fbpx

Kiertotaloudesta tuli uusi normaali

Jäte muuttuu resurssiksi heti, kun se on lajiteltu. Mikkelin kiertotalouspäivillä kävijät kuulivat tietoiskuja ja pääsivät tekemään hyönteishotelleja ja kierrättämään vaatteita. Esedulaisten kierrätysvaatenäytös sai jälleen innostuneen vastaanoton.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Pöyry muistutti Mikkelin olevan puhtaan veden pääkaupunki, jossa kiertotaloudella on merkittävä asema niin yhteisöjen, yksilöiden, yritysten kuin oppilaitoksenkin arjessa. Hän sanoi vihreän osaamisen synnyttävän tuottoisaa liiketoimintaa, mutta se edellyttää myös kuluttajilta muutosta omassa käyttäytymisessään.

Pöyry korosti käytännön toimia. Kotitalouksissa pitää tehostaa kierrätystä ja jätteiden lajittelua. Yrityksissä ja työpaikoilla kannattaa miettiä tapoja toimia, jotta kiertotaloudesta saadaan hyötyä. Oppilaitosten osaaminen puolestaan voi tukea yrityksiä niiden pyrkiessä toimimaan sosiaalisesti oikeudenmukaisesti.

Tekstiilien kierrätykseen löytyy vaihtoehtoja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei nostavat Mekstiili -hankkeessa esille uudenlaisia tapoja kierrättää tekstiilejä. Kiertotalouspäivän vaatteidenvaihtopisteessä kävijät saivat tuoda 1-3 hyväkuntoista kesävaatetta ja vaihtaa ne mieleisiinsä.

Kiertotalousasiantuntija Johanna Järvinen ja projetkitutkija Miia Sourander kierrätysvaaterekin vieressä
Tekstiilien kierrättämiseen on monia tapoja, tietää Miia Sourander (vas.) ja Johanna Järvinen Mekstiili -hankkeesta.

Mekstiili -hankkeen työntekijät kiertotalousasiantuntija Johanna Järvinen MikseiMikkelistä ja hankkeen projektitutkija Miia Sourander Xamkilta kertoivat, miten he itse lajittelevat vaatteitaan vuodenaikojen vaihtuessa. Kausivaatteiden huolto, huolellinen säilytys, korjaus  ja tuunaus edesauttavat käyttöiän pidentämistä. Itselleen tarpeettomiksi jääneet tekstiilit  voi lahjoittaa tai myydä eteenpäin. Mikäli vaate on jo elinkaarensa päässä, sen voi jättää puhtaana esimerkiksi kauppakeskuksien poistotekstiilirullakoihin. Poistotekstiilikeräyspisteitä on Mikkelissä runsaasti ja lajitteluohjeita on kuluttajille saatavilla mm. Metsäsairilan nettisivuilla.

”Poistotekstiilirullakkoon voi toimittaa puhtaita poistovaatteita, mutta sinne ei saa laittaa alusvaatteita, sukkia tai haisevia vaatteita, vaan niiden paikka on sekajätteessä”, Mekstiili -hankkeen projektityöntekijä Erno Gynther ViaDia Mikkeli ry:stä muistutti.

Lahtelaisen Luhta Sportswear Company:n kiertotalouskoordinaattori Mirka Uunimäki kuvasi, että yrityksen vastuullisuusohjelman mukaan vuoteen 2040 mennessä yrityksen mallistot ovat kiertotalouden mukaisia ja omien toimiensa osalta yritys pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.

Vuodesta 2022 yrityksellä on ollut Reuse-toimintamalli eli nettialusta, jonka kautta yritys ottaa talteen käytettyjä omien brändiensä vaatteita. Luhta myös tutkii aktiivisesti ja pilotoi mahdollisuutta palautuneiden tuotteiden korjaamisesta takaisin myyntiin. Yritys tekee yhteistyötä korjauspalveluita tarjoavan Menddie-verkkoalustan kanssa, jonka avulla Luhdan asiakkaat voivat korjauttaa tuotteitaan takaisin käyttöön. Lisäksi Lahdesta löytyy yrityksen oma Rukka Motorsport -tuotteiden korjausompelimo. Yritys tutkii yhdessä paikallisen LAB- ammattikorkeakoulun kanssa upcycling-mallia eli miten korjauskelvottomia reklamaatioita ja Reuse –palautuksia voisi uudelleenvalmistaa joko osin tai kokonaan. Luhta on myös vuodesta 2022 alkaen tehnyt yhteistyötä myös paimiolaisen Rester Oy:n kanssa, joka on ottanut parin vuoden ajan vastaan Luhdan Reusen kautta palautuneita tuotteita kierrättääkseen niiden kuidut uudelleen.

Pirtin kehräämön toimitusjohtaja Päivi Hämäläinen puolestaan havainnollisti, minkälaisista kierrätyskuiduista ja villasta syntyy ekologista villalankaa.

Jätevesi käsitellään juomavedeksi

Mikkelissä on tehty jo vuosikymmeniä uraauurtavaa työtä vesiosaamisen tutkimuksessa, vesiosaamisen keskusta vetää koordinaattori Juha Kauppinen Mikkelin kaupungilta tiivistää. Kovaa osaamista löytyy nyt oppilaitoksista, tutkimusyksiköistä kuin uudesta jätevedenpuhdistamosta.

Kauppinen muistutti, että kun jätevedenpuhdistamosta lasketaan vettä takaisin Pappilanselälle, siellä Saimaan vesi puhdistuu. Jätevedenpuhdistamoon rakennetaan parhaillaan testiympäristöä, jossa yritykset voivat tehdä omaa tuotekehitystään. Mikkelin laitos vetää kansainvälisiä vierailijaryhmiä, ja ensimmäistä testauslinjaa käyttää parhaillaan japanilaisyritys uusien suodatinkalvojensa testaukseen.

Kauppinen kuvasi puhdistamojätteen kierrätystä kertomalla, että puhdistamolla eroteltu liete jatkojalostetaan alueella biokaasuksi, jota käyttää jo osa kaupungin busseista, jäteautoista ja henkilöautoista. Prosessista jää myös ravinteita, joiden hyödyntämistä lannoitteeksi kehitetään. Puhdistamolla jätevedestä talteen otettavalla lämmöllä lämmitetään puhdistamon luolasto ja sitä riittää myös teollisuudelle käyttöön.

”Puhdistamon testiympäristön kaltaista paikkaa ei löydy toista Suomesta. Siellä on mahdollista kehittää uudenlaisia ratkaisuja, joilla on maailmalla kysyntää.”

Ruoka kiertää ravinteiksi

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin professori Juha Helenius tutkii ruoan tuotannon kestävyyttä. Hän tiivistää, että ruokajätteet ja ihmisten jätökset sisältävät kasviravinteita, jotka alun perin viljelykasvit ovat maaperästä sitoneet kasvuunsa. Myös kotieläinten ruokintaan käytettyjen rehukasvien sitomat ravinteet päätyvät ruokaketjuun eläinperäisissä ruuissa kuten maito- ja lihatuotteissa. Ruokaketjussa suurimpina määrinä kierrätettävät ravinteet ovat typpi, fosfori ja kalium, jotka siis tulisi palauttaa lannoitekäyttöön.

Heleniuskin muistutti Mikkelin edelläkävijyydestä. Jätevedenpuhdistamokin tuottaa kierrätyskelpoista ainesta pelloille. ”On tärkeää saada ruokajätteet ja biojätteet kierrätettyä mahdollisimman hyvin takaisin pelloille, jotta teollisuuden ei tarvitse valmistaa suuria määriä lannoitteilta.”

Biovirtaa -hankkeen piste ja yleisöä sen edustalla.
Myös yleisöä kiinnosti, miten biojätettä voidaan hyödyntää.

Biovirtaa-hanke kannustaa kuluttajia kierrättämään biojätteitä nykyistä tehokkaammin. Hankkeen projektipäällikkö, TKI-asiantuntija Tuija Ranta-Korhonen Xamkista muistutti, että biojätteestä on vettä jopa 70 prosenttia. Mikäli biojäte joudutaan kuljettamaan kauas, siitä aiheutuu päästöjä ja kustannuksia. Tärkeää olisikin pystyä paikallisesti hyödyntämään biojätteitä biokaasuksi, kuten Mikkelissä tehdään jo tai valmistaa kierrätyslannoitteita..

Hankkeella on Mikkelissä useampi taajama- ja kaupunkialueella sijaitseva tutkimuskohde, joiden asukkaille kerrotaan biojätteiden kierrätysmahdollisuuksista ja seurataan, onko sillä vaikutusta sekajätteisiin menevän biojätteen määrälle.

Rakennuksista löytyy uudelleenkäytettävää

Rakentaminen kuluttaa valtavasti raaka-aineita ja aiheuttaa merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä. Sen arvioidaan tuottavan myös noin kolmasosan kaikesta maailman jätteestä. Kielo-hankkeen projektipäällikkö Jenina Luotolampi MikseiMikkelistä korostaa, että ympäristön kannalta on tärkeää käyttää tiloja tehokkaasti ja tarvittaessa korjata niitä olemassa olevia materiaaleja hyödyntäen.

Ensi vuoden alussa voimaan tuleva uusi rakentamislaki edellyttää, että rakennusluvan haun yhteydessä on esitettävä laskelma rakennuksen hiilijalanjäljestä. Ongelmana rakennusosien uudelleenkäytölle on, että nykyistä rakennuskantaa ei ole suunniteltu purettavaksi ehjänä.

Maailmalta löytyy erilaisia esimerkkejä rakenteiden kierrätyksestä. Tanskassa on purettu tiilirakennuksia isoiksi seinäelementeiksi ja hyödynnetty rakennusten ikkunoita uudessa visuaalisessa muodossa. Rakennusyhtiöistä esimerkiksi Skanska on purkanut rakennuksia niin, että niiden ontelolaatat on voitu hyödyntää uudelleen uuden rakennuksen rakentamisessa. Luotolampi muistuttaa, että myös liimapuupalkit sopivat uudelleenkäyttöön. Hän tiivistääkin rakennusten kierrätyksen sanomalla, että älkää purkako, ellei ole pakko ja jos puratte, miettikää, mitä voisi säästää ja toimittakaa uudelleenkäyttöön soveltumaton materiaali asianmukaisesti jätehuoltoyhtiön jatkokäsittelyyn.

Kielo-hanke toimii koko Etelä-Savon maakunnan alueella, ja se kestää kevääseen 2025. MikseiMikkelin ja Xamkin yhteinen hanke kannustaa erilaisiin käytännön kokeiluihin, joilla parannetaan rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöä.

Energianeuvontaa vapaa-ajan asukkaille

Mikkelin kehitysyhtiö Miksein hallinnoima Laiturilla 3 -hanke tarjoaa mökkiläisille maksutonta energianeuvontaa elokuuhun 2025 saakka Etelä-Savon alueella. Yhteyttä voivat ottaa omien vapaa-ajan asuntojensa energiaremontteja ja uusiutuvan energian hyödyntämistä pohtivat. Projektipäällikkö Tuula Pihkala kertoo, että kiinnostusta on ollut muun muassa lisäeristyksen tekoon, ilmalämpöpumppujen ja aurinkopaneelien hankintaan.

Mikkelin kiertotalouspäivien yleisön suosikkeihin kuului tänä vuonna Etelä-Savon ammattiopiston pisteellä hyönteishotellin valmistus, johon riitti väkeä jonoksi asti. Esedun luonto- ja puualan opiskelijat opastivat tapahtumavieraita hyönteishotellien rakentamisessa. Osa valmistuneista hotelleista löytyy jatkossa Mikkelipuistosta. Yleisö tiesi myös odottaa kiinnostavaa kiertotalousmuotinäytöstä, joka innostaa kuvaamaan luomuksia ja niitä esitteleviä oppilaitoksen opiskelijoita. Muotinäytöksessä esitetyt tuotteet oli valmistettu Esedun tekstiili- ja muotialan opiskelijoiden toimesta kierrätysmateriaaleista.

Yleisö jonottamassa hyönteishotellien valmistuspisteelle.
Esedun hyönteishotellien valmistuspiste oli yksi suosituimmista.

Mikkelin kiertotalouspäivät järjestetään Mikkelin kaupungin, Etelä-Savon ammattiopiston, Metsä-Sairila Oy:n, Toimintakeskus Uutta elämää ry:n, Pro Agrian, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin, Mikkelin yliopistokeskuksen sekä Mikkelin kehitysyhtiö Miksein ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun AWE-, Mekstiili-, Kielo-, Verstas CO2- ja Biovirtaa -hankkeiden yhteistyönä. Kyseiset hankkeet ovat Euroopan unionin osarahoittamia, Rahoitukset myöntäneet viranomaiset ovat Etelä-Savon maakuntaliitto, Pohjois-Savon liitto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Kimmo Haapea, Verstas CO2-hanke, kimmo.haapea@mikseimikkeli.fi, puh. 044 036 1613.
Projektipäällikkö Jenina Luotolampi, Kielo-hanke, jenina.luotolampi@mikseimikkeli.fi, puh. 050 3459 403.
Kiertotalousasiantuntija Johanna Järvinen, Mekstiili-hanke, johanna.jarvinen@mikseimikkeli.fi, puh. 050 465 5320.
TKI-asiantuntija Tuija Ranta-Korhonen, Biovirtaa-hanke, tuija.ranta-korhonen@xamk.fi, puh.040 661 5191.

Teksti ja kuvat: Päivi Kapiainen-Heiskanen

 

 

 

Helmi, puhekuplat, käsi

Tervetuloa HELMI-hankkeeseen – Resurssiviisasta uudistumista ja jatkuvuutta liiketoimintoihin

Tavoitteenamme on edistää liiketoimintojen jatkuvuutta ja kasvua mm. onnistuneiden omistajanvaihdosten kautta. Tarjoamme sinulle laajan valikoiman tukitoimia sekä luottamuksellista ja maksutonta neuvontaa.

Yrittäjä, näin hyödyt HELMI-hankkeesta:

 1. Proaktiivinen ennakointi ja suunnittelu:

Soitamme alueella pitkään toimineille yli tuhannelle yritykselle ja kysymme yrityksen kuulumiset. Tarkoituksenamme on saada sinut miettimään liiketoimintasi jatkuvuutta ja laatimaan suunnitelman tulevaisuutta varten. Voit olla myös yritysneuvojiimme yhteydessä.

 1. Yksilöllinen Tiekartta:

Yhteydenoton ja keskustelujemme jälkeen saat käyttöösi yksilöllisen tiekartan, jossa on selkeät seuraavat askeleet yrityksesi kehittämiseksi omien tavoitteidesi mukaisesti.

 1. Neuvonta omistajanvaihdosprosessissa:

Olemme tukenasi koko omistajanvaihdosprosessin ajan. Autamme sekä myyjiä että ostajia navigoimaan läpi omistajanvaihdoksen ja varmistamme, että kaikki tapahtuu sujuvasti. Tarvittaessa ohjaamme avunhakuun laajan asiantuntijaverkostomme pariin.

 1. Ostajan ja rahoituksen löytäminen:

Avustamme ostajan löytämisessä sekä kerromme rahoitusvaihtoehdoista, jotta uusi omistussuhde käynnistyy vahvalla pohjalla. Saat halutessasi yrityksesi myynti-ilmoituksen maksutta www.mikseimikkeli.fi/yrityskaupat sivuillemme.

 1. Jatkotuki omistajanvaihdoksen jälkeen:

Ostajina olet tärkeä osa yrityksen tulevaisuutta. Siksi tarjoamme sinulle jatkotukea omistussuhteen muutoksen jälkeen, jotta voit varmistaa, että yritystoiminta jatkaa menestyksellistä kasvuaan.

 1. Tarvittaessa yrityksen hallittu alasajo:

Autamme sinua tarvittaessa yrityksen hallitussa alasajossa, jotta voit lopettaa liiketoimintasi parhaalla mahdollisella tavalla suunnitelmallisesti.

Palvelupolun uudistus ja Omistajanvaihdos-foorumi:

Hankkeessamme panostamme myös omistajanvaihdosneuvonnan alueellisen palvelupolun uudistamiseen. Visuaalinen palvelupolku selkeyttää omistajanvaihdosprosessia ja tarjoaa matalan kynnyksen palveluita, jotka linkittyvät sujuvasti kaupallisten toimijoiden tarjontaan.

Lisäksi lanseeratessamme alueellisen Omistajanvaihdos-foorumin. Foorumi tarjoaa sidosryhmille mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksiaan omistajanvaihdoksesta. Teemme tiivistä yhteistyötä valtakunnallisten ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa varmistaaksemme, että saat parhaan mahdollisen tuen omistajanvaihdoksellesi.

HELMI – resurssiviisasta uudistumista ja jatkuvuutta liiketoimintoihin -hanke on Mikkelin kehitysyhtiö Miksein, Mikkelin seudun Uusyrityskeskuksen ja Itä-Savon Uusyrityskeskuksen yhteinen ryhmähanke. Sitä rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto / Etelä-Savon Maakuntaliitto.

Tervetuloa mukaan HELMI-hankkeeseen! Yhdessä luomme vahvan perustan yrityksesi tulevaisuudelle ja varmistamme, että liiketoimintasi jatkuvuus on turvattu.

Ystävällisin terveisin,

Kirsi Mättölä, puh 0440 361 606, kirsi.mattola@mikseimikkeli.fi

Heli Tavasti, puh 050 350 2055 heli.tavasti@uusyrityskeskus.fi

Tanja Puputti, puh 0440 361 627 tanja.puputti@mikseimikkeli.fi

 

HELMI -Resurssiviisasta uudistumista ja jatkuvuutta liiketoimintoihin 1.9.2023 – 30.4.2025

Kestävän mökkeilyn opas Laiturillöa

Kestävä mökkeily ei ole kallista tai vaikeaa – uusi kestävän mökkeilyn opas kannustaa hyviin valintoihin

Vapaa-ajan asumisella on suoria vaikutuksia luontoon ja ympäristöön, paikallisiin yhteisöihin, ihmisten hyvinvointiin sekä kulttuurisiin käytäntöihin ja aluetalouteen. Kestävä mökkeily tarkoittaa, että nämä vaikutukset otetaan huomioon vapaa-ajan asumisessa.

– Oma mökkikunta ja -seutu on suomalaisille yleensä rakas, ja siitä halutaan pitää huolta. Tämä on hyvä lähtökohta kestävälle vapaa-ajan asumiselle. Oleellista on tiedostaa oman toiminnan merkitys ja tehdä kestäviä valintoja. Kokosimme Kestävän mökkeilyn oppaan innostamaan mökkeilijöitä vastuullisempaan mökkeilyyn, sanoo projektipäällikkö Tuula Pihkala Mikkelin kehitysyhtiö Mikseistä. 

Vastuullisessa mökkeilyssä on kyse toiminnasta, joka lisää vapaa-ajan asumisen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Kiinnittämällä huomiota mökkeilytapoihin voidaan esimerkiksi pienentää mökkeilyn ympäristövaikutuksia oleellisesti. Jo hyvin pienillä teoilla on suuri merkitys: mökkipihalle voi ripustaa muutaman hyönteishotellin, vanhat hehkulamput voi vaihtaa energiatehokkaisiin led-lamppuihin ja mökilläkin voi helposti tehostaa lajittelua ja kierrättämistä. Juuri nyt on ajankohtaista esimerkiksi tarkistaa ikkunoiden ja ovien tiivisteet ja vaihtaa ne tarvittaessa, laittaa lämminvesivaraajan säädöt kohdalleen ja polttaa puuta puhtaasti.

 

Etelä-Savo – kestävän mökkeilyn maakunta

Etelä-Savo on Suomen suosituinta vapaa-ajan asumisen aluetta: seudulla on lähes 50 000 vapaa-ajanasuntoa ja niissä noin 250 000 vuosittaista kausiasukasta. Mökkeilyllä on Etelä-Savon elinvoimalle suuri merkitys, ja vapaa-ajan asumista on kehitetty alueella määrätietoisesti jo pitkään.

Vapaa-ajan asumisen vastuullisuuden edistäminen on osa tätä kokonaisuutta: Etelä-Savo haluaa olla kestävän mökkeilyn maakunta. Asiaa on edistetty alueella muun muassa selvittämällä monipuolisesti mökkeilyn ja siihen liittyvien valintojen vaikutuksia sekä välittämällä tätä tietoa vapaa-ajanasukkaille. 

– Kestävän mökkeilyn opas ohjaa vapaa-ajanasukkaita käytännönläheisesti kohti vastuullisia valintoja. Painettu opas tulee saataville Mikkelin seudun matkailuneuvontoihin ja sähköinen versio löytyy laiturilla.fi-sivustolta. Kesän aikana olemme aktiivisesti jalkauttaneet kestävän mökkeilyn asioita tapahtumissa Mikkelin seudulla, sosiaalisen median kautta ja vaikuttajayhteistyön keinoin. Vapaa-ajanasukkaat pitävät aihetta tärkeänä, mikä on hienoa – yhdessä rakennamme Etelä-Savosta kestävän mökkeilyn maakuntaa, Pihkala toteaa.

 

Lisätiedot

Tuula Pihkala, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 0440 361 603, tuula.pihkala@mikseimikkeli.fi

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo työtä mikkeliläisille tukemalla yritysten kehitystä, kasvua ja vientiä. Miksei palvelee yrittäjiä liiketoimintasuunnitelman laatimisvaiheesta alkaen, kaikissa kehitysvaiheissa. Asiantuntijamme auttavat yrityksiä sijoittumaan, löytämään työvoimaa, kehittämään liiketoimintaa sekä luomaan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Lisää meistä www.mikseimikkeli.fi

Kestävän mökkeilyn ABC -hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta. Lisää tietoa hankkeesta ja vapaa-ajan asumisesta Etelä-Savossa www.laiturilla.fi sekä Facebookissa ”Laiturilla – mökkeilijän asialla” ja Instagramissa @laiturilla.fi.

 

 

Digiportaat sai jatkoa!

Uudessa hankkeessa on jälleen tarjolla lyhyitä osaamisen kartoittamista, digineuvontaa ja sparrausta, täsmäkoulutuksia, kaikille avoimia ja maksuttomia digi-infoja ja verkkokauppiaille oma kasvupolku.  Digiportaat – Asiakaslähtöisempää digitaalista liiketoimintaa -hanke vastaa eteläsavolaisten yritysten tarpeeseen parantaa digitaalisessa liiketoiminnassa menestymisen valmiuksia.  

 

Digitaalisten valmiuksien kehittämisen merkitys korostuu haastavassa maailmantilanteessa, jossa yritysten kyky uudistua ja tehdä rohkeita – mutta dataan ja tietoon – perustuvia avauksia kohti uusia markkinoita on välttämätöntä.” 

 

Aiemmissa hankkeissa yrityksiltä kerättyjen tietojen perusteella on tunnistettu eteläsavolaisten yritysten tarve kehittää erityisesti digitaalisen markkinoinnin ja myyntikanavien hyödyntämiseen liittyvää osaamistaan. Teknisesti orientoitunut koulutus ei yksin riitä, sillä digitaalisessa liiketoiminnassa menestyksen tae on asiakaskokemukseen panostaminen. Systemaattinen asiakasymmärryksen huomioiminen ja asiakaskokemuksen johtaminen kulkee punaisena lankana Digiportaiden tulevissa koulutuksissa ja sparrauksissa. 

 

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (Xamk), Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Savonlinnan Hankekehitys Oy ja ProAgria Etelä-Savo. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus ESR+ -ohjelmasta. 

 

Tutustu www.digiportaat.fi 

 

Lisätietoja:

Emmi Liikanen

emmi.liikanen@mikseimikkeli.fi tai 044 359 8656  

 

Sari Kujala
sari.kujala@mikseimikkeli.fi tai 050 435 5172


Digiportaat – asiakaslähtöisempää digitaalista liiketoimintaa -hanke 1.9.2023-31.8.2025. 

Digitointiprojektin suunnittelu yksissä kansissa

Juuri julkaistussa Digiksi – digitointiprojektin suunnittelijan ja toteuttajan oppaassa on koottu yksiin kansiin tiiviisti tietoa, työkaluja sekä esimerkkejä digitointiprojektin suunnitteluun ja toteutukseen.

Opas tarjoaa digitoinnin suunnittelijan tueksi teoriaa, esimerkkejä toteutuksen eri vaiheista sekä käytännönläheistä näkökulmaa koko digitointiprosessiin ja sen hahmottamiseen. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ovat toteuttaneet yhdessä julkaisun, joka toimii oppaana digitoinnin suunnittelussa ja auttaa toteutuksessa.

Viime vuosien aikana digitoinnin tarve sekä keskustelu aiheen ympärillä ovat lisääntyneet. Digitointiprojekteja on monia erilaisia riippuen esimerkiksi aineistosta, vaatimuksista ja loppukäyttötarkoituksesta. Perustana on kuitenkin aina se, mitä hyötyä digitoinnilla tavoitellaan ja keitä muutos palvelee. Nyt julkaistu opas on suunnattu kaikille digitointiprojektia suunnitteleville ja valmisteleville. Siinä käsitellään erityisesti julkisen sektorin digitointia, mutta se soveltuu myös yksityisen ja kolmannen sektorin käyttöön.

– Keskustelujen lomassa törmäämme usein jollain muotoa haasteeseen siitä, että etenkin kunnissa ja erilaisissa arkistoissa digitointi saattaa tulla uudeksi tehtäväksi ilman tarkempaa perehdytystä tai koulutusta aiheeseen. Kun asiasta lähtee etsimään tietoa, sitä on valtavasti, mutta tieto on usein monessa paikassa ja joko hyvin spesifiä tai liian yleisellä tasolla. Halusimme koota oppaan, joka palvelee projektin suunnittelijaa projektin koosta ja luonteesta riippumatta hahmottamaan kokonaisuutta ja tukemaan toteutuksen eri vaiheita selkeillä osioilla, TKI-asiantuntija Sari Järn summaa.

Vuoden 2022 aikana järjestetyn koulutuksen myötä on oppaan lisäksi täydennetty digitoinnin opetus- ja oppimateriaaleja, jotka löytyvät Avointen oppimateriaalien kirjastosta (https://aoe.fi)

Digiksi – digitointiprojektin suunnittelijan ja toteuttajan opas on luettavissa Theseuksessa: https://www.theseus.fi/handle/10024/788567

Julkaisu on tehty osana Digitoinnin taitajaksi -hanketta. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta ja sen toteuttajina toimivat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy.

Lisätietoja:

Sari Järn, TKI-asiantuntija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

050 348 5331 tai sari.jarn@xamk.fi

 

Vuoden arkistoteko 2022 -kunniamaininta Mikkeliin digitoinnin osaamisen kehittämisestä

Kuva: Digitoinnin ammattilaiseksi -myönnetty kunniamaininta

Vuoden arkistoteko 2022 -kunniamaininta on annettu digitoinnin koulutushankkeille, joita Digitalia ja MikseiMikkeli ovat yhdessä toteuttaneet.

Työelämän tarpeisiin vastaavaa digitoinnin koulutusta on kehitetty kolmessa EU-rahoitteisessa hankkeessa vuosina 2018–2022. Kunniamaininnan myönsi Arkistojen päivän toimikunta.

Perusteluissa mainitaan, että digitoinnin koulutukset ovat lisänneet merkittävällä tavalla arkistoinnin ja asiakirjahallinnan digitalisaatiossa tarvittavaa tietämystä ja ammattitaitoa. Osana Memory Campus -kehittämisalustaa toteutetuissa hankkeissa on koulutettu osaajia työelämään ja kehitetty kaikille avoimia digitoinnin oppimateriaaleja. Koulutuksissa on ollut lähes 70 osallistujaa paitsi Mikkelin seudulta, myös muualta Suomesta muun muassa eri kunnista, museoista ja arkistoista.  Hankkeita on rahoittanut Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

Kunniamaininta jaettiin tänään Arkistoyhdistyksen syysseminaarissa, jossa vuoden arkistotekona palkittiin Romano Mission aineistojen luovutus Kansallisarkistoon. Digitalian ja MikseiMikkelin puolesta kunniamaininnan vastaanotti Memory Campuksen ohjelmakoordinaattori Kati Saltiola.

– Kunniamaininta osoittaa, että digitointialan osaamisen kehittäminen nähdään tärkeänä. Jotta tieto säilyisi käytettävänä ja saavutettavana pitkälle tulevaisuuteen, tarvitaan suunnitelmallista ja korkealaatuista digitointia, Saltiola toteaa.
–  Alan osaajille ei ole tarjolla pysyvää koulutusta Suomessa, mutta hankkeiden avulla on pystytty erinomaisesti vastaamaan osaajatarpeeseen.

Opiskelijapalautteen mukaan digitoinnin koulutukset ovat  vahvistaneet opiskelijoiden digitaitoja ja tuoneet Etelä-Savon alueelle osaavaa työvoimaa. Parhaillaan käynnissä oleva Digitoinnin taitajaksi -hanke tukee digitointiprojektien hallinnan osaamista. Digitalian johtaja Stina Westman kertoo, että digitoinnin osaamisen kehittäminen Xamkissa jatkuu.

– Digitoinnin osaajien kysyntä kasvaa jatkuvasti ja koulutuksiin on ollut hakijoita kolminkertaisesti aloituspaikkoihin nähden, joten koulutustarjontaa halutaan kehittää edelleen. Jatkossa tavoitteena on laajentaa digitoinnin koulutusratkaisuja myös jatkuvaan oppimiseen sekä toiselle asteelle, Westman kertoo.

Digitalia on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk), Kansalliskirjaston ja Helsingin yliopiston yhteinen digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus. MikseiMikkeli on Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy.

Lisätietoja: 

Kati Saltiola, ohjelmakoordinaattori, Memory Campus, 050 560 3174, kati.saltiola@xamk.fi

Stina Westman, TKI-yksikön johtaja, Digitalia, 050 524 8599, stina.westman@xamk.fi

https://arkistoyhdistys.fi/

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminta/digitalia/

Kiire digitoinnille ja pula koulutuksesta toi hakijaryntäyksen

Merkittävään digitoinnin etenemiseen valtakunnallisesti vaikuttavat monet asiat, kuten rajallinen budjetti ja resurssipuute. Digitoinnin taitajaksi -koulutus pyrkii varmistamaan osaajia ja keväällä järjestettävän koulutuksen suuri ilmoittautujamäärä on osoitus työelämästä lähtevästä tarpeesta.

Julkisen puolen viranomaisilla on tällä hetkellä kova paine digitaalisuuden lisäämiseen ja aineistojen digitointi on yksi osa tätä kokonaisuutta. Ylen 23.3.2022 raportoimassa uutisessa kerrotaan Kansallisarkiston ja Museoviraston pääjohtajien ilmaisseen huolensa siitä, että nykyvauhdilla Suomessa aineistojen digitointi kestää 200 vuotta. – Monet eri alojen asiakirjahallinnon ja tiedonhallinnan työntekijät ovatkin saaneet hoidettavakseen mm. digitoinnin suunnittelun työtehtäviä, mutta heidän koulutukseensa ei ole sisältynyt digitointia, pohtii Digitoinnin taitajaksi -koulutuksen koulutusvastaava Sari Järn. Koko digitointiprosessin hallinta suunnittelusta käyttöön vaatii laaja-alaista ymmärrystä. Nyt järjestettävä koulutus lisää ymmärrystä digitointiprosessin kokonaisuudesta ja se on suunniteltu tiiviiksi sekä työelämälähtöiseksi.

Kevään 2022 Digitoinnin taitajaksi -koulutukseen ilmoittautuneita oli yhteensä 78. Aloittavien määrää kasvatettiin alkuperäisestä 15 opiskelijasta 20 opiskelijaan suuren kysynnän vuoksi. Projektipäällikkö Henna Ristolainen oli tiedostanut, että digitointikoulutukselle on tarvetta edelleen, mutta ilmoittautumisryntäys yllätti silti. – Se, että saimme 50 ilmoittautumista ensimmäisen 15 minuutin aikana, yllätti meidät kaikki positiivisesti.

Digitoinnin taitajaksi -koulutus järjestetään uudelleen syksyllä 2022, ilmoittautuminen syksyn koulutukseen alkaa tiistaina 16.8. klo 9.

Lisätietoja: www.xamk.fi/digitoinnintaitajaksi

Yhteystiedot:

Henna Ristolainen
Projektipäällikkö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Digitoinnin taitajaksi -hanke
henna.ristolainen@xamk.fi
p. 040 668 2656

Emmi Liikanen
Projektipäällikkö
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Digitoinnin taitajaksi -hanke
emmi.liikanen@mikseimikkeli.fi
p. 044 359 8656

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy toteuttavat opiskelijoille maksuttoman Digitoinnin taitajaksi -koulutuksen ELY-keskuksen rahoittamassa ESR-hankkeessa.

Yle 23.3.2022:
https://yle.fi/uutiset/3-12368434?fbclid=IwAR1qjRnulIf02w_TFhYFcOgHOapD5SJaVL-k3Wvu9MgtUCciLlDqsW7MYZI

ESR_yhdistelmalogo

Etsitkö ostettavaa yritystä

Etsitkö ostettavaa yritystä?

Tältä sivulta löydät Mikkelin seudulta myyntiin ilmoitettuja yrityksiä ja liiketoimintoja. Olet sitten myymässä tai ostamassa yritystä, hyödynnä MikseiMikkelin maksuton, seudullinen omistajanvaihdosneuvonta.

Yrityksen ostaminen

Yrityksen ostaminen on yksi fiksu vaihtoehto, jos haluat ryhtyä yrittäjäksi. Yritysosto on myös mainio keino laajentaa ja kasvattaa omaa yritystoimintaa. Ostamalla jo toiminnassa olevan yrityksen saat monta etua alkamiseen: jatkamalla olemassa olevaa yritystä saat valmiin asiakaskunnan, valmiiksi testatun liikeidean ja valmiita verkostoja. Yrityksen ostaminen mahdollistaa usein myös sen, että liikevaihtoa tulee nopeammin. Hyppäät liikkuvaan junaan, joka on jo markkinoilla.

Usein yritysostossa sovitaan, että yrityksestä luopuva on tukena ja apuna omistajanvaihdoksen jälkeen, jolloin hiljainen tieto saadaan myös siirtymään. Ostajalla on kuitenkin yrityskaupan jälkeen avaimet yritykseen ja yrityksen kehittämiseen.

Mistä löytää ostettavan yrityksen?

Myynnissä olevia yrityksiä voi etsiä monella tapaa. Etelä-Savossa HELMI-hanke ylläpitää sivustoja, joissa on myynnissä olevia yrityksiä. Lisäksi on useita valtakunnallisia yrityskauppaan erikoistuneita yrityksiä, joilta voisi myös löytyä ostettavaa. Osa yrityksistä on myynnissä ns. hiljaisesti, joten niiden tietoja ei myyntisivustoilta löydy. Kannattaa kysyä myytäviä myös hankkeen toimijoilta.

Yritysostossa kannattaa muistaa tärkeimmät askelmerkit:

 1. Tutustu huolella ostettavaan kohteeseen
 2. Käytä apuna asiantuntijoita
 3. Tee liiketoimintasuunnitelma
 4. Varmista rahoitus yrityskauppaan ja yrityksen alkuun
 5. Tee kauppakirja huolella
 6. Ota yritystoiminta haltuun

Autamme yrityksen ostamisesta kiinnostuneita. Palveluihimme kuuluu kaikki yrittäjyyden aloittamiseen liittyvä neuvonta.

Yritystarinoita

Tutustu tarinoihimme onnistuneista yrityskaupoista. Voit lukea tarinoita
blogistamme tai katsella videoita Youtubesta!

Kaverukset Jutta Hämäläinen (vas) ja Suska Siponen avasivat oman kampaamon.
Kaverukset ostivat itselleen kampaamon
Ari Ripatti, Hits-Ari Ky
Koneyrittäjä ja -halli valmiina palvelukseen Otavassa

Kallioinen -> Henkinen valmistautuminen omistajanvaihdokseen

Oikarinen -> Yrityksen myyntikuntoisuus

Metsänoro 1 -> Arvonmääritys

Metsänoro 2 -> Yritysjärjestelyt

Makkonen -> Yrityksen kehittäminen

Ota yhteyttä

Autamme mielellämme. Palvelumme on luottamuksellista ja maksutonta

Heli Tavasti

yritysneuvoja (ostajat)

Mikkelin seudun Uusyrityskeskus ry
puh 050 350 2055
heli.tavasti@uusyrityskeskus.fi

Kirsi Mättölä

yrityskehittäjä, yrityskummit, omistajanvaihdos, talousapu

puh 0440 361 606
kirsi.mattola@mikseimikkeli.fi

Lyhyt hiuksinen nainen silmälasit päässä

Tanja Puputti

yritysneuvoja, omistajanvaihdokset

puh 0440 361 627
tanja.puputti@mikseimikkeli.fi

Palvelua tuotetaan HELMI-hankkeen kautta, jota rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto / Euroopan aluekehitysrahasto.

Etsitkö yritykselle jatkajaa

Etsitkö yrityksellesi jatkajaa?

Tältä sivulta löydät Mikkelin seudulta myyntiin ilmoitettuja yrityksiä ja liiketoimintoja. Olet sitten myymässä tai ostamassa yritystä, hyödynnä MikseiMikkelin maksuton, seudullinen omistajanvaihdosneuvonta.

Yrityskaupan suunnittelu on hyvä aloittaa jo hyvissä ajoin. Meihin kannattaa ottaa yhteyttä, kun yritystoiminnasta luopuminen on ajankohtaista. Annamme sinulle tarvittaessa vinkkejä toiminnan saattamisessa myyntikuntoon ja kartoitamme yhdessä, mistä ja miten yrityksellesi voisi löytyä jatkaja. Käymme läpi yrityksesi tilanteen ja suunnittelemme kanssasi hallitun yritystoiminnasta luopumisen.

Neuvomme myös arvonmäärityksessä, yrityskaupan mahdollisissa yritysjärjestelyissä ja verotuksessa sekä ohjaamme tarpeen mukaan erityisasiantuntijoiden palvelujen pariin.

Palvelumme kautta:

 • Saat tukea yrityksesi liiketoimintaosaamisen ja kannattavuuden kehittämiseen
 • Saat tukea yrityksesi myyntikuntoon saattamisessa
 • Saat konkreettisia neuvoja yrityskaupan läpiviemiseen; tarvittaessa ohjaamme sinut erityisasiantuntijalle
 • Saat tukea ja opastusta ostajaehdokkaiden hakemiseen

Kauttamme saat tietoa luottamuksella myös niistä toimijoista, jotka hakevat ostajaa tai myyjää ns. hiljaisesti.

Muistilista myyjälle:

 1. Omistajanvaihdosprosessi vaatii aikaa. Aloita suunnittelu ajoissa. Myös henkinen valmistautuminen on tärkeää.
 2. Pidä yritys myyntikuntoisena, niin yrityksen myynti on helpompaa.
 3. Mitä olet myymässä; yritystäsi (osakkeita) vai liiketoimintaa vai niiden osia?
 4. Tarkista tase. Onko taseessa varallisuutta, joka on hyvä siirtää pois ennen myyntiprosessin aloittamista.
 5. Pidä asiakirjat ja sopimukset ajan tasalla.
 6. Apua on tarjolla. Käytä asiantuntijoiden palveluita.

Neuvomme myös arvonmäärityksessä, yrityskaupan mahdollisissa yritysjärjestelyissä ja verotuksessa sekä ohjaamme tarpeen mukaan erityisasiantuntijoiden palvelujen pariin.

Yritystarinoita

Tutustu tarinoihimme onnistuneista yrityskaupoista. Voit lukea tarinoita
blogistamme tai katsella videoita Youtubesta!

Kaverukset Jutta Hämäläinen (vas) ja Suska Siponen avasivat oman kampaamon.
Kaverukset ostivat itselleen kampaamon
Ari Ripatti, Hits-Ari Ky
Koneyrittäjä ja -halli valmiina palvelukseen Otavassa

Kallioinen -> Henkinen valmistautuminen omistajanvaihdokseen

Oikarinen -> Yrityksen myyntikuntoisuus

Metsänoro 1 -> Arvonmääritys

Metsänoro 2 -> Yritysjärjestelyt

Makkonen -> Yrityksen kehittäminen

Ota yhteyttä

Autamme mielellämme. Palvelumme on luottamuksellista ja maksutonta.

Kirsi Mättölä

yrityskehittäjä, yrityskummit, omistajanvaihdos, talousapu

puh 0440 361 606
kirsi.mattola@mikseimikkeli.fi

Lyhyt hiuksinen nainen silmälasit päässä

Tanja Puputti

yritysneuvoja

puh  0440 361 627
tanja.puputti@mikseimikkeli.fi

Palvelua tuotetaan HELMI -hankkeen kautta, jota rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto / Euroopan aluekehitysrahasto.

Yrityskaupat

Yrityskauppa on uuden alku!

Tältä sivulta löydät Mikkelin seudulta myyntiin ilmoitettuja yrityksiä ja liiketoimintoja. Olet sitten myymässä tai ostamassa yritystä, hyödynnä MikseiMikkelin maksuton, seudullinen omistajanvaihdosneuvonta.

Kaikki seudulla myynnissä olevat yritykset eivät eri syistä ole tällä listalla. Mikäli olet kiinnostunut jonkin tietyn alan yrityksistä, eikä tässä ole sopivaa, otathan yhteyttä omistajanvaihdosneuvontaamme. Voimme tiedottaa ns. hiljaisen myynnin kohteista sopimuksen mukaan. Autamme löytämään sinulle sopivia yrityksiä myös muilta kauppapaikoilta ja yritysvälittäjien listoilta.

Savonlinnan seudulla myytäviä yrityksiä löydät osoitteesta www.isuyk.fi/myytavat-ostettavat ja valtakunnallisia kaikille avoimia kauppapaikkoja ovat www.firmakauppa.fi ja www.yritysporssi.fi. Opastamme sinua tarvittaessa ilmoitusten laatimisessa myös valtakunnallisille yrityskauppapaikoille sekä sopivan yritysvälittäjän löytämisessä.

Neuvomme myös arvonmäärityksessä, yrityskaupan mahdollisissa yritysjärjestelyissä ja verotuksessa sekä ohjaamme tarvittaessa laajan asiantuntijaverkostomme pariin. Olemme tukenasi koko omistajanvaihdosprosessin ajan.

Yritystarinoita

Tutustu tarinoihimme onnistuneista yrityskaupoista. Voit lukea tarinoita
blogistamme tai katsella videoita Youtubesta!

Heikki Tiihonen, Savon Rakennus- ja Peltimestarit Oy. Kuva: Päivi Kapiainen-Heiskanen
Peltialan yritys laajensi yritysostolla toimialaansa
Rantinhovissa puhaltavat raikkaat tuulet. Kuva: Päivi Kapiainen-Heiskanen
Rantinhovissa puhaltavat raikkaat tuulet
Ristiinan Kiviveistämön uusi yrittäjä Tero Haiminen ja luopuva yrittäjä Tapani Pippuri
Ristiinan kiviveistämö löysi jatkajan
Kaverukset Jutta Hämäläinen (vas) ja Suska Siponen avasivat oman kampaamon.
Kaverukset ostivat itselleen kampaamon
Tero Puolakka kypsyi Compitec Oy:n konepajayrittäjäksi tehtyään alalla töitä reilun vuosikymmenen.
Piilossa myytävä yritys löytää harvoin ostajaansa

Raija Kallioinen: Henkinen valmistautuminen omistajanvaihdokseen

Sakari Oikarinen: Yrityksen myyntikuntoisuus

Sanna Metsänoro: Yrityksen arvonmääritys

Sanna Metsänoro: Yritysjärjestelyt

Paula Makkonen: Yrityksen kehittäminen

Yrityskaupat – Hirvensalmen kiinteistöhuolto Oy

Pilates Mikkeli: Omistajanvaihdos

Omistajanvaihdoskokemuksia kuudelta yrittäjältä

Yrittäjäksi yritysostolla? Katso kokemuksia lyhyesti.

Ota yhteyttä

Autamme mielellämme. Palvelumme on luottamuksellista ja maksutonta.

Kirsi Mättölä

yrityskehittäjä, yrityskummit, omistajanvaihdos, talousapu

puh. 0440 361 606
kirsi.mattola@mikseimikkeli.fi

Lyhyt hiuksinen nainen silmälasit päässä

Tanja Puputti

yritysneuvoja, omistajanvaihdokset

puh. 0440 361 627
tanja.puputti@mikseimikkeli.fi

Palvelua tuotetaan HELMI-hankkeen kautta, jota rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto / Euroopan aluekehitysrahasto.