu Mikkelin mahdollisuuksiin.

”Mikkelissä meille on tarjolla alan osaajien rekrytointipooli, joka mahdollistaa liiketoimintamme kasvun. Ympäristöosaamisen lisäksi etsimme muun muassa tuotekehityksestä, tuotteiden pilotoinnista ja liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneita, yrittäjähenkisiä osaajia sekä tuotteiden testaajia.”

Mikkelissä kiinnostavina yhteistyökumppaneina näyttäytyvät EcoSairilan ja Xamk-ammattikorkeakoulun lisäksi muun muassa alueen jätehuoltoyritykset, taloyhtiöt ja tuotteiden pilotoinnista kiinnostuneet yksityistaloudet.

”Olemme tulossa Mikkeliin juuri EcoSairilan, Metsäsairilan ja Xamkin takia. Mikkeliin voi syntyä ympäristöalan kasvava kehitysklusteri. Meitä kiinnostaa tällä hetkellä verkostoitua laajasti myös alueen tuotekehitysosaajien ja muottisuunnittelijoiden kanssa.”

Uudet säädökset velvoittavat yrityksiä ja kotitalouksia. Mikäli säädöksiä ei pystytä täyttämään, uhkana ovat sanktiot. Yhteistyöverkoston kanssa halutaan varautua tulevaan ajoissa kehittämällä tehokkaampia, kustannuksia ja hiilijalanjälkeä laskevia toimintatapoja.

”Puristimia voisi testata vaikkapa Muoviton Mikkeli -tyyppisessä hankkeessa, jossa voidaan dataperustaisesti testata, paljonko muovijätettä saadaan kerättyä ja minkälaisia kustannusvaikutuksia sillä on kiinteistöjen asukkaisiin. Ympäristölle on tärkeää, että muovijätteen keräyskerrat vähenevät, ja että vain täydet astiat kerättäisiin. Keittiöpuristimia haluamme testata yhdessä kotitalouksien kanssa. Mikkelistä voi tulla muovijätteen kierrätyksen edelläkävijäkaupunki.”

Osaamiselle kysyntää maailmalla

Pakkausmateriaalien erilliskeräyksen ja kierrätystavoitteiden uudet EU-direktiivit astuvat voimaan 1.7.2023. Enercet tähtää koko EU:n markkinoille. Yhteistyöneuvotteluja käydään parhaillaan suuren kreikkalaistoimijan kanssa.

”Jätehuoltoyritykset ovat lähivuosina uusien haasteiden edessä koko Euroopassa, kun jätteiden keräyskäytännöt on optimoitava täysin uudentyyppisiksi. Lisäksi on kehitettävä uutta teknologiaa, jotta esimerkiksi jäteastioihin saadaan sensorit välittämään tietoa, koska jäteastia kannattaa tyhjentää. Tarvitaan vahvaa yhteistyötä arvoketjun eri toimijoiden kanssa, jotta koko ketju saadaan toimimaan kannattavasti. Tavoitteenamme on saada puristin laajamittaisesti käyttöön niin Suomessa kuin Euroopassa samalla viestien ja kouluttaen aiheesta voimakkaasti. ”

Lisätietoja:

Pauliina Pirkola, Enercet Oy, +358 40 153 8174, sposti: pauliina(at)enercet.fi

Marjo Niittuaho-Nastolin, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, +358 440 361 615, sposti: marjo.niittuaho-nastolin(at)mikseimikkeli.fi

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo työtä mikkeliläisille tukemalla yritysten kehitystä, kasvua ja vientiä. Miksei palvelee yrittäjiä liiketoimintasuunnitelman laatimisvaiheesta alkaen, kaikissa kehitysvaiheissa. Asiantuntijamme auttavat yrityksiä sijoittumaan, löytämään työvoimaa, kehittämään liiketoimintaa sekä luomaan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Lisää meistä www.mikseimikkeli.fi

Yritys on mukana Pk-yritysten muutoskyvykkyys -hankkeessa. Rahoituksen valmennusohjelma saa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja sen toimintalinjan REACT-EU:n ESR-toimenpideohjelmasta. Rahoittava viranomainen on Etelä-Savon ELY-keskus.

Etelä-Savon kasvurahasto eLive Ecosystem Oy:n osakkaaksi

eLive tähtää kosketuksettoman elintoimintojen mittaamisen globaaliksi toimijaksi

eLive Ecosystem Oy on vuonna 2016 perustettu savonlinnalainen terveys- ja hyvinvointiteknologian kasvuyritys, joka on erikoistunut kosketuksettomaan elintoimintojen mittaamiseen ja mittaamisen soveltamiseen. eLive-tuoteperheeseen kuuluvat vuonna 2023 markkinoille tuotava lääkinnällinen laite, tutkimusjärjestelmät sekä markkinoiden johtavat OEM-ratkaisut nukkumisen ja istumisen aikaiseen mittaamiseen.

”eLiven laitteita käytetään muun muassa unisairauksien todentamiseen ja hoidon seurantaan terveysteknologisissa ratkaisuissa sekä nukkumisen ja istumisen aikaiseen mittaamiseen ja analysointiin hyvinvointiteknologisissa ratkaisuissa”, toimitusjohtaja Mikko Saajanlehto kertoo.

eLiven laitteilla elintoimintojen mittaaminen ja mittaamisen seuranta voidaan toteuttaa kotioloissa helposti ja huomaamattomasti. Yrityksen patentoitu, maailman johtava kosketukseton elintoimintojen mittaamisen anturi- ja analyysiteknologia on käyttäjää häiritsemätön, mutta samalla mittaustarkkuudeltaan erittäin hyvä. Molemmat liiketoiminta-alueet, terveys- ja hyvinvointiteknologia, soveltavat samaa perusteknologiaa. Avainsanoja ovat kosketuksettomuus, tarkkuus sekä häiritsemätön ja automatisoitu mittaustapahtuma.

”Tavoitteenamme on olla johtava kosketuksettoman elintoimintojen mittaamisen globaali toimija seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tilauskantamme lähes 10-kertaistui viime vuodesta ja on noin 2 M€. Odotamme kasvun jatkuvan nopeana myös tulevina vuosina.”

Terveysteknologiassa eLive kehittää omatoimisesti käytettävää lääkinnällistä laitetta, joka soveltuu sekä uniapnean todentamiseen että hoidon seurantaan. Korkean tulotason maissa oireisen uniapnean esiintyvyyden on arvioitu olevan jopa 17 % aikuisväestössä. Uniapnea on myös alidiagnosoitu sairaus. Lääkinnällinen laite soveltuu myös tulevaisuudessa lääkehoidolla hoidettavan uniapneamuodon todentamiseen ja hoidon seurantaan. Laite on jo valmis kliiniseen validointiin.

”Hyvinvointituotteissa on puolestaan ratkaisut unen seurantaan (sleep tracking) ja istumisen aikaiseen seurantaan. Näistä mittauksista saatava tieto auttaa käyttäjää nukkumaan, palautumaan ja jaksamaan paremmin.”

eLive Ecosystem Oy kuuluu Etelä-Savon pääomarahaston ensimmäisten rahoitettavien yritysten joukkoon. Rahasto sijoittaa voimakasta kasvua ja kansainvälistymistä hakeviin nuoriin siemen- ja kasvuvaiheen yrityksiin, joilla on yhteys Etelä-Savoon. Rahasto on yksityisten sijoittajien, Redstone Nordics Oy:n, alueen kaupunkien ja ELY-keskuksen yhteinen hanke kasvuyritysten kehityksen vauhdittamiseksi.

Etelä-Savon kasvurahastoa hallinnoiva, Redstonen partneri Oskari Lehtonen kommentoi sijoitusta seuraavasti: ”Kävimme yhtiön kanssa keskusteluja noin vuoden verran ja niiden aikana meille kävi hyvin selväksi ne kaupalliset mahdollisuudet mitä eLivellä on. Yhtiön tilauskanta on kasvanut ällistyttävän nopeasti ja halusimme osaltamme olla mukana tukemassa yhtiötä kasvussa.”

 

Lisätietoja

Mikko Saajanlehto, eLive Ecosystem Oy, +358 50 579 0242, mikko.saajanlehto(at)elive.fi

Oskari Lehtonen, Etelä-Savon kasvurahasto, +358 400 794 458, oskari.lehtonen(at)redstone.vc

Marjo Niittuaho-Nastolin, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, +358 440 361 615, marjo.niittuaho-nastolin(at)mikseimikkeli.fi

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo työtä mikkeliläisille tukemalla yritysten kehitystä, kasvua ja vientiä. Miksei palvelee yrittäjiä liiketoimintasuunnitelman laatimisvaiheesta alkaen, kaikissa kehitysvaiheissa. Asiantuntijamme auttavat yrityksiä sijoittumaan, löytämään työvoimaa, kehittämään liiketoimintaa sekä luomaan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Lisää meistä www.mikseimikkeli.fi