imported_post Archives - Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Kutsu yrityksille markkinavuoropuheluun Mikkelin Eteläisen aluekoulun rakentamisesta

Mikkelin kaupunki rakennuttaa Urpolan kaupunginosaan uuden yhtenäiskoulun liikuntatiloineen. Tilaaja hankkii Eteläisen aluekoulun yhtenä hankintana KVR-urakkamallilla. Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on yhdessä potentiaalisten tarjoajien kanssa kehittää hanketta ja toteutusmuotoja sekä hankintamenettelyä. Tilaaja julkaisee hankkeesta myöhemmin erillisen tarjouspyynnön.

Markkinavuoropuhelun järjestetään tiistaina 16.6. klo 13-16 etätilaisuutena.

Kutsun ja ohjeet markkinavuoropuheluun osallistumisesta löydät Hilmasta ja Tarjouspalvelusta. Ilmoittaudu tilaisuuteen 12.6. klo 12 mennessä tästä linkistä.

Mikkelin seutu kutsuu vapaa-ajan asukkaitaan – täällä on tilaa hengittää

Mikkelin seudulta lähetetään toukokuun viimeisellä viikolla työikäisille Mikkelin seudun ulkopuolisille vapaa-ajan asukkaille henkilökohtainen kirje. Kirjeen tavoitteena on muistuttaa mökinomistajia siitä, että maalaismaisen asumisen ei tarvitse rajoittua vain viikonloppuihin ja lomiin.

Kirjelähetyksen takana ovat Mikkelin kehitysyhtiö Miksein Enter to Business -hankkeen Mari Meriläinen ja Mikkelin seudun muuttajahanke Solmun Mira Myyryläinen.

Mikkelin seudulla on tilaa hengittää vapaammin, kaikki mahdollisuudet työllistyä mielekkäisiin hommiin, lapsille pienemmät koulut ja ajankäytön kannalta leppoisampi arki. Poikkeusajan myötä yhä useampi työ on lähtenyt sujumaan täysin etänä, joten uutta työpaikkaa ei välttämättä edes tarvita. Yritystoiminnan voi siirtää Saimaan maisemiin, tai aloittaa kokonaan uuden uran toimivaa yritystä jatkamalla.

-Tiedostamme, että yksi kirje ei varmasti tuo perheen muuttopäätöstä, mutta haluamme muistuttaa, että vapaa-ajan maisemiin kokonaan asettuminen on todellinen vaihtoehto, Mira Myyryläinen Mikkelin seudun muuttajahankkeesta kertoo.

-Muutaman Mikkelin seudulle sijoittumista hakevan yrittäjyydestä kiinnostuneen kanssa on parhaillaan neuvotteluja käynnissä yritystoiminnan jatkamisesta, joten tämä vaihtoehto kannattaa aina tutkia myös, Mari Meriläinen jatkaa.

Kirjeessä on kysely, jonka tavoitteena on saada kontakteja mm. yritysten jatkajaksi ja osaajaksi seudulla avoimena oleviin työpaikkoihin. Myyryläinen ja Meriläinen kirjoittivat kirjeensä henkilökohtaisena viestinä Miralta ja Marilta, joten sen paremmin kirje kuin kyselykään ei ole ihan tavanomainen.

Suomen kaupunkikeskustat joutuivat koronakuoppaan

Koronakevät sulatti kaupunkikeskustojen elinvoiman. Elävät Kaupunkikeskustat ry:n elinvoimalaskennassa huhtikuun poikkeustila sulki yli puolet (54 %) ravintoloista, mutta kivijalkayrittäjien yhä sinnitellessä vain 17 % kaupoista. Keskustojen asiakasvirrat kutistuivat neljäsosaan.

Uusimpaan elinvoimalaskentaan osallistui 35 kaupunkia. Korona kurittaa pahimmin suurimpien kaupunkien keskustoja.

Elinvoimalaskentaa keskustoissa on Suomessa tehty yli viisi vuotta. Alkuvuodesta vaikutti siltä, että elinvoimakehitys keskustoissa oli tasaantunut. Kehitystä edellisinä vuosina olivat heikentäneet uudet kuluttajatottumukset, vahvistunut verkkokauppa ja kaupan rakennemuutos. 

Elämä ja kulutus ovat palautumassa normaaliksi

Ravintolat alkavat Suomessa taas avautua kesäkuussa. Odotusarvo lähivuosille on, että ravintolaelämä alkaa monipuolisesti kukoistaa keskustoissa. Kuluttajat matkailevat ruokaelämyksien perässä. Kotimaan matkailu lisääntyy ja matkailuvirrat kaukomaille vähenevät.

Yritysyhteisötilat keskustoissa lisääntyvät, vaikka samalla etätyö kasvaa. Digitalisaatio synnyttää tilallisesti joustavampia työympäristöjä, mutta vähemmillä neliöillä. Vastapainona joskus puuduttavalle digiarjelle läheltä löytyy elämyksellinen keskusta, jossa voi nähdä ja kohdata aidosti muita.

Maankäytön tehostaminen vähentää arjen liikkumistarvetta lisäten kuluttajien autovapautta. Sähköavusteinen liikkuminen kaupungin sisällä kasvaa, mutta välimatkat lyhenevät. Myös asuminen keskustassa ja keskustan tuntumassa vahvistuu. 

Elinvoimalaskennan 2020 tiedot ovat osoitteessa www.allincityapp.com.

Kuva: Pihla Liukkonen / Kontrastia

Mikkelin kaupunki tukee yrityksiä

Mikkelin kaupunki on kuunnellut paikallisten yritysten koronaviruksesta aiheutuvaa taloudellista hätää ja maksuvalmiuden nopeaa heikentymistä ja ryhtyy omalta osaltaan toimiin asian korjaamiseksi.

Järjestelyt ovat voimassa valtioneuvoston poikkeusolopäätöksen mukaisesti 13.4.2020 saakka. Mikäli poikkeusoloaikaa jatketaan, kaupunki jatkaa myös omia tukitoimenpiteitään sen mukaisesti.

Yritystilojen vuokranmaksuun tarvittaessa pidennyksiä

Mikkelin kaupunki vuokraa vuokraus- ja käyttöpalvelut -yksikkönsä kautta omia tilojaan yritysasiakkaille eri puolella kaupunkia. Kaupunki on valmis pidentämään yrityksien vuokranmaksuaikoja niiden yritysten osalta, joiden vuokranmaksukyky on koronaviruksesta aiheutuneen tilanteen perusteella heikentynyt. Tämä koskee niitä laskuja, joita ei ole vielä lähetetty.

Sopimalla kaupungin vuokraus- ja käyttöpalvelut -yksikön kanssa ennakkoon, asiakkaalle ei lähetetä vuokralaskuja poikkeusolojen aikana, vaan summa laskutetaan myöhemmin yhdessä sovittavana ajankohtana. Vuokranmaksuajan pidentäminen edellyttää aina asiakkaan omaa ja välitöntä yhteydenottoa vuokranantajaan ja toimenpiteistä sopimista. Vuokraus- ja käyttöpalvelut palvelevat asiakkaitaan puhelimitse ja sähköisillä viestimillä.

Ostolaskujen maksamisen aikaistaminen

Kaupunki aikaistaa laskujensa maksamista yrityksille. Kaupungin sisäinen prosessi, kuten laskun asiatarkastus ja hyväksyntä tulee kuitenkin suorittaa ennen laskun maksuunpanoa. Toimenpiteellä voidaan nopeuttaa laskun maksua keskimäärin yhden viikon verran. Tällä tavoin kaupunki pyrkii osaltaan varmistamaan yritysten maksuvalmiutta. Toiminta ei edellytä palvelun tuottajilta toimenpiteitä.

Maksulliseen kadunvarsipysäköintiin yhden tunnin maksuton aika

Kaupunki helpottaa ravintoloiden ja kivijalkakauppojen toimintaedellytyksiä tuomalla yritysten asiakkaille maksuttoman tunnin pysäköintiin maksullisiin kadunvarsipysäköintipaikkoihin. Toimenpiteellä helpotetaan yrityksissä asiointia ja ravintoloista tapahtuvaa ruoan ulosmyyntiä.

Lippuautomaatteihin asennetaan kyltit yhden tunnin maksuttomasta pysäköinnistä. Pidempiaikainen pysäköinti jatkuu edelleen maksullisena. Lyhytaikaisessa pysäköinnissä autoissa tulee käyttää pysäköintikiekkoja, jotta parkkiruudut ovat mahdollisimman vilkkaassa asiakaskäytössä. Maksuton aika alkaa perjantaina 27.3. Pysäköintiä kaupungissa valvoo kaupungin pysäköintipalvelut.

Tue paikallisten yritysten toimintaa kotisohvalta käsin Valitse viisaasti -palvelulla

Koronavirusepidemia ja sen aiheuttamat poikkeusolot ovat luoneet tilanteen, jonka lopputulosta on vielä vaikea ennustaa. Tilanne vaikuttaa merkittävästi myös yritysten taloustilanteeseen.

Suomalaiset kuluttajat ovat osoittaneet tahtonsa tukea paikallisia toimijoita, kuluttamalla ja käyttämällä palveluita myös liikkumisrajoitusten aikana. Sosiaalisen median kanavat täyttyvät keskusteluista, joissa pohditaan ja jaetaan tapoja tukea eri alojen toimijoita.

Maanantai-iltana 16.3. Mainostoimisto Groteskilla pohdittiin, kuinka kuluttajien tietoon saataisiin mahdollisimman kattavasti tietoa siitä, mitä tapoja paikallisten toimijoiden tukemiseen on.

Hyvin nopeasti syntyi ajatus verkkopalvelusta, joka tuo koostetusti toimijat tuotteineen ja palveluineen kuluttajan kotisohvalle. Palvelua aloitettiin toteuttaa välittömästi ja nyt on avattu Valitse viisaasti -verkkosivu.

– Kyseessä on verkkosivu, josta kuluttajat löytävät kattavasti alueensa toimijat ja heidän tarjoamansa tuotteet ja palvelut, jotka on tilattavissa kotoa käsin. Me Groteskilla tahdomme ehdottomasti auttaa toinen toistamme ja tehdä osamme sen eteen, että koronatilanteen päätyttyä mahdollisimman moni yritys jatkaa toimintaansa. Yhdessä tästä selvitään, kommentoi Mainostoimisto Groteskin toimitusjohtaja Jyrki Suvimaa.

Jokainen yritys, yhdistys ja urheiluseura voi käydä lisäämässä oman tuotteensa tai palvelunsa jo nyt sivuille, valitseviisaasti.fi-osoitteessa.

Spekulointi Itäradasta kiihtyy – Uusi ratayhteys toisi Itä-Suomen lähemmäksi Helsinkiä

Uusi mahdollinen raideyhteys Helsingistä itäiseen Suomeen puhuttaa. Itärata nähdään suurena mahdollisuutena sekä itäiselle Suomelle että pääkaupunkiseudulle.

Saavutettavuuden parantuminen on elinehto itäiselle Suomelle niin yritysten sijoittumisen, päivittäisen matkustamisen kuin yritysinvestointien kannalta. Itärata nopeuttaisi merkittävästi yhteyttä itäisestä Suomesta Helsinkiin sekä Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Nopea ratayhteys lisää asumisen ja työpaikan sijainnin valinnan joustavuutta ja työmarkkinoiden toimivuutta. Raideyhteyksien parantaminen on keskeinen edellytys myös itäisen Suomen teollisuusinvestoinneille, yliopistoille, muille oppilaitoksille ja tutkimuslaitoksille. Itäisellä Suomella on lisäksi merkittävä, osaksi vielä toteutumaton potentiaali matkailussa. Nopeat ratayhteydet lisäisivät alueen matkailuvirtoja.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr.) mukaan Itärata parantaisi sekä tavallisten ihmisten että liike-elämän arkea.

– Sujuva ja nopeutettu yhteysväli nostaa houkutusta valita ympäristöystävällinen juna. Itäisen Suomen suhteellinen sijainti on viime vuosina heikentynyt muuhun maahan verrattuna. Tämä korostaa entisestään Itäradan tärkeyttä. Rata toisi myös itäisen Suomen ja siellä asuvien ihmisten osaamisen lähemmäksi muuta Suomea ja mahdollistaisi paremman työvoiman saatavuuden ja yritysten sijoittumisen radan varrelle, Mikkonen sanoo.

Mikkelistä Helsinkiin matkustaminen Itäradalla lyhenisi noin puolella tunnilla.

 

Itärataa ovat tukemassa Mikkelin kaupungin lisäksi muun muassa Kouvola, Kuopio, Porvoo, Pieksämäki ja Kajaani sekä joukko maakuntaliittoja.

itärata.fi

Mikkelin seudun matkailun kehitys ylitti tavoitteet vuonna 2019

Mikkelin seudulla rekisteröitiin vuonna 2019 lähes edellisen vuoden verran majoitusvuorokausia, vaikka venäläisten matkailijoiden määrä laski yhä voimakkaasti. Kotimaisten ja muiden ulkomaalaisten matkailijoiden kasvu paikkasi venäläisten vähenemistä – suurin kasvu kirjattiin Aasian markkinoilta. Euroissa mitattu majoitusmyynti kasvoi merkittävästi, mikä kertoo, että matkailijat jättivät seudulle aikaisempaa enemmän euroja per henkilö. Myös tilastoinnin ulkopuolelle jäävän AirBnb-majoituksen arvo kasvoi yli 20 prosenttia.

Majoituksen tilastointi kattaa vain kohteet, joissa on yli 20 vuodepaikkaa. Merkittävä osa Mikkelin seudun majoituskapasiteetista jää tämän ulkopuolelle, mutta tilastot kertovat kehityksen suunnan. Ennakkotilastojen mukaan Mikkelin seudun rekisteröidyn kapasiteetin majoitusmyynti vuonna 2019 kasvoi 6,8 prosenttia (noin 800 000 euroa) edellisestä vuodesta. Yhteensä myynti oli yli 12 miljoonaa euroa.

Rekisteröityjen majoitusvuorokausien määrä supistui 0,3 prosenttia (805 vuorokautta). Tämä selittyy venäläisten majoitusvuorokausien 20 prosentin laskulla (5 236 vuorokautta). Kotimaisten matkailijoiden majoitusvuorokaudet kasvoivat prosentilla (2 039 vuorokautta) ja muiden ulkomaisten majoitusvuorokaudet yli seitsemällä prosentilla (2 392 vuorokautta).

Aasian markkinoilla kasvu oli jopa 166 prosenttia, ja majoitusvuorokausia kirjattiin yhteensä 7 920. Saksalaisten määrä kasvoi yli viisitoista prosenttia ja majoitusvuorokausia kertyi 5 999. AirBnb-majoituksen arvo kasvoi lähes 22 prosenttia, mikä vastaa noin 15 000 majoitusvuorokautta.

Monia saavutuksia matkailun kehittämisessä

Mikkelin seudun matkailua ja vapaa-aikaa edistettiin monipuolisesti kehittämisohjelman mukaisesti. Vuonna 2019 laadittiin Anttolan luontokeskuksen ja Astuvansalmen kalliotaidekeskuksen erillinen kehittämisohjelma yhteistyössä alueen asukkaiden, yritysten ja yhdistysten kanssa. Ohjelmaan perustuva kehittämishankehakemus jätetään Etelä-Savon maakuntaliittoon 14.2.2020 ja toivotun myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen työt aloitetaan välittömästi. Tavoitteena on saada molempiin kohteisiin toimintaa jo tulevana kesänä.

Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi -hanke sai rahoituksen syksyllä 2019, joten vapaa-ajan asumisen kehittämistyö jatkuu maakunnallisena yhteistyönä. Hankkeessa haetaan ratkaisuja vahvistaa maakunnan elinvoimaa vapaa-ajan asumisena ilmenevän monipaikkaisen asumisen avulla ja edistetään kestävää mökkeilyä.

Mikkelin Kaihun alueen monipuolinen tarjonta koottiin Saimaa Central Park -sivustolle. Alueen kehitystyö jatkuu ja tavoitteena on vetovoimainen keskuspuisto, joka palvelee paikallisia asukkaita, vapaa-ajan asukkaita ja matkailijoita elämys-, harrastus- ja hyvinvointikeskittymänä keskellä kaupunkia.

Merkittäviä askelia olivat myös Lake Saimaa ry:n perustaminen, Saimaa Gastronomy -viikonloppujen valinta Suomen parhaaksi ruokamatkailutuotteeksi, Saimaan valinta Suomen johtavan matkailulehden Mondon kotimaan suosittelukohteeksi 2020 ja Saimaan tunnettuuden nousu kotimaassa ja kansainvälisesti muun muassa lukuisien matkanjärjestäjä- ja mediavierailujen sekä aktiivisen myyntityön tuloksena. Astuvansalmen kalliomaalaukset hyväksyttiin ensimmäisenä suomalaisena kohteena Euroopan neuvoston Prehistoric Rock Art Trails -kulttuurireittiin. Mikkelin seudun matkailupalvelu ry:n vuoden 2019 Matkailuteko-palkinto myönnettiin D.O.Saimaa-verkostolle merkittävästä työstä paikallisten laadukkaiden ja puhtaiden raaka-aineiden esiin nostamiseksi ja Saimaan ruokamatkailun edistämiseksi.

Kuva: Pihla Liukkonen / Kontrastia

Mikkelin seutu kosiskelee ystävikseen pääkaupunkiseudun asukkaita

Mikkelin seudun muuttajahanke Solmu yhdessä kahdeksan alueen toimijan kanssa lähestyy 8000 pääkaupunkiseudulla asuvaa perhettä ystävänpäiväkortilla.

Tempauksessa mukana alueelta ovat Mikkelin kaupunki, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Puumalan kunnat sekä Lammen asunnot Oy ja Etelä-Savon Ammattiopisto Esedu.  Lammen Asunnot on Juvan kunnan omistama vuokrataloyhtiö. Esedu on seudun laajin toisen asteen kouluttaja, jolla on Mikkelin lisäksi toimipisteitä myös Pieksämäellä.

Ystävänpäiväkorttitempauksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta Mikkelin seudun mahdollisuuksista sekä esitellä seudulla asumista, työskentelyä, yrittämistä ja opiskelemista.  ”Tiedostamme, että yksi postikortti ei tuo itsessään yhtään uutta asukasta, mutta se voi antaa ensi sykäyksen sille, että alueen mahdollisuuksiin tutustutaan paremmin”, Mira Myyryläinen Mikkelin seudun muuttajahankkeesta kertoo.” Pitkän aikavälin tavoitteemme tietenkin on houkutella alueelle lisää asukkaita ja osaajia”, Myyryläinen jatkaa.

Postikorteissa on kilpailu, jolla kortteihin reagoineiden määrää seurataan. Kortteja on kahdeksan erilaista ja kortin saaneet saavat äänestää niistä mieleistään. ”Monessa kortissa näkyy vesistöä”, Myyryläinen sanoo, mutta jatkaa ”perinteisiä maisemakortteja ei kuitenkaan lähetetä, vaan kuvissa esiintyy myös ihmisiä, joiden elämään Mikkelin seutu on tehnyt lähtemättömän vaikutuksen.”

Tempauksen päätoteuttaja Mikkelin seudun muuttajahanke Solmu on Mikkelin seudun kuntien rahoittama hanke, jonka tehtävänä on auttaa alueelle muuttamisesta kiinnostuneita pienissä ja suurimmissakin muuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Kaupungin konserniyhtiö Metsäsairila Oy hakee toimitusjohtajaa

Mikkelin kaupungin konserniyhtiöihin lukeutuva Metsäsairila Oy hakee uutta toimitusjohtajaa.

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa Metsäsairilan liiketoimintaa hallituksen asettamien strategisten päämäärien, visioiden, tavoitteiden ja arvojen mukaisesti. Lisäksi vastuulla on kehittää ja uudistaa toimintaa, etsiä uusia yhteistyömahdollisuuksia, pitää yllä hyviä suhteita yhteistyökumppaneihin, yhtiön omistajaan sekä johtaa henkilöstöä.

Tehtävään hakevalta odotetaan soveltuvan koulutuksen lisäksi myös vankkaa liiketoimintaosaamista, monipuolista johtamiskokemusta sekä selkeitä näyttöjä aikaisemmista onnistumisista. Toimintaympäristön kansainvälistyessä hyvä englanninkielen taito on välttämätöntä.

Kiinnostuitko? Lähetä hakemuksesi palkkatoiveineen ja CV:llä varustettuna tunnuksella ”toimitusjohtaja” sähköpostilla osoitteeseen hakemukset@metsasairila.fi. Hakuaika päättyy 6.2.2020.

Lisätietoja tehtävästä antavat toimitusjohtaja Sami Hirvonen (sami.hirvonen@metsasairila.fi, 040 7138111) sekä hallituksen puheenjohtaja Olli Miettinen (olli.miettinen@laatutie.fi, 0400 898 090).

Metsäsairila Oy on Mikkelin kaupungin omistama kiertotalousyhtiö, jonka tehtävänä on toteuttaa omistajakunnan jätehuoltotyötä. Yhtiö on myös pääomistajana rakenteilla olevassa biokaasulaitoksessa.

Saimaan saunabussi kaartaa Jyväskylään hakemaan osaajia ja uusia asukkaita

Mikkelin seutu hakee osaajia ja uusia asukkaita Rekry, työelämä & koulutus 2020 -messuilla 21. tammikuuta. Jyväskylän Paviljonkiin rakennettava seudun yhteisosasto tarjoaa tietoa kävijöilleen Mikkelin seudun mahdollisuuksista.

Seudun toimijat lähtevät matkaan Savonlinjan saunabussilla. Esillä osastolla ovat työpaikat, koulutustarjonta, yrittäjyys ja asuminen. Retkeä koordinoi Mikkelin seudun muuttajahanke Solmu yhteistyössä Mikkelin kehitysyhtiö Miksein kanssa.

– Ajamme saunabussin halliin sisälle ja rakennamme osastomme sen ympärille.  Mukana on niin yrityksiä kuin julkisorganisaatioitakin, Solmu-hankkeen Mira Myyryläinen kertoo.

Julkisorganisaatioista matkassa ovat Essote, Mikalo, Xamk, Esedu ja Etelä-Savon TE-palvelut.

Mikkelin seudulla olisi töitä tarjolla

Saunottelun tavoitteena on lisätä Mikkelin seudun näkyvyyttä valtakunnallisesti, esitellä seudulla asumista, työskentelyä, yrittämistä ja opiskelua sekä saada alueelle uusia osaajia. Osaavan henkilökunnan rekrytoiminen on monissa yrityksissä nykyisin kasvun esteenä.

Työpaikkatarjonta Mikkelin seudulla on laajaa. Bussilla etsitään työntekijöitä niin teollisuuteen, kaupan alalle kuin terveys- ja sosiaalipalveluihin. Haussa on muun muassa vienti-, markkinointi- ja ICT-osaajia, CNC-koneistajia, kausityöntekijöitä ja ohjelmistokehittäjiä.  Esillä on myös yrittäjyyden mahdollisuuksia.

– Elämän siirtäminen Mikkelin seudulle on tehty vaivattomaksi. Kun työpaikat, yrittäjyys ja koulutus tuodaan tarjottimelle kokonaisuutena asuntojen kanssa, on uutta suuntaa hakevan helppo siirtää elämänsä Saimaalle, Mira Myyryläinen vinkkaa.

Rekry, työelämä & koulutus 2020 järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 21.1. kello 10–18.

Kuva: Mikkelin seudulla onnistuu muun muassa rento etätyö – Saimaan maisemissa tietenkin! (Pihla Liukkonen / Kontrastia)

Valikko