fbpx

Mielipide: Mikkelin kehittämiseen tarvitaan useita osaavia toimijoita

Mikkelin kaupunki on käynnistänyt elinvoimatyön uudistamisen ja elinvoimaisempaa tulevaisuutta luomaan on kutsuttu kaikki kynnelle kykenevät.

Tarkastelun kohteena ovat etenkin kaupunkikonsernin toimijat, mutta myös muut keskeiset kehittämistoiminnan harjoittajat.

Miten ja millaisella työnjaolla saisimme vielä tehokkaammin tuloksia, koska Mikkeli tarvitsee kipeästi uusia työpaikkoja ja verotuloja?

Keskusteluun on nostettu Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n välinen työnjako sekä esitys hanketoiminnan siirtämisestä kaupungin omalta kehitysyhtiöltä Miksei Mikkeliltä Xamkille.

Tämänsuuntaiseen kehitykseen otti kantaa myös Xamkin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko mielipidekirjoituksessaan (L-S 7.9.).

Mielestäni Miksei Mikkelin kehittämishankkeiden siirto Xamkille ei ole Mikkelin kaupungin edun mukaista.

Miksei Mikkelin kehittämishankkeilla tähdätään yrityksissä käynnistyvään kehitystyöhön, investointeihin ja yrityskauppoihin.

Hankkeiden avulla markkinoidaan Mikkelin kaupunkia ja seutua yrityksille ja matkailijoille.

Kaupungin enemmistöomisteisena yhtiönä Miksei Mikkeli toteuttaa hankkeillaan suoraan kaupungin strategiaa ja elinvoimaohjelmaa.

Mikkelin kaupunkistrategiaan kuuluvat vahvat kehittämisalustat luovat perustaa uudelle yritystoiminnalle ja näitä toteutetaan merkittävästi kehittämishankkeiden kautta.

Ammattikorkeakoulun ja kehitysyhtiön tehtävät ovat erilaiset, mutta molemmilla on tietysti tärkeä rooli Mikkelin kaupungin elinvoimatyössä.

Kumpaakin tarvitaan, jotta alueemme elinkeinoelämä saa mahdollisimman suuren hyödyn kehittämisvaroista.

Xamkin ja muiden oppilaitosten tutkimus, kehittämis- ja koulutustoiminta on erittäin tärkeää Mikkelin kehittämistyössä.

Tämän vuoksi on rakennettava mahdollisimman saumattomasti toimiva kokonaisuus, jossa syvennetään yhteistyötä Mikkelin kaupungin ja kaikkien oppilaitosten kesken.

Tällä tavoin mahdollistamme mahdollisimman hyvin osaavan työvoiman saamisen alueellemme, luoden uusia työpaikkoja ja tätä kautta synnyttäen kaivattuja lisätuloja Mikkelin kaupungin kassaan.

Mikkelin kehittämistyöhön tarvitaan useita osaavia toimijoita, joiden yhteistyötä tulee syventää ja toimijoiden välistä työnjakoa kirkastaa.

Toimivaa kehittämistyötä ei tarvitse purkaa tai korjata vain muutoksen vuoksi, koska kehittämistyön tavoitteena tulee olla alueemme yritysten ja toimijoiden kehittyminen Mikkelin parhaaksi.

Toni Maczulskij
yrittäjä
hallituksen puheenjohtaja, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Julkaistu: 14.09.2020