Emmi Liikanen, Author at Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Spekulointi Itäradasta kiihtyy – Uusi ratayhteys toisi Itä-Suomen lähemmäksi Helsinkiä

Uusi mahdollinen raideyhteys Helsingistä itäiseen Suomeen puhuttaa. Itärata nähdään suurena mahdollisuutena sekä itäiselle Suomelle että pääkaupunkiseudulle.

Saavutettavuuden parantuminen on elinehto itäiselle Suomelle niin yritysten sijoittumisen, päivittäisen matkustamisen kuin yritysinvestointien kannalta. Itärata nopeuttaisi merkittävästi yhteyttä itäisestä Suomesta Helsinkiin sekä Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Nopea ratayhteys lisää asumisen ja työpaikan sijainnin valinnan joustavuutta ja työmarkkinoiden toimivuutta. Raideyhteyksien parantaminen on keskeinen edellytys myös itäisen Suomen teollisuusinvestoinneille, yliopistoille, muille oppilaitoksille ja tutkimuslaitoksille. Itäisellä Suomella on lisäksi merkittävä, osaksi vielä toteutumaton potentiaali matkailussa. Nopeat ratayhteydet lisäisivät alueen matkailuvirtoja.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr.) mukaan Itärata parantaisi sekä tavallisten ihmisten että liike-elämän arkea.

– Sujuva ja nopeutettu yhteysväli nostaa houkutusta valita ympäristöystävällinen juna. Itäisen Suomen suhteellinen sijainti on viime vuosina heikentynyt muuhun maahan verrattuna. Tämä korostaa entisestään Itäradan tärkeyttä. Rata toisi myös itäisen Suomen ja siellä asuvien ihmisten osaamisen lähemmäksi muuta Suomea ja mahdollistaisi paremman työvoiman saatavuuden ja yritysten sijoittumisen radan varrelle, Mikkonen sanoo.

Mikkelistä Helsinkiin matkustaminen Itäradalla lyhenisi noin puolella tunnilla.

 

Itärataa ovat tukemassa Mikkelin kaupungin lisäksi muun muassa Kouvola, Kuopio, Porvoo, Pieksämäki ja Kajaani sekä joukko maakuntaliittoja.

itärata.fi

Mikkelin seudun matkailun kehitys ylitti tavoitteet vuonna 2019

Mikkelin seudulla rekisteröitiin vuonna 2019 lähes edellisen vuoden verran majoitusvuorokausia, vaikka venäläisten matkailijoiden määrä laski yhä voimakkaasti. Kotimaisten ja muiden ulkomaalaisten matkailijoiden kasvu paikkasi venäläisten vähenemistä – suurin kasvu kirjattiin Aasian markkinoilta. Euroissa mitattu majoitusmyynti kasvoi merkittävästi, mikä kertoo, että matkailijat jättivät seudulle aikaisempaa enemmän euroja per henkilö. Myös tilastoinnin ulkopuolelle jäävän AirBnb-majoituksen arvo kasvoi yli 20 prosenttia.

Majoituksen tilastointi kattaa vain kohteet, joissa on yli 20 vuodepaikkaa. Merkittävä osa Mikkelin seudun majoituskapasiteetista jää tämän ulkopuolelle, mutta tilastot kertovat kehityksen suunnan. Ennakkotilastojen mukaan Mikkelin seudun rekisteröidyn kapasiteetin majoitusmyynti vuonna 2019 kasvoi 6,8 prosenttia (noin 800 000 euroa) edellisestä vuodesta. Yhteensä myynti oli yli 12 miljoonaa euroa.

Rekisteröityjen majoitusvuorokausien määrä supistui 0,3 prosenttia (805 vuorokautta). Tämä selittyy venäläisten majoitusvuorokausien 20 prosentin laskulla (5 236 vuorokautta). Kotimaisten matkailijoiden majoitusvuorokaudet kasvoivat prosentilla (2 039 vuorokautta) ja muiden ulkomaisten majoitusvuorokaudet yli seitsemällä prosentilla (2 392 vuorokautta).

Aasian markkinoilla kasvu oli jopa 166 prosenttia, ja majoitusvuorokausia kirjattiin yhteensä 7 920. Saksalaisten määrä kasvoi yli viisitoista prosenttia ja majoitusvuorokausia kertyi 5 999. AirBnb-majoituksen arvo kasvoi lähes 22 prosenttia, mikä vastaa noin 15 000 majoitusvuorokautta.

Monia saavutuksia matkailun kehittämisessä

Mikkelin seudun matkailua ja vapaa-aikaa edistettiin monipuolisesti kehittämisohjelman mukaisesti. Vuonna 2019 laadittiin Anttolan luontokeskuksen ja Astuvansalmen kalliotaidekeskuksen erillinen kehittämisohjelma yhteistyössä alueen asukkaiden, yritysten ja yhdistysten kanssa. Ohjelmaan perustuva kehittämishankehakemus jätetään Etelä-Savon maakuntaliittoon 14.2.2020 ja toivotun myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen työt aloitetaan välittömästi. Tavoitteena on saada molempiin kohteisiin toimintaa jo tulevana kesänä.

Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi -hanke sai rahoituksen syksyllä 2019, joten vapaa-ajan asumisen kehittämistyö jatkuu maakunnallisena yhteistyönä. Hankkeessa haetaan ratkaisuja vahvistaa maakunnan elinvoimaa vapaa-ajan asumisena ilmenevän monipaikkaisen asumisen avulla ja edistetään kestävää mökkeilyä.

Mikkelin Kaihun alueen monipuolinen tarjonta koottiin Saimaa Central Park -sivustolle. Alueen kehitystyö jatkuu ja tavoitteena on vetovoimainen keskuspuisto, joka palvelee paikallisia asukkaita, vapaa-ajan asukkaita ja matkailijoita elämys-, harrastus- ja hyvinvointikeskittymänä keskellä kaupunkia.

Merkittäviä askelia olivat myös Lake Saimaa ry:n perustaminen, Saimaa Gastronomy -viikonloppujen valinta Suomen parhaaksi ruokamatkailutuotteeksi, Saimaan valinta Suomen johtavan matkailulehden Mondon kotimaan suosittelukohteeksi 2020 ja Saimaan tunnettuuden nousu kotimaassa ja kansainvälisesti muun muassa lukuisien matkanjärjestäjä- ja mediavierailujen sekä aktiivisen myyntityön tuloksena. Astuvansalmen kalliomaalaukset hyväksyttiin ensimmäisenä suomalaisena kohteena Euroopan neuvoston Prehistoric Rock Art Trails -kulttuurireittiin. Mikkelin seudun matkailupalvelu ry:n vuoden 2019 Matkailuteko-palkinto myönnettiin D.O.Saimaa-verkostolle merkittävästä työstä paikallisten laadukkaiden ja puhtaiden raaka-aineiden esiin nostamiseksi ja Saimaan ruokamatkailun edistämiseksi.

Kuva: Pihla Liukkonen / Kontrastia

Saimaa Geoparkin Mikkelin ja Puumalan kohteet kiinnostavat Vene 20 -messuilla

Erityisesti Saimaa Geoparkin Mikkelin ja Puumalan kohteet ovat kiinnostaneet messukävijöitä Vene 20 -messuilla Helsingissä.

Messut alkoivat 7.2. ja jatkuvat vielä tämän viikon. Kolmen ensimmäisen päivän aikana messuilla on vieraillut jo yhteensä 28 345 kävijää.

”Geoparkin yksi tavoite on lisätä alueen asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja arvostusta avaamalla alueen geologista perintöä ja tuomalla se osaksi paikallisyhteisöjen elämää.”
Lisätietoja Saimaa Geoparkista: www.saimaageopark.fi 

EcoSairila BusinessPark Oy:n perustaminen lähti konserni- ja elinvoimajaostosta eteenpäin

Konserni- ja elinvoimajaosto käsitteli 4.2. kokouksessaan EcoSairila BusinessPark Oy -nimisen yhtiön perustamista. Nyt perustettavalle yhtiölle oli laadittu luonnokset yhtiöjärjestyksestä ja osakassopimuksesta.

Lisäksi jaostolle esiteltiin liiketoimintaan liittyviä skenaarioita. Mikkelin kaupunki on varautunut yhtiön perustamiseen vuoden 2020 talousarviossa. Asiaa olivat selvittämässä jaostolle Juha Kauppinen ja Panu Jouhkimo Mikkelin kehitysyhtiö Mikseistä. Jaosto päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle EcoSairila BusinessPark Oy -nimisen yhtiön perustamisen hyväksymistä.

Jaosto käsitteli asiaa aikaisemmin kokouksessaan 29.10.2019 ja tuolloin asia palautettiin uuteen valmisteluun. Tämän päiväisessä kokouksessaan jaosto päätti Ecosairila Business Park Oy:n perustamisesta kaupunginjohtajan päätösesityksen mukaisesti.

– On hienoa nähdä tämän EcoSairilan kehittämisalustalle tärkeän asiakokonaisuuden etenevän. Olemme jaostona käsitelleet tätä jo puolentoista vuoden ajan ja olemme varmoja, että asia on nyt valmisteltu siten, että se voidaan lähettää kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi. EcoSairila BusinessPark Oy on elintärkeä toimija, jotta kyseinen kehittämisalusta saadaan täysillä käyntiin, toteaa konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja Olli Marjalaakso.

Ecosairila BusinessPark Oy:n lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päätti kokouksessaan myös muun muassa Mikkelin Jäähalli Oy:n sekä Metsäsairila Oy:n omistajaohjauksellisista asioista. Lisäksi jaosto nimesi Mikkelin kaupungin edustajan Jalkaväkimuseon säätiön perustamiskirjan allekirjoitustilaisuuteen sekä säätiön hallitukseen.

Eteläsavolaiset pk-yritykset digillä kasvuun – digitaalisuus yhä tärkeämpi osa liiketoimintaa

Digitaalisuudella on yhä enemmän vaikutusta eteläsavolaisten yritysten liiketoiminnan kasvuun ja kannattavuuteen. Yritykset kaipaavat kuitenkin lisää osaamista erityisesti sisällöntuottamiseen ja videoiden hyödyntämiseen.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin tekemän Etelä-Savon yritykset Digiportailla-tutkimuksessa selvitettiin eteläsavolaisten pk-yritysten digikuntoa. Aineistoon haastateltiin 128 pk-yritystä, joista suurin osa sijaitsi Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Tutkimuksen mukaan merkittäviä digiosaamisalueita olivat Facebook-kanava yrityskäytössä ja digitaalisten mahdollisuuksien tunnistaminen ja verkkosisällön tuottamisen taidot. Parhaiten yritykset hallitsevat tekstinkäsittelyn, sähköisen viestinnän välineiden ja laskutusohjelmistojen käytön.

Kehittymisen esteenä ajan ja osaamisen puute

Suurimpia esteitä digitaalisuuden hyödyntämiselle ovat johdon ja henkilöstön aikapula ja sekä osaamisen puute.

Digiportaat-hanke vastaa tähän tarpeeseen. Digiportaiden tavoitteena on nostaa pk-yritysten digiosaamisen tasoa kouluttamalla yrittäjiä ja pienten yritysten henkilöstöä ottamaan käyttöön uusia työkaluja tehostamaan työtä, tehostamaan hakukone ja sosiaalisen median näkyvyyttä.

Digiportaiden digiosaamiskartoitukseen ja koulutuksiin pääsevät mukaan päätoimiset eteläsavolaiset yritykset, jotka aidosti haluavat kehittää digiosaamista ja liiketoimintaa. Hanke on toiminut vuoden ajan ja kartoittanut yli 170 yritystä. Suosituimpia koulutuksia ovat olleet Google-hakukoneoptimointi, mainostaminen Facebookissa ja mobiilikuvaus- ja videointikoulutukset.

Tutkimus on julkaistu verkossa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-224-5

Digi-portaat-hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus ESR-rahastosta.

Lisätietoa
Digiosaamiskartoitus ja koulutukset

Anna Ollanketo, projektipäällikkö Digiportaat-hanke, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, p. 040 183 9330, anna.ollanketo@xamk.fi, www.digiportaat.fi

Etelä-Savolaiset yritykset digiportailla. Etelä-Savon digipuntari 2019

Mervi Rajahonka, TKI-asiantuntija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, p. 040 755 1299, mervi.rajahonka@xamk.fi

Kaupungin konserniyhtiö Metsäsairila Oy hakee toimitusjohtajaa

Mikkelin kaupungin konserniyhtiöihin lukeutuva Metsäsairila Oy hakee uutta toimitusjohtajaa.

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa Metsäsairilan liiketoimintaa hallituksen asettamien strategisten päämäärien, visioiden, tavoitteiden ja arvojen mukaisesti. Lisäksi vastuulla on kehittää ja uudistaa toimintaa, etsiä uusia yhteistyömahdollisuuksia, pitää yllä hyviä suhteita yhteistyökumppaneihin, yhtiön omistajaan sekä johtaa henkilöstöä.

Tehtävään hakevalta odotetaan soveltuvan koulutuksen lisäksi myös vankkaa liiketoimintaosaamista, monipuolista johtamiskokemusta sekä selkeitä näyttöjä aikaisemmista onnistumisista. Toimintaympäristön kansainvälistyessä hyvä englanninkielen taito on välttämätöntä.

Kiinnostuitko? Lähetä hakemuksesi palkkatoiveineen ja CV:llä varustettuna tunnuksella ”toimitusjohtaja” sähköpostilla osoitteeseen hakemukset@metsasairila.fi. Hakuaika päättyy 6.2.2020.

Lisätietoja tehtävästä antavat toimitusjohtaja Sami Hirvonen (sami.hirvonen@metsasairila.fi, 040 7138111) sekä hallituksen puheenjohtaja Olli Miettinen (olli.miettinen@laatutie.fi, 0400 898 090).

Metsäsairila Oy on Mikkelin kaupungin omistama kiertotalousyhtiö, jonka tehtävänä on toteuttaa omistajakunnan jätehuoltotyötä. Yhtiö on myös pääomistajana rakenteilla olevassa biokaasulaitoksessa.

Saimaan saunabussi kaartaa Jyväskylään hakemaan osaajia ja uusia asukkaita

Mikkelin seutu hakee osaajia ja uusia asukkaita Rekry, työelämä & koulutus 2020 -messuilla 21. tammikuuta. Jyväskylän Paviljonkiin rakennettava seudun yhteisosasto tarjoaa tietoa kävijöilleen Mikkelin seudun mahdollisuuksista.

Seudun toimijat lähtevät matkaan Savonlinjan saunabussilla. Esillä osastolla ovat työpaikat, koulutustarjonta, yrittäjyys ja asuminen. Retkeä koordinoi Mikkelin seudun muuttajahanke Solmu yhteistyössä Mikkelin kehitysyhtiö Miksein kanssa.

– Ajamme saunabussin halliin sisälle ja rakennamme osastomme sen ympärille.  Mukana on niin yrityksiä kuin julkisorganisaatioitakin, Solmu-hankkeen Mira Myyryläinen kertoo.

Julkisorganisaatioista matkassa ovat Essote, Mikalo, Xamk, Esedu ja Etelä-Savon TE-palvelut.

Mikkelin seudulla olisi töitä tarjolla

Saunottelun tavoitteena on lisätä Mikkelin seudun näkyvyyttä valtakunnallisesti, esitellä seudulla asumista, työskentelyä, yrittämistä ja opiskelua sekä saada alueelle uusia osaajia. Osaavan henkilökunnan rekrytoiminen on monissa yrityksissä nykyisin kasvun esteenä.

Työpaikkatarjonta Mikkelin seudulla on laajaa. Bussilla etsitään työntekijöitä niin teollisuuteen, kaupan alalle kuin terveys- ja sosiaalipalveluihin. Haussa on muun muassa vienti-, markkinointi- ja ICT-osaajia, CNC-koneistajia, kausityöntekijöitä ja ohjelmistokehittäjiä.  Esillä on myös yrittäjyyden mahdollisuuksia.

– Elämän siirtäminen Mikkelin seudulle on tehty vaivattomaksi. Kun työpaikat, yrittäjyys ja koulutus tuodaan tarjottimelle kokonaisuutena asuntojen kanssa, on uutta suuntaa hakevan helppo siirtää elämänsä Saimaalle, Mira Myyryläinen vinkkaa.

Rekry, työelämä & koulutus 2020 järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 21.1. kello 10–18.

Kuva: Mikkelin seudulla onnistuu muun muassa rento etätyö – Saimaan maisemissa tietenkin! (Pihla Liukkonen / Kontrastia)

Mikkelin torille haetaan uutta kahvilaa

Oletko innovatiivinen ja aloitteleva tai jo perinteikäs yrittäjä ja haluaisit kokeilla toimintaasi ensi kesänä Mikkelin Hallitustorilla? Nyt siihen on tarjolla upea mahdollisuus!

Torilla on haettavana noin sadan asiakaspaikan kesäkahvilapaikka ajalle 1.5.–30.9.2020.  

– Toiveisiin on vastattu ja nyt tarjotaan mahdollisuutta uudelle toiminnalle torilla, kertoo Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen palvelupäällikkö Linda Asikainen.

Uusi paikka torilla avautuu Ramin Konditorian torikahvilan siirtyessä toiseen paikkaan.

– Perinteiset kahvilat ja kauppiaat jatkavat torilla. Uuden toiminnan toivotaan monipuolistavan torin tarjontaa entisestään, koska tapahtumiakin on taas paljon kesällä, Linda Asikainen sanoo.

Paikan saajan valinnasta päättää asumisen ja toimintaympäristön palvelualue. Vapaamuotoinen hakemus liitteineen on jätettävä 29.1.2020 mennessä osoitteeseen tori@mikkeli.fi.

Lisätietoja Mikkelin torin nettisivuilta (klikkaa linkkiä).

Tori: Pihla Liukkonen / Kontrastia

Vaakuna-ralli ajetaan Mikkelissä 7. – 8. helmikuuta

SM Vaakuna-ralli tekee paluun Mikkelin talvitapahtumakalenteriin. Ralli ajetaan 7. ja 8. helmikuuta.

Kilpailussa ajetaan yhdeksän erikoiskoetta Mikkelin ja Hirvensalmen alueella. Rallireitti on yhteispituudeltaan noin 300 kilometriä, joista erikoiskokeita on hieman yli 110.

Kaksipäiväinen ralli starttaa jo perinteiseen tyyliin perjantaina 7.2. Mikkelin raviradalla ajettavalla yleisöerikoiskokeella.

– Mikkelin ravirata on läpikäynyt valtavat muutostyöt ja meidän kisa on yksi ensimmäisistä tapahtumista uudistuksen jälkeen. Vaikka yleisöerikoiskoe on avannut reitin jo vuosien ajan, ei kilpailijoiden kannata kuitenkaan luottaa vanhoihin nuotteihin. Tänä vuonna ajosuunta on muuttunut, joten kyseessä on ”uusvanha” avaus Vaakuna-rallille. Ennen kilvanajoa nähdään jälleen jälleen henkeäsalpaavaa ohjeisohjelmaa ja ilotulitus, kertovat raviradan puuhamiehet Jari Outinen ja Timo Viskari.

Lisää tietoja Vaakuna-rallista on osoitteessa vaakunaralli.fi.

Kasvua ja kansainvälistymistä tukevien yritysinvestointien edistäminen

Haussa kansainvälistymisestä kiinnostuneita luovien ja kulttuurialojen yrityksiä Etelä-Savon alueelta

Hae mukaan Creative Ports asiatuntijaksi! Tarjoamme mahdollisuutta osallistua hankkeessa pilotoitaviin kansainvälistymistä edistäviin tapahtumiin ja toimenpiteisiin Itämeren alueella. Mukaan pääsee yksi osallistuja/yritys, korvaamme osallistumis- ja matkakulut erikseen sovitusti. Vastineeksi yrityksen edustaja osallistuu luovien alojen kansainvälistymistä edistävään työhön.

Ota yhteyttä projektipäällikkö Maisa Kantaseen (maisa.kantanen@xamk.fi tai 040 569 7899) 31.1.2020 mennessä. Kerro, millaisia kansainvälistymisen tarpeita yritykselläsi on, niin etsimme sinulle sopivan pilotin.

Creative Ports tukee luovien ja kulttuurialojen kasvua ja työllistymistä kehittämällä yritysten sekä tukiorganisaatioiden kansainvälistymistä.

Valikko