fbpx

Rapurc – Rakennus- ja purkujätteen kierrätyksen ja uudelleenkäytön parantaminen toimintamallien ja tiedonsiirron kehittämisen avulla

XYZ
"MikseiMikkelin ja Xamkin toteuttamassa ja ympäristöministeriön osarahoittamassa Rapurcissa tarjotaan uusinta tietoa ja esimerkkejä, ja etsitään sekä esitellään uusia, materiaalien ja rakenteiden uudelleenkäyttöä edistäviä liiketoimintamahdollisuuksia alueen rakennus- ja purkusektorille.

Toimintamalleja kehitetään hankkeessa järjestettävissä työpajoissa, webinaareissa ja seminaareissa, joita järjestetään Suomen johtavien asiantuntijoiden kanssa ja paikallista osaamista hyödyntäen.

Hankkeessa kehitetään materiaalien uudelleenkäyttöä edistäviä ohjelmistoratkaisuja yhteistyössä ympäristöministeriön ja Motiva Services Oy:n kanssa. Ohjelmistoratkaisuja kehitetään sekä Miksein että Xamkin toimesta.

Hanketta rahoittavat Euroopan Unioni, Etelä-Savon maakuntaliitto ja Ympäristöministeriö.

Linkki Xamkin Rapurc-sivuille: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/rapurc-tiedonsiirron-ja-toimintamallien-kehittaminen-rakennusten-kiertotaloudessa/ (kopioi linkki selaimeen). "

YLEISTÄ

Katso tästä Rapurcin esittelydiat: Rapurc esittely_

Rapurcin hankejuliste

Ajankohtaista:

Uusia julkaisuja 2023:

Kiertotalouden showroom

Katso tästä linkistä tekemämme interaktiivinen animaatio rakentamisen ja purkamisen kiertotaloudesta, materiaalivirroista ja jätteiden käsittelystä, sekä ennen kaikkea tulevaisuuden mahdollisuuksista. Katso tästä linkistä kiertotalousanimaation youtube-versio.

Muita julkaisuja:

New Demands, New possibilities, City Architect Klaus Kellerman, Roskilde

Opinnäytetyö hirsirakennusten kiertotaloudesta, ”Hirret kiertoon!”

Jätehuolto ja materiaalitehokkuus purkuhankkeissa

  • Esitys Itä-Suomen alueellisen jätehuoltoryhmän kokouksessa 18.4.2023, Raimo Lilja, Miksei Mikkeli

Havaintoja ja toimenpide-ehdotuksia kiertotalousliiketoiminnan edistämiseksi Mikkelissä (pdf)

  • Esitys Kiertotalouden askelmerkeistä Mikkelissä Teatteriravintola ILOssa 30.3.2023, Raimo Lilja, Miksei Mikkeli

Rakennustuotteiden rakennuspaikkakohtainen varmentaminen:

Rakennustuotteiden uudelleenkäyttö on Suomessa mahdollista rakennuspaikkakohtaista varmentamista käyttäen.

EU:n nykyinen rakennustuoteasetus (305/2011) koskee lähtökohtaisesti uusia tuotteita eikä sisällä säännöksiä uudelleenkäytettävistä rakennustuotteista.

Uudelleenkäytettävää rakennustuotetta ei tarvitse CE-merkitä, jos tuotetta ei olennaisesti muuteta. Viime kädessä uudelleenkäytettävien tuotteiden kelpoisuus osoitetaan rakennuspaikkakohtaisessa varmentamisessa. Tuotteen kelpoisuus käyttökohteeseen tuleekin aina varmistaa, oli kyseessä sitten uusi CE-merkitty tai uudelleenkäytettävä tuote. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että uudelleenkäytettävän tuotteen ominaisuuksia on testattava tai tuote on muuten osoitettava soveltuvaksi aiottuun käyttöön. Tämä edellyttää, että tuotteen soveltuvuuden osoittamiselle määritellään käytännöt. Lue lisää.

Purkukartoitussovellus purkukartoitusten tekemiseen

Rapurc-hankkeessa on kehitetty MikseiMikkelin, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK:n, Metatavu Oy:n ja Ytekki Oy:n toimesta ympäristöministeriön ohjeisiin ja Purkukartoitus-Exceliin perustuva purkukartoitusohjelma yhteistyössä ministeriön ja Motivan Services Oy:n kanssa. Ohjelma on tarkoitettu tietojen keräämistä sujuvoittavaksi työkaluksi rakennuksen omistajille, purkukartoituksia ja haitta-ainekartoituksia tekeville konsulttiyrityksille, purku- ja saneerausurakoitsijoille ja kiertotalousoperaattoreille. Purkukartoitus on v. 2022 alusta alkaen pakollinen liitetiedosto ARA:n purkuavustuksen hakemiseen.

Purkukartoitusohjelma löytyy osoitteesta purkukartoitus.fi. Ohjelman käyttöä varten tarvitset käyttäjätunnuksen ja salasanan, jota varten sinun täytyy vielä ohjelman testivaiheessa olla yhteydessä joko Kimmo Haapeaan (etunimi.sukunimi@mikseimikkeli.fi) tai Kai Mölleriin (etunimi.sukunimi@xamk.fi).

Purkukartoitusohjelman avulla kerätään tietoa purettavan rakennuksen uudelleenkäytettävistä materiaaleista hyötykäytön aiempaa tehokkaampaa suunnittelua varten.

 

CityLoops -hankkeessa toteutettu digitaalinen kauppapaikka

kiertoon.fi -kauppapaikka rakennus- ja purkumateriaaleille

 

 

 

 

Interaktiivinen animaatio purkamisen ja rakentamisen kiertotaloudesta

Katso interaktiivinen animaatio purkamisen ja rakentamisen kiertotaloudesta. Videolla kuvataan purkuprosessin nykytilanne (”2020”) ja tulevaisuuden tilanne (”2030”), kun kiertotalous rakentamisessa on muuttunut vallitsevaksi käytännöksi. Kummsnkin osion lopussa on mahdollisuus saada lisätietoa kiertotalousmahdollisuuksista tai tilanteesta eri materiaalien osalta.

Animaation ovat toimittaneet Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Xamk ja Ytekki Oy. Tekninen toteutus: Nopia Oy.

Animaatio on osa RAPURC-hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Aluekehitysrahastosta (EAKR). Rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon Maakuntaliitto.

 

TILAISUUDET JA MATERIAALIT 2020-2023

Toteutuneet tapahtumat:

Rapurc päätöswebinaari 15.9.2023

Materiaalit:

Kimmo Haapean esitys (työpaketit 1, 3 ja 4)

Purkukartoitus (TP 1, Kai Möller, Xamk)

Rajapinta materiaalitori.fi ja kiertoon.fi (TP 2, Kai Möller)

Uudet liiketoiminta-avaukset: massakoordinaatio (TP 4, Kai Möller)

Materiaali- ja ympäristöturvallisuus (TP 5, Leena Pekurinen, Xamk)

Viestintä (Leena Pekurinen)

UURAKET (Katja Tähtinen, RTS)

KIELO-hanke (Jenina Luotolampi, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy)

Rakennusosien ja -materiaalien uudelleenkäyttö -työpaja Helsingissä 6.2.2023

Ohjelma

Työpaja toteutettiin yhteistyössä Helsingin Seudun Ympäristöpalveluiden, Helsingin Kiertotalousklusterin, Vantaan kaupungin ja CIRCuIT-hankkeen sekä CityLoops-hankkeen kanssa.

 

———————————————————————————————————————

Aamukahvitilaisuus purkamisen kiertotaloudesta 31.8.2022

 

Kuva 1
Osallistujia

Tilaisuudessa kuultiin Ympäristöministeriön Jouni Nissisen esitys uudesta purkubetonin EEJ (ei enää jätettä) -asetuksesta. Lisäksi Miksein kiertotalousasiantuntija Raimo Lilja kertoi opiskelija Sara Maukosen Miksein harjoittelussa tekemistä kokeista betonimurskeesta valmistetulle uudelle betonille ja Tanskan kokemuksista betonimurskeen käytöstä betonin valmistuksessa. Lisäksi kuultiin kokemuksia purkukartoituksesta ja purkukartoitusohjelmasta ja Green Building Council Finlandin (FIGBC) ajankohtaisia kuulumisia.

Katso tästä Ohjelma

Esitysmateriaalit:

Ympäristöministeriö: Betonin EEJ-asetus

Ytekki Oy, Katja Lehtonen: Purkukartoitustyökalun ja -oppaan kehittäminen

MikseiMikkeli, Raimo Lilja: Uusiobetonin hyödyntämismahdollisuudet Suomessa

Lotus Demolition, Timo Jalonen: Purku-urakoitsijan kokemuksia

———————————————————————————————————————————————————

Kiertotaloutta rakentamassa -seminaari 23.5.2022, Heureka

Seminaari toteutettiin yhteistyössä CIRCuIT- ja CItyLoops -hankkeiden kanssa. Paikan päällä osallistui 45 henkilöä, verkon kautta osallistujia oli n. 60.

Seminaarin esitysten aineisto (Edellyttää pääsyoikeuden myönmtämistä HSY:ltä)

————————————————————————————————————————————————————-

Purkamisesta kiertotalouteen -työpaja III: Osaamisen tarpeet ja haasteet 18.2.2022

Videotallenne työpajan alustuksista (0.00-n. 1.59,00) ja ryhmätöiden yhteenvedosta (alk. n. 3.01,40) (siirryt Youtubeen)

Työpajan alustukset:

=========================================================================

Purkamisesta kiertotalouteen työpaja II: Suunnittelu ja hankinnat 31.8.2021

Linkki tapahtumasivulle

Työpajan alustukset:

Videotallenne työpajan alustuksista

Suunnittelu:

Kestävä kehitys ja kiertotalous suunnittelu (SAFA arkkitehti Teemu Tuomi, Arkkitehdit N.R.T. Oy)

Case Toppilan Punainen Mylly, kommenttipuheenvuoro (Korjausarkkitehti Raimo Tikka, Museo ja Tiedekeskus Luuppi)

Kommenttipuheenvuoro (SAFA Arkkitehti Henna Ehramaa, Meark Oy)

Hankinnat:

Purkukartoituksen ja purku-urakan hankinta kiertotalouden näkökulmasta (Yrittäjä Katja Lehtonen, Ytekki Oy)

Kommenttipuheenvuoro (Hankinta-asiantuntija Ilkka Liljander, Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy)

Rakenteellisten osien uudelleenkäyttö:

Betonielementtihackathonin tulokset (Lehtori, projektipäällikkö Markku Raimovaara, HAMK)

Kommenttipuheenvuoro, betonielementtien uudelleenkäyttö (Co-founder Petri Salmi, Spolia Oy)

Ryhmätöiden tulokset

Suunnittelu (Henna Ehramaa ja Raimo Lilja)

Hankinnat (Katja Lehtonen ja Ilkka Liljander)

Uudelleenkäyttö (Riikka Kinnunen ja Leena Pekurinen)

________________________________________________________________________________

Purkamisesta kiertotalouteen työpaja I: Rakennusosien uudelleenkäyttö 11.3.2021:

Ohjelma

Videotallenne alustuksista

Videotallenne ryhmätöiden purusta

Työpajan alustukset:

Liiketoimintamahdollisuudet (Raimo Lilja, MikseiMikkeli Oy)

Kelpoisuusmenettelyt (Ying Zhu, Ramboll Oy)

Tiilien uudelleenkäytön mahdollisuudet (Esa Kohvakka, ESEDU)

Markkinapaikkojen hyödyntäminen (Riikka Kinnunen, Winto Better World Oy)

Ryhmätöiden tulokset:

Ryhmät 1 ja 3: Liiketoimintamahdollisuudet ja purkutiilien hyödyntäminen

Ryhmä 2: Purkumateriaalien uudelleenkäytön edistäminen/kelpoistamiskäytännöt

Ryhmä 4: Markkinapaikkojen hyödyntäminen purkumateriaalien uudelleenkäytössä ja kierrätyksessä

——————————————————————————————————————————————-

Purkamisesta kiertotalouteen -webinaari 9.12.2020

Ohjelma

Katso tästä videotallenne 9.12. webinaarin alustuksista (YouTube)

Katso tästä videotallenne 9.12. webinaarin paneelikeskustelusta (YouTube)

Webinaarin esitykset:

Kiertotalous ja sen haasteet Mikkelissa 29.9.2020

Liiketoimintamahdollisuuksia meilla ja muualla

Purkamisesta kiertotalouteen Laura Majoinen

Purkukartoitus_Miksei_201209

Purkumateriaalit ja kiertotalous 091220

Reuse esittely 09122020

Muiden järjestämät tapahtumat 2021:

Procurement as building block for circular construction (ProCirc, Interreg-projekti)

Katso tallenne, kesto n. 1,5 tuntia

 

Hyödyllisiä linkkejä:

Ympäristöministeriön oppaat rakennusten kestävään purkamiseen

Tästä pääset Xamkin Rapurc-sivulle

Tästä pääset CityLoops-hankkeen sivuille

CIRCuIT-hanke (H2020) Vantaalla

CIRCuIT-hanke (H2020) Helsingissä

Purkaa vai korjata? Hiilijalanjälkivaikutukset, elinkaarikustannukset ja ohjauskeinot

Tietosuojaseloste: https://mikseimikkeli.fi/tietosuojaseloste/

Ota yhteyttä

Kimmo Haapea
0440 361 613
kimmo.haapea@mikseimikkeli.fi

Uutisia hankkeesta

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.10.2020

Hanke päättyy:
30.09.2023

Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy

Osatoteuttajat:
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Xamk Oy

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
199771 €

Hankkeen toteutusalue:
Mikkelin seutu

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon maakuntaliitto