fbpx

CityLoops – closing the material loops

Crew
"CityLoops tuottaa tietoa uusista liiketoimintamahdollisuuksista rakennus- ja purkuliiketoiminnassa ja orgaanisten jätteiden kierrätyksessä. Hankkeessa pyritään lisäämään kiertotalousnäkökulmaa julkisiin hankintamenettelyihin ja -kriteereihin, ja vaikuttamaan yritysten ja organisaatioiden toimintamalleihin.

CityLoopsin päätyttyä Mikkelissä on nykyistä enemmän kiertotaloustyöpaikkoja ja taloudellista toimeliaisuutta kiertotalouden ympärillä, ja Mikkeli on tunnustettu ja arvostettu kiertotalouden kehittäjä eurooppalaisten pienten ja keskisuurten kaupunkien joukossa, sekä haluttu yhteistyökumppani suomalaisille ja ulkomaisille kunnille ja kaupungeille tulevissa kehitysprojekteissa. "


TYÖPAKETIT:

  • Työpaketti 2: Rakennus- ja purkujätteen kierrätys (tämä sivu)

  • Työpaketti 3: Biojätteen kierrätys (klikkaa biojäte-työpakettiin)

Ajankohtaista:

CityLoops-hanke päättyy 30.9.2023

Tutustu hankkeen demonstraatioraportteihin:

Työpaketti 2: CDW (en)                       Työpaketti 3: BW (en)


 

CityLoops-hankkeen loppuwebinaari ja työpaja 6.9.2023

 

Loppuwebinaarin esitysaineistot

WP2 (rakennus- ja purkujäte)

Pernille Kern Kernelin esitys

Mikkelin kehitysyhtiö Miksein esitys (Kimmo Haapea, Ilkka Liljander)

Xamkin esitys (Hanne Soininen, Vuokko Malk, Miika Hämäläinen, Henri Kettunen)

YouTube-video droonikuvauksesta ja materiaalilaskennasta (Xamk)

WP3 (biojäte)

Edwin Keijsersin esitys

Xamkin ja MikseiMikkelin esitys (Hanne Soininen, Johanna Järvinen)


Tiilien uudelleenkäyttö

Puretut tiilet eivät välttämättä ole jätettä. Lue blogikirjoitus tiilien uudelleenkäytöstä

 


Rakennustuotteiden uudelleenkäyttö ei tarvitse CE-merkintää

Rakennustuotteiden uudelleenkäyttö on Suomessa mahdollista rakennuspaikkakohtaista varmentamista käyttäen.

EU:n nykyinen rakennustuoteasetus (305/2011) koskee lähtökohtaisesti uusia tuotteita eikä sisällä säännöksiä uudelleenkäytettävistä rakennustuotteista.

Uudelleenkäytettävää rakennustuotetta ei tarvitse CE-merkitä, jos tuotetta ei olennaisesti muuteta. Viime kädessä uudelleenkäytettävien tuotteiden kelpoisuus osoitetaan rakennuspaikkakohtaisessa varmentamisessa. Tuotteen kelpoisuus käyttökohteeseen tuleekin aina varmistaa, oli kyseessä sitten uusi CE-merkitty tai uudelleenkäytettävä tuote. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että uudelleenkäytettävän tuotteen ominaisuuksia on testattava tai tuote on muuten osoitettava soveltuvaksi aiottuun käyttöön. Tämä edellyttää, että tuotteen soveltuvuuden osoittamiselle määritellään käytännöt. Lue lisää.


CityLoops-hankkeen tavoitteet

Rakennus- ja purkujätteet (mukaan lukien maa-aines) ja orgaaniset jätteet (OW) ovat kaksi merkittävintä kaupunkien tuottamaa materiaalivirtaa, joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia Euroopan kaupungeissa. EU: n rahoittama CityLoops-projekti kehittää sarjan innovatiivisia menettelytapoja, lähestymistapoja sekä vapaan pääsyn ja avoimen lähdekoodin työkaluja Rakennus- ja purkujätteen ja orgaanisen jätteen kierron suunnitteluun ja päätöksentekoon kaupungeissa. Lopullinen tavoite on edistää siirtymistä kiertotalouteen.

Høje-Taastrup ja Roskilde (Tanska), Mikkeli (Suomi), Apeldoorn (Alankomaat), Bodø (Norja), Porto (Portugali) ja Sevilla (Espanja) ovat seitsemän kaupunkia, jotka osallistuvat CityLoopsiin.

Mikkelissä hanketta toteuttavat Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkekoulu Oy, jotka kehittävät yhdessä Mikkelin kaupungin, Metsäsairila Oy:n ja Toimintakeskus Uutta Elämää Oy:n kanssa uusia toimintamalleja, menetelmiä ja ratkaisuja kiertotalouden lisäämiseksi rakennus- ja purkuhankkeissa ja orgaanisen jätteen käsittelyssä.

CityLoops -hanke toimii Suomessa tiiviissä yhteistyössä Motiva Oy:n aluekoordinaattoriverkoston ja muiden rakennus- ja purkujätteiden ja orgaanisen jätteen kierrätystä kehittävien kaupunkien ja muiden organisaatioiden kanssa.

LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET / BUSINESS CASES

CityLoops tuottaa tietoa uusista liiketoimintamahdollisuuksista rakennus- ja purkuliiketoiminnassa ja orgaanisten jätteiden kierrätyksessä. Hankkeessa pyritään lisäämään kiertotalousnäkökulmaa julkisiin hankintamenettelyihin ja -kriteereihin, ja vaikuttamaan yritysten ja organisaatioiden toimintamalleihin.

CityLoopsin päätyttyä Mikkelissä on nykyistä enemmän kiertotaloustyöpaikkoja ja taloudellista toimeliaisuutta kiertotalouden ympärillä, ja Mikkeli on tunnustettu ja arvostettu kiertotalouden kehittäjä eurooppalaisten pienten ja keskisuurten kaupunkien joukossa, sekä haluttu yhteistyökumppani suomalaisille ja ulkomaisille kunnille ja kaupungeille tulevissa kehitysprojekteissa.

Katso lisää liiketoimintamahdollisuuksista tästä linkistä.


 

ESIMERKKEJÄ MUUALTA

Vattuniemi
Kuva Lauttasaaresta

 

TOIMENPITEET JA TULOKSET (UUSIMMAT YLIMPÄNÄ)

Raportti Mikkelin demonstraatiokohteiden (Pankalammen terveyskeskus ja Tuukkalan sairaala) purkamisen toteutuksesta kiertotalouden näkökulmasta:

Mikkeli demoraportti purkujätteen ja -materiaalien käsittelystä maaliskuu2022

————————————————————————————————

 

Kiertotalouden arviointi: CityLoops DataHub

(englanninkielinen tiedonkeräysalusta)

Työpaketti 2: Rakennus- ja purkualan kiertotalouden kehittäminen

Hirret kiertoon

Selvitämme maaseudun tyhjilleen jääneiden rakennusten kierrätysmahdollisuuksia. Klikkaa lisätietoa.

Uutiset

Ylen uutinen rakentamisen kiertotaloudesta, haastateltavana myös CityLoops-hankkeen asiantuntija Raimo Lilja.

Uutiskirje maaliskuu 2021

Markkinapaikka kiertoon.fi

Hankkeessa on kehitetty digitaalinen markkinapaikka helpottamaan rakennus- ja purkumateriaalien kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Voit tutustua palveluun osoitteessa https://kiertoon.fi tai klikkaamalla alla olevaa kuvaa.

Klikkaa kuvaa:

kiertoon.fi -kauppapaikka rakennus- ja murkumateriaaleille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————

 

 

TAPAHTUMAT 2020-2023

Tulossa: hankkeen loppuwebinaari ja työpaja 6.9.2023

 


 

Toteutuneet tapahtumat:

Rakennusosien ja -materiaalien uudelleenkäyttö -työpaja Helsingissä 6.2.2023

Ohjelma

Työpaja toteutettiin yhteistyössä Helsingin Seudun Ympäristöpalveluiden, Helsingin Kiertotalousklusterin, Vantaan kaupungin ja CIRCuIT-hankkeen sekä Rapurc-hankkeen kanssa.

——————————————————————————-

 

Mikkelissä järjestettiin 28.11.2022 CityLoops-työpaja purkamisen ja rakentamisen hankinnoista vastaaville

Mervyn Jonesin esitysaineisto (en)

Aamukahvitilaisuus purkamisen kiertotaloudesta 31.8.2022

 

Kuva 1
Osallistujia

Tilaisuudessa kuultiin Ympäristöministeriön Jouni Nissisen esitys uudesta purkubetonin EEJ (ei enää jätettä) -asetuksesta. Lisäksi Miksein kiertotalousasiantuntija Raimo Lilja kertoi opiskelija Sara Maukosen Miksein harjoittelussa tekemistä kokeista betonimurskeesta valmistetulle uudelle betonille ja Tanskan kokemuksista betonimurskeen käytöstä betonin valmistuksessa. Lisäksi kuultiin kokemuksia purkukartoituksesta ja purkukartoitusohjelmasta ja Green Building Council Finlandin (FIGBC) ajankohtaisia kuulumisia.

Katso tästä Ohjelma

Esitysmateriaalit:

Ympäristöministeriö: Betonin EEJ-asetus

Ytekki Oy, Katja Lehtonen: Purkukartoitustyökalun ja -oppaan kehittäminen

MikseiMikkeli, Raimo Lilja: Uusiobetonin hyödyntämismahdollisuudet Suomessa

Lotus Demolition, Timo Jalonen: Purku-urakoitsijan kokemuksia


Markkinavuoropuhelu sisäpurun erikseen kilpailuttamisesta 22.6.2022

Katso tästä ohjelma.

Esitysmateriaalit:

Miksei, Raimo Lilja: Kiertotalousmahdollisuuksia Mikkelissä

Miksei, Jenina Luolampi: Purkukartoituksen tuloksia

Raportti tilaisuudesta (Jenina Luotolampi)

————————————————————————————————————————————

Hankintatyöpaja Mikkelin kaupunkikonsernin hankintoja tekeville  29.4.2022

Katso tästä ohjelma.

Työpajassa etsittiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten kiertotalousnäkökohdat otetaan huomioon rakennus- ja purku-urakoiden hankinnoissa
  • Miten huomioidaan kaupungin strategian vaatimukset kestävän kehityksen ja kiertotalouden huomioimisesta hankinnoissa?
  • Miten toteutetaan purkamisen ja rakentamisen hankinnat Mikkelin kaupungin ilmasto-ohjelman mukaan?
  • Mitä opittavaa meillä on muualla Euroopassa tehdyistä rakentamisen ja purkamisen hankkeista?
  • Miten tulevat lakimuutokset edistävät rakentamisen ja purkamisen kiertotaloutta?
  • Miten huomioidaan purku-urakoiden hankintaohje tämän vuoden hankinnoissa?

Työpajassa kuultiin ajankohtaiset alustukset Miksein CityLoops-kumppanin Raijkswaterstaatin edustajalta ja Ympäristöministeriön yliarkkitehti Harri Hakasteelta. Lopuksi pohdittiin ryhmissä sitä, miten kiertotalous ja ilmastonäkökohdat otetaan ja tullaan ottamaan huomioon rakennus- ja purkuhankinnoissa.

Esitysmateriaalit:

Rijkswaterstaat (NL), Mervyn Jones: Circular Procurement, Getting started

Ympäristöministeriö, yliarkkitehti Harri Hakaste: Miten rakentamislaki ohjaa kiertotalouteen

———————————————————————————————————————————————

Biokaasusta vauhtia Etelä-Savoon -webinaari 22.2.2022

Videotallenne webinaarin esityksistä (YouTube)

Esitysmateriaalit:

Biokaasusta vauhtia Etelä-Savoon – Laura Huomo

”Puhtaiden ajoneuvojen lain” vaatimukset hankintatoiminnalle ja vaatimusten käytännön vaikutukset hankintoihin – Ilkka Liljander, Miksei Mikkeli Oy

Biokaasun kestävyys ja alueellinen ravinnetalous, alkutuotannon näkökulma – Maarit Kari, Pro Agria

Tieliikenteen ilmastopolitiikka ja biokaasu – Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö

Kaasun jakelu ja tuotanto Mikkelissä – Liukkonen, Metsäsairila Oy

Lassila&Tikanoja Oy – Janne Koskela, L&T Oy

Scanian CNG/CBG -kaasukuorma-autot – Scania


Purkamisesta kiertotalouteen -työpaja III: Osaamisen tarpeet ja haasteet 18.2.2022

Videotallenne työpajan alustuksista (0.00-n. 1.59,00) ja ryhmätöiden yhteenvedosta (alk. n. 3.01,40) (siirryt Youtubeen)

Työpajan alustukset:

========================================================================

 

————————————————————————————————————————————–

Rakentamisen ja purkamisen suunnittelun ja päätöksenteon työpaja 24.9.2021 Mikkelin päättäjille

Linkki ohjelmaan

Työpajan osallistujia

Osa työpajan 20 osallistujasta: Tommi Kuvaja, Mikalo Oy, Ilkka Liljander ja Raimo Lilja, MikseiMikkeli Oy, Pirjo Siiskonen, Mikkelin kaupunginhallitus, Jonne Gråsten, Metsäsairila Oy

CityLoops-hankkeessa järjestetty strategiatyöpaja kaupungin poliittisille ja muille päätöksentekijöille rakentamisen ja purkamisen suunnittelusta ja päätöksenteosta kiertotalouden näkökulmasta.

Työpajan alustukset:

Rakentamisen kiertotalouden ohjaus, yliarkkitehti Harri Hakaste (ympäristöministeriö)

Circular procurement – New demands, new possibilities, arkkitehti ja neuvonantaja Klaus Kellerman, Roskilde

Mitä opittiin Mikkelin CityLoops -demohankkeista, kiertotalousasiantuntija Raimo Lilja, Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy

 

Työryhmien keskustelun tulokset

Harri Hakasteen mainitsema selvitys:

Purkaa vai korjata? Hiilijalanjälkivaikutukset, elinkaarikustannukset ja ohjauskeinot

——————————————————————————————————-

Purkamisesta kiertotalouteen työpaja II: Suunnittelu ja hankinnat 31.8.2021

Linkki tapahtumasivulle

Työpajan alustukset:

Videotallenne työpajan alustuksista

Suunnittelu:

Kestävä kehitys ja kiertotalous suunnittelu (SAFA arkkitehti Teemu Tuomi, Arkkitehdit N.R.T. Oy)

Case Toppilan Punainen Mylly, kommenttipuheenvuoro (Korjausarkkitehti Raimo Tikka, Museo ja Tiedekeskus Luuppi)

Kommenttipuheenvuoro (SAFA Arkkitehti Henna Ehramaa, Meark Oy)

Hankinnat:

Purkukartoituksen ja purku-urakan hankinta kiertotalouden näkökulmasta (Yrittäjä Katja Lehtonen, Ytekki Oy)

Kommenttipuheenvuoro (Hankinta-asiantuntija Ilkka Liljander, Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy)

Rakenteellisten osien uudelleenkäyttö:

Betonielementtihackathonin tulokset (Lehtori, projektipäällikkö Markku Raimovaara, HAMK)

Kommenttipuheenvuoro, betonielementtien uudelleenkäyttö (Co-founder Petri Salmi, Spolia Oy)

Työryhmien tuotokset (klikkaa)

Ryhmä 1 (Suunnittelu, Henna Ehramaa, Meark Oy ja Raimo Lilja, Miksei Oy)

Ryhmä 2 (Hankinnat, Katja Lehtonen, Ytekki Oy ja Ilkka Liljander, Miksei Oy)

Ryhmä 3 (Uudelleenkäyttö, Riikka Kinnunen, Kierivä Oy ja Leena Pekurinen, Xamk)

________________________________________________________________________________

Purkamisesta kiertotalouteen työpaja I: Rakennusosien uudelleenkäyttö 11.3.2021:

Videotallenne alustuksista Youtube

Videotallenne ryhmätöiden purusta Youtube

Esitysmateriaalit:

Liiketoimintamahdollisuudet (Raimo Lilja, MikseiMikkeli Oy)

Kelpoisuusmenettelyt (Ying Zhu, Ramboll Oy)

Tiilien uudelleenkäytön mahdollisuudet (Esa Kohvakka, ESEDU)

Markkinapaikkojen hyödyntäminen (Riikka Kinnunen, Winto Better World Oy)

Ryhmätöiden tulokset:

Ryhmät 1 ja 3: Liiketoimintamahdollisuudet ja purkutiilien hyödyntäminen

Ryhmä 2: Purkumateriaalien uudelleenkäytön edistäminen/kelpoistamiskäytännöt

Ryhmä 4: Markkinapaikkojen hyödyntäminen purkumateriaalien uudelleenkäytössä ja kierrätyksessä


Purkamisesta kiertotalouteen -webinaari 9.12.2020

Katso tästä videotallenne 9.12. webinaarin alustuksista (YouTube)

Katso tästä videotallenne 9.12. webinaarin paneelikeskustelusta (YouTube)

Webinaarin esitykset:

Kiertotalous ja sen haasteet Mikkelissa 29.9.2020

Liiketoimintamahdollisuuksia meilla ja muualla

Purkamisesta kiertotalouteen Laura Majoinen

Purkukartoitus_Miksei_201209

Purkumateriaalit ja kiertotalous 091220

Reuse esittely 09122020

Muiden järjestämät tapahtumat 2021:

Procurement as building block for circular construction (ProCirc, Interreg-projekti)

Katso tallenne, kesto n. 1,5 tuntia

 

Hyödyllisiä linkkejä:

Ympäristöministeriön oppaat rakennusten kestävään purkamiseen

Tästä pääset Xamkin Rapurc-sivulle

Tästä pääset CityLoops-hankkeen sivuille

CIRCuIT-hanke (H2020) Vantaalla

CIRCuIT-hanke (H2020) Helsingissä

Purkaa vai korjata? Hiilijalanjälkivaikutukset, elinkaarikustannukset ja ohjauskeinot


Työpaketti 3: Biojäte

 

Ota yhteyttä

Kimmo Haapea
0440 361 613
kimmo.haapea@mikseimikkeli.fi

Johanna Järvinen henkilöstökuva
Johanna Järvinen
050 465 5320
johanna.jarvinen@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.10.2019

Hanke päättyy:
30.09.2023

Hankkeen päätoteuttaja:
ICLEI – Local Governments for Sustainability

Osatoteuttajat:
Høje-Taastrup ja Roskilde (Tanska), Mikkeli (Suomi), Apeldoorn (Alankomaat), Bodø (Norja), Porto (Portugali), Sevilla (Espanja). Lisäksi 2. vaiheessa Murcia and Vallès Occidental (Espanja), Gent (Belgia), Torres Vedras (Portugali), Espoo

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
609000 €

Hankkeen toteutusalue:
Kansallinen/kansainvälinen

Rahoittava viranomainen:
Euroopan Unioni, Horizon 2020 -ohjelma. 100 % rahoitus EU:sta, ei lainkaan Mikkelin omarahoitusosuutta.