Ponsse Oyj:n Ville Kautonen uuden hallin rakennustyömaalla

Hyvä sijainti toi Ponssen Visulahteen

Visulahden uusi logistiikan ja kaupan alue sai ensimmäisen toimijansa, kun ympäri maailmaa metsäkoneitaan toimittava, menestynyt pörssiyhtiö Ponsse Oyj avasi oman palvelukeskuksensa Visulahteen helmikuussa 2019.

Kaakkois-Suomen aluemyyntipäällikkö Ville Kautonen suihkii Mikkelistä laajalla säteellä asiakkaiden luo. Visulahdessa yritys tarjoaa myynti-, varaosa-, huolto- ja koulutuspalveluja.

-Odotimme pitkään sopivaa paikkaa. Tämä sijainti on meille huippu, kun tänne pääsee erilaisella raskaalla kalustolla vanhalta ja uudelta tieltä, eikä tarvitse tulla siltojen kautta.

Metsäkoneet lähtevät Vieremältä maailmalle Iisalmesta rautateitä pitkin ja lavettikuljetuksina Viitostietä pitkin.

-Meillä käytetään paljon lavettiliikennettä, kun metsäkoneita kuljetetaan Vieremältä pikitien päähän satamaan lastattavaksi laivoihin. Uusi huoltopalvelukeskus on suunniteltu niin, että pihalle mahtuvat lavetit ja kuljettajat voivat viettää täällä lepohetken ennen matkan jatkumista.

Etelä-Savo tunnetaan vahvana metsäteollisuuden alueena, jossa sijaitsee myös useita puunjalostuslaitoksia.

-Teemme kaiken asiakaslähtöisesti, joten huoltopalvelujen kannalta meille on tärkeää, että olemme esimerkiksi meille varaosia toimittavien kuljetuspalvelujen äärellä.

Teksti: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Visulahden Kauppapuisto

Visulahti tuo vauhtia Mikkelille

Mikkeliin avautuu vuonna vuosina 2020-2021 uusia mahdollisuuksia yrityksille, kun Valtatie 5 siirtyy uuteen linjaan ja Mikkelin Visulahteen avataan uusi logistiikan ja kaupan alue. Uusi alue sijaitsee logistisesti erinomaisella paikalla valtateiden 5, 13 ja 15 risteyksessä. Suuri osa Itä-Suomen pyörillä tehtävästä syöttöliikenteestä kulkee alueen ohi.

Mikkelin kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä, mitä uutta Visulahteen tulee kaupunkilaisille?

Uutta viitostietä on rakennettu jo vuoden verran Mikkelin kaupungin pohjoispuolelle. Väylät avautuvat kahden vuoden kuluessa ja kevyeen liikenteen väylille pääsee vaiheittain. Visulahden taaimmaiseltakin asuinalueelta pääsee tämän jälkeen ajamaan pyörällä turvallisesti keskustaan, mikä on asukkaiden hyvinvointia lisäävä asia, toteaa kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä.

Visulahden uudet liikennejärjestelyt selkiyttävät osaltaan kaupungin liikenneverkkoa, ja pohjoisiin kaupunginosiin pääsee entistä sukkelammin. Maankäyttöryhmä on hahmotellut yritysalueelle erilaisia profiileja, eli kiertotalous keskittyy Sairilaan, elintarvikeala Tikkalaan ja Rantakylään ja PK-yrityksille löytyy tilaa Tuskusta.

Entä mitä Visulahteen tulee yrityksille?

Visulahteen on kaavoitettu tilaa logistiikkayrityksille ja kaupalle. Kuljetus- ja logistiikkayritysten näkökulmasta Mikkeli on kiinnostava liikenteen solmukohta. Täältä ennättää ajaa kuorman Helsingin seudulle, purkaa ja lastata uuden kuorman sekä ajaa takaisin saman päivän aikana ilman, että ajopiirturin kanssa joudutaan ongelmiin. Mikkelistä on puuttunut logistiikan ja ns. raskaiden renkaiden alue. Visulahti mahdollistaa Mikkelin mittakaavassa ison kasvun näillä toimialoilla. Visulahden ns. kauppapuiston yläpuolelle on kaavoitettu yrityksille tontteja. Haluamme, että alueelle sijoittuvat yritykset saavat synergia- ja kumppanuushyötyjä toisistaan.

Kuinka suuresta investoinnista puhutaan?

Kokonaisinvestoinnit Mikkelin pohjoispuolella Viitostien varrella ovat merkittävä piristysruiske alueelle. Kymmenen vuoden aikana valtio, kaupunki ja yritykset investoivat yhteensä n. 150 miljoonaa euroa alueen elinvoimaisuuteen

Teksti ja kuvat: Päivi Kapiainen-Heiskanen
Muokannut verkkosivuille: Jukka Kumpusalo