Emmi Liikanen, Author at Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy - Page 2 of 8

Mikkelin seutu kutsuu vapaa-ajan asukkaitaan – täällä on tilaa hengittää

Mikkelin seudulta lähetetään toukokuun viimeisellä viikolla työikäisille Mikkelin seudun ulkopuolisille vapaa-ajan asukkaille henkilökohtainen kirje. Kirjeen tavoitteena on muistuttaa mökinomistajia siitä, että maalaismaisen asumisen ei tarvitse rajoittua vain viikonloppuihin ja lomiin.

Kirjelähetyksen takana ovat Mikkelin kehitysyhtiö Miksein Enter to Business -hankkeen Mari Meriläinen ja Mikkelin seudun muuttajahanke Solmun Mira Myyryläinen.

Mikkelin seudulla on tilaa hengittää vapaammin, kaikki mahdollisuudet työllistyä mielekkäisiin hommiin, lapsille pienemmät koulut ja ajankäytön kannalta leppoisampi arki. Poikkeusajan myötä yhä useampi työ on lähtenyt sujumaan täysin etänä, joten uutta työpaikkaa ei välttämättä edes tarvita. Yritystoiminnan voi siirtää Saimaan maisemiin, tai aloittaa kokonaan uuden uran toimivaa yritystä jatkamalla.

-Tiedostamme, että yksi kirje ei varmasti tuo perheen muuttopäätöstä, mutta haluamme muistuttaa, että vapaa-ajan maisemiin kokonaan asettuminen on todellinen vaihtoehto, Mira Myyryläinen Mikkelin seudun muuttajahankkeesta kertoo.

-Muutaman Mikkelin seudulle sijoittumista hakevan yrittäjyydestä kiinnostuneen kanssa on parhaillaan neuvotteluja käynnissä yritystoiminnan jatkamisesta, joten tämä vaihtoehto kannattaa aina tutkia myös, Mari Meriläinen jatkaa.

Kirjeessä on kysely, jonka tavoitteena on saada kontakteja mm. yritysten jatkajaksi ja osaajaksi seudulla avoimena oleviin työpaikkoihin. Myyryläinen ja Meriläinen kirjoittivat kirjeensä henkilökohtaisena viestinä Miralta ja Marilta, joten sen paremmin kirje kuin kyselykään ei ole ihan tavanomainen.

Työpaikkoja auki Memory Campus -verkostossa

Memoriaali on Elkan, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Sodan ja rauhan keskus Muistin sekä Mikkelin kehitysyhtiö Miksein yhteishanke. Hankkeessa kehitetään digitaalisen aineiston vastaanottoa, käytettävyyttä ja verkkopalvelua, testataan jo olemassa olevia työkaluja, sekä pilotoidaan käyttäjälähtöisiä sähköisen vastaanottamisen malleja.

Memoriaalissa on tarvetta usealle eri alan osaajalle. Kokonaisuus tehdään It-asiantuntijan/sovelluskehittäjän ja kokoelma-asiantuntijoiden yhteistyöllä, asiakaslähtöisyys ja palvelumuotoilu huomioiden. Soveltuva korkeakoulututkinto ja hyvät yhteystyötaidot antavat parhaan lopputuloksen.

Katso lisätietoja ja työpaikkailmoitukset:

Elka
Xamk
Muisti

Uudistuva Viitostie lisää Etelä-Savon vetovoimaa

Suuret infrahankkeet, kuten Vt 5 Mikkeli–Juva, luovat uusia mahdollisuuksia maankäytölle, kohentavat elinkeinoelämän kasvuedellytyksiä ja sujuvoittavat työ-, asiointi- ja matkailuliikennettä.

Etelä-Savon työpaikoista 65 prosenttia sijaitsee kymmenen kilometrin päässä Viitostiestä. Mikkelin seudulle on sijoittunut uuden tien välittömään läheisyyteen jo useita teollisuuden ja kaupan palveluita. Mikkelissä kehitetään Visulahden aluetta ja Juvan Vehmaalle on suunnitteilla yritysalue.

– Mikkelissä valtatie 5:n pääkohde on Visulahti. Sinne on jo sijoittunut Ponsse, ja Biltema on päättänyt rakentaa myymälän. Lisäksi on tehty tonttivarauksia, kertoo toimitusjohtaja Juha Kauppinen Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä.

Kauppisen mukaan kiinnostus uuden tielinjan varrella oleviin tontteihin on lisääntynyt. Logistiikka-alan toimijoille erityisesti Visulahti ja Juvan Vehmaa ovat erinomainen sijoittumiskohde.

– Ponssen myötä odotuksia liittyy muun muassa puunkorjuuketjun yrityksiin. Varauksia on Visulahdessa jo mukavasti, mutta alue on iso ja vapaata tilaa löytyy. Liikennemäärä viitostiellä tulee ennusteiden mukaan kasvamaan. Se tuo samalla uutta asiakaspotentiaalia yrityksille, Kauppinen jatkaa.

Vaikka kiinnostus uuden tien varrella oleville tonteille on lisääntynyt, joitakin vanhan tien lähellä sijainneita yrityksiä jää myös syrjään. Kauppisen mukaan on tärkeää saada opastus kuntoon, jotta asiakkaat löytävät yritykset jatkossakin.

Itä-Suomen saavutettavuus paranee

Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, joka palvelee henkilöliikenteen lisäksi alueen talouselämää ja teollisuutta. Viitostien parantaminen on käynnissä Mikkelistä kohti Juvaa, ja tietä otetaan liikenteelle vaiheittain tämän ja ensi vuoden aikana. Kun yhteydet paranevat, tien suurin sallittu nopeus nousee sataan kilometriin tunnissa, se tarkoittaa entistä nopeampia yhteyksiä myös alueen yrityksille.

– Mikkeli–Juva-välin parantuminen on kaiken kaikkiaan merkittävä muutos. Yrityksiä kiinnostaa keskeinen sijainti Itä-Suomessa ja hyvä saavutettavuus etenkin pääkaupunkiseudulta katsoen, Juha Kauppinen sanoo.

Kuva: Väylävirasto

I love Mikkeli -kampanjassa tunnustetaan rakkautta Mikkelille sekä tuetaan paikallista ostamista

I love Mikkeli -kampanjalla hyvinvointia ja elinvoimaa Mikkeliin.

Mikkelin kaupunki ja aluetoimijat lanseerasivat yhdessä keskiviikkona 13.5.2020 uuden I love Mikkeli -kampanjan, jossa julkaistaan rakkaudentunnustuksia Mikkelille mm. kampanjan uudella Facebook-sivuilla. Rakkaudentunnustuksia julkaistaan säännöllisesti useamman viikon ajan. Rakkautensa Mikkelille tunnustaa mikkeliläisten lisäksi muun muassa Mikkelistä lähtöisin olevia henkilöitä sekä alueen vapaa-ajan asukkaita. Tulossa on tunnustuksia niin yrittäjiltä, kulttuuripersoonilta kuin aktiiviliikkujiltakin.

Leimapassikampanjan tavoitteena on kannustaa paikalliseen ostamiseen

Osana I love Mikkeliä toteutetaan leimapassikampanja mikkeliläisissä yrityksissä. Keräämällä leimoja yrityksistä saataviin leimapasseihin, osallistuu lahjakorttien arvontaan. Yhden leiman passiin saa 20 euron arvoisesta ostoksesta ja passin täyttämiseksi tarvitaan yhteensä 10 leimaa. Mukana olevat yritykset on merkitty I love Mikkeli -tunnuksella.

Lista mukaan lähteneistä yrityksistä on luettavissa myös ilovemikkeli.fi -verkkosivuilta. Yritysten mukaan liittyminen on edelleen mahdollista ottamalla yhteyttä Mikke ry:n toiminnanjohtajaan Kati Häkkiseen. Tiistaihin mennessä leimapassikampanjaan on ilmoittautunut jo 33 Mikkelissä toimivaa yritystä.

Toimintaa yhdessä Mikkelin hyväksi

I love Mikkeliä halutaan rakentaa verkostona, johon kaikki ovat tervetulleita.

– Tulossa on ainakin yksi kulttuuritoimijoiden tempaus. Suunnitelmia on myös yhteistyöstä liikuntatoimijoiden kanssa, kaupungin viestintäpäällikkö Heidi Hänninen sanoo.

Verkostomainen toiminta oman kotikaupungin hyväksi on saanut tähän asti hyvän vastaanoton.  Mikkelin Nuorkauppakamarin hallituksen jäsen Mikko Oksanen kertoo, että Nuorkauppakamari kiinnostui heti ideasta.

– Haluamme ehdottomasti olla osa näin elinvoimalle ja tunnettuudelle tärkeää hanketta ja tarjota panoksemme käytettäväksi.

Ideaa ovat olleet luomassa Mikkelin kaupunki, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Mikke ry, Mikkelin Nuorkauppakamari, Mikkelin yrittäjät, Etelä-Savon Yrittäjät sekä Etelä-Savon kauppakamarin Mikkelin osasto. Vaikka tekijäjoukko tässä vaiheessa koostuu yrittäjien ystävistä, on kampanjan tarkoitus laajeta myös muille elämänaloille kuten kulttuuriin, liikuntaan ja vapaaehtoistyöhön.

www.ilovemikkeli.fi
Facebook: I love Mikkeli (rakkaudentunnustuksia keskiviikosta 13.5.2020 alkaen)

Yrittäjille maksuttomat hyvinvointiwebinaarit käynnistyvät Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa

Hyvinvointiwebinaarisarja ”Vahvempana tulevaisuuteen” käynnistyy Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon yrittäjille 29.4.2020 klo 11.00. 12-osaisessa webinaarisarjassa kokeneet valmentajat ja yrittäjät haluavat tukea alueen yrittäjien selviytymistä koronakriisin aiheuttamassa vaikeassa tilanteessa.

Kaikille Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon yrityksille tarkoitetussa, maksuttomassa webinaarisarjassa saa tärkeää tietoa muun muassa siitä, miten yrittäjä voi parantaa toimintakykyä ja toimia parhaalla mahdollisella tavalla tässä tilanteessa. Aiheina käsitellään myös omaa terveyttä ja jaksamista, epävarmuuden sietämistä sekä sitä, miten voi myydä, markkinoida ja kehittää liiketoimintaa tässä hetkessä.

Tavoitteena on myös saada yhteistyötä ja uusia verkostoja Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon yrittäjien kesken.

Aloituswebinaarin pitää henkisen suorituskyvyn valmentaja ja palkittu yrityspuhuja Harri Gustafsberg. Mukana luennoimassa on myös useiden paikallisten yritysten edustajia.

Webinaarien lisäksi osallistujat saavat apua ja tukea Facebook-ryhmässä

Webinaareihin osallistuvat ilmoittautuvat mukaan kerran, jonka jälkeen kaikille ilmoittautuneille lähtee ennen uutta webinaaria osallistumislinkki sähköpostitse. Ilmoittautuminen on auki jatkuvana, eli osallistua voi myöhemminkin. Ilmoittautuminen tapahtuu Wirma Lappeenrannan sivujen kautta www.wirma.fi tai suoraan tästä linkistä: https://www.suknestor.fi/ilmoittaudu/VahvempanaTulevaisuuteenHyvinvointiwebinaarisarja/

Valmennusten lisäksi perustetaan oma suljettu Facebook-ryhmä, jossa osallistujat voivat kysellä asiantuntijoilta ja keskustella yhdessä. Webinaarit tulevat jälkikäteen osallistujille tallenteina.

Valmennuksen järjestävät yhteistyössä Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun kunnat, Business Mill, Wirma, Kehy, Saimaan kriisikeskus, Etelä-Karjalan kauppakamari, Etelä-Karjalan yrittäjät, Etelä-Karjalan yrittäjänaiset, Etelä-Savon yrittäjät, SyNet Saimaan yrittäjä-ja vaikuttajanaiset, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei, Savonlinnan elinkeinopalvelut, OP Suur-Savo ja OP Etelä-Karjala ja IT-Saimaa.

Lisätietoja:
Katja Tyrisevä, asiantuntija, Wirma yrityspalvelut
p. 040 661 9975, katja.tyriseva(at)lappeenranta.fi

Mari Ravattinen, hyvinvointivalmentaja TreeniX ja Mielen Melodiat
p. 040 731 1098, mari(at)mielenmelodiat.fi

Heinäkuun musiikkijuhlat perutaan – Festivaali pidetään kahdessa osassa syksyllä ja talvella

Suomen hallitus tiedotti keskiviikkona 22.4. koronavirusstrategiastaan. Rajoitustoimia puretaan asteittain ja hallitusti.

Suomi jatkaa yli 500 hengen yleisötilaisuuksien kieltoa ainakin 31.7. saakka. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tämän kokoluokan yleisötapahtumat joudutaan perumaan. Päätöksen myötä myös Mikkelin musiikkijuhlat peruu kaikki heinäkuulle suunnitellut konsertit, luennot, seminaarit ja oheistapahtumat. Musiikkijuhlat oli tarkoitus pitää 4.–12.7.

Musiikkijuhlat järjestetään myöhemmin jaettuna kahteen osaan, joista ensimmäinen järjestetään lokakuussa ja toinen maaliskuussa 2021. Tarkemmista päivämääristä tiedotetaan niiden varmistuttua. Lisäksi ohjelmisto kaksiosaiselle tapahtumalle julkistetaan myöhemmin. Osa heinäkuulle suunnitelluista konserteista toteutuu sellaisenaan.

Musiikkijuhlille jo ostetut liput käyvät tuleviin konsertteihin. Musiikkijuhlat ottaa mahdollisimman pian yhteyttä kaikkiin lipun ostaneisiin, ja kertoo eri vaihtoehdoista. Luonnollisesti myös lipun hinnan palauttaminen on mahdollista, jos sopivaa korvaavaa konserttipäivää ei löydy.

ELY-keskus hakee jälleen asiantuntijoita kehittämispalvelujen palveluntuottajiksi 

Yritysten kehittämispalvelut auttavat pk-yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa. Palvelukokonaisuuteen kuuluu Analyysi-, Konsultointi- ja Koulutus- palvelut, jotka ELY-keskus hankkii pääasiassa yksityisiltä palveluntuottajilta. 

Asiakasyritys voi hakea palveluun maksusitoumusta ELY-keskukselta. Palvelun tuottaa valittu asiantuntija. Palvelun lasku jakautuu siten, että asiakasyritys maksaa analyysivaiheen palvelusta 20% ja konsultointivaiheen palvelusta 25%. Lopun maksaa ELY-keskus. Asiantuntijalle maksettava korvaus palvelun tuottamisesta on kiinteä 1300 euroa + alv kultakin konsultointipäivältä.  

Analyysi-palvelu on tarkoitettu asiakasyrityksen nykytilanteen kartoittamiseen ja kehittämissuunnitelman laatimiseen.  

Konsultointi-palvelussa puolestaan keskitytään yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Konsultoinnissa on viisi teemaa, joihin nyt haetaan palveluntuottajia: Kasvu, kansainvälistyminen ja uudistaminen, Tuottavuus ja digitalisointi, Markkinointi ja asiakkuudet, Johtaminen ja henkilöstö sekä Innovaatioiden kaupallistaminen. 

Toimi ajoissa ja tee tarjous huolella   

Analyysi- ja Konsultointi-palvelujen tarjouspyyntö on julkaistu 8.4. ja avoinna 18.5.2020 klo 16 saakka. Lisätietokysymykset on esitettävä 21.4.2020 mennessä. Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Tarjouspyyntöön on siis hyvä tutustua heti ja tarjouksen tekemiseen kannattaa varata riittävästi aikaa.  

Tarjouspyyntö sisältää asiantuntijapalveluhankinnan viidelle osa-alueelle: 

1 a) Analyysi, 1b) Kasvu, Kansainvälistyminen ja Uudistaminen 

2) Tuottavuus ja digitalisointi 

3) Markkinointi ja asiakkuudet 

4) Johtaminen ja henkilöstö 

5) Innovaatioiden kaupallistaminen 

Tarjoaja voi jättää osatarjouksen yhteen tai useampaan osa-alueeseen. Jokaiseen tarjottavaan osa-alueeseen on tehtävä erillinen tarjous (rinnakkaistarjous). 

Jättämällä tarjouksen osaan 1, Tarjoaja voi tulla hyväksytyksi sekä Analyysin että Kasvun, Kansainvälistymisen ja Uudistamisen Konsultoinnin palveluntuottajaksi. 

Kehittämispalveluja on tarjottu pk-yrityksille vuodesta 2014 alkaen, ja tuleva sopimuskausi kattaa vuodet 2021-2022 sekä sisältää lisäksi kaksi optiovuotta. Vuonna 2019 ELY-keskukset käyttivät palvelujen hankintaan noin 13 miljoonaa euroa ja palveluita käytti noin 2 700 pk-yritystä. Tavoitteena on, että palvelut soveltuvat erikokoisille ja eri toimialojen yrityksille ja palvelevat niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla toimivia yrityksiä.

Hankintailmoitus Hilma -palvelussa.

Lisätietoja:

ELY -keskuksen tiedote
www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Katariina Säisä,
Yrityskehitysasiantuntija, Koulutus-palvelun tuotepäällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus
katariina.saisa@ely-keskus.fi

physioterapia

Yksinyrittäjien toimintatuen haku käyntiin Mikkelissä – hakemuksia ensimmäisenä päivänä lähes 200

Mikkelin kaupunki ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy käynnistivät yksinyrittäjien toimintatuen haun eilen klo 12.00. Hakemuksia vastaanotettiin ensimmäisen päivän aikana 190 kappaletta. Niistä 184 jätettiin sähköisen kanavan kautta. 

-Ensimmäinen erä hakemuksista on jo meillä Mikseissä käsitelty. Yrittäjäkohtaisia päätöksiä voi odottaa jopa tänään, kertoo toimitusjohtaja Juha Kauppinen. 

Sähköisessä järjestelmässä oli käyttäjämäärästä johtuvia viiveitä ja hakemus saattoi klo 12-14 välillä jäädä ”Lähetetään” -tilaan. Tällaiset tapaukset on järjestelmän toimittajan ja kaupungin toimesta illalla tarkastettu ja hakemukset ovat saapuneet käsiteltäväksi. 

MikseiMikkeli on julkaissut verkkosivuillaan videon yksinyrittäjien toimintatuen hakemisesta. Videolla ohjeistetaan hakemuslomakkeen täyttäminen perusteellisesti. 

Kaikki toimintatukeen liittyvä olennainen tieto, linkki sähköiseen hakemuslomakkeeseen ja tulostettavaan versioon sekä edellä mainittu video löytyvät osoitteesta www.mikseimikkeli.fi/yksinyrittajatuki. 

Lisätiedot: 

toimitusjohtaja Juha Kauppinen, p. 0440 361616, juha.kauppinen(at)mikseimikkeli.fi  

Puuilo avaa tavaratalon Mikkelin Karikkoon

Erityisesti tee-se-itse asiakkaita palveleva Puuilo avaa uuden tavaratalonsa Mikkelin Karikkoon loppuvuonna 2020.

Puuilo kertoo tiedotteessaan saaneensa paljon asiakaspalautetta, jossa myymälää Mikkeliin on toivottu. Kun sopiva kauppapaikka löytyi samasta kiinteistöstä Karikon LIDL -myymälän kanssa, toimitusjohtaja Juha Saarelan mukaan ratkaisu oli helppo.

– Näinä poikkeuksellisina aikoina on mukava kertoa myös kasvusuunnitelmista. Käsillämme oleva kriisi on ennennäkemätön mutta ohimenevä ja suuntaamme katseemme jo tulevaisuuteen. Mikkelin markkina-alue ympäristöineen on kaikilta osin meille sopiva, eikä meillä ole ennestään yhtään yksikköä Etelä-Savon maakunnassa, Saarela sanoo.

Koronaviruskriisistä huolimatta Puuilon alkuvuoden myynti on tiedotteen mukaan ollut vahvassa kasvussa kaikissa ketjun 29 tavaratalossa sekä verkkokaupassa. Alkuvuodesta on avattu uudet myymälät jo Kotkaan ja Seinäjoelle. Mikkelin lisäksi Puuilo etsii aktiivisesti myös muita laajentumiskohteita ympäri Suomea.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy on iloinen kuullessaan että Puuilo julkisti päätöksen tavaratalon avaamisesta Mikkeliin.

– Yritystä on toivottu Mikkeliin jo 2 vuoden ajan ja matkan varrella olemme käyneet läpi monia tontti- ja tilavaihtoehtoja. Karikossa on tällä hetkellä erittäin hyvä liikekeskittymä ja uskon että paikka on Puuilolle mainio, iloitsee kehittämispäällikkö Hannele Hynninen.

Kuva: Puuilo Oy, toimitusjohtaja Juha Saarela

Laki yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan tulee voimaan 8.4.2020

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Laki on voimassa 30.6.2020 asti.

Hallitus antoi 2.4.2020 eduskunnalle esityksen laiksi yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen 6.4.2020. Tasavallan presidentti vahvisti lain 7.4.2020.

– Poikkeukselliset olosuhteet edellyttävät poikkeuksellisia ja ripeitä toimia. On hienoa, että lakimuutos saadaan näin nopeasti voimaan. Tavoitteenamme on turvata yrittäjien toimeentulo tässä erittäin vaikeassa tilanteessa, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

– Yrittäjiin kohdistuvien paineiden helpottamiseksi tukea on mahdollista hakea ja saada takautuvasti, jos edellytykset vain täyttyvät, ministeri Haatainen kertoo.

Jos yrittäjä rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta 16.3.2020 alkaen, vaikka työnhaku ei olisi voimassa. Tukea voi kuitenkin saada vasta siitä alkaen, kun edellytykset täyttyvät.

Millä edellytyksillä yrittäjä saa työmarkkinatukea?

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että

  • yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai
  • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta.

Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Miten yrittäjä hakee työmarkkinatukea?

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle.

Käytännössä prosessi menee näin:

  1. Yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.
  2. TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.
  3. Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta.
  4. Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.

Nopein ja vaivattomin tapa ilmoittautua työnhakijaksi on käyttää siihen TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelua. Oma asiointi -palveluun pääsee te-palvelut.fiTämä linkki ohjaa toiselle verkkosivustolle-sivustolta tai menemällä suoraan osoitteeseen: https://asiointi.mol.fi/omaasiointiTämä linkki ohjaa toiselle verkkosivustolle. Työmarkkinatuen hakeminen hoituu Kelan verkkopalvelussa kela.fiTämä linkki ohjaa toiselle verkkosivustolle.

Lisätiedot:

hallitussihteeri Eeva Vartio, TEM, p. 0295 047 082 (median kysymykset)

TE-palvelujen valtakunnallinen henkilöasiakaspalveluTämä linkki ohjaa toiselle verkkosivustolle, p. 0295 025 500 (yrittäjien kysymykset, huom. palvelussa on suuren kysynnän vuoksi ruuhkaa, käytäthän ensisijaisesti mahdollisuuksien mukaan sähköisiä palveluita)

Alkuperäinen uutinen TEM:n sivuilla.

Valikko