fbpx

Sata-hankkeen vuosi 2020: rahaston kokoaminen, työpajoja, kokeiluja ja innostamista

Uutiskirje

Nyt vuoden vaihtuessa kaksnollasta kaksykköseen on paikallaan katsoa taaksepäin ja arvioida kulunutta vuotta Sata-hankkeen (oikealta nimeltään Kiertotalous ja kehittyvien yritysten liiketoimintamallit 2020-luvun alustataloudessa) vinkkelistä.

Moni hankkeen tapahtuma siirtyi kevään jälkeen nettiin tai jouduttiin perumaan ärhäkän covid-19 -viruksen takia kokonaan, mutta paljon hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä saatiin toteutettuakin. Vuoden 2020 aikana perustetuista eteläsavolaisista startup-yrityksistä peräti 10 tuli mukaan Sata-hankkeeseen, ja tällä hetkellä hankkeessa on mukana yli 60 yritystä, jotka haluavat kehittyä, kasvaa ja tutustua muihin yrityksiin ja yrittäjiin.

Kartoituksilla, kyselyillä ja 3D-tulostuksella aloitettiin, ja muutaman kerran kokoonnuttiinkin ennen koronaa

Vuosi 2020 alkoi vauhdilla. Tammikuussa selvitimme hankkeeseen osallistuvien yritysten tarpeita yleisellä tasolla ja täsmällisemminkin, erityisesti toiminnanohjaus- ja laatuasioiden osalta. Kyselyt kerättiin webropol-lomakkeella, ja tulosten perusteella järjestimme aamukahvi- ja infotilaisuuksia TUMAlla. Alustajana laatuasioista oli Juha Routaharju, ELY-keskuksen rahoitusmahdollisuuksista kertoi Jarkko Rautio. Selvitysten tulosten perusteella toteutimme myös prototyyppien 3D-tulostusta Norolan Artisanluresille, Environicsille ja Joros Oy:lle. Hankkeen 3D-tulostinta myös lainattiin Environicsille tuotekehitykseen liittyviä kokeiluja varten, ja tulostinta voi edelleen lainata kokeiluja varten tai pyytää prototulostusta. Lisää tietoja 3D-tulostuksesta saat projektiasiantuntija Kimmo Haapealta.

 

Formlabs
Sata-hankkeen 3D-tulostuskalustoa

 

3D
Keväällä 2020 3D-tulostettu protokappale

Työpajoja

Järjestimme tammikuussa ”Ruuvi-työpajan” Kuortissa Plastep Oy:ssä. Työpajassa esiteltiin sensori-/anturipohjaisen IoT-datan keräämistä ja sovellusmahdollisuuksia eteläsavolaisissa yrityksissä. Asiantuntijoina toimivat Ruuvi.io:n asiantuntijat, ja tilaisuuteen osallistui 6 yritystä. Työpajan tavoitteena oli lisätä ymmärrystä anturiteknologian mahdollisuuksista ja tuottaa lisää toimintamahdollisuuksia alueen IT-yrityksille. Työpajan seurauksena käynnistyikin 2 kokeilua, joiden tuloksia odotellaan mielenkiinnolla.

Heti perään helmikuussa järjestimme Teollisuusasiaa 2020 -tilaisuuden Veisto Oy:ssä Mäntyharjussa. Tilaisuudessa puhuttiin AMK-koulutuksesta ja toiminnanohjausjärjestelmistä, ja tietenkin kuultiin Veiston sekä yli 20 osallistujayrityksen ajankohtaisia kuulumisia. Alustajina olivat Markku Rautio (Veisto Oy), Kimmo Haapea ja Marjo Niittuaho-Nastolin (MikseiMikkeli Oy) ja Petri Kämäräinen (Puuni Oy).

Teollisuusasiaa 2020 -tilaisuuden osallistujia Veiston tehdaskierroksella 19.2.2020.

Tammikuussa tehdyn selvityksen perusteella Etelä-Savon pk-teknologiayrityksissä avautuu vuoteen 2025 mennessä reilusti yli 70 toimihenkilötyöpaikkaa ja yli tuplasti enemmän työntekijäpuolen työpaikkoja, ja yritykset haluavat oppilaitoksilta (lähinnä Xamk ja Esedu) vastauksia siihen, kuinka oppilaitokset ottavat tämän huomioon koulutuksia suunnitellessaan. Keskustelu avattiin Teollisuusasiaa -foorumissa, ja sitä on jatkettu yrityskohtaisesti mm. Casemetin ja oppilaitosten välisissä keskusteluissa. Keskustelu koulutuksesta ja työvoimatarpeesta jatkuu edelleen myös vuoden 2021 aikana, sillä yritykset odottavat kysynnän palaavan pandemiaa edeltävälle tasolle ja ylikin, ja myös työvoimapulan odotetaan palaavan koronaa edeltävälle tasolle. Tuolloinhan osaavan työvoiman saaminen oli iso kasvun este eteläsavolaisissa teknologiayrityksissä.

Korona-avustuksia pahimpaan hätään

Teollisuusasiaa olikin viimeinen Sata-hankkeessa fyysisesti toteutettu joukkotapaaminen v. 2020, sillä maaliskuulle suunnitellut Lean-työpaja ja Business Blender jouduttiin siirtämään koronan tieltä nettiin tai myöhempään ajankohtaan. Hankkeen työntekijät joutuivat väliaikaisesti koronan aiheuttamiin tehtäviin, kuten puhelinpäivystys- ja neuvontatyöhön, kun pandemia hiljensi yrityksiä, kassat tyhjenivät, huoli selviämisestä kasvoi, ja tarvittiin äkkiä paljon kiireellistä tukea jotta tilanteesta selvitään. Tähän saumaan osuivat myös Business Finlandin ja ELY-keskuksen liiketoiminnan häiriörahoitukset, ja huhtikuun lopusta kesäkuun puoliväliin saakka Marjo ja Kimmo auttoivat useita kymmeniä yrityksiä hakemaan ja saamaan rahoitusta, mukana joukossa oli myös paljon sellaisia yrityksiä, jotka eivät ole mukana Sata-hankkeessa. Nopean toiminnan kautta alueen yritykset saivat 2 kuukaudessa käyttöönsä yli 3,5 miljoonaa euroa ELY-tukea ja yli 4 milj0onaa euroa Business Finlandin häiriötukea toiminnan kehittämiseen häiriötilanteiden varalta. Tämä ei kuitenkaan ollut varsinaisesti Sata-hankkeen työtä, vaan se tehtiin hankkeen työajan ulkopuolella.

Työpajat netissä

Työpajoja kuitenkin pidettiin, ne vain siirrettiin Teamsiin tai Google Meetiin. Aiheina olivat keväällä ja kesällä liiketoimintamallien ja liiketoimintaprosessien kehittäminen, Vainu-ohjelman hyödyntäminen myynnissä ja markkinoinnissa, sopimusjuridiikka sekä sosiaalinen media. Syksyn aikana netin ääressä tarjoutui tilaisuus osallistua Cluetail Oy:n Jos Schuurmansin Bisneksen teon sosiaalinen media -työpajaan.  Metatavu Oy:n Mikko Lampi alusti  Digitaaliset trendit ja kokeilut -työpajassa 4.9.. Jälkimmäinen järjestettiin hybridityöpajana Casemetillä ja Teamsin kautta, eli pajaan oli mahdollista osallistua paikan päällä tai digitaalisesti. Tuotannon simulointia ja visualisointia kehitettiin Xamkin Mikko Hokkasen johdolla pidetyssä työpajassa lokakuun puolivälissä, ja Mainostoimisto Groteskin Janne Tallqvist isännöi hakukoneoptimointityöpajaa marraskuun alussa. Työpajoihin ja kokoontumisiin osallistui vuoden aikana pääasiassa hankkeeseen kuuluvia yrityksiä. Ideana on ollut järjestää työpajoihin erilaista tarjontaa eri alojen yritysten tarpeisiin, ja työpajojen sisältöä on muokattu sopivaksi niin  ohjelmisto- ja muita digitaalisia työkaluja käyttäville yrityksille, palveluyrityksille kuin valmistavan teollisuuden yrityksille. Yhdistäviä teemoja ovat olleet ainakin IoT, sosiaalinen media, sopimusjuridiikka, Lean-johtaminen ja digitaaliset trendit.

Jos olet kiinnostunut esim. Vainusta tai hakukonemarkkinoinnista, ole yhteydessä Kimmo Haapeaan (0440 361613).

 

Casemetillä työpajassa
Osallistujia paikan päällä Casemetillä Digitaaliset trendit ja kokeilut -työpajassa 4.9.2020

Pääomarahaston syntyminen varmistui

Vuoden aikana saatiin varmistus sille, että Etelä-Savoon on syntynyt uusi pääomarahasto tukemaan yritysten kasvua. Sata-hankkeen projektipäällikkö Marjo Niittuaho-Nastolin teki vuoden aikana todella merkittävän työn rahaston 3,5 miljoonan euron pääoman keräämiseksi määräaikaan mennessä: – Tiukoille meni mutta onnistuttiinhan siinä rahoituksen keräämisessä, ja nyt on hyvä mieli yli 2 vuoden pitkäjänteisen työn jälkeen. Rahasto ja siihen sijoittaminen kiinnosti kovasti alueella toimivia organisaatioita ja yksityishenkilöitä, Marjo toteaa iloisena.

Rahaston hallinnossa auttaa kilpailutuksella hallintoyhtiöksi valittu espoolainen Redstone Nordics Oy, joka hallinnoi pääomarahastoja 7 maassa. Etelä-Savon pääomarahaston avulla suunnitellaan rahoitettavan 15–20 yritystä, jotka hakevat voimakasta kasvua ja kansainvälistymistä. Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan kaupungit ja ELY-keskus sijoittavat yhteensä hastoon 1,4 miljoona euroa, ja 2,1 miljoonaa euroa on kerätty yksityiseltä sektorilta.

Oman pääoman ehtoisesta rahoituksesta kiinnostuneiden yritysten kannattaa olla yhteydessä Marjoon.

 

x
Sata-hankkeen projektipäällikkö Marjo Niittuaho-Nastolin

 

 

Business Blender

Jouduimme siirtämään maaliskuulle Ravintola Iloon suunnitellun Business Blenderin alunperin kesäkuulle ja lopulta joulukuulle, ja  hybridiksi aiottu tapahtuma järjestettiin  kokonaan netissä. Onneksi saimme Metatavu Oy:n fasilitoimaan 50 henkilöä koonneen odotetun spektaakkelin, jossa puhuttiin kasvusta, kannattavuudesta ja ennen kaikkea tuottavuudesta. Monipuolisen paneelikeskustelun lisäksi saimme kuulla alustuksia, joita tarjosivat MPY:n Juha Häkämies, 3K Savon Pekko Häkli ja Sunprofilen Jyrki Koukkari. Lisäksi Business Blenderissä testattiin pyöreiden pöytien törmäytyskierrosta digitaalisena, ja – no, sanotaanko että seuraavalla kerralla toteutus onnistuu paremmin. Tilaisuuden videotallenteisiin ja muihin materiaaleihin voi tutustua edelleen MikseiMikkelin kotisivuilla.

Anneli
Avomielinen Anneli innosti osallistujia Business Blenderissä 4.12.

Pilotteja ja kokeiluja

Hankesuunnitelman mukaisesti v. 2020 saatiin toteutettua 2 pilottia, joiden avulla testataan uusia teknologioita ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia liiketoiminnassa. Pilotteja on tarkoitus esitellä Sata-hankkeessa järjestettävissä tilaisuuksissa vuoden 2021 aikana, jolloin avautuu tilaisuus myös keskustella niistä tarkemmin. Lyhyt esittely kuitenkin seuraavassa:

3dBase:n toteuttamassa visualisointipilotissa testattiin 3D-mallien luomista GoSleepin nettimarkkinointitarkoituksia varten. Toteutus tarjoaa myös mahdollisuuden 3D-animaatioiden tekemiseen jatkossa.

GS
3dBase loi GoSleepin tuotteista 3-ulotteisia visuaalisia malleja

 

 

Mindhive Oy ja Suomi Connect Oy kehittivät yhteistyössä Saimaa Solutions Oy:lle autonomisen drone-laitteen peruskomponentit
-konseptin, jota voidaan hyödyntää useissa sovelluksissa. Pilotissa kehitettiin laitteisto ja ohjelmisto, jolla drone toimii automaattisesti ja lentää ennalta määrätyillä yksinkertaisilla reiteillä, valokuvaa määrätyt kohteet automaattisesti ja palaa turvallisesti lähtöpaikkaan.

e
LIDAR-pistepilvi -estimaatti, jolla arvioidaan puiden kasvua sähkölinjan alla.

drone
Testissä käytetty drone varusteltuna

Metatavun devaajat ovat kehittämässä pilottia Casemet Oy:lle, ja sen odotetaan valmistuvan alkuvuoden 2021 aikana. Todennäköisesti voimme kertoa siitä lisää seuraavassa uutiskirjeessä.

Ohjausryhmän kokoukset

Sata-hankkeessa on pidetty 2 ohjausryhmän kokousta  v. 2020 aikana, huhtikuussa ja lokakuussa. Ohjausryhmään kuuluvat Jyrki Suvimaa (Mainostoimisto Groteski Oy, ohjausryhmän pj), Tiina Nurmi (Business Finland), Aki Kauranen (Mikkelin kaupunki), Harri Haavikko (Harri Haavikko Oy), Mikko Laukkanen (Visla Solutions Oy), Tomi Pasanen (Tehomet Oy), Marko Tuhkalainen (Mecatroplan Oy/Siimet Oy), Teijo Puolakka (Compitec Oy) ja Kirsi Kosunen (Etelä-Savon ELY-keskus). Rahoittajan edustaja ohjausryhmässä on Tomi Heimonen (Etelä-Savon maakuntaliitto). Hankkeen työntekijät Marjo Niittuaho-Nastolin (projektipäällikkö) ja Kimmo Haapea (Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy) sekä Mikko Hokkanen (Xamk Oy) ovat luonnollisesti mukana kokouksissa.

Ohjausryhmä käsittelee kokouksissaan hankkeen toimintaraportin ja kustannukset sekä ottaa kantaa hankkeen toimintasuunnitelmaan.

Mitenkäs se kiertotalous?

Sata-hankkeessa on ylläpidetty MikseiMikkelin perustamaa teollisuuden kiertotalouden markkinapaikkaa Manufacturing Synergies , jonne yritykset voivat laittaa ilmoituksia myytävänä olevista ylimääräisistä varastoon jääneistä materiaaleista, osista ja komponenteista, tarpeettomiksi käyneistä koneista ja laitteista, logistiikka- ja muista palveluista tai työvoimasta. Sivusto on avattu jo v. 2018, ja v. 2020 sitä on Sata-hankkeessa paranneltu käyttöliittymän ja toiminnallisuuden osalta. Myös rajapintaa Motiva Oy:n ylläpitämään Materiaalitoriin on paranneltu. Käy katsomassa ilmoituksia ja katso löytyykö ”mansynsistä” teräsputkea, rakennuskoneita, ohutlevyä, siivouspalvelua tai kuljetuspalvelua, ja laita oma ilmoitus. Lisätietoja ja apua ilmoituksen lisäämiseen saa kehityspäällikkö Kimmo Haapealta tai Xamkin projektipäällikkö Mikko Hokkaselta (p. 040 673 8528).

Vuosi 2021

Uusi vuosi alkaa suunnittelulla. Lähestymme jälleen hankkeeseen osallistuvia yrityksiä kysymällä tarpeita, joten pyydämme teitä tarkkailemaan sähköpostia ja vastaamaan kyselyyn kun se julkaistaan. Järjestämme vastausten perusteella työpajoja ja infotilaisuuksia sekä kokoontumisia mielenkiintoisten aiheiden ympärillä. Seuraavaa Business Blenderiä suunnittelemme jo helmikuulle, teemana rahoitus ja erityisesti Etelä-Savon pääomarahasto, joka tuo lisää rahoitusmahdollisuuksia alueen kasvavien yritysten ulottuville.

 

Kiitämme hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana, toivotaan kovasti että vuodesta 2021 tulee edellisvuotta parempi!

t. Sata-hankkeen tiimi

 

Vipu

 

 

 

 

Sata-hanke saa rahoitusta Mikkelin seudulta, Xamkilta, hankkeeseen osallistuvilta yrityksiltä ja Euroopan Unionin aluekehitysrahastosta. Hanketta rahoittava viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto.

 

 

 

 

 

Mielipide: Mikkelin kehittämiseen tarvitaan useita osaavia toimijoita

Mikkelin kaupunki on käynnistänyt elinvoimatyön uudistamisen ja elinvoimaisempaa tulevaisuutta luomaan on kutsuttu kaikki kynnelle kykenevät.

Tarkastelun kohteena ovat etenkin kaupunkikonsernin toimijat, mutta myös muut keskeiset kehittämistoiminnan harjoittajat.

Miten ja millaisella työnjaolla saisimme vielä tehokkaammin tuloksia, koska Mikkeli tarvitsee kipeästi uusia työpaikkoja ja verotuloja?

Keskusteluun on nostettu Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n välinen työnjako sekä esitys hanketoiminnan siirtämisestä kaupungin omalta kehitysyhtiöltä Miksei Mikkeliltä Xamkille.

Tämänsuuntaiseen kehitykseen otti kantaa myös Xamkin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko mielipidekirjoituksessaan (L-S 7.9.).

Mielestäni Miksei Mikkelin kehittämishankkeiden siirto Xamkille ei ole Mikkelin kaupungin edun mukaista.

Miksei Mikkelin kehittämishankkeilla tähdätään yrityksissä käynnistyvään kehitystyöhön, investointeihin ja yrityskauppoihin.

Hankkeiden avulla markkinoidaan Mikkelin kaupunkia ja seutua yrityksille ja matkailijoille.

Kaupungin enemmistöomisteisena yhtiönä Miksei Mikkeli toteuttaa hankkeillaan suoraan kaupungin strategiaa ja elinvoimaohjelmaa.

Mikkelin kaupunkistrategiaan kuuluvat vahvat kehittämisalustat luovat perustaa uudelle yritystoiminnalle ja näitä toteutetaan merkittävästi kehittämishankkeiden kautta.

Ammattikorkeakoulun ja kehitysyhtiön tehtävät ovat erilaiset, mutta molemmilla on tietysti tärkeä rooli Mikkelin kaupungin elinvoimatyössä.

Kumpaakin tarvitaan, jotta alueemme elinkeinoelämä saa mahdollisimman suuren hyödyn kehittämisvaroista.

Xamkin ja muiden oppilaitosten tutkimus, kehittämis- ja koulutustoiminta on erittäin tärkeää Mikkelin kehittämistyössä.

Tämän vuoksi on rakennettava mahdollisimman saumattomasti toimiva kokonaisuus, jossa syvennetään yhteistyötä Mikkelin kaupungin ja kaikkien oppilaitosten kesken.

Tällä tavoin mahdollistamme mahdollisimman hyvin osaavan työvoiman saamisen alueellemme, luoden uusia työpaikkoja ja tätä kautta synnyttäen kaivattuja lisätuloja Mikkelin kaupungin kassaan.

Mikkelin kehittämistyöhön tarvitaan useita osaavia toimijoita, joiden yhteistyötä tulee syventää ja toimijoiden välistä työnjakoa kirkastaa.

Toimivaa kehittämistyötä ei tarvitse purkaa tai korjata vain muutoksen vuoksi, koska kehittämistyön tavoitteena tulee olla alueemme yritysten ja toimijoiden kehittyminen Mikkelin parhaaksi.

Toni Maczulskij
yrittäjä
hallituksen puheenjohtaja, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Mikkelin Naisvuori. Kuva: Jessica Järvinen

Onko Mikkeliin muuttajia? Katsaus kaupungin muuttoliikkeeseen.

Kirjoittanut: Jukka Kumpusalo
Kansikuva: Jessica Järvinen

Tämä kirjoitus on osa elinvoimasarjaa, jota kirjoitetaan syksyn 2020 aikana. Tällä kertaa tutustutaan tarkemmin Mikkelin kaupungin väestörakenteeseen ja muuttoliikkeeseen. Väestörakenteen ymmärtäminen on avainasemassa esimerkiksi elinvoimatoimenpiteitä suunniteltaessa. Mikkelin osalta nykytilanne herättää myös kysymyksiä.

Ennusteen mukaan Etelä-Savon väestömäärän arvioidaan vuoteen 2040 mennessä laskevan 18 prosenttia. Kun Etelä-Savossa vuonna 2019 on 143 000 ihmistä, vuonna 2040 asukasmäärän arvioidaan nyt olevan noin 116 500. Tilastokeskuksen vuonna 2019 antaman väestöennusteen mukaan Suomessa ei 2030-luvun puoleen väliin mennessä ole yhtään maakuntaa, jossa syntyy enemmän ihmisiä kuin kuolee, mikäli syntyvyys pysyy nykyisellä tasollaan.

Kaupungin väestönkehitys on luonnollisen väestönkehityksen, muuttoliikkeen ja aluerajojen muutosten summa. Aluerajojen pysyessä ennallaan väestönkehitykseen vaikuttavat siis syntyvyys, kuolleisuus ja muuttoliike.

Nykyihminen on muuttanut koko olemassaoloaikansa – 200 000 vuoden ajan. Populaatiot ovat laajentuneet ja levinneet niin ennen kartoittamattomille alueille kuin myös toistensa alueille. Monen suuren muuttoaallon takana ovat olleet sodat ja valtapolitiikka. Pakkosiirron seurauksena 1500-luvulla syntyi monien kaupunkien tavoin myös Helsinki. Nykyään pakkosiirtoja koetaan vähemmän, mutta muuttoliikkeen rooli on korostunut kaupunkikehityksessä: Lontoon väkiluvusta yli 36% on ulkomaalaistaustaista, Tukholmassa ja Oslossa molemmissa yli 25%, Pariisissa 15% ja Haagissa 33%. Vuonna 2019 ulkomaalaistaustaisten osuus Mikkelissä oli 4,3%. Osuus on suurten C21-kaupunkien joukossa kolmanneksi pienin Kajaanin ja Kuopion jälkeen.

Muuttoliikkeen syyt erotellaan kirjallisuudessa usein taloudellisiin, sosiaalisiin, poliittisiin ja ympäristösyihin. Näiden ympärille kietoutuvat kansainväliset megatrendit kuten teollistuminen, kaupungistuminen, digitalisaatio ja työelämän muutos. Länsimaissa yleisesti trendeinä tunnistetaan myös esimerkiksi vanheneva väestö, pidempi elinajanodote ja pienenevä syntyvyys.

Väestönkehitys Mikkelin kaupungissa

Mikkelin kaupungissa asui 31.12.2019 yhteensä 53 130 ihmistä. Samaan aikaan Etelä-Savossa asui 142 380 ihmistä. Asukkaat jakautuivat hieman aiemmin tehdyn taulukon mukaan seuraavasti.

Ikäluokka Mikkeli Osuus % Etelä-Savo Osuus % Suomi Osuus %
0-14 -vuotiaat 7 633 13,9% 18 480 12,8% 870 396 15,8%
15-64-vuotiaat 32 377 60,2% 82 627 57,1% 3 422 302 62%
Yli 65-vuotiaat 13 808 25,7% 43 508 30,1% 1 233 086 22,3%
Taulukko: Mikkelin, Etelä-Savon ja Suomen ikäluokkien määrät ja osuudet väestöstä


Mikkelin kaupungin väkiluku on ollut 2000-luvulla lievästi laskusuuntainen, mutta vuodesta 2016 alkaen väestönmuutos kiihtyi selvästi ja kaupunki menetti vuosien 2016-2019 välillä lähes 1400 ihmistä väkiluvustaan. Onkin perusteltua kysyä, mistä ilmiö johtuu? Miksi väestö väheni niin nopeasti vuosina 2016-2019?

Mikkelin kaupungin väkiluku 2000-luvulla
Mikkelin kaupungin väkiluku 2000-luvulla. Lähde: Tilastokeskus

Kuten aiemmin todettu, väestönmuutoksen osatekijät ovat luonnollinen väestönmuutos, muuttoliike sekä aluerajojen muutos. Vuosina 2016-2019 ei Mikkelissä ollut aluerajojen muutoksia, joten selittävän ilmiön on löydyttävä muista osatekijöistä. Seuraava kuvaaja esittää väestönmuutoksen eri osatekijät vuodesta 2000 aina vuoteen 2019 saakka.

Mikkelin väeestönmuutos vuosina 2000-2019
Mikkelin kaupungin väestömuutos 2000-luvulla osatekijöittäin. Lähde: Tilastokeskus, koonti Jukka Kumpusalo

Kuten kuvaajasta voi huomata, Mikkelin kaupungin negatiivinen väestönkehitys on pitkälti seurausta kahdesta osatekijästä: luonnollinen väestönmuutos on lievästi kiihtynyt, mutta erityisesti ulos suuntautuva muuttoliike on kasvanut räjähdysmäisesti vuosina 2016-2019. Kuntapäättäjänä ja johtavana virkamiehenä olisikin kysyttävä kysymys, miksi ovi Mikkelistä ulos kävi niin tiuhaan? Varsinkin vuosi 2019 oli kaupungille synkkä. Mitä tapahtui? Väestönmuutoksen talousvaikutusta käsittelen myöhemmin tässä artikkelissa lyhyesti.

Jos lähdetään ajatuksesta, että emme voi nopealla aikavälillä merkittävästi vaikuttaa syntyvyyteen emmekä kuolleisuuteen, jää analysoitavaksi muuttoliike.

Kuka Mikkeliin muuttaa ja kuka muuttaa pois?

Vuosina 2000-2008 Mikkelin kaupungin muuttoliike oli lievästi negatiivinen. Vuosikymmenen vaihde kuitenkin muutti tilanteen ja muuttoliike kääntyi lähes tasapainoon vuosiksi 2009-2015. Vuodesta 2016 lähtien trendi notkahti pahasti pakkaselle. Seuraavassa taulukossa esitetään nettomuutto vuosina 2000-2019 ikäryhmittäin.

Mikkelin muuttoliike ikäryhmittäin 2000-2019
Kuntien välisen muuttoliikkeen nettomuutos ikäryhmittäin 2000-2019, Mikkeli
Lähde: Tilastokeskus 2019, koonti Jukka Kumpusalo

Pyrin korostamaan nettomuuton suuntaa taulukossa vielä merkitsemällä negatiivisen muuttoliikkeen punaisella ja positiivisen vihreällä. Vaikka muuttoliike voidaan jakaa kausiin 2000-2009 ja 2010-2015 sekä 2016-2019, voidaan koko 2000-luvulta tunnistaa kaksi trendiä.

Ensimmäinen trendi on nuorten aikuisten ikäluokkien poismuutto. Vuonna 2019 nuorten aikuisten poismuutto kaksinkertaistui. Opiskelukaupungin maineestaan huolimatta Mikkelin kaupungin perälauta vuotaa nuoria aikuisia muualle Suomeen. Tilastojen puitteissa lienee rehellistä sanoa, että kaupungin pitovoima nuorten aikuisten keskuudessa on heikko. Muuttoliikkeen määrä on niin suuri, että on varsin yhdentekevää, vaikka muissa ikäluokissa positiivinen kehitys saataisiin kaksinkertaistettua, jos nuorten ikäluokkien pitovoimaongelmaa ei saada ratkaistua. Nuorten ikäluokkien muuttoalttius on kolminkertainen muihin ikäluokkiin verrattuna, joten nämä ikäryhmät reagoivat herkemmin esimerkiksi mainekuvan muutoksiin.

Toinen trendi vaikuttaa olevan yli 55-vuotiaiden tulomuutto. Ikäryhmittäin havaitaan vuosivaihtelua, mutta kaupungin tulevaisuuskuva – ehkä myös mainekuva – vaikuttaa olevan positiivisempi 55-74 -vuotiaiden keskuudessa.

Muuttoliike Mikkelistä suuntautuu pääsääntöisesti muihin kaupunkeihin. Erityisen huono kaupungille oli vuosi 2019, jolloin muuttoaalto Mikkelistä pois nähtiin lähes kaikissa ikäryhmissä. Seuraavassa taulukossa esitetään tulo- ja poismuuton top 10-kunnat vuonna 2019.

Kunta Tulomuuttajien määrä Poismuuttajien määrä
Helsinki 138 287
Jyväskylä 111 228
Tampere 74 166
Espoo 75 156
Kuopio 88 154
Lahti 67 125
Lappeenranta 77 122
Vantaa 95 106
Kouvola * 67
Joensuu * 67
Lähtevä muutto Mikkelistä muualle vuonna 2019, TOP 10


(*Tulomuuton TOP 10-listalla Kouvola ja Joensuu jäävät Juvan ja Savonlinnan taakse. Vuonna 2019 Juvalta Mikkeliin muutti 70 asukasta ja Savonlinnasta Mikkeliin 67 asukasta. Myös muut seutukunnat ovat tulomuutossa hyvin edustettuina.)

Vaikka Mikkeli onkin muuttopositiivinen maahanmuuton osalta, ei maahanmuuton määrä toistaiseksi riitä kompensoimaan kotimaisen muuttoliikkeen tappiota. 

Edellä mainittujen kahden trendin seuraus on, että väestöpyramidi painottuu jatkuvasti korkeampia ikäluokkia kohden. Tähän ilmiöön pohjautuu myös Tilastokeskuksen tuottama Mikkelin kaupungin väestöennuste vuoteen 2040 saakka.

Tilastokeskuksen väestöennuste 2040

Tilastokeskus julkaisi vuonna 2019 uuden väestöennusteen Mikkelin kaupungista. Ennusteen mukaan kaupungin väestö vähenee 11 prosenttia vuoteen 2040 mennessä.

Mikkelin kaupungin väestöennuste 2020-2040, Tilastokeskus 2019
Mikkelin kaupungin väestöennuste 2020-2040, Tilastokeskus 2019

Ennustetta tutkiessa on huomattava, että ennuste on demografinen trendilaskelma. Ennusteessa otetaan huomioon kaikki väestönmuutoksen perussuureet: syntyvyys, kuolleisuus (ns. omavaraisuuslaskenta) ja muuttoliike. Laskennan peruste on kuitenkin ajatus siitä, mikä olisi kaupungin väestömäärä, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena. Tämä osittain selittää, miksi Mikkelin kaupungin väestöennusteet ovat vuosina 2016-2019 vaikuttaneet jatkuvasti heikentyvän (kun väestön väheneminen ajanjaksolla kiihtyi). Seuraavassa kuvaajassa on Tilastokeskuksen väestöennuste 2040 saakka ikäluokittain.

Lähde: Tilastokeskus 2019, haettu 22.8.2020, koonti Jukka Kumpusalo

Kuten nykyinen muuttoliikekin antaa ymmärtää, ennuste painottuu yli 75-vuotiaiden määrän kasvuun ja väestön vähenemiseen muissa ikäluokissa. On kuitenkin tärkeää huomata, että Tilastokeskuksen ennuste ei ole mikään itseään toteuttava ennuste, vaan yksinkertaisesti kääntämällä vuosina 2016-2019 voimistunutta muuttotrendiä positiivisempaan suuntaan Mikkelin kaupunki vaikuttaa myös pitkän ajan ennusteeseen positiivisesti. Toisaalta se kertoo, miten nykyisen tilanteen vallitessa väestönmuutos etenee.

Väestönmuutoksen talousvaikutus

Edellisessä artikkelissani ”Mistä Mikkelin työpaikat tulevat? Missä työpaikat ovat?” kävin läpi sitä, kuinka kunnan tulot muodostuvat. Jos katsotaan yksin muuttoliikettä ja väestönkehitystä, niin äkkinäinen vetäisi johtopäätöksen, että eihän tilanne kovin pahalta vaikuta: vuoteen 2040 mennessä kaupungin väkiluku laskee 5000 ihmisellä vajaaseen 48 000 asukkaaseen. Yksinkertaisella laskelmalla kaupungin olisi siis kehityksen jatkuessa nykyisellään skaalattava toimintojaan 11% pienemmän kaupungin tarpeisiin.

Taloudellinen todellisuus ei kuitenkaan toimi näin. Kuntaliiton mukaan Manner-Suomen 295 kunnan yhteenlasketut sosiaali- ja terveystoimen menot olivat vuonna 2018 keskimäärin 3327€ asukasta kohden. Tulot asukasta kohden Mikkelin kaupungissa olivat 7210€. Väestöpyramidin tasapainoinen kehitys on kunnan jatkuvuuden kannalta olennaista, sillä vaikka nuorten ikäluokkien tulokehitys on heikompaa, on näiden nettomaksuasema kunnan toiminnan jatkuvuuden kannalta edullisempi. Nuorten aikuisten ikäluokat maksavat siis enemmän veroja kuin käyttävät kunnan palveluja (puhutaan ns. nettomaksajista ja nettosaajista). Erityisesti sosiaali- ja terveysmenot kasvavat väestön ikääntyessä, kuten oheisesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kuvaajasta voi todeta. Kuvaaja on vuodelta 2011, jonka jälkeen menot ovat ymmärrettävästi kasvaneet.

Miesten ja naisten terveysmenot ikäryhmittäin. Kapiainen ja Eskelinen, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos, Raportti 17/2014

Kukin voi itse arvioida taloustilanteen, joka syntyy, jos kaikki muut ikäluokat vähenevät keskimäärin 20% ja yli 74-vuotiaiden ikäluokka kasvaa 51%. On kuitenkin jälleen huomattava, että väestön ikääntyminen on valtakunnallinen ja länsimainen ilmiö. Sen sijaan Mikkelistä ulospäin suuntautuva nuorten aikuisten muuttoliike, joka tilannetta edelleen heikentää, on kaupungin omassa vaikutuspiirissä oleva ilmiö. Tulevaisuusinvestointina Mikkelin kaupungin pitovoiman kasvattaminen nuorten ikäluokkien silmissä vaikuttaisi täten hyvältä – ellei välttämättömältä – investoinnilta. Mitä tällaiset pitovoimainvestoinnit sitten ovat – nämä vastaukset on haettava kohderyhmältä itseltään. 

Suorasta kuntatalouden näkökulmasta reilun 200 asukkaan väheneminen vuositasolla ei vaikuta käänteentekevältä tilanteelta, mutta jatketaanpa tätä ajatusta hieman. Ajatellaan väestönmuutosta korkotuoton sisältävänä investointina, jossa jokainen asukas on Mikkelin kaupungille 7210€ arvoinen vuodessa (Mikkelin kaupungin vuosituotot / asukasmäärä). Kokenut sijoittaja tietää, että vaatimatonkin vuosituotto saattaa kahdenkymmenen vuoden aikajaksolla yllättää korkoa korolle -efektin vuoksi, kun joka vuosi muutos kertautuu ja korkovaikutuksen vuoksi voimistuu.

Väestömäärän negatiivisen muutoksen vuoksi Mikkelin kaupunki menettää tuloja. Lasketaan tämä tulonmenetys aina vuoteen 2040 saakka, joka edustaa rakennusinvestoinnin keskipitkää kuoletusaikaa. Seuraava esimerkki on laskettu sillä oletuksella, että Tilastokeskuksen ennuste toteutuisi täysimääräisenä ja maksujen taso kunnalle jäädytettäisiin. Alkamisvuodeksi on asetettu 2018. Tosiasiassahan Mikkelin kaupungin tulot eivät toistaiseksi ole vähentyneet, sillä väestön yleinen tulotaso on vastaavasti noussut. Toisaalta tämä tarkoittaa, että mikäli tulotason nousu ja väestönmuutokseen johtavat ikäluokitukset otettaisiin huomioon, olisi menetys vielä nyt kuvattuakin suurempi.

Mikkelin kaupungin tulonmenetys negatiivisen väestökehityksen seurauksena vuoteen 2040 saakka verrattuna tilanteeseen, jossa kehitys olisi tasapainossa. Laskennan oletus on, että kaupungin tulot asukasta kohden pysyisivät vakiona.
Laskenta: Jukka Kumpusalo

Taulukosta voi huomata, että pitkällä aikavälillä kertautuva negatiivinen väestönmuutos ja Tilastokeskuksen ennuste vie Mikkelin kaupungilta vuoteen 2040 mennessä yhteensä 460 miljoonaa euroa verotuloja. Edelleen taulukosta voisi vetää sen johtopäätöksen, että pitovoiman ylläpitäminen on myös taloudellisessa mielessä kaupungille äärimmäisen kannattava investointi. Työn tulos ei ehkäpä ole voitto, vaan vallitsevaa kehityssuuntaa pienempi tappio. Jos pitäisi asettaa vastakkain esimerkiksi 40 miljoonan euron rakennusinvestointi tai samankokoinen investointi pito- ja elinvoimanvoiman kehittämiseen, jolla neljäsosa väestönmuutoksesta (30-40% muuttoliikkeestä) taittuisi, olisi 20 vuoden aikana säilytetty 115 miljoonaa euroa kaupungin tuloja. Valinta on poliittinen päätös. Suomalaisten kaupunkien rahavirtoja tarkastelemalla itse arvioin, että erityisesti Seinäjoki, Porvoo, Lahti ja Tampere vaikuttavat tehneen tällaisia elinvoimapäätöksiä.  Odottavatko nuoret aikuiset asuinpaikaltaan sittenkin jotain muuta, kuin mitä heille on viime vuosina pyritty tarjoamaan?

Ajatuksia

Elinvoimatyön ja ylipäätään kunnan toiminnan jatkuvuuden näkökulmasta yksi osatekijä on väestörakenne ja tämän tasapainoisuus. Suomalaisessa yhteiskunnassa on lähdetty ajatuksesta, että tulevat sukupolvet jakavat edellisten sukupolvien ikääntymisestä aiheutuvia kustannuksia. Valinta edellyttää tasapainoista väestörakennetta. Tämä tasapainotustyö on investointikohde, joka on helppo unohtaa taka-alalle, mutta jonka vaikutuksia saatetaan nähdä yllättävänkin nopealla aikavälillä – kuten 2016-2019 negatiivinen muuttoaalto.

Huomioiden kertautuva vuosivaikutus, vuosien 2016-2019 negatiivinen muuttoaalto maksoi Mikkelin kaupungille menetettyinä tuloina vuoden 2018 tulotasolla neljän vuoden aikana keskimääräisen kuntalaisen arvolla mitattuna yhteensä 17,4 miljoonaa euroa verrattuna tilanteeseen, että muuttoliike olisi ollut tasapainossa (tilanne 2009-2015). Tosiasiassa muuttoliike maksoi enemmän, sillä poismuutto painottui eritoten työikäiseen väestöön.

Menetetty on menetetty – tätä ei enää takaisin saa. Tulevaisuutta varten on kuitenkin esittävä kysymys: kuinka paljon Mikkelin kaupunki on valmis panostamaan muuttoliikkeen suunnan korjaamiseen motiivinaan vähentää omia muuttoliikkeestä aiheutuvia tappioitaan? Lienee myöskin selvää, että tällaista lopputulosta ei voi ulkopuolelta ostaa, vaan kyseessä on sarja kaupungin omia tekoja ja päätöksiä, jotka vievät kurssia oikeaan suuntaan.

Edellä esitettyjen taulukoiden valossa on mielestäni perusteltua, että Mikkelin kaupunki toteuttaa laadukasta elinvoimatyötä ja sisällyttää muuttoliiketyön elinvoimatyöhönsä. Työn onnistumisen mittari on karun yksinkertainen – nettomuuton määrä. Omasta mielestäni tilastojen valossa työn ensisijaiseksi tavoitteeksi tulisi asettaa kaupungin pitovoiman parantaminen nuorten aikuisten (20-34v) keskuudessa. Näissä ikäryhmissä elinvoimatyön tuloksellisuus erityisesti mitataan – ja näissä ryhmissä ratkaistaan pitkälti Mikkelin kaupungin tulevaisuuskuva.

Kaupunkitaloustieteen keskeinen oletus on, että ihmiset hakeutuvat asumaan paikkaan, jossa heidän hyvinvointinsa on suurin (ns. ihmislähtöinen oletus). Nuorten pitovoiman ohella on aihetta selvittää, mitä Mikkelin pitovoimalle tapahtui vuosina 2016-2019, jotta vastaavaa kiihtyneestä muuttoliikkeestä johtuvaa, vähintään 17,4 miljoonan euron tulonmenetystä ei enää jatkossa aiheutuisi.

Jatkoa

Tämä kirjoitus on osa sarjaa, jota kirjoitetaan syksyn 2020 aikana. Seuraavassa kirjoituksessa ”Ihmisen arvo” käsittellään asukkaiden, opiskelijoiden ja yritysten tuottamaa arvoa kunnan elinvoiman näkökulmasta. Katso myös edellinen kirjoitus ”Mistä Mikkelin tulot tulevat? Missä työpaikat ovat?”.

Luettavaa ja vaikutteita

”Kuntien suorituskyky, politiikka ja johtaminen”, Loikkanen, Susiluoto & Funk, Yhdiskuntasuunnittelu 57/4
Avaa lähde verkossa

”Kaupungistuminen kiihtyy, säilyykö alueellinen tasapaino?”, Hannu Tervo, Kansantaloudellinen aikakauskirja 115. vsk. 2/2019
Avaa lähde verkossa

”Suomen kuntatalouden kehitys: miten tähän on tultu?”, Nivalainen & Loikkanen, Raportti Kuntien takauskeskukselle 18.6.2010
Avaa lähde verkossa

”Sustainable cities, human mobility and international migration”, United Nations, Commission on Population and Development, 2018
Avaa lähde verkossa

Mikkelin väestöennuste 2020-2040, Tilastokeskus, haettu 24.8.2020
Avaa lähde verkossa

Väestörakennetilasto, Tilastokeskus, haettu 20.8.2020
Avaa lähde verkossa

Muuttoliiketilasto, Tilastokeskus, haettu 20.8.2020
Avaa lähde verkossa

Mistä Mikkelin tulot tulevat? Missä työpaikat ovat? Katso pikakertaus Mikkelistä.

Kirjoittaja: Jukka Kumpusalo, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Korjattu: 6.8.2020 eläketulon osuudet, 7.8. yhteisöveron määrittely ja esimerkin päivitys. 7.8. Lisätty pyynnöstä työllisyysaste valtion laskentatavalla.

Artikkelissa esitetyt mielipiteet ja ajatukset ovat kirjoittajan omia. Artikkeli on osa sarjaa, jota kirjoitetaan syksyn 2020 aikana.

Tässä katsauksessa tutustutaan Mikkelin kaupungin toimialoihin, työpaikkarakenteeseen ja toimialojen tuottamaan liikevaihtoon. Artikkelin näkökulma on jossain määrin kaupunkilähtöinen – elinkeinoja kaupungissa tarkastellaan artikkelissa kaupungin talouden näkökulmasta. Yritysneuvojan roolissa tarkastelen yrityksiä aina yrityksen omista tarpeista lähtien.

Varoitan kirjoittajana jo etukäteen: tämä ei ole helppolukuinen teksti.

Kuntaliitto määrittelee elinkeinopolitiikan kansallisella tasolla käsittäväksi ”ne julkisen vallan toimet, joiden tarkoituksena on yhteiskunnan taloudellisen perustan vahvistaminen, sen uudistumisesta huolehtiminen ja sellaisen toimintaympäristön luominen, joka edistää yritysten syntymistä, toimintaa, kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä”. 

Mikkelissä perinteisen elinkeinopolitiikan sijaan puhutaan usein elinvoimapolitiikasta, jota ilmentää myös kaupungin elinvoimaohjelma 2018-2021. Vuodesta 2015 poliittisessa keskustelussa käytetty elinvoimapolitiikka ymmärretään elinkeinopolitiikkaa laajempana kokonaisuutena. Tämän 100-vuotiaan termin keskiössä on ajatus, että yksittäisen toimijan sijaan elinvoimaan vaikuttavia päätöksiä tehdään kaikkialla kunta- ja kumppaniorganisaatioissa ja nämä toimet tähtäävät kokonaisvaltaisesti kunnan olemassaolon ja toiminnan  mahdollistamiseen. Elinvoimapolitiikan toteuttamisesta on vastuussa koko kuntakonserni ja erityisesti toimiva johto.

Tarve perinteiselle elinkeinopolitiikalle ei uusista sanakäänteistä huolimatta ole kadonnut, vaan sen merkitys on etenkin Etelä-Savossa viime vuosina kasvanut. Elinvoimapolitiittisessa keskustelussa usein se, mihin raha käytetään, nousee enemmän esiin kuin se, mistä raha tulee. Tulovirta taas on aivan elinkeinopoliittisen keskustelun ytimessä niin kuntien kuin yritystenkin näkökulmasta. 

Kunnan taloudenpidon näkökulmasta elinkeinopolitiikka voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: (1) toiminnan taloudellisen perustan mahdollistaviin tuloihin, (2) toiminnan aiheuttamiin menoihin ja (3) toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen. Kaikkiin näihin osa-alueisiin kunta itse voi vaikuttaa nousevasti tai laskevasti. Tässä katsauksessa keskitytään tuloihin.

Miten Mikkelin kaupungin tulot muodostuvat

Mikkelin kaupungin tulot ovat seurausta sen tärkeimmästä pääomasta eli ihmisistä.

Vuoden 2019 tilinpäätöksessä Mikkelin kaupungin tuotot olivat yhteensä 383,1 miljoonaa euroa jakautuen suuruusjärjestyksessä seuraavasti:

TULOLAJIMÄÄRÄ
Verotulot204 311 000 €
Valtionosuudet114 898 000 €
Toimintatuotot63 872 000 €
YHTEENSÄ383 081 000 €
Lähde: Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2019


Verotulot on suurin yksittäinen Mikkelin kaupungin tulolaji. Verotulot koostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Vuonna 2019 Mikkelin kaupunki sai kunnallisveron tuottoja 170,3 miljoonaa euroa, yhteisöveron tuottoja 14,7 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron tuottoja 19,3 miljoonaa euroa.

Kunnallisvero kerätään osana ansiotuloverotusta kaupungin asukkailta. Verokertymään vaikuttavat täten suoraan asukkaiden määrä, työllisyysaste (veropohjan koko) ja tulotaso (veron määrä asukasta kohden). Mikkelin kaupunki voi vaikuttaa verotukseen suoraan nostamalla tai laskemalla veroprosenttia. Poiketessaan valtakunnallisesta keskitasosta korkea verotusaste on kunnalle imagotappio ja vastaava raha on pois alueen taloudesta: julkistalouden painotus korostuu, alueen kotitalouksilla on vähemmän rahaa käytettävissään kulutukseen, yksilön oikeus päättää tuloistaan vähenee ja julkissektorin ulkopuolinen aluetalous kurjistuu. Vuonna 2019 Verohallinnon tilastoissa Mikkelissä oli 39 475 verotettavaa henkilöä. Mikkelin kunnallisveroprosentti vuonna 2020 on 22%, kun valtakunnallinen keskiarvo on samaan aikaan 19,97%.

Mikkelin kunnallisveron kertymä tuloluokittain.
Lähde: Tilastokeskus, koostanut Jukka Kumpusalo 4/2020

Aiemmin tekstissä mainitsin, että veropohjan koon lisäksi kunnallisveron kannalta erittäin merkityksellinen on tulotaso. Tehdään ajatuksellinen tilanne, jossa annetaan alle 10 000 euron tulotason perusteella mikkeliläiselle kunnallisveroa maksavalle kerroin 1. Merkitään tämän jälkeen tuloluokittain kerroin, kuinka moninkertaisesti yksi ko. tuloluokkaan kuuluva maksaa alimpaan tuloluokkaan kuuluvan verosumman. Hyvätuloisten osuus Mikkelissä on yleistä valtakunnallista tasoa hieman pienempi. Toisaalta eteläsavolaiseen kansanluonteeseen ei koskaan ole kuulunut hyvätuloisuudesta kiittäminen, vaikka tämä tarkoittaisikin, että samalla henkilö ottaa kantaakseen suuremman rahallisen vastuun kanssaihmistensä hyvinvoinnista.

Kuinka kunnallisveron maksettu määrä kasvaa Mikkelissä henkilön tulojen kasvaessa? Vasemmalla asteikkona kerroin, kuinka moninkertaisesti veroa maksetaan alimpaan tuloluokkaan verrattuna. Perustuu 2019 verotilastoon (Lähde: Verohallinto).

Pelkkä väestön tai työpaikkojen määrä ei täten yksin selitä aluetalouden nousua tai laskua, vaan merkittävä on myös alueen tuottavuuskehitys, josta muodostuu yleinen tulotaso. Voidaan puhua myös ns. Kauniais-efektistä, jossa hyvätuloisten keskittymä mahdollistaa kaikille kunnan asukkaille yhtäaikaisesti Suomen pienimmän veroprosentin sekä kunnalle mahdollisuuden panostaa jokaiseen asukkaaseen keskimääräistä enemmän.

Mikkelin asuntokunnan käytettävissä oleva tulo vuonna 2017 oli 4275€ maan keskiarvoa pienempi ja kulutusyksikköä kohden 2323€ pienempi. Talousalueemme tuottavuudessa on noin 20 % nousupainetta. Tällä saavutettaisiin vuoden 2019 maakunnallisessa bruttoarvonlisäysvertailussa kansallinen keskitaso. Pitkällä tähtäimellä tuottavuus kääntyy myös palkkatason nousuksi, mutta ensisijaisesti kysymys on tuottavuudesta, sillä ilman tuottavuuden kasvua ei jää varaa maksaa myöskään korkeampaa palkkaa (koska tällöin ei tehdä tulosta, johon palkkataso perustuu).

Yhteisövero kerätään Mikkelin kaupungin toimipaikakseen ilmoittaneiden yhteisöjen verotettavasta tulosta. Koska kyseessä on tulokseen perustuva vero, vaikuttaa verokertymään yhteisöjen määrää enemmän näiden tuloksentekokyky ja kasvuhalu. Vero määritellään valtakunnallisesti. Jos yhteisöllä on toimipaikka vain yhdessä kunnassa, yhteisön vero lisätään tämän kunnan laskentaerään. Jos yhteisöllä on toimipaikka useassa kunnassa, yhteisön vero lisätään näiden kuntien laskentaeriin yhteisön toimipaikkojen kunnittaisten henkilöstömäärien suhteessa. Rakennusalalla ja liikenteessä toimipaikaksi katsotaan pää- tai piirikonttori, josta toimintaa johdetaan. Yhteisöveron kantaa valtio, joka tilittää Mikkelin kaupungille 31,3% kannetusta verosta. Yhteisöveroa täydentää esimerkiksi arvonlisävero, joka on suoraan yrityksen toimintaan sidottu vero. Suorasta kuntatalouden näkökulmasta yhteisövero on merkityksellisempi, sillä toistaiseksi valtio ei tilitä yritysten maksamaa arvonlisäveron tuottoa kunnille – yritystoiminnan määrällä ei täten ole kunnalle tuloja lisäävää vaikutusta, ainoastaan yritysten tuloksentekokyvyllä ja -halulla. Yritystoiminnan määrä näkyy kuntatalouden näkökulmasta voimakkaammin kunnallisveron, kiinteistöveron ja toimintatulojen kautta. Tärkein pääoma sekä yrityksen että kunnan kannalta on täten edelleen ihminen.

Yhteisöveron tuotto oli Mikkelissä vuonna 2019 yhteensä 14,7 miljoonaa euroa tai 3140€ toimipaikkaa kohden.

Kiinteistövero perustuu omistusoikeuteen ollen maan ja rakennusten arvoon perustuva vero, jonka kiinteistön omistaja maksaa kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistövero on kunnallisveron tavoin Mikkelin kaupungin päätösvallassa oleva vero. Myös kiinteistöveron nostolla ja laskulla on kunnallisveroa ja toimintatuloja vastaava suora vaikutus alueen imagoon, vetovoimaan, pitovoimaan ja alueen asukkaiden käytettävissä olevan rahan määrään. Yleinen kiinteistöveroprosentti Suomessa vuonna 2020 oli keskimäärin 1,08%, asuinrakennusten keskimääräinen kiinteistöveroprosentti 0,50% ja muun asuinrakennuksen 1,20%.

Etelä-Savon kuntien veroprosentit 2020.
Lähde: ”Alueen vire, jarrut ja elinvoima”, osa 4 sivu 7, KTT Antero Koskinen

Toimintatuotot ovat Mikkelin kaupungin keräämiä maksutuottoja ja muita tuottoja. Näitä ovat esimerkiksi päivähoitomaksut, jotka kylläkin muodostavat vain murto-osan tuotoista. Kunta voi useimmissa tapauksissa vaikuttaa tuottoon nostamalla tai laskemalla maksuja. Näiden käyttöön perustuvien maksujen osalta on kuitenkin huomattava, että kunnan nostaessa maksuja raha on pois muusta aluetaloudesta ja poiketessaan valtakunnallisesta linjasta heikentää alueen imagoa ja kilpailukykyä – aivan kuten verotuskin.

Suorien tuottojen lisäksi kunnat saavat tuottoja mm. osakkuusyhtiöistään, joille omistajan roolissa voidaan asettaa tulostavoite tai tuotto-odotus.

Valtionosuudet ovat mielenkiintoinen alue. Suomen valtion ja kuntien väliseen kustannustenjakoon on säädetty tulojentasausjärjestelmä (valtionosuusjärjestelmä), jonka tarkoitus on tasata alueiden palvelutarpeissa ja rakententeissa olevia eroja. Valtionosuudet voidaan osittain katsoa myös kuntien korvaukseksi kuntalaisille tuotetuista palveluista siten, että palvelujen tuottaminen turvataan koko maassa. Kyseessä on myös tulonsiirto alueiden välillä. Muiden seikkojen (sairastavuus, yleinen tulotaso yms.) pysyessä ennallaan olennaiseksi laskennassa nousee väestön määrä. Vuonna 2019 Mikkelin kaupunki sai valtionosuuksia 54 261 asukkaan perusteella yhteensä 114 898 431 euroa, eli 2117,50€ asukasta kohden.

Yhdessä edellä mainitut tulolajit muodostavat kunnan tuoton. Näiden kokonaisuutta voidaan mitata esimerkiksi jakamalla kokonaistuotto asukasluvulla, jolloin saadaan verotuksen lisäksi kokonaiskuva myös maksujen ja talouden tilasta. Yksinkertaistettuna voitaisiin sanoa, että kyseessä on yhden keskimääräisen asukkaan arvo rahassa kunnalle vuodessa. Tämä arvo on kaksiteräinen miekka, sillä toisaalta asukkaan korkea arvo voi jossain kunnassa tarkoittaa väestön korkeaa tulotasoa tai kunnan poikkeuksellista tulorakennetta (Puumala) ja toisessa korkeaa verojen ja maksujen kokonaisastetta.

KuntaTuotot asukasta kohden vuonna 2019
Mikkeli7210 €
Jyväskylä6082 €
Lahti6258 €
Kuopio7153 €
Lappeenranta6213 €
Kouvola6852 €
Kerätty kuntien vuoden 2019 tilinpäätöstiedoista. Ei huomioitu rahoitus- ja korkotuottoja, investointeja eikä rahoitustoimintaa. Koonti: Jukka Kumpusalo


Nyt kun on raapaistu pintaa siitä, mistä Mikkelin kaupungin tulot tulevat, siirrytään tarkastelemaan millä verot ja maksut rahoitetaan – eli työn lähteitä, joista asukkaat ja yritykset saavat rahansa.

Työpaikat Mikkelissä toimialoittain

Kaupunkitason työllisyystilastoja toimittavat Suomessa Tilastokeskus sekä alueellisten ELY-keskusten alaiset TE-toimistot.

Mikkelissä oli vuoden 2019 lopussa 53 134 asukasta, mutta työvoiman osuus tästä vaihtelee lähteestä riippuen: TE-toimistojen raportoinnissa Mikkelissä katsotaan olevan 24570 työllistä, kun taas Tilastokeskuksen laskennassa työllisten määräksi annettiin vuoden 2018 lopussa 21915 työllistä. Ero tilastointitavassa on valtakunnallinen.

Työllisten määrä on täten joko 46% väestöstä (TE-keskus) tai 41% väestöstä (Tilastokeskus). Virallinen mediassa annettu työttömyysprosentti lasketaan TE-keskuksen tiedon perusteella.

Väestö Mikkelissä (53134 asukasta)Osuus
Työlliset41%
Eläkeläiset31%
Alle 15-vuotiaat14%
Muut (15-18-vuotiaat + muut)14%
Väestön jakauma Mikkelissä Tilastokeskuksen luvuin (Kuntien avainluvut 2018)


Työllisten osuudesta kesäkuun lopussa 2020 työttömänä oli 14,8% työvoimasta, joten työssä olevan väestön osuus oli 85,2% työvoimasta tai 35% Mikkelin väestöstä. Työttömyys on tämän artikkelin kirjoittamishetkellä korkealla tasolla koronavirusepidemian vuoksi, mutta alittaa silti kansallisen keskiarvon, joka oli kirjoitushetkellä 15,8%. Mediassa puhutaan usein hallituksen työllisyystavoitteesta, jonka tulevaisuuden taso asetetaan poliittisessa keskustelussa 75% – 78% välille. Hallituksen työllisyystavoite määritellään työllisten osuutena 15-64 -vuotiaista. Mikkelissä työllisyysaste oli ennen koronavirusepidemiaa 69,4% ja pahimpana korona-aikana 66,1%.

Mikkelin kaupungin työpaikkaomavaraisuusluku on 103,5, eli kaupungin alueella on enemmän työpaikkoja kuin työllisiä. Määrä selittyy sillä, että maakuntakeskuksena ja talousalueensa keskuksena ympäryskunnista käydään Mikkelissä töissä. Vastaavasti yksi kymmenestä Mikkelin työllisestä työskentelee muun kuin mikkeliläisen toimijan lukuun. Mikkelin työvoimasta vuonna 2019 yhteensä 38,2% työskenteli julkissektorilla ja 61,8% avoimella sektorilla (yksityinen sektori + yrittäjät). Julkissektorin osuus oli suurten C21 kaupunkien joukossa korkeimpia, vaikkakin on muistettava Mikkelin olevan myös perinteinen valtion hallintokaupunki. Jos kuitenkin ajatellaan aluetalouden kestävyyttä, on avoimen sektorin työpaikkojen osuudessa Mikkelissä parantamisen varaa.

Lähde: Tilastokeskus, koostanut Timo Aro, 2019

Usein aluetaloutta tarkasteltaessa kuullaan puhuttavan myös huoltosuhteesta ja kantosuhteesta. Huoltosuhde on työvoiman ulkopuolella olevien ihmisten määrä suhteessa työvoiman määrään. Kantosuhde on ihmisten määrä suhteessa yksityisen (avoimen) sektorin työntekijöiden määrään. Ilman minkäänlaista vastakkainasettelun tavoitetta on todettava reaalimaailman faktaksi, että markkinatalouteen perustuvassa talousjärjestelmässä julkistalouden menot rahoitetaan merkittäviltä osin yksityissektorin tuotoilla. Mikkelissä huoltosuhde on 2,42 ja kantosuhde nykyinen koronaepidemiasta aiheutuva työllisyystilanne huomioiden 4,45 (pisteinä 445). Julkissektorin työpaikkojen painotuksen lisäksi haaste on Mikkelissä ylipäätään valtakunnallisesti vertaillen pieni työllisten määrä. Näistä yhdessä muodostuu heikko kantosuhde. Sen sijaan, että vaadittaisiin voimakkaasti esimerkiksi valtionhallinnon edelleen hajauttamista maakuntakeskuksiin (Helsinki ei itseasiassa ole kovinkaan hallintopainotteinen kaupunki, ks. yllä), Mikkelin kaupungin kannalta kestävämpi ratkaisu on tavoitella avoimen sektorin osuuden kasvattamista.

Avoimen sektorin kantosuhde Suomessa. Lähde: Tilastokeskus, koostanut Timo Aro, 2019

Julkisen sektorin 8370 työllisestä Mikkelin kaupunki työllisti vuonna 2019 yhteensä 2053 henkilöä. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Essotessa työskenteli samaan aikaan 3707 henkilöä (myös muualla kuin Mikkelissä).

Mikkelin kaupungilla työskenteli tilinpäätöstietojen mukaan vuonna 2019 keskimäärin 1 työntekijä 26 kuntalaista kohden, kun esimerkiksi Jyväskylässä työskenteli 1 työntekijä 20 kuntalaista kohden ja Kuopiossa 1 työntekijä 17 kuntalaista kohden. Palvelujen tuotantorakenne on kaupungeissa kuitenkin erilainen, joten lukuja ei voida suoraan verrata toisiinsa.

Mikkelissä sijaitsi vuoden 2019 lopussa 3313 yritystä ja 4055 yritysten toimipaikkaa. Yrityksiä oli 62,35 kappaletta tuhatta asukasta kohden. Määrä kasvoi viidellä yrityksellä tuhatta asukasta kohden edellisten kolmen vuoden aikana.

Usein mediassa nähtävässä asukaskohtaisessa vertailussa Mikkeli sijoittuu yritysten määrässä vertailun pohjakastiin. On kuitenkin muistettava, että myös työllisten osuus (potentiaalisten yrittäjien osuus) väestöstä on Mikkelissä valtakunnallista keskitasoa matalampi, joten em. vertailu ei ole kaupungille kovin reilu. Jos vertaillaan yrittäjien osuutta työllisen väestön määrään (annetaan eläkeläisten olla eläkkeellä ja koululaisten koulussa), ylittää yrittäjien osuus Mikkelissä maamme keskitason.

Verohallinnon vuoden 2018 tilastojen mukaan Mikkelissä 2006 henkilöä maksoi YEL-työtuloa (yrittäjän eläkevakuutus) ja 569 henkilöä maksoi MYEL-työtuloa (maatalousyrittäjän eläkevakuutus). Edelleen 4006 henkilöä kirjasi verotuksessa saavansa yrittäjätuloa. Työvoimaan suhteutettuna Mikkelissä 11,7% työvoimasta on siis jonkin yrittäjän eläkevakuutuksen piirissä, mutta 18,3% työvoimasta harjoittaa yritystoimintaa ainakin pienimuotoisesti.

Mikkelin kaupungissa toimivissa yrityksissä työskenteli vuonna 2018 yhteensä 11926 ihmistä. Työntekijämäärällä mitattuna kaupungin suurimmat päätoimialat ovat teollisuus, tukku- ja vähittäiskauppa sekä rakentaminen.

ToimialaToimipaikatTyöpaikat% yritysten työpaikoistaLiikevaihto 1000€
Yhteensä405511926100%2696828
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous11674874,1%46216
B Kaivostoiminta ja louhinta9180,2%10169
C Teollisuus197269222,6%691910
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytys161731,5%258119
E Vesihuolto, viemäri ja jätevesihuolto, jätehuolto ja puhtaanapito341141,0%30298
F Rakentaminen425133011,2%258895
G Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen korjaus482209517,6%749616
H Kuljetus ja varastointi2179868,3%137869
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta1746635,6%68571
J Informaatio ja viestintä733492,9%66274
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta752091,8%Ei julkaistu
L Kiinteistöalan toiminta2642141,8%105976
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta2807456,2%117326
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta1257366,2%49468
O Julkinen hallinto ja maanpuolustusEi julkaistaEi julkaistaEi julkaistaEi julkaista
P Koulutus41560,5%6318
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut2247176,0%69981
R Taiteet, viihde ja virkistys651411,2%14577
S Muu palvelutoiminta1862011,7%15182
Lähde: Tilastokeskus tietopalvelut, pyydetty 7/2019


Toimialojen tulonmuodostuksen kannalta työntekijämäärän lisäksi olennainen tieto on toimialan arvonlisäys, jota voidaan tarkastella alueen BKT:n lisäksi välillisesti esimerkiksi toimialan liikevaihdon tai palkkasumman kautta. Liikevaihdolla mitattuna tukku- ja vähittäiskauppa nousee ohi teollisuuden suurimmaksi toimialaksi.

Tulevaisuuden kehityskulkua tarkasteltaessa mielenkiintoista on toimialojen osalta näiden muutostrendi. Liiketoiminta on useimmiten sidoksissa makrotason muuttujiin, kuten esimerkiksi yleiseen suhdannekehitykseen ja väestömäärään. Vuosien 2016-2018 aikana Mikkelin kaupungin väkiluku väheni 699 asukkaalla. Samaan aikaan työssäkäyvän henkilöstön osuus yksityisellä sektorilla väheni 277 henkilöllä. Yritysten liikevaihto kasvoi kuitenkin samaan aikaan keskimäärin 6,6 % ylittäen selvästi inflaation, joten tuottavuus Mikkelissä vaikuttaa kehittyneen positiivisesti lähes kaikilla toimialoilla.

ToimialaHenkilöstömuutos 2016-2018Liikevaihtomuutos 2016-2018
Yhteensä-2,3%+6,6%
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous-11,3%+11,3%
B Kaivostoiminta ja louhinta-5,3%+21,4%
C Teollisuus+0,4%+6,8%
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytys+3,0%+8,7%
E Vesihuolto, viemäri ja jätevesihuolto, jätehuolto ja puhtaanapito-5,8%+3,3%
F Rakentaminen-3,2%-4,6%
G Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen korjaus-2,3%+3,4%
H Kuljetus ja varastointi+3,0%+3,5%
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta-3,9%-0,1%
J Informaatio ja viestintä-9,8%0,4%
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta-0,9%Ei julkaista
L Kiinteistöalan toiminta+6,5%+86,2%
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta-3,2%+20,3%
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta+0,3%+15,5%
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus (yksityiset työnantajat)-33,3%-10,2%
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut (yksityiset työnantajat)-12,2%+2,0%
R Taiteet, viihde ja virkistys+43,9%+8,0%
S Muu palvelutoiminta+1,5%+5,5%
Lähde: Tilastokeskus tietopalvelut, haettu 7/2020


Väestön ja yritysten henkilöstömäärän vähenemisestä huolimatta yritysten määrä Mikkelissä vuosina 2016-2018 kasvoi 2% ja vuoden 2019 loppuun mennessä 5%. Yrittäjyys on yhä useamman valitsema työnteon muoto.

Yritysten kokotarkastelussa voidaan todeta yli 95% yrityksistä olevan mikro- ja pieniä yrityksiä.

LiikevaihtoYritysmäärä
0 – 0,2 miljoonaa euroa2168
0,2 – 0,4 miljoonaa euroa208
0,4 – 1 miljoonaa euroa169
1 – 2 miljoonaa euroa57
2-10 miljoonaa euroa85
10 – 20 miljoonaa euroa9
20 – 50 miljoonaa euroa16
50- 100 miljoonaa euroa3
Yli 100 miljoonaa euroa3
Kokoluokkatieto vajaa (todennäköinen pieni)595
Lähde: Asiakastieto 2019


Toimipaikkojen määrä, toimialan työllistämä henkilöstön määrä ja liikevaihdon määrä ovat jossain määrin toimialojen painotusta ja kehitystä tarkastelevia mittareita. Mikkelin kaupungin tulokertymän kannalta olennaisin on kuitenkin kullakin toimialalla työntekijöille maksettu palkkasumma, josta työntekijöiden tulo muodostuu. Palkkasummasta saa käsityksen myös toimialan tuottamasta lisäarvosta, jonka perusteella on varaa maksaa palkkaa. Tästä palkkasummasta kannetaan kunnallisvero, joka on tärkein Mikkelin kaupungin asukkaille tuotettujen julkisten palvelujen rahan lähde.

Vuonan 2018 väestön tulot Mikkelissä yhteensä olivat 1,32 miljardia euroa, josta veronalaiset tulot olivat noin 1,29 miljardia euroa. Näistä ansiotuloja oli 1,19 miljardia, johon sisältyy eläketuloja 332,8 miljoonaa euroa. Väestön kokonaistuloihin kohdistui verorasitus, jonka määrä oli noin 260 miljoonaa euroa. Eläkeläisten kunnallisverokertymän osuus edustaa lähestulkoon täysin ryhmän osuutta väestöstä, eli 31% väestön koosta ja 31% kunnallisverokertymästä. 

Kunnallisveroa tilitettiin Mikkelin kaupungille vuonna 2018 lopulta 167,5 miljoonaa euroa kunnallisveroprosentin ollessa 20,50% (nykyisin 22%). Tarkastelussa on jonkin verran estimointia, sillä Verohallinnon ja Tilastokeskuksen antamien lukujen välillä on jonkin verran heittoa.

Ilman julkissektorin ja yksityissektorin erottelua palkkasumma jakautuu Mikkelissä toimialoittain seuraavan taulukon mukaan. Julkissektorin osuus on nähtävissä upotettuna toimialoilla O, P ja Q. Koska tilastoja koostetaan useasta lähteestä ja näiden välillä on eroa, on lopputulos estimoitu. Toimialojen lisäksi mukaan on lisätty eläketulon määrä, jotta taulukko antaisi kokonaiskäsityksen tulonmuodostuksesta.

ToimialaOsuus kunnallisverokertymästäPalkkasumma
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous0,9%10 339 000€
B Kaivostoiminta ja louhinta0,05%544 000€
C Teollisuus10%109 727 000€
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytys0,9%10 092 000€
E Vesihuolto, viemäri ja jätevesihuolto, jätehuolto ja puhtaanapito0,5%5 232 000€
F Rakentaminen4,6%50 684 000€
G Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen korjaus6,8%74 344 000€
H Kuljetus ja varastointi3,0%33 052 000€
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta1,8%19 716 000€
J Informaatio ja viestintä1,8%20 223 000€
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta0,9%10 379 000€
L Kiinteistöalan toiminta0,9%9 418 000€
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta3,5%38 646 000€
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta2,5%27 057 000€
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus (sis. julkinen)6,5%71 413 000€
P Koulutus (sis. julkinen)5,8%63 708 000€
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut (sis. julkinen)16,0%175 108 000€
R Taiteet, viihde ja virkistys1,3%14 215 000€
S Muu palvelutoiminta1,3%13 857 000€
Eläkkeensaajat (ei toimialaluokiteltu)30,9%338 213 670€
Palkkasummat ja kunnallisverokertymä toimialoittain lisättynä eläkkeensaajilla.
Lähde: Tilastokeskus 2018 ja Verohallinto 2018, haettu 7/2020, koostanut Jukka Kumpusalo

 

Näkymiä ja ajatuksia mahdollisuuksista ja uhista

Mikkelin kaupungin väestökehitys oli negatiivinen 2010-luvulla. Taustalla on yhdistelmä, joka aiheutuu yleisestä valtakunnallisesta syntyvyyden laskusta, luonnollisen poistuman kiihtymisestä väestön vanhetessa sekä osittain myös puhtaasta muuttoliikkeestä kasvukeskuksiin. Näiden päälle asettuu kunnan vetovoima ja elinvoimatyö, joilla ilmiöön pyritään vaikuttamaan.

Elinvoimatyöhön liittyy olennaisesti myös elinkeinojen kehittyminen Mikkelin kaupungissa. Kyse ei ole ns. nollasummatilanteesta, jossa tekemättä mitään ei myöskään mitään tapahdu. Edellä mainittujen makrotason muuttujien ollessa kaupungille epäedulliset kyse on lähtökohtaisesti tilanteesta, jossa perälauta jatkuvasti vuotaa ja erilaisin toimin kärryyn pyritään lisäämään heiniä. Työn tavoitteena on tilanne, jossa heinien määrä kärryssä lisääntyy alkutilanteeseen verrattuna.

Työvoiman määrä ja tuottavuus

Työvoima on yritystoiminnan tärkein tuotantotekijä. Mikäli tavoitellaan kasvua työpaikkakehityksessä, on työvoiman saannista ja ammattitaidosta ensisijaisen tärkeää huolehtia. Työvoimaresurssin niukentuessa markkinat ovat kääntymässä työnantajan markkinoista työntekijän markkinoiksi, kun kilpailu osaavasta työvoimasta kiihtyy. Erityisesti avoimen sektorin työvoiman saanti olisi Mikkelissä tärkeää turvata, sillä tämä tasoittaa kaupungin kantosuhdetta ja veropohjaa lähemmäs valtakunnallista keskiarvoa.

Mahdollisuudet

 • Mikkelin veto- ja pitovoimaa kehitetään työvoiman saatavuuden näkökulmasta siten, että työvoimasta tulee kilpailutekijä. Mikkeli on vahva koulutuskaupunki ja lähes 10 % väkiluvusta on opiskelijoita. Kaupungin pitovoima on opiskelijoiden osalta kuitenkin heikko. Lisäämällä pitovoimaa nuorten aikuisten keskuudessa ratkaistaan samanaikaisesti useita haasteita, kuten muuttotappiota, osaavan työvoiman saatavuutta, ikäpyramidin vääristymää sekä palvelujen murrosta ikärakenteen muuttuessa ja veropohjan pienentyessä.
 • Tuottavuuden kasvuun tähtäävien kehityshankkeiden kautta työn tuottavuutta pyritään nostamaan valtakunnalliselle keskitasolle. Tämä parantaa yritysten kilpailukykyä ja tuloksellisuutta sekä luo osaltaan sitä verokertymää, joilla alueen peruspalveluja rahoitetaan.

Uhat

 • Jos kiristyneeseen työvoimakilpailuun ei vastata eikä työllisyys kehity, muuttoliike Mikkelistä kiihtyy. Koska alueen kokonaistuottavuus on valtakunnallista heikompi, ei myöskään yrityksissä ole samanlaista kykyä palkkatasokilpailuun, kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudun yrityksissä.
 • Keskimääräistä heikompi tuottavuuskehitys avaa ikkunan kilpailijoille.
 • Osaavasta työvoimasta tulee alueen yritysten kasvun pullonkaula, joka estää sijoittumisen alueelle, tyrehdyttää olemassa olevien yritysten kasvumahdollisuuden ja näiden kautta heikentää kaupungin tulokehitystä.
 • Uramahdollisuuksien heikentyminen ajaa ihmisiä Mikkelistä muualle.

Julkissektorin työpaikkojen osuus on Mikkelissä valtakunnallisesti verraten suuri. Osatekijä tähän on kaupungin historia hallintokaupunkina. Mikkelin kantosuhde on C21-kaupungeista kolmanneksi heikoin.

Korkea kantosuhde ylläpitää alueella heikkoa talouskehitystä, eikä ratkaisuksi oikein löydy muuta tietä kuin yrittäjyyden ja avoimen sektorin työpaikkojen määrätietoinen edistäminen ja yritysten kasvuun kannustaminen. Toisin sanoen pyrittäisiin ”kasvamaan” valtakunnalliselle tasolle. Tämä edellyttäisi reilua tuhatta uutta työpaikkaa avoimella sektorilla. Mikkelissä oli ennen koronaepidemiaa noin 2300 työtöntä, joten kaupungin oma työvoimavaranto, mikäli avoimella sektorilla olisi kasvuhalua ja osaaminen vastaisi tarpeita, on muutoksen kannalta jo lähestulkoon riittävä.

Aluetalouden kannalta tarvitaan erityisesti yritystoimintaa, joka tuo alueelle rahaa sen sijaan, että se kuluttaisi jo olemassa olevaa varantoa. Toisin sanoen yrityksiä, joiden myynti suuntautuu merkittäviltä osin talousalueen ulkopuolelle. Etelä-Savossa ja Mikkelissä viennin osuus on perinteisesti ollut pieni – täällä on totuttu tekemään kauppaa naapurin kanssa. Seurauksena sama raha pyörii aluetaloudessa. Jo muutenkin pienessä aluetaloudessa paikallisen myynnin keinoin ei uutta kasvua tai tulovirtaa ilman velkaantumista synny.

Verotus

Verotus on aina tulonsiirto ja päätös yksityisen kulutuksen ja julkisen kulutuksen välillä. Mikkelin kaupungin 22% veroaste on tällä hetkellä Suomen suurimpien (C21) kuntien korkein. Vertailuna pääkaupunkiseudun kolmen suuren kaupungin kunnallisveroprosentti on 18% ja valtakunnallinen keskiarvo on 19,97%. Tämä 4 % ero pääkaupunkiseutuun tarkoittaa keskituloisen mikkeliläisen lompakossa noin 1400 euron kevennystä vuositasolla. Kuntalaisten oikeustajua koetellaan erityisesti tilanteissa, joissa veroja nostetaan ja näistä vastineena saatavia palveluja heikennetään.

Tuotettujen palvelujen vastapuolella erityisen ongelmallisia ovat heikon taloustilanteen aikoina ns. kaksikertaisen miinusmerkin investoinnit, joissa varsinainen investointi rahoitetaan lainarahalla (pääomakustannus ja korkoriski) ja investoinnin seurauksena jo hauraaseen kuntatalouteen aiheutuu tuottojen sijaan pysyvä menoja lisäävä vaikutus esimerkiksi ylläpitokulujen kautta. Tähän kategoriaan kuuluvat useimmat rakennusinvestoinnit. Siinä, missä sijoittaja pyrkii velkavivulla kasvattamaan investoinnin tuottoja hyväksyttyä riskipositiota vastaan, on huomattava velkavivun toimivan myös päinvastoin – velkavivulla on mahdollista vivuttaa kuntatalouden kustannuksia tavanomaista tilannetta nopeammin tasolle, jota kuntatalous ei kestä. Mikkelin poliittisessa keskustelussa puhutaan usein investointien tasosta, kun mielestäni olennaisempaa lähes jokaisen toimenpiteen osalta on puhua sen takaisinmaksuajasta. Kaupungin erityisenä haasteena on takaisinmaksuajan pituus. Jos taloudessa on tarve tervehdyttämiseen lyhyellä viiden vuoden aikajänteellä, pitäisi nyt tehdä erityisesti investointeja, joissa on lyhyt takaisinmaksuaika. Esimerkiksi uusi teollisuusalue on 5 vuoden aikajänteellä kaupungille kustannus ja 15-25 vuoden aikajänteellä investointi voi kääntyä positiiviseksi. On siis löydettävä tasapaino lyhyen ja pitkän aikajänteen kehityksen välillä.

Mikkelin kaupungin kannalta mahdollisuuksien ja uhkien kartta voitaisiin yleisellä tasolla hahmotella seuraavasti:

 1. Kunnallisvero

  Mahdollisuus: optimoidaan kunnallisveropolitiikka ja kulurakennetta siten, että verotus mahdollistaisi alueellisen kilpailukyvyn säilymisen eikä olisi kuntalaisille kohtuuton. Keinojen valikoimaa on myös syytä laajentaa.

  Esimerkki: Verotuksen nostamisen vaihtoehtona kaupunki voi ottaa yleiseksi elinvoimatavoitteekseen esimerkiksi 7 % työttömyysasteen, joka on selkeästi nykyistä tavoitetta kovempi, mutta joka ennen korona-aikaa oli monissa kunnissa kuitenkin jo saavutettu. Ennen korona-aikaa helmikuussa työttömyysaste Mikkelissä oli 10,5%. Tämä 3,5 prosentin muutos tarkoittaisi 417 jo kaupungissa työttömänä olevan henkilön työllistymistä. Julkisten palvelujen rahoittamiseen käytetyn kunnallisveron tuotto nousisi noin 1,8 miljoonalla eurolla vuodessa ja työttömyyteen kytkeytyvät muut terveyden ja hyvinvoinnin haitat samanaikaisesti vähenisivät. Työllisyysasteen kasvaessa myös kaupungin pitovoima oletettavasti paranisi. Olennaista on myös, että edellä mainitut 417 henkilöä työllistyisivät kuntasektorin ulkopuolelle. Muutoin luodaan lähinnä hetken harhakuva hyvinvoivasta alueesta, jossa tosiasiassa julkisen sektorin kulut kasvavat tuottoja nopeammin. Lienee kuitenkin sanomattakin selvää, että 7% työttömyysasteen tavoitteen saavuttaminen vaatii laaja-alaisia toimia koko työvoimanvälitys-, yritys- ja koulutuskentältä. Työllisyysaste on klassinen elinvoimatavoite

  Uhka: Alueellinen kilpailukyky kärsii kohtuuttomasta verorasituksesta muuhun valtakuntaan verraten. Yritysten ja työvoiman negatiivinen muuttoliike kiihtyy ja veropohja murtuu. Kiihtyvä muuttoliike ja aluetalouden supistuminen aiheuttavat tilanteen, jossa veronkorotusten vaikutus kuntatalouden rahoittajana heikkenee veropohjan samanaikaisesti (tai pienellä viiveellä) pienentyessä.

  Esimerkki: Kunnallisveroprosentin nosto yhdellä prosentilla 23% lisäisi Mikkelin kaupungin verotuloja noin 8,5 miljoonaa euroa vuodessa. Mikäli kaupungin väkiluku vähenee nostamisen johdosta 400 henkilöllä, väkiluvun vähenemisen vuoksi veropohja kapenee suoraan 1,45 miljoonalla eurolla vuodessa. Samaan aikaan toimintatuotot pienenevät 0,5 miljoonalla eurolla vuodessa ja valtionosuudet 0,9 miljoonalla eurolla vuodessa. Kolmannes veronkorotuksen tuomasta hyödystä häviää ja kyseessä ovat vasta välittömät vaikutukset – aluetalousvaikutukset tulevat päälle. Veronkorotuksen seurauksena aiheutuva väkiluvun muutos on kuitenkin spekulatiivinen – emme tiedä mitä oikeasti tapahtuu. Vuonna 2019 kaupungin väestö kuitenkin todella väheni 414 henkilöllä, joten edellä mainittu on hyvä esimerkki väestön vähenemisen talousvaikutuksista: vuonna 2019 Mikkelin kuntataloudesta todella hävisi väkiluvun muutoksen seurauksena lähes 12 kertaa hiljattain lakkautetun Ristiinan lukion säästötavoitteen verran tuloja.

  Esimerkki: Jos väestön kokonaistulot Mikkelissä olivat vuonna 2018 yhteensä 1,32 miljardia euroa ja verorasite 260 miljoonaa euroa, jäi verojen ja maksujen jälkeen aluetaloudessa käytettäväksi 1060 miljoonaa euroa. Mikäli yhden veroprosenttiyksikön korotus toisi Mikkelin kuntatalouteen 8,5 miljoonaa euroa, supistaisi se mekaanisesti laskien samanaikaisesti muun aluetalouden käytettävissä olevaa tuloa noin 0,8 prosenttia.  Kunnallisveroon vuodelle 2020 tehty 1,5 prosentin veronkorotus vei täten noin 1,2% aluetaloudesta. Korotus ei siirry täysimääräisenä, sillä myös kunnallisverotuksessa on käytössä vähennysmekanismeja. Toisaalta talouden virrat eivät myöskään tosiasiassa ole aivan näin suoraviivaisia. Voitanee kuitenkin todeta, että kunnallisveronkorotukseen sisältyy piilo-olettama: päästäkseen jatkossa samaan lopputulemaan koko aluetalouden on suoriuduttava veron korotusta vastaavaa määrää tehokkaammin.


 2. Yhteisövero

  Yhteisövero on siitä erityinen vero, että mikään laki ei velvoita pitämään yrityksen toimipaikkaa kunnassa, jossa yhteisö harjoittaa toimintaansa. Vero kannetaan kuitenkin toimipaikkakunnan perusteella ja tilitetään toimipaikkakunnaksi merkityille kunnille.

  Mahdollisuus: Kannustetaan yhteisöjä kannattavaan kasvuun sekä pidetään huolta vetovoimasta ja kotiseuturakkaudesta siten, että yhteisöveron maksuhalukkuus säilyy.

  Uhka: Yhteisöillä ei ole enää kotiseuturakkautta eikä maksuhalukkuutta ja nämä vaihtavat toimipaikkansa muualle (käytännössä yksi ilmoitus PRH:lle).

  Esimerkki: Vuonna 2019 mikkeliläinen rakennusliike ilmoitti vaihtavansa pääkonttorinsa muualle kaupungin luottamushenkilöiden yhtiöön kohdistamien julkisten epäilyjen vuoksi. Samana vuonna yhtiö teki 2,02 miljoonan euron liiketuloksen. Yhtiö maksoi yhteisöveroa arviolta 404 000€, josta kotikunnan tilitysosuus on 31,3%. Yhteisöverotus – kuten mikään verotus – ei ole aina aivan yksioikoinen, mutta rakennusalalla toimipaikaksi määritellään pää- tai piirikonttori, josta toimintaa johdetaan. Mikäli toimipaikaksi tulkitaan ainoastaan yksi toimipaikka ja tämä on muualla kuin Mikkelissä, kaupungin yhteisöveromenetys tässä tapauksessa oli 126 000€, eli puolet Ristiinan lukion lakkautuksella asetetusta säästötavoitteesta. Kolmen vuoden aikajänteellä kaupungin tuottomenetys on noin puoli miljoonaa euroa vastaten noin 90 mikkeliläisen keskituloisen palkansaajan verokertymää.

 3. Kiinteistövero

  Mahdollisuus: Kannustetaan ihmisiä ja yhteisöjä muuttamaan ja investoimaan alueelle siten, että kunta voi turvata kuntalaisten yleisen oikeustajun mukaisen riittävän palvelutason. Tarkastellaan myös uusia avauksia.

  Esimerkki: yhden 3MW kokoisen maatuulivoimalan rakentamisen mahdollistaminen kaupungin alueelle (yksityinen voimayhtiö rakentaa ja ylläpitää) tuottaisi kaupungille 6000-11000 € kiinteistöverotulon jo ensimmäisenä toimintavuonna. Yksittäinen maatuulivoimala tuottaa kunnalle kiinteistöveroa elinkaarensa aikana noin 130 000 euroa.

  Esimerkki: yhden miljoonan euron rakennusinvestointi luo työtä 10-15 henkilötyövuotta. Jos työ tehtäisiin paikallisesti ja tekijät olisivat kirjoilla kaupungissa, tuottaisi investointi työvoiman palkkatulojen kautta puhtaana kunnallisverona Mikkelin kaupungille 57 000-85 000 euroa. Tällainen elvyttävä projekti voisi olla mm. Satamalahti olettaen, ettei työtä tehtäisi kaupungin velkarahalla.

  Esimerkki: Yhden uuden omakotitalon rakentamisessa työn osuus on noin 30-40%. Arvoltaan 300 000€ omakotitalon rakentamisessa työn osuus on täten noin 90 000-120 000€. Mikäli työ tehdään työllistämällä paikallisesti, syntyy projektista kunnallisveron tuottoa yhteensä noin 16 000€ – 18 000€.

  Ajatus: Alueen elinvoiman ylläpitämiseksi Mikkeli voisi tarkastella myös esimerkiksi uusien ranta-asuntoalueiden kaavoittamista.

  Uhka: Korkean kiinteistöverotuksen vuoksi investointeja alueelle jätetään tekemättä, jolloin kiinteistöinvestointeihin liittyvät positiiviset työllisyysvaikutukset sekä näistä myös aiheutuvat kunnallisverovaikutukset ja toimintatulovaikutukset jäävät saamatta.

  Esimerkki: 150 000€ arvoisen asuinrakennuksen kohdalla ero Mikkelin kaupungin ja valtakunnallisen kiinteistöveron tason välillä on nyt kuntalaisen lompakossa 180€ vuodessa.

 4. Toimintatuotot

  Mahdollisuus: Laitetaan Mikkelin kaupungin tase töihin siten, että se tuo tuloja ja uudistumista lisäämättä nykyisten kuntalaisten maksukuormaa. Tarkasteltavaksi nousevat esimerkiksi palvelujen ja ulosvuokrattavien tilojen käyttöasteet. Henkilöstömäärävertailun perusteella olisi myös aihetta olettaa, että Mikkelin kaupunki ostaa asukaskohtaisesti tarkastellen keskimääräistä enemmän palveluja ja korvaa tällä omaa keskimääräistä pienempää henkilöstömääräänsä. Toimintatuottojen määrittämisen vastapainoksi on asetettava tuotannon tehokkuus.

  Uhka: Nostetaan maksuja siten, että asiakastyytyväisyys heikkenee, palvelujen käyttöaste heikkenee kun näistä ei olla valmiita maksamaan. Eriarvoisuus lisääntyy.

 5. Valtionosuudet

  Mahdollisuus: Optimoidaan valtionosuuksien tuotto siten, että kaikki Mikkelin kaupungille kuuluvat valtionosuudet saadaan täysimääräisesti.

  Esimerkki: Välittömänä vaikutusmahdollisuutena Mikkeli voi pyrkiä varmistamaan, että kaikki kaupungissa asuvat olisivat myös kirjoilla Mikkelissä. Esimerkiksi Mikkelissä 3,5 vuotta opiskeleva opiskelija ei useinkaan tuota kaupungille merkittävää verotuloa, mutta opiskelija on valtionosuusjärjestelmän kautta opiskeluaikanaan kunnalle 3,5*2117,50€ = 7411 euron arvoinen. Jos Mikkelissä olisi 5000 opiskelijan joukossa esimerkiksi 300 sellaista opiskelijaa, jotka ovat kirjoilla vanhalla asuinpaikkakunnallaan, on tämän ryhmän arvo opiskeluaikanaan kaupungille suoraan valtionosuuksien tasausjärjestelmän kautta laskettuna 7411€*300= 2,2 miljoonaa euroa. On siis merkityksellistä, onko opiskelija kirjoilla Helsingissä vai Mikkelissä.

  Uhka: Menetetään valtionosuuksia esimerkiksi ymmärryksen puutteen, hallinnollisen erimielisyyden tai virheen seurauksena.


Jatkoa

Tämä kirjoitus on osa sarjaa, jota pyrin kirjoittamaan syksyn 2020 aikana. Seuraavassa kirjoituksessani ”Kuka Mikkeliin muuttaa” pureudun tarkemmin siihen, miten muuttoliike Mikkelin kaupungin osalta toimii. Lähtökohtaisesti en etsi syitä, vaan pyrin kuvaaman ilmiön etenemistä. Kolmas kirjoitukseni ”Ihmisen arvo” käsittelee asukkaiden, opiskelijoiden ja yritysten tuottamaa arvoa kunnan elinvoiman näkökulmasta. Kuten nytkin, käsittelen ilmiötä ensisijaisesti kuntatalouden näkökulmasta. Viimeinen ja neljäs kirjoitukseni käsittelee johtopäätöksiä ja ajatuksia toimenpide-ehdotuksiksi, jotka annan omana henkilökohtaisena mielipiteenäni.

Lukemista ja vaikutteita:

Elinkeinopolitiikasta elinvoimapolitiikkaan, Kuntaliitto, 2015

Elinvoiman varmistaminen – tulevaisuuden kunnan ydintehtävä, Eero Holstila, 2016 esitys
Avaa lähde verkossa

Urban economics and entrepreneurship, Glaeser, Rosenthal & Strange, 2009
Avaa lähde verkossa

Suomen kuntatalouden kehitys: Miten tähän on tultu?, Loikkanen & Nivalainen, 2010
Avaa lähde verkossa

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2019, Mikkelin kaupunki
Avaa lähde verkossa

Kuinka verotus vaikuttaa työllisyyteen?, Koskela, Uusitalo & Pirttilä, 2004
Avaa lähde verkossa

Alueen vire, jarrut ja elinvoima, Case Etelä-Savo, osat 1-4, 2020, KTT Antero Koskinen
https://www.yrittajakoulu.fi/

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019, Essote
Avaa lähde verkossa

Yrityskanta, aloittaneet ja lopettaneet yritykset, Tilastokeskus, haettu 7/2020
Avaa lähde verkossa

Kansantalouden arvonlisäys maakunnittain, Kuntaliitto, 2016
Avaa lähde verkossa

Alueelliset kehitysnäkymät, syksy 2019, Työ- ja elinkeinoministeriö
Avaa lähde verkossa

Tulot, verot ja vähennykset kunnittain ja postinumeroittain, Verohallinto
Avaa lähde verkossa

Koronaepidemian talousvaikutukset Mikkelissä – tilannekuva 13.7.2020

Kirjoittanut: Jukka Kumpusalo, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Mikkelin yritysrakennetaulukko päivitetty 15.7. tuoreempaan versioon.

Tässä artikkelissa analysoidaan lyhyesti koronaepidemian vaikutuksia Mikkelissä verrattuna muuhun Suomeen. Artikkelin sisältö on tarkastamaton. Käytetyt tietolähteet esitetään artikkelin lopussa.

Mikkeli vaikuttaa selvinneen koronaepidemiasta keskimääräistä pienemmin vahingoin. Toukokuun loppuun 2020 mennessä valtakunnallinen työttömyysprosentti oli 16,5%, kun vastaava osuus Mikkelissä oli 15,7% ja Mikkelin seudulla 14,9%.

Työllisten määrän kehitys koronaepidemian aikana

Koronaepidemian taloudellisten vaikutusten jakautuminen vaikuttaa noudattavan pääsääntöisesti itse epidemian levinneisyyttä: pahiten koronaepidemiasta kärsineellä Uudellamaalla myös taloudelliset vaikutukset ovat olleet pahimmat. Uudenmaan työttömyysprosentti oli toukokuun lopussa 17%. Palkkasumma Vantaalla ja Helsingissä laski molemmissa yli 10%. Myös asumistuen hakijoiden osuus kasvoi suhteellisesti eniten Uudellamaalla.

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan palkkasumma on tarkastelualueen kaikille työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summa ilman työsuhdeoptioita.

Poikkeuksia tilastoon kuitenkin mahtuu esimerkiksi alueellisen elinkeinorakenteen takia. Savonlinnassa, jossa tautitapauksia todettiin kesäkuuhun mennessä vain 12, alueellinen palkkasumma laski toukokuun loppuun mennessä 14% laskun ollessa maamme kaupungeista toiseksi suurin. Suurin euromääräinen pudotus palkkasummassa on ollut valtakunnallisesti teollisuudessa ja logistiikassa, joka näkynee Savonlinnan luvuissa.

Työttömyysprosentti määritellään työttömien osuutena työvoimasta. Mikkelissä työvoiman määrä on TE-keskusten tilastoinnissa 24 571 henkilöä, joka on 46,2% kaupungin väkiluvusta. Tässä artikkelissa työttömyys jaetaan kahteen osaan, eli lomautettujen määrään ja kokonaan työttömien määrään.

Työttömyysprosentin nopeaan kasvuun on Mikkelissä vaikuttanut erityisesti suuri lomautusten määrä. Lomautukset kääntyivät maaliskuussa jyrkkään nousuun, joka taittui vasta kesäkuussa. Haasteena on huhtikuusta alkaen ollut myös lomautusten kääntyminen kokonaan työttömyydeksi.

Lomautukset ovat yritykselle keino sopeuttaa kustannuksia, kun palkkojen maksuun käytettävä tulovirta on kokonaan tai osittain tyrehtynyt. Lomautus on usein lyhytaikainen: kun tulovirta palautuu, myös työllisyys palautuu.

Sen sijaan kokonaan työttömien määrän kasvu aiheuttaa Mikkelissä ja seudulla pidempiaikaisia ongelmia: työtä on vähemmän kuin kysyntää, tai työllisyyteen syntyy ns. kohtaanto-ongelma, jossa työttömien työnhakijoiden osaaminen ja työtä tarjoavien työnantajien tarpeet eivät kohtaa toisiaan. Kokonaan työttömyyden hoitoon tarvitaan voimakkaita työllisyystoimenpiteitä, joita voivat olla esimerkiksi yritysten kasvukannustimet, vientivetoisen uusyritystoiminnan tukeminen, ketterät koulutusmallit kohtaanto-ongelman ratkaisuun, työntekoon kannustava perusturva sekä nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn suunnatut toimenpiteet. Yleisesti ottaen työttömyys on Suomessa ollut EU-27:n keskitasoa (6,7 % kesäkuussa 2020) korkeampi.

Koronaepidemia on lisännyt työttömyyttä kaikilla koulutusasteilla ja kaikissa ammattiryhmissä. Eniten lomautuksista ovat kuitenkin toistaiseksi kärsineet palvelu- ja myyntialan työntekijät. Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden määrä on kasvanut Mikkelissä ja koko Suomessa voimakkaasti. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Etelä-Savossa toukokuun lopussa 1174, mikä on yli 400 henkilöä tai 55% enemmän kuin vuotta aiemmin.

Lähde: Etelä-Savon TE-toimisto

Koronaepidemian vaikutus elinkeinoihin

Mikkelin kaupungin elinkeinorakenne on hajautunut useaan tasavahvaan toimialaan, jonka vuoksi koronaepidemian vaikutukset nähtiin valtakunnallista tasoa heikompina. Hajautetun elinkeinorakenteen haittapuolena on, että vaikutuksia saatetaan nähdä pitkällä aikaväleillä sykleittäin.

Etelä-Savon maakuntakeskuksena Mikkeli on myös hallintokaupunki. Julkishallinto on energia-alan ohella ainoa ala, jossa työntekijöiden palkkasumma ei ole koronaepidemian aikana laskenut, vaan kustannukset ovat akuutin epidemian hoidon (työvoiman tarpeen) vuoksi pikemminkin kasvaneet. Tilanne ei kuitenkaan ole kestävä, vaan samanaikaisesti verokertymän alenemisen kanssa julkiset toimintamenot kasvavat ja näitä joudutaan rahoittamaan esimerkiksi velkarahalla tai omaisuuserien myynneillä.

Lähes kaikki toimialat ovat kärsineet koronaepidemiasta. Toimialoittain tarkasteltaessa pahiten kriisi on iskenyt majoitus- ja ravintola-aloille, matkailuun ja erikoistavarakauppaan sekä henkilöliikenteeseen. Suurin euromääräinen palkkasumman lasku on ollut teollisuudessa. Tukien osalta esimerkiksi suurimmat yksinyrittäjätuen saajaryhmät ovat parturi-kampaamot sekä hieronta- ja terapiapalvelut.

Noin puolet Mikkelin kaupungin yrityskannasta on hakenut jotain koronaepidemian vuoksi suunnattua yritystukea. Mikään tuki ei kuitenkaan korvaa menetyksiä täysimääräisenä, vaan kompensaatiot vaihtelevat ollen 20-50% yrityksille aiheutuneista menetyksistä. Kehitystuet ovat joissain tapauksissa saattaneet tuoda paremman lopputuloksen.

Merkittävä parannus oli työttömyysturvan väliaikainen laajentaminen koskemaan myös yrittäjiä. Toukokuun loppuun mennessä noin 1000 eteläsavolaista yrittäjää oli hakenut Kelan työttömyysturvaa. Yrittäjien kohdalla työttömyyden on katsottu olevan väliaikaista, jonka vuoksi näitä ei ole otettu huomioon virallisia työttömyyslukuja laskettaessa. Työttömyysturvaa saavien yrittäjien vaikutus työttömyysprosenttiin olisi reilu 2 prosenttiyksikköä.

Maalis-kesäkuussa Mikkeliin rekisteröitiin 64 uutta yritystä. Samaan aikaan 110 lopetti yritystoiminnan. Osalla lopettamisen syy ovat olleet talousvaikeudet, mutta merkittävä osa lopettaneista yrityksistä on ollut taloudellisesti terveitä ja päätös lopettamisesta on kenties kypsynyt jo pidempään. Koronaepidemia vaikuttaa vauhdittaneen näiden lopettamissuunnitelmien toteuttamista.

Seuraava taulukko esittää Mikkelin kaupungin yksityisten työpaikkojen osuutta toimialoittain.

Lomautukset ovat kohdistuneet ennen kaikkea palvelualoille. Mikkelin elinkeinorakenteen ja työpaikkojen kannalta vakava isku on, mikäli muilla suurilla toimialoilla, kuten teollisuudessa tai rakennusalalla nähdään voimakkaita jälkivaikutuksia. Myös maa- metsä ja kalatalous ja vapaa-ajan asutus tuottavat merkittäviä toimialat ylittäviä vaikutuksia. Jälkivaikutuksia arvioidaan yleisesti tulevan ja esimerkkejä voivat olla mm. teollisuuden ja rakennusalan kysynnän heikkeneminen. Ennakkotietoja ilmiöstä on jo: valtakunnallisesti teollisuuden tilauksia saatiin toukokuussa 28,4% vähemmän kuin vuosi sitten. Tilausmäärät ovat laskeneet nyt viisi kuukautta peräkkäin ja tammi-toukokuun tarkastelujaksolla tilaukset ovat vähentyneet 12,2%. Tilauskanta on heikentynyt erityisesti paperi- ja kartonkituotteiden toimialalla ja metalliteollisuudessa, molemmissa noin 30 prosenttia. On kuitenkin huomioitava, että molemmilla aloilla kuukausivaihtelu on tyypillistä. Nämä toimialat ovat toistaiseksi osoittautuneet jälkisyklisiksi, eli nopean koronaepidemian vaikutusten arvioidaan iskevän viiveellä.

Vapaa-ajan asutuksen tuottama palvelujen kysyntä on koronarajoitusten purkamisen jälkeen osoittautunut monin paikoin jopa tavanomaista vuotta vilkkaammaksi. Toisaalta jo iskun saaneen palvelualan lisäksi kaupungin teollisuuden, rakentamisen ja maa- ja metsätalouden yritystoimintaa ja kehitystoimintaa olisi nyt olennaista tukea esimerkiksi hankintapolitiikalla, kehitystoimin ja edunvalvontatoimin, joilla myös valtion toteuttamia elvyttäviä hankkeita saataisiin alueelle. Esimerkiksi Mikkelin kaupungin vuosille 2020-2023 suunnitteleman 136,7 MEUR investointiohjelman työllisyysvaikutus on arviolta 1775-2050 henkilötyövuotta riippuen siitä, kuinka suuri osa ohjelmasta kohdistuu infrastruktuuriin.

Suorien vaikutusten vanavedessä tulee kunnallisverovaikutus

Mikkelin kaupungin kannalta merkittävä tekijä on, miltä osin Suomen valtio korvaa koronaepidemiasta aiheutuvia kustannuksia. Tätä keskustelua ei ole vielä käyty loppuun.

Aiheutuneet kustannukset voidaan jakaa koronaepidemiasta johtuviin kasvaneisiin toimintakustannuksiin sekä välillisiin kustannuksiin, joita ovat esimerkiksi verokertymän aleneminen vuoden 2020 osalta.

Verokertymän aleneman osalta alueellinen palkkasumma on ensivaiheen mittari, josta saadaan karkea arvio verokertymästä. Kertymätilasto valmistuu noin kuukauden viiveellä, joten kesäkuun lopussa saatiin tiedot toukokuun palkkassummakertymästä.

Merkittävästä alenemasta huolimatta Mikkeli edustaa valtakunnallista keskitasoa: palkkasumma laski toukokuussa 8,2% vuoteen 2019 verrattuna, kun Etelä-Savossa esimerkiksi Savonlinnan osalta laskua oli 14%.

Jos ajatellaan, että Mikkelin kaupungin kunnallisverotulot vuonna 2019 olivat 204,3 miljoonaa euroa, merkitsee yksin toukokuun 8,2% lasku palkkasummassa jo lähes 1,4 miljoonan euron vajetta kaupungin verokertymässä olettaen, ettei kaupungin väliluku samalla muuttuisi. Julkisen talouden ja palvelujen kannalta toivottavaa on, että koronaepidemian aiheuttama lasku palkkasummassa jäisi lyhytaikaiseksi. Seuraava päivitys palkkasumman kehittymisestä saadaan elokuun alussa.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy jatkaa koronavaikutusten arviointia, palataan jälleen elokuun alussa.

Lähteet:

Työllisyyskatsaus, toukokuu 2020, Työ- ja elinkeinoministeriö http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162332/TKAT_Touko_2020.pdf

Etelä-Savon TE-toimiston ennakkotiedot, kesäkuu 2020

Tilannehuoneen raportti 2.7.2020, Helsinki Graduate School of Economics
https://www.helsinkigse.fi/corona/tilannehuoneen-raportti-02-07-2020-viimeisimmat-kehityskulut-tyomarkkinoilla-kotitalouksissa-ja-yrityksissa/

Työttömyystietoja Etelä-Savosta 31.5.2020, Etelä-Savon Maakuntaliitto https://www.esavo.fi/resources/public/Tietoa-Etela-Savosta/Tilastot/Ty%C3%B6llisyys/tyottomyys_05_2020.pdf

Alueellinen tilannekuva ja kehitysnäkymät, Työ- ja elinkeinoministeriö https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162320/TEM_2020_35.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Työmarkkinaennuste: Työllisyys voi notkahtaa pelättyä vähemmän, mutta riski heikosta työllisyyskehityksestä on merkittävä, Työ- ja elinkeinoministeriö 24.6.2020
https://tem.fi/-/tyomarkkinaennuste-tyollisyys-voi-notkahtaa-pelattya-vahemman-mutta-riski-heikosta-tyollisyyskehityksesta-on-merkittava

Teollisuuden uudet tilaukset, Tilastokeskus
https://www.stat.fi/til/teul/index.html

Työllisyyden kuukausivertailu Mikkelissä, koostanut Jukka Kumpusalo
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Mika Helenius kolumni, MikseiMikkeli

KOLUMNI: Vaikuttavaa paikallista uudistumista

Suomi on tänään yhtä velkainen kuin toisen maailmansodan jälkeen – teollinen vienti on romahtanut ja hyvinvointiyhteiskuntaa on rahoitettu yli 10 vuotta velalla. Samanaikaisesti käynnissä on 50- ja 60-luvun kaltainen väestön siirtyminen kaupunkeihin.

Maamme suurten kaupunkikasvukeskusten yrityksistä vain 5 % harjoittaa vientiä ja lähinnä välituotteista muodostuva vientituotteiden jalostusarvo on jokseenkin matala. Etelä-Savon osalta yhteiskunnan käynnissä oleva rakennemurros ja väestökehitys ovat poikkeuksellisen heikkoa. Matala korkotaso ja kasvava velka ovat muodostaneet illuusion positiivisesta kehityksestä.

”Matala korkotaso ja kasvava velka ovat luoneet illuusion positiivisesta kehityksestä”

Korkean elintason kehittyneenä maana Suomen tulevaisuus on täysin riippuvainen innovatiivisista ja menestyvistä PK-vientiyrityksistä, jotka pystyvät kehittymään ja uudistumaan globaalin markkinan muutoksia nopeammin. Etelä-Savon osalta yhteiskunnan käynnissä oleva rakennemurros ja väestökehitys ovat poikkeuksellisen heikkoa. Matala korkotaso ja kasvava velka ovat muodostaneet illuusion positiivisesta kehityksestä.

Rakennemuutoksen tuloksena perinteiset maakuntien tulonlähteet, kuten metsä- ja maataloustulot valuvat yhä kiihtyvämmällä tahdilla maakuntatalouden ulottumattomiin kalliisiin asuntoihin kasvukeskuksiin. Vallitseva maakuntatason innovaatio- ja koulutuspolitiikka on nojannut perinteisiin luonnon ja palveluiden kehittämisen näkökulmiin paikallisella tasolla. Kehityksessä on korostunut hitaan talouskasvun toimialojen ja julkisten palveluiden kehittäminen ilman merkittävien vientiyritysten, tuotekehitystyön, teollisten korkean jalostusarvon työpaikkojen syntymistä ja taloudellisen lisäarvon tuomista maakuntaan.

Etelä-Savo on kuin Suomen pienoismalli, paperilla ja teoriassa sen pitäisi toimia, mutta käytännössä olemme eläneet yli varojen, tieteilleet ilman taloudellisia tuloksia ja vaikutuksia, ulkoistaneet korkean osaamisen työpaikat ja luoneet hankkeita hankkeiden perään ilman uusien vientiyritysten ja -tuotteiden syntymistä. Erityisenä haasteena on tuotekehitysosaamiseen perustuvan paikallisen vaikuttavuuden puuttuminen. Isossa kuvassa olemme ajautuneet tiedemiesten ja hallintojohdon idealistiseksi yhteisöksi ilman omaa vientiin tähtäävää teknistä ja teollista kehitystä.

”Kaupunkina Mikkelillä olisi mahdollisuus nousta merkittäväksi uusien kansainvälisten vientiyritysten kasvukeskukseksi”

Mikkeli on mielestäni todella upea, hieno ja toimiva kaupunki. Mikkeli ja Etelä-Savon maakunta tarjoavat samat asumisen ja elämisen mahdollisuudet kuin minkä tahansa muun isomman kaupungin esikaupunkialueet – vain korkean osaamisen työpaikat ja yritykset puuttuvat. Kaupunkina Mikkelillä olisi mahdollisuus nousta merkittäväksi uusien kansainvälisten vientiyritysten kasvukeskukseksi panostamalla teolliseen viennin korkeasti koulutettujen osaajien saatavuuteen, eli tuotekehityksen insinöörikoulutukseen.

On hämmentävää kuinka vähän aluekehityksen politiikassa ja valmistelussa käsitellään osaamisen merkitystä talouskasvun mahdollistajana ja uusien yritysten syntymistä.  Etelä-Savo voisi toimia Mikkelin johdolla suunnannäyttäjänä ottamalla paikalliseen korkean teknologian osaamisen, uusteollistavan uudistumisen ja taloudelliseen tulokseen tähtäävän innovaatiojärjestelmän kehittämisen keskeiseksi maakuntastrategian punaiseksi langaksi. Kaikkein toimijoiden tulisi nyt keskittää resurssinsa ja toimenpiteensä uusien korkean jalostusarvon vientiyritysten toiminnan synnyttämiseen ja edistämiseen maakuntatasolla.

Uusteollistamisen ytimessä on paikallinen suunnittelu, tuotekehitys ja valmistustekniikan osaamiseen perustuva uusien PK-yritysten kehittäminen. Kasvavien ja kehittyvien PK-vientiyritysten tuotesuunnittelu-, teknologia- ja kehitysosaamista voidaan kiihdyttää vientiyrityslähtöisen opetuksen sekä paikallisia yrityksiä palvelevan soveltavan tutkimustoiminnan avulla. Vientiyritysten menestymisen ja kehityksen perusta on paikallisessa, vientiyrityksiä palvelevassa osaamisessa. Osaamisen ytimessä on maakunnan eri toimijoiden yhteinen kyky luoda ja synnyttää globaalisti kiinnostavia PK-vientiyrityksiä.

Kirjoittanut: Mika Helenius

Kirjoittaja vastaa Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:ssä digitaalisen talouden kehittämisestä. Kirjoittaja on myös Espoon kaupunginvaltuutettu ja TOP 100 suomalainen IT-vaikuttaja.

EU komisison Horison2020 -tilaisuus ohjelman haasteista ja mahdollisuuksista.

Brysselin helppoa rahaa?

Mitä se on se Brysselin raha? Onko se pukumiesten hommia vai säkissä tuotavaa Jackpot rahaa?

Totuus on paljon arkisempi. Se on perehtymistä, valintoja, analysointia ja taas uudelleen analysointia. Lisäksi se on muutamia kasvokkain tapaamisia sekä lukemattomia kohteliain sanakääntein kirjoitettuja sähköposteja, pätkiviä puhelin- ja skype-kokouksia, aineistojen tuottamista sekä yrityksiä ymmärtää eri puolilla Eurooppaa olevien partnereiden näkemyksiä. Rahoituksen hakeminen on työtä.

Oikeastaan siihen ei tarvita yhtään suomalaisretkeä Euroopan Parlamenttiin tai simpukkaillallisia. Toki ne voivat olla hyvinkin miellyttäviä tapahtumia – suomalaisten kesken.

Jos rahoitusta aikoo saada, tulee oma osaaminen olla selkeästi tiedossa. Tämän jälkeen voi hakea sopivaa rahoitusohjelmaa ja hakuteemaa. Kun omat valmistelut on tehty huolella, kannattaa hyödyntää Komission Infopäiviä ja LinkedIn-pohjaisia matchmaking-tapahtumia. Niissä pyörii satoja eurooppalaisia tavoitteena löytää riittävän kilpailukykyiset partnerit yhteiseen hakemukseen. Matchmaking tapahtuma on organisoitu kuhina, jossa varttitunnissa pitää myydä alueen osaaminen ja päätellä, kannattaako yhteydenpitoa jatkaa tapaamisen jälkeen. Välillä tapahtumissa näkee suomalaisryhmiä, jotka seuraavat pelkkiä luentoja. Yleissivistys toki lisääntyy, mutta pois jää pois tapahtumien oleellinen fokus: eurooppalaisen verkoston löytäminen, jonka kanssa voi tehdä ihan konkreettista yhteistyötä.

Jos kiinnostavaan konsortioon pääsee mukaan, alkaa aikaa vievä hakemuksen valmistelu. Luottamuksen synnyttäminen ja yhteisymmärryksen löytäminen eri maista olevien partnereiden kesken vie erityisesti koordinaattorin johtajuuden tiukkaan prässiin. Kun hankkeiden koko on 10-15 milj. euroa on toimintojen suunnittelu ja koordinaatio korkeaa ammattitaito vaativaa.

Kaiken tämän jälkeen palkintona voi olla 100 %:n rahoitus hankkeelle. Sitten alkaakin se varsinainen työ, hankkeen toteuttaminen. Siitä seuraavassa blogissa.

Kirjoittanut: Anitta Sihvonen