fbpx

Eteläsavolaiset kehittäjäorganisaatiot ratkovat yritysten haasteita globaalin kriisin keskellä

Yrityksille etsitään uusia markkinoita maailmalta

Globaalit kriisit, kuten koronavirus ja Ukrainan sota, näkyvät pitkään myös eteläsavolaisten yritysten liiketoiminnassa. Muutosvalmentaja, Venäjän-kaupan kokenut moniottelija Erkki Anttila muistuttaa, että myös poikkeusoloissa yritykset tarvitsevat selkeän strategian, jonka pohjalta askeltaa kohti tulevaisuutta.

Mikkelistä kotoisin oleva, Puulan rannalla mökkeilevä Erkki Anttila asui ja opiskeli nuorena niin Yhdysvalloissa kuin Neuvostoliitossa, mistä hän valmistui arkkitehdiksi. Vuosikymmenten aikana hän on vetänyt yritysjohtajana ja yrittäjänä haastavia projekteja ja muutoshankkeita läpi erilaisissa organisaatioissa Venäjällä ja Suomessa.

”Koko urani ajan olen ollut se ns. nolojen tilanteiden mies eli kun kaikki menee huonosti, on haettu Erkki hätiin”, hän tiivistää.

Asenne ratkaisee

Viime vuodet hän on valmennuksissaan tarjonnut yritysjohdolle muutosjohtamisen työkaluja. Hän muistuttaa, että yrittäjät eivät voi mitään yrityksen ulkopuolisille asioille ja toimijoilla on ne tiedot ja taidot, mitkä heille on vuosien varrella kertynyt.

”Ainoa, mitä voin valmennuksella muuttaa, on ihmisten oma asenne. Tärkeintä on, ettei jää oman ajattelunsa vangiksi, koska silloin ei pääse ympärillään olevasta oravanpyörästä eteenpäin. Syyllisten etsimisestä ei ole apua, vaan pitää käsitellä asiat avoimesti. Kun tunnustaa tosiasiat, puhuu asioista inhorealistisen rehellisesti ja etsii ympärilleen ihmisiä, joiden kanssa käydä tilannetta läpi, ulospääsyyn löytyy keinoja.”

Hänen omalla urallaan muutos on ollut pysyvä tila. Parhaillaan hän etsii itsekin uutta suuntaa Venäjän-kaupan loputtua ja rajojen sulkeuduttua. Kymmeniä kansainvälistä liiketoimintaa tekeviä suuryrityksiä valmennettuaan hän on erikoistunut viimeisten viiden vuoden aikana turvallisuuteen, työhyvinvointiin ja vastuullisuuteen.

”Muutos on meissä itsessämme. Olemme itse se muutos. Hyvä uutinen on, että asennettaan voi aina kehittää. Ihmisillä on tarve ja halu tehdä merkityksellisiä asioita. Kun tämä tehdään näkyväksi ja ihmisille annetaan työkalut oman asenteensa muokkaamiseen, inhimillisestä tekijästä tulee riskin sijaan yritykselle korvaamaton voimavara.”

Maailmanlaajuisia haasteita ovat tällä hetkellä raaka-aineiden saatavuus, energian hinta ja muuttuvat vientimarkkinat. Toisaalta on selkeitä esimerkkejä siitä, miten asenne ratkaisee. Ukrainan sodan keulakuvan presidentti Zelenskyn hän kuvaa olevan esimerkki siitä, miten syvästi sitoutunut altavastaaja voi pärjätä ylivoimaisessa tilanteessa.

”Hän on osoittanut selkeää sitoutumista, arvoja, uhrautuvuutta ja periksiantamattomuutta. Ukrainan sodassa on vastakkain kaksi täysin erilaista asennetta ja toimintakykyä, mikä väistämättä määrittää lopputuloksen.”

Yksin ei tarvitse jäädä

Anttila muistuttaa, että menestyksekkäästi vuosikymmeniä liiketoimintaa Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa tehneet yritykset saavat ja niiden pitää puhua kokemuksistaan.

”On luonnollista, että kun olosuhteet muuttuvat näin radikaalisti, se sattuu vuosikymmeniä sitoutuneesti vientikauppaa tehneisiin yrityksiin ja yrittäjiin niin materiaalisesti kuin henkisestikin. Jos ympäristö kommentoi, että olit väärässä koko ajan, se sattuu vielä tuplasti. Silti pitää toimia rationaalisesti. Ratkaisuja löytyy, vaikka se vie oman aikansa.”

Viisi eteläsavolaista kehittäjäorganisaatiota alkaa yhdessä tukea yrityksiä, jotta ne pystyvät tunnistamaan muuttuneessa markkinaympäristössä piilevät uudet markkinat ja harjaantuvat ottamaan ennakoinnista kilpailuetua.

Maakunnan yrityksille avautuu laaja, viiteen eri toimenpiteeseen jakautuva valmennusohjelma. LUT-yliopisto ja Xamk toteuttavat kysely- ja haastattelututkimuksen, jonka perusteella luodaan tilannekuva Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista yrityksille.

Maakuntaliiton selvityksen mukaan vuonna 2016 arviolta 26 eteläsavolaista yritystä teki vientikauppaa Venäjälle. Meneillään olevan hyökkäyssodan aiheuttama kriisi vaikuttaa välillisesti arviolta noin sataan maakunnan yritykseen.

Valmennuksesta virtaa

Xamk kokoaa Muutoskyvykkyys-valmennusohjelman, jonka avulla yritykset pääsevät vahvistamaan kykyään kohdata haastavia muutoksia. Yrityksille järjestetään ajankohtaisista teemoista myös tilaisuuksia ja webinaareja.

Miksei Oy ja Savonlinnan hankekehitys Oy kutsuvat yrityksiä mukaan kehittämistyöpajoihin, joissa kehitetään liiketoimintaa, vahvistetaan verkostoja ja käynnistetään uudenlaista yhteistyötä. Savonlinnan hankekehitys Oy:n fokuksessa on nimenomaan uusien vientimarkkinoiden löytäminen. Lisäksi Miksei Oy auttaa yrityksiä suuntaamaan Venäjään liittynyttä innovaatiotoimintaansa uudelleen ja hakee korvaavia markkina-alueita EU:sta sekä muista venäjänkielisistä maista, kuin Venäjä.

Etelä-Savon kauppakamari puolestaan analysoi alueen pk-yritysten kanssa niiden hallitustyötä. Teemasta järjestetään myös kymmenkunta erilaista ajankohtais-, verkostoitumis- ja koulutustilaisuutta, joista voi löytyä vinkkejä myös mahdollisista hallituksen ulkopuolisista jäsenistä.

Ennakoinnista työkalu

Aiesopimuksin kehittämisprosessiin sitoutui jo valmisteluvaiheessa 27 eri toimialojen yritystä. Laajan valmennuspaketin ansiosta yritykset pääsevät päivittämään liiketoimintamallejaan ja -prosessejaan sekä suuntaamaan liiketoimintaansa uudelleen.

Erityisesti pyritään nostamaan esille kiertotalouteen, kestävään kehitykseen ja digitalisaatioon liittyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

”Uusien liiketoiminta-avausten myötä haluamme estää jo ennakolta yritysten mahdollisia talousvaikeuksia. Kun yritysten muutoskyvykkyys ja riskin hallinta parantuvat, yrityksillä on paremmat valmiudet reagoida, toimia ja sopeutua erilaisiin muutostarpeisiin. Oma roolini on tarjota tässä yrityskohtaista valmennusta”, kehityspäällikkö Marjo Niittuaho-Nastolin Mikseiltä kertoo.

Pitkäkestoiset vaikutukset

Yhteisenä tavoitteena toimijoilla on saada noin 20 yritystä hakemaan uusille kehittämishankkeilleen joko julkista tai yksityistä rahoitusta. Yritysten käyttöön halutaan löytää myös kolmisen uutta innovaatioyhteistyöverkostoa ja kymmenkunta kansallista tai kansainvälistä verkostoa.

”Lyhyen ja pitkän aikavälin isona vaikutuksena on turvata yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Pyrimme saamaan vireille viitisentoista pk-yritysten kansainvälistymisprosessia Eurooppaan ja Pohjoismaihin. Kun yritykset pystyvät ottamaan huomioon digitalisaatiossa ja vihreässä siirtymässä piilevät uudet liiketoimintamahdollisuudet, niille avautuu uusia markkinoita uusissa kohdemaissa”, Niittuaho-Nastolin sanoo.

Valmennusohjelma toteutetaan Pk-yritysten muutoskyvykkyys -hankkeena Rahoituksen valmennusohjelma saa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja sen toimintalinjan REACT-EU:n ESR-toimenpideohjelmasta. Rahoittava viranomainen on Etelä-Savon ELY-keskus.

Valmennusohjelman kokonaiskustannus on liki 600 000 euroa. Hanke alkaa kesän aikana ja kestää vuoden 2023 syyskuun loppuun saakka.

Lisätietoja:

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Marjo Niittuaho-Nastolin, 0440 361 615, marjo.niittuaho-nastolin@mikseimikkeli.fi

Julkaistu: 22.06.2022