fbpx
iso joukko ihmisiä, joista osa seisoo ja osa istuu

REKRY: projektipäällikkö Etelä-Savon sähköisen liikkumisen klusteri -hankkeeseen

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo elinvoimaa Mikkelin seudulle tukemalla yritysten, matkailun ja toimintaympäristön kehittymistä. Yhtiö palvelee vuosittain 1200 yritysasiakasta ja tarjoaa kokonaisvaltaista tukea Mikkeliin sijoittumisessa. Yhtiössä työskentelee hybridimallilla 40 eri alojen asiantuntijaa.

Etsimme nyt joukkoomme projektipäällikköä Etelä-Savon sähköisen liikkumisen klusteri -hankkeeseen

Liikenne on keskellä vihreää murrosta Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa. Päästövapaa sähköinen liikkuminen tulee valtaamaan tilaa muilta liikkumisen tavoilta myös vapaa-ajan liikkumisessa.

Hankkeen aikana syntyy vesillä, luonnossa ja muuhun kevyeen liikkumiseen keskittyvä Etelä-Savon sähköisen liikkumisen klusteri, joka edistää oppilaitosten, tutkimusyhteisön, elinkeinoelämän, julkisorganisaatioiden ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Klusteri jää toimimaan itsenäisesti hankkeen jälkeen siinä mukana olevien organisaatioiden vetämänä. Tavoitteena on EU:n auktorisoiman Bronze Label –klusteristatuksen saaminen.

Projektipäällikkönä sinulla on kokonaisvastuu hankkeen toimenpidekokonaisuuksien suunnitelmallisesta edistämisestä ja sidosryhmätyöskentelystä. Kokemus ja tietotaito julkisten hankintojen kilpailutuksista sekä EU-rahoitteisten hankkeiden hallinnoinnista on edellytys tehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle. Aihepiirin substanssiosaaminen hankitaan ostopalveluna, joten toimialan tuntemus ei ole välttämätöntä.

Työtehtäviisi kuuluvat:

 • Toimijoiden kiinnostuksen kartoittaminen
 • Etelä-Savon sähköisen liikkumisen klusterin perustaminen sekä alan liiketoiminta- ja palvelukonseptin yhteiskehittämisen toimintamallin luominen
 • Sähköisen liikkumisen yritysten verkostoiminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien generointi
 • Klusterin alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen
 • Tapahtumien järjestäminen hankkeen aihepiirissä
 • Hankkeen hallinto ja raportointi.

Odotamme sinulta valmiutta ottaa nopeasti haltuun erilaisia asiakokonaisuuksia, kykyä sisäistää asioita ja omaksua erilaisia järjestelmiä sekä itsenäistä ongelmanratkaisukykyä. Tehtävässä tarvitaan aktiivista ja itsenäistä työotetta sekä kykyä hahmottaa asioita kokonaisvaltaisesti. Tehtävässä menestymiseen tarvitset asiakaspalveluhenkisyyttä, ratkaisukeskeisyyttä sekä hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja mukaan lukien kirjallinen ja suullinen suomen ja englannin kielien taito.

Tarjoamme sinulle vaihtelevan työn yritysrajapinnassa, energisen ja kehittävän työyhteisön ja henkilöstöedut, joihin kuuluu muun muassa virike- ja lounasetu, puhelinetu, polkupyöräetu ja kattava vakuutusturva työssä ja vapaa-aikana. Kehitämme henkilöstömme työtyytyväisyyttä määrätietoisesti ja hyvinvoiva henkilöstö on meille tärkeä arvo ja

Työsuhde on määräaikainen ja 50 prosenttinen hankkeen keston ajan. Tehtävän täyttäminen edellyttää myönteistä hankerahoituspäätöstä. Työ alkaa 1.2.2024 tai sopimuksen mukaan ja päättyy 31.7.2025. Työtehtävän täyttämisessä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Tuleva työpisteesi sijaitsee Mikkelissä. Yhtiössämme on voimassa etätyökäytäntö, mikä mahdollistaa myös etätyön tekemisen työtilanteesi näin salliessa.

Toivomme työhakemustasi, ansioluetteloasi ja palkkatoivettasi maanantaihin 22.1.2024 klo 9.00 mennessä osoitteella mari.merilainen@mikseimikkeli.fi.

Lisätietoja antaa Mari Meriläinen, puh. 040 547 9716, mari.merilainen@mikseimikkeli.fi, sekä Marjo Niittuaho-Nastolin, puh. 0440 361 615, marjo.niittuaho-nastolin@mikseimikkeli.fi.

 

iso joukko ihmisiä, joista osa seisoo ja osa istuu

REKRY: projektipäällikkö Etelä-Savo Goes Global -hankkeeseen

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo elinvoimaa Mikkelin seudulle tukemalla yritysten, matkailun ja toimintaympäristön kehittymistä. Yhtiö palvelee vuosittain 1200 yritysasiakasta ja tarjoaa kokonaisvaltaista tukea Mikkeliin sijoittumisessa. Yhtiössä työskentelee hybridimallilla 40 eri alojen asiantuntijaa.

Etsimme nyt joukkoomme projektipäällikköä Etelä-Savo Goes Global -hankkeeseen

Hankkeessa keskitytään yritysten vienninedistämistyöhön maakunnallisesti, ylimaakunnallisesti ja kansainvälisesti uusia toimintatapoja kehittäen ja hyödyntäen. Hankkeen painopiste on yritysten viennin edistämistyön ja toimintamallien käytännönläheinen ja konkreettinen kehittäminen, jonka pohjalta eteläsavolaiset yritykset saavat asiakasliidejä ja kontakteja vientiin. Hankkeen päätoteuttajana toimii MikseiMikkeli, Savonlinnan Hankekehitys on ryhmähankkeen osatoteuttaja. Työkavereinasi hankkeessa toimivat osa-aikaiset teknologiateollisuuden ja vesiliiketoiminnan asiantuntijat.

Projektipäällikkö vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta ja johtamisesta (ml. ryhmähankkeen koordinointi) ja yritysrahoituksen varmistamisesta. Hän hoitaa yhteydet hankkeen sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin, johtaa hankkeessa yritysten viennin edistämistyötä, toimii Vihreä siirtymä ja teknologiateollisuus -yritysryhmän vetäjänä, sekä vastaa ostopalveluiden kilpailuttamisesta ja koordinoinnista. Projektipäällikkö vastaa hankkeen raportoinnista ja hyvästä hallinnosta.

Työtehtäviisi kuuluvat:

 • Yritysten vientivalmiuksien sparraaminen
 • Yrityskohtainen asiantuntijatyö; markkinatiedon kerääminen ja hyödyntäminen kohdemarkkinoilta
 • Tilaisuuksien ja markkinointitoimenpiteiden organisointi kohdemarkkinoilla ja Etelä-Savossa
 • Ylimaakunnallinen yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen

Edellytämme sinulta hankkeiden hallinnointikokemuksen (mm. de minimis -toimenpiteet) ja tiimityötaitojen lisäksi organisointikykyä, kokemusta kansainvälisestä kaupasta ja vientitoiminnasta sekä ajanmukaisia digitaalisia työskentelytaitoja. Hyvät neuvottelutaidot edesauttavat yritysrajapinnassa työskentelyä ja yritysryhmien kokoamista. Sujuva suullinen ja kirjallinen englannin kielitaito on välttämätön. Muu kielitaito ja eri maiden markkinatuntemus katsotaan eduksi. Arvostamme asiakaspalveluhenkisyyttä, itseohjautuvuutta, oma-aloitteisuutta ja rohkeutta tarttua toimeen. Eduksi on, jos hahmotat vihreän siirtymän mahdollisuudet yritysten kilpailukykytekijänä.

Tarjoamme sinulle vaihtelevan työn yritysrajapinnassa, energisen ja kehittävän työyhteisön ja henkilöstöedut, joihin kuuluu mm. virike- ja lounasetu, puhelinetu, polkupyöräetu ja kattava vakuutusturva työssä ja vapaa-aikana. Kehitämme henkilöstömme työtyytyväisyyttä määrätietoisesti ja hyvinvoiva henkilöstö on meille tärkeä arvo ja voimavara. Tehtävä sijoittuu yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluiden yksikköön.

Työsuhde on määräaikainen ja kokoaikainen hankkeen keston ajan. Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustamista ja täyttäminen myönteistä hankerahoituspäätöstä. Työ alkaa vuoden 2024 alussa sopimuksen mukaan ja päättyy 30.6.2026. Työtehtävän täyttämisessä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Tuleva työpisteesi sijaitsee Mikkelissä. Yhtiössämme on tällä hetkellä voimassa etätyökäytäntö, mikä sallii etätyön tekemisen enintään 12 pv/kk työtilanteesi näin salliessa.

Toivomme työhakemustasi, ansioluetteloasi ja palkkatoivettasi 8.1.2024 klo 9 mennessä osoitteella mari.merilainen@mikseimikkeli.fi.

Lisätietoja antaa Mari Meriläinen, puh. 040 547 9716 tai mari.merilainen@mikseimikkeli.fi.

Henkilöstön ryhmäkuva Mikkeli-karage 12-2022.

REKRY: projektipäällikkö Osaajaportti-hankkeeseen

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo elinvoimaa Mikkelin seudulle tukemalla yritysten, matkailun ja toimintaympäristön kehittymistä. Yhtiö palvelee vuosittain 1200 yritysasiakasta ja tarjoaa kokonaisvaltaista tukea Mikkeliin sijoittumisessa. Yhtiössä työskentelee hybridimallilla 40 eri alojen asiantuntijaa. 

Etsimme nyt joukkoomme projektipäällikköä Osaajaportti-hankkeeseen. 

Hankkeessa autetaan työttömiä työnhakijoita löytämään seudulla avoimena olevat työtehtävät nykyistä tehokkaammin. Alueen yrityksiä autetaan löytämään osaavaa työvoimaa ja heitä tuetaan rekrytointiosaamisen kehittämisessä. Painopisteenä on kansainvälisten osaajien osuuden kasvattaminen yritysten henkilöstössä.  

Työtehtäviisi kuluvat:  

 • Työnhakijoiden sparraus tiiviissä yhteistyössä työllisyyspalveluiden kanssa ja työnhakijoiden esittely yrityksille 
 • Yritysten piilotyöpaikkojen kartoitus ja näkyväksi tekeminen 
 • Yritysten rekrytoinnin osaamistarpeiden kartoitus ja rekrytoinnin kehityspolun sparraus yrityksissä 
 • Rekrytointitapahtumien järjestäminen ja alueen rekrytointipalveluiden verkoston kokoaminen 
 • Hankkeen hallinto ja raportointi.

Tukenasi hankkeen toteuttamisessa toimii osa-aikainen viestintäasiantuntija.  Edellytämme sinulta aiemman hankekokemuksen ja tiimityötaitojen lisäksi organisointikykyä, kokemusta ihmisten kanssa työskentelemisestä ja kykyä huomioida heidän erilaiset taustat, ymmärrystä yritysrajapinnasta ja ajanmukaisia digitaalisia työskentelytaitoja. Hyvät neuvottelutaidot edesauttavat tehtävässä menestymistä ja arjessa selviytyminen myös englanniksi on välttämätöntä. Arvostamme asiakaspalveluhenkisyyttä, itseohjautuvuutta, oma-aloitteisuutta ja rohkeutta tarttua toimeen. Eduksi on, jos hahmotat työllisyyspalveluiden kokonaisuuden työnhakijan ja työnantajan kannalta. 

Tarjoamme sinulle vaihtelevan työn yritysrajapinnassa, energisen ja kehittävän työyhteisön ja henkilöstöedut, joihin kuuluu mm. virike- ja lounasetu, puhelinetu, polkupyöräetu ja kattava vakuutusturva työssä ja vapaa-aikana. Kehitämme henkilöstömme työtyytyväisyyttä määrätietoisesti ja hyvinvoiva henkilöstö on meille tärkeä arvo ja voimavara. 

Työsuhde on määräaikainen ja kokoaikainen hankkeen keston ajan. Tehtävän täyttäminen edellyttää myönteistä hankerahoituspäätöstä. Työ alkaa vuoden 2024 alussa sopimuksen mukaan ja päättyy 31.12.2025. Työtehtävän täyttämisessä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Tuleva työpisteesi sijaitsee Mikkelissä. Yhtiössämme on tällä hetkellä voimassa etätyökäytäntö, mikä sallii etätyön tekemisen enintään 12 pv/kk työtilanteesi näin salliessa.  

Toivomme työhakemustasi, ansioluetteloasi ja palkkatoivettasi 2.1.2024 klo 9 mennessä osoitteella mari.merilainen@mikseimikkeli.fi.  

Lisätiedot: Mari Meriläinen, puh. 040 547 9716 tai mari.merilainen@mikseimikkeli.fi 

Henkilöstön ryhmäkuva Mikkeli-karage 12-2022.

MikseiMikkeli rekrytoi: projektipäällikkö Keula kohti Mikkeliä -hankkeeseen

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo työtä mikkeliläisille ja elinvoimaa Mikkelin seudulle tukemalla yritysten kehitystä, kasvua ja vientiä. Asiantuntijamme auttavat yrityksen perustamisessa, yrityksien sijoittumisessa, työvoiman löytämisessä, liiketoiminnan kehittämisessä sekä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen rakentamisessa. Viime vuonna palvelimme lähes 1200 yritysasiakasta. Palveluksessamme on 33 eri alojen asiantuntijaa kahdessa toimipisteessä.

Etsimme joukkoomme projektipäällikköä Keula kohti Mikkeliä -hankkeeseen

Keula kohti Mikkeliä -hankkeessa tuotteistetaan lentoyhteyksiä Mikkelin lentoasemalle tilauslento-operaattoreiden kanssa ja tavoitellaan säännöllisen liikenneyhteyden syntymistä. Lisäksi tuotteistetaan Mikkelin lentoasemaa hyväksi käyttävä miehittämättömän ilmailun koulutusympäristö. Tavoitteena on myös perustaa kumppanuusmalli suurempien tapahtumien tuottamiseksi Mikkelissä ja Mikkelin lentoasemalla.

Projektipäällikkö vastaa hankkeen kokonaistoteutuksesta, hallinnosta ja taloudesta. Projektipäällikön erityisalaan kuuluu lisäksi innovatiivisten julkisten hankintojen toteutus ja tapahtumatuotantojen kumppanina toimiminen. Projektipäällikkö vastaa myös tilauslentojen tuotteistuksesta ja hankkeen viestinnästä. Lentoliikenteen ja ilmailualan sisällön osalta projektipäällikköä tukee erikseen rekrytoitava asiantuntija.

Edellytämme sinulta kokemusta menestyksekkäästä kehitysprojektin toteuttamisesta sekä projektihallinnon osaamista.  Arvostamme hyviä viestintätaitoja, myyntihenkisyyttä, itseohjautuvuutta ja rohkeutta tarttua haasteisiin. Sujuva suullinen ja kirjallinen kielitaito (suomi ja englanti) on edellytys tehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle. Pidämme hyvinvoivaa työyhteisöä korkeassa arvossa, joten toivomme myös sinulta vahvoja tiimityöskentelytaitoja ja kehittämisasennetta. Tukena työssäsi toimii Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimintaympäristön kehittämisyksikkö, jonka jäsenenä myös itse toimit.

Tarjoamme sinulle työn, jossa päivät eivät ole samanlaisia. Pääset Mikkelin seudun elinkeinojen ja toimintaympäristön kehittämisen ytimeen. Tukenasi on reipas ja mukavaksi kehuttu työyhteisö sekä henkilöstöedut, joihin kuuluu mm. virike- ja lounasetu, puhelinetu, polkupyöräetu ja kattava vakuutusturva työssä ja vapaa-aikana.

Työsuhde on määräaikainen ja kokoaikainen 31.12.2025 saakka. Työ alkaa heti sopivan henkilön löytyessä; hakijoita haastatellaan jo hakuaikana. Työtehtävän täyttämisessä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Tuleva työpisteesi sijaitsee Mikkelissä. Yhtiössämme on tällä hetkellä voimassa etätyökäytäntö, mikä sallii etätyön tekemisen enintään 12 pv/kk työtilanteesi näin salliessa.

Toivomme työhakemustasi, ansioluetteloasi ja palkkatoivettasi 16.10.2023 klo 10 mennessä osoitteella maarit.randelin@mikseimikkeli.fi. Lisätietoja tehtävästä antavat Olli Marjalaakso puh. 045 317 2651 ja Maarit Randelin puh. 0440 361 607.