Visulahti Archives - Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Etelä-Savon Pääomarahaston julkistamistilaisuus

Etelä-Savoon syntyy uusi pääomarahasto

Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt rahoitusta Mikkelin kaupungin hallinnoimaan hankkeeseen, jonka myötä perustetaan pääomasijoitusrahasto South Savo Fund Etelä-Savon alueelle. Perustettava rahasto on 3,5 miljoonan euron rahasto ja se rahoittaa eteläsavolaisia nuoria kasvuyrityksiä.

Rahasto on toimialariippumaton ja sen tavoitteena on yritysten kasvun tukeminen Etelä-Savossa.

– Hankkeen valmistelu on aloitettu jo lähes kaksi vuotta sitten Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimesta. Näen, että alueellinen rahasto on yksi oleellinen työkalu maakunnan elinvoimaisuuden lisäämiseksi sekä uusien yritysten ja työpaikkojen aikaansaamiseksi, kertoo kehityspäällikkö Marjo Niittuaho-Nastolin MikseiMikkelistä.

Uusi pääomasijoitusrahasto tuo yrityksille uusia rahoitusmahdollisuuksia.

– Rahaston tarkoituksena on täydentää rahoitusmarkkinoilta. Rahasto tarjoaa maakunnan kasvuyrityksille oman pääoman ehtoista rahoitusta, kommentoi ELY-keskuksen yritysasiantuntija Kristiina Laatikainen.

– Kasvua ja kansainvälistymistä hakevien nuorten yritysten liikkeellelähtöä on hidastanut riskipääoman puute. Vierasta pääomaa on ollut saatavilla, mikäli vakuusasiat ovat olleet kunnossa. Näin ei aina kuitenkaan ole. Tämä seikka on voinut omalta osaltaan hidastaa tai jopa estää mm. tutkimuspohjaisen liiketoiminnan käynnistymistä, sanoo Laatikainen

Seuraavaksi pääomasijoitusrahastoon on tarkoitus hakea lisää sijoittajia yksityiseltä ja julkiselta puolelta. Pääomarahastoon haetaan lisäksi hallinnoijaa julkisella kilpailutuksella.

Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen kaupunkien rahoitusosuus pääomasijoitus-rahastossa on 0,4 miljoonaa euroa. Savonlinnan osalta puuttuu vielä kaupunginvaltuuston päätös asiasta. ELY-keskuksen osuus on 1 miljoona euroa ja yksityisten sijoittajien osuus 2,1 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

Kaupunginjohtaja Timo Halonen, Mikkelin kaupunki, p. 040 557 8077,  timo.halonen@mikkeli.fi

Kehityspäällikkö Marjo Niittuaho-Nastolin, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, p. 0440 361 615, marjo.niittuaho-nastolin@mikseimikkeli.fi

Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 044 246 4670, kalevi.polonen@ely-keskus.fi  

Yritysasiantuntija Kristiina Laatikainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 050 350 8702, kristiina.laatikainen@ely-keskus.fi

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo työtä mikkeliläisille tukemalla yritysten kehitystä, kasvua ja vientiä. MikseiMikkeli palvelee yrittäjiä liiketoimintasuunnitelman laatimisvaiheesta alkaen, kaikissa kehitysvaiheissa. Asiantuntijamme auttavat yrityksiä sijoittumaan, löytämään työvoimaa, kehittämään liiketoimintaa sekä luomaan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Lisää meistä www.mikseimikkeli.fi.

Etelä-Savon ELY-keskus kehittää ja tukee taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia Etelä-Savossa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Lisätietoja www.ely-keskus.fi

St Petersburg - Pietari

Mikkeli vahvistaa Venäjä-yhteistyötä: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Technopark of Saint-Petersburg solmivat yhteistyösopimuksen

Mikkelin Venäjä-yhteistyö vahvistuu. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Pietarin kaupungin Technopark of Saint-Petersburg ovat solmineet 16.5.2019 yhteistyösopimuksen. Sopimuksen tavoitteena on edesauttaa suomalaisten ja venäläisten alkuvaiheen teknologiayritysten rajat ylittävää yhteistyötä. Mikkelin kannalta sopimus vahvistaa mahdollisuuksia saada EU-markkinoille tähtäävien venäläisyritysten toimintoja sijoittumaan Mikkeliin.

Etelä-Savossa ja Mikkelissä on tehty pitkäjänteistä työtä Venäjän tarjoamien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Viime vuosien haasteellisen poliittisen tilanteen jälkeen raja-alueyhteistyömahdollisuudet ovat lähteneet jälleen kehittymään positiivisesti. Konkreettinen esimerkki tästä on vuoden 2018 lopulla käynnistynyt Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC-ohjelma. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei on mukana ohjelman kolmessa eri hankkeessa, joista yksi on uusiutuvan energian ratkaisujen käyttöönottoa edistävä GreenReMark-hanke.

Technopark of Saint-Petersburg on Pietarin kaupungin omistama teknologiayhtiö, joka edistää innovatiivisten teknologiayritysten toimintaa ja kasvua. Technoparkissa toimii mm. yrityskiihdyttämö Ingria. Yhtiö vastaa myös paikallisesta teknologiaklusteritoiminnasta.

MikseiMikkelin ja Technoparkin yhteistyö käynnistyy konkreettisesti kesäkuussa, kun uusiutuvaan energian liittyvä venäläisyrityksistä koostuva delegaatio vierailee Mikkelissä tapaamassa potentiaalisia suomalaisia yhteistyökumppaneita ja käy tutustumassa seudulla toteutettuihin uusiutuvan energian ratkaisuihin. Technopark osallistuu tapahtuman markkinointiin venäläisille yhteistyöyrityksilleen sekä osallistuu itsekin tapahtumaan.

-Pystymme tarjoamaan Mikkelissä kilpailukykyisen toimintaympäristön ja tarvittavat kumppanuudet teknologiaa kehittäville venäläisyrityksille. Käymme konkreettisia keskusteluja useampien potentiaalisten Mikkeliin sijoittuvien venäläisten yritysten kanssa, kertoo MikseiMikkelin Venäjä-asiantuntija Karoliina Tanskanen.

Mikkelissä toimii jo mm. pietarilaislähtöinen lääketieteen diagnostiikka-alan yritys AMA-Med Oy.

Lisätiedot

Juha Kauppinen, Toimitusjohtaja, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 0440 361616, juha.kauppinen@mikseimikkeli.fi

Jussi Heinimö, Ohjelmajohtaja, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 040 544 0936, jussi.heinimo@mikseimikkeli.fi

GreenReMark hankkeen tavoitteena on edistää vihreä energian markkinoiden kehitysmahdollisuuksia KaakkoisSuomen ja Pietarin alueella. Green Energy Regional Markets Development (Green ReMark) hanke alkoi 1.12.2018 ja sen toteutus jatkuu 30.11.2020 saakka. Hanketta rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta. Lisätietoa hankkeesta ja vierailuohjelmasta Mikkeliin www.greenremark.com.

Ponsse Oyj:n Ville Kautonen uuden hallin rakennustyömaalla

Hyvä sijainti toi Ponssen Visulahteen

Visulahden uusi logistiikan ja kaupan alue sai ensimmäisen toimijansa, kun ympäri maailmaa metsäkoneitaan toimittava, menestynyt pörssiyhtiö Ponsse Oyj avasi oman palvelukeskuksensa Visulahteen helmikuussa 2019.

Kaakkois-Suomen aluemyyntipäällikkö Ville Kautonen suihkii Mikkelistä laajalla säteellä asiakkaiden luo. Visulahdessa yritys tarjoaa myynti-, varaosa-, huolto- ja koulutuspalveluja.

-Odotimme pitkään sopivaa paikkaa. Tämä sijainti on meille huippu, kun tänne pääsee erilaisella raskaalla kalustolla vanhalta ja uudelta tieltä, eikä tarvitse tulla siltojen kautta.

Metsäkoneet lähtevät Vieremältä maailmalle Iisalmesta rautateitä pitkin ja lavettikuljetuksina Viitostietä pitkin.

-Meillä käytetään paljon lavettiliikennettä, kun metsäkoneita kuljetetaan Vieremältä pikitien päähän satamaan lastattavaksi laivoihin. Uusi huoltopalvelukeskus on suunniteltu niin, että pihalle mahtuvat lavetit ja kuljettajat voivat viettää täällä lepohetken ennen matkan jatkumista.

Etelä-Savo tunnetaan vahvana metsäteollisuuden alueena, jossa sijaitsee myös useita puunjalostuslaitoksia.

-Teemme kaiken asiakaslähtöisesti, joten huoltopalvelujen kannalta meille on tärkeää, että olemme esimerkiksi meille varaosia toimittavien kuljetuspalvelujen äärellä.

Teksti: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Visulahden Kauppapuisto

Visulahti tuo vauhtia Mikkelille

Mikkeliin avautuu vuonna vuosina 2020-2021 uusia mahdollisuuksia yrityksille, kun Valtatie 5 siirtyy uuteen linjaan ja Mikkelin Visulahteen avataan uusi logistiikan ja kaupan alue. Uusi alue sijaitsee logistisesti erinomaisella paikalla valtateiden 5, 13 ja 15 risteyksessä. Suuri osa Itä-Suomen pyörillä tehtävästä syöttöliikenteestä kulkee alueen ohi.

Mikkelin kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä, mitä uutta Visulahteen tulee kaupunkilaisille?

Uutta viitostietä on rakennettu jo vuoden verran Mikkelin kaupungin pohjoispuolelle. Väylät avautuvat kahden vuoden kuluessa ja kevyeen liikenteen väylille pääsee vaiheittain. Visulahden taaimmaiseltakin asuinalueelta pääsee tämän jälkeen ajamaan pyörällä turvallisesti keskustaan, mikä on asukkaiden hyvinvointia lisäävä asia, toteaa kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä.

Visulahden uudet liikennejärjestelyt selkiyttävät osaltaan kaupungin liikenneverkkoa, ja pohjoisiin kaupunginosiin pääsee entistä sukkelammin. Maankäyttöryhmä on hahmotellut yritysalueelle erilaisia profiileja, eli kiertotalous keskittyy Sairilaan, elintarvikeala Tikkalaan ja Rantakylään ja PK-yrityksille löytyy tilaa Tuskusta.

Entä mitä Visulahteen tulee yrityksille?

Visulahteen on kaavoitettu tilaa logistiikkayrityksille ja kaupalle. Kuljetus- ja logistiikkayritysten näkökulmasta Mikkeli on kiinnostava liikenteen solmukohta. Täältä ennättää ajaa kuorman Helsingin seudulle, purkaa ja lastata uuden kuorman sekä ajaa takaisin saman päivän aikana ilman, että ajopiirturin kanssa joudutaan ongelmiin. Mikkelistä on puuttunut logistiikan ja ns. raskaiden renkaiden alue. Visulahti mahdollistaa Mikkelin mittakaavassa ison kasvun näillä toimialoilla. Visulahden ns. kauppapuiston yläpuolelle on kaavoitettu yrityksille tontteja. Haluamme, että alueelle sijoittuvat yritykset saavat synergia- ja kumppanuushyötyjä toisistaan.

Kuinka suuresta investoinnista puhutaan?

Kokonaisinvestoinnit Mikkelin pohjoispuolella Viitostien varrella ovat merkittävä piristysruiske alueelle. Kymmenen vuoden aikana valtio, kaupunki ja yritykset investoivat yhteensä n. 150 miljoonaa euroa alueen elinvoimaisuuteen

Teksti ja kuvat: Päivi Kapiainen-Heiskanen
Muokannut verkkosivuille: Jukka Kumpusalo

Valikko