fbpx
Ropolansuo, aurinkovoimala, aurinkovoima

Helios Nordic Energy Finland Oy suunnittelee teollisen kokoluokan aurinkovoimalaa Mikkelin Ropolansuon alueelle

Helios Nordic Energy Finland Oy valmistelee teollisen kokoluokan aurinkoenergiaprojektin toteuttamista Mikkeliin.  Projektialue on kooltaan noin 35 hehtaaria, ja se sijaitsee Mikkelin kaupungin omistamalla maalla Ropolansuolla, Haukivuorella.

Mikkelin kaupunki on tiistaina 24.10.2023 tehnyt päätöksen aurinkovoima-alueen varaamisesta Helios Nordic Energy Finland Oy:lle. Alue on varattu Helios Nordicille 1,5 vuoden ajan ja sen jälkeen alue voidaan vuokrata toimijalle 45 vuodeksi. Varaus myönnettiin kesällä järjestetyn kilpailutuksen perusteella. Kilpailutukseen osallistui useita yhtiöitä.

”Mikkelin kaupunki toivottaa Helioksen hankkeen tervetulleeksi Mikkeliin ja uskomme projektin etenevän investoinniksi. Kaupunki pyrkii osaltaan edesauttamaan aurinkoenergiaprojektien toteutumista kehittämällä maankäyttöön liittyviä toimintamalleja ja prosesseja”, kaupungin maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs kertoo.

Mikkelissä on runsaasti aurinkovoiman tuotantoon soveltuvia alueita. Kaupungin läpi kulkeva Fingridin kantaverkko mahdollistaa aurinkovoimaloiden ja muun sähköintensiivisen toiminnan hyvän liitettävyyden sähköverkkoihin.

”Yritysten projektien myötä Mikkelillä on hyvät edellytykset tulla valtakunnallisesti merkittäväksi aurinkovoiman tuottajaksi. Olemme mielellämme osaltamme tukemassa projektien kehittämistä”, ohjelmajohtaja Jussi Heinimö Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä muistuttaa.

Kesäkuussa Suomessa toimintansa käynnistänyt Helios Nordic Energy Finland kehittää parhaillaan laajamittaisia aurinkopuistoja Pohjoismaihin. Yritys huolehtii hankkeen koko kehityskaaresta eli tontin valinnasta lupamenettelyyn, verkkoyhteysprosessin sekä esisuunnittelusta ja kilpailutuksista.

”Olemme käynnistämässä Mikkelin aurinkovoimalan viranomaislupien edellyttämiä taustaselvityksiä ja voimalan esisuunnittelua muun muassa sähköverkkoon kytkennän osalta. Voimalan investointi- ja rakentamispäätökset on tarkoitus tehdä heti suunnittelun ja selvitysten valmistuttua.  Yhteistyö Mikkelin kaupungin ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksein kanssa on sujunut erinomaisesti”, hankekehitysjohtaja Markus Ehrström toteaa.

Aurinkopuistoja voidaan käyttää myös luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Niille voidaan kylvää kasveja uhanalaisten pölyttäjien ravinnoksi tai ne voivat toimia myös laidunalueina. Aurinkovoimaloiden rakentaminen on myös yksi tapa etsiä turvesoille uusiokäyttöä.

Vuonna 2019 perustetun, Ruotsiin rekisteröidyn Helios Nordic Energy -yrityksen perustajilla on vuosien kokemus energiateollisuudesta. Helios Nordic Energy on yksi Pohjoismaiden johtavista aurinkoenergian kehittäjistä. Yrityksellä on parhaillaan vireillä yli 100 eri hanketta.

Lisätiedot:

Markus Ehrström, hankekehitysjohtaja
Helios Nordic Energy Finland Oy
Puh. 0400 428 823
markus.ehrstrom@heliosnordic.com

Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja
Mikkelin kaupunki
Puh. 040 129 5152
topiantti.aikas@mikkeli.fi

Jussi Heinimö, ohjelmajohtaja
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Puh. 040 544 0936
jussi.heinimo@mikseimikkeli.fi

Helios Nordic Energy -yrityksen kotisivu: https://heliosnordic.com/fi/tietoa-meista/

Kuva.  Helios Nordic Energy Finland Oy:n Ropolansuon aurinkovoimahankkeen sijainti.

sotilas

Maanpuolustusjärjestöjen drone-hanke saa 60 000 euron tuen Wihurin rahastolta

Maanpuolustusjärjestöjen yhteinen drone-hanke on saanut Suur-Savon Reserviupseeripiirin hakemuksesta  merkittävää tukea.Jenny ja Antti Wihurin rahasto myönsi 60 000 euron avustuksen hankkeelle, jota toteutetaan yhteistyössä Suur-Savon Reserviupseeripiirin, Suur-Savon Reserviläispiirin ja Kaakkois-Suomen Viestikillan kanssa.

Drone-hankkeen ensimmäinen osa käynnistyi vuonna 2021, ja sen aikana hankittiin maaliskuussa 2023 Nordic Drone Oy:n valmistama SkyDrone 7, joka on varustettu lämpökameralla. Tämä kotimainen drone tarjoaa viranomaisille tehokkaan työkalun, joka on suunniteltu ja valmistettu Muuramessa. Lisäksi drone-hankkeessa on rakennettu liikkuva komentopaikka pakettiautoon. Komentopaikka varustellaan syksyn 2023 aikana viesti- ja johtamisjärjestelmillä, mikä mahdollistaa joustavan toiminnan erilaisissa ympäristöissä ja olosuhteissa.

Drone-hankkeen päätavoitteena on kehittää monipuolinen ja ketterä dronejärjestelmä, joka vastaa nykyajan ja tulevaisuuden haasteisiin. Dronen käyttömahdollisuudet ulottuvat pelastustoiminnasta sähköyhtiöiden tarpeisiin sekä maatalouden ja metsätalouden hoitoon. Lisäksi hankkeessa painotetaan maanpuolustustyötä ja reserviläisten kouluttamista.

Kevään ja kesän 2023 aikana hankkeen pääkouluttajat ovat vahvistaneet osaamistaan ja harjoitelleet erilaisia toimintoja tulevissa koulutuksissa. Seuraava vaihe hankkeessa on tammikuussa 2024 Lentopelastusseuran järjestämä koulutus, jonka jälkeen perustetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (Maanpuolustuskoulutus MPK, www.mpk.fiensimmäinen dronehälytysryhmä Mikkelin koulutuspaikalle. Hälytysryhmän tehtävänä on tukea viranomaisia esimerkiksi kadonneiden etsinnässä.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys aloittamassa omaa dronekoulutustaan yhteistoiminnassa Puolustusvoimien kanssa

– Tällä hetkellä rakennetaan miehittämättömän ilmailun koulutusohjelmaa, joka tulee sisältämään sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutusta. MPK:lle yhteistyö dronehankkeen käynnistäneiden jäsenjärjestöjen kanssa on hyvin tärkeää koulutusmahdollisuuksien sekä kokonaisturvallisuuden kannalta, Maanpuolustuskoulutus MPK:n koulutusjohtaja Kari Pietiläinen kertoo.

Dronehankkeen toimintaympäristönä on Mikkelin lentoasema, ja sen toimivuutta koeponnistettiin elokuussa 2023 Mikkelin Ilmailupäivässä yhteistyössä Mikkelin Ilmailuyhdistyksen ja Mikkelin lentoaseman kanssa. Ilmailupäivä osoittautui menestykseksi houkutellen odotuksia enemmän kävijöitä ja saavuttaen erinomaisen palautteen.

– Aktiivisen toimijajoukon ja heidän hakeman rahoituksen ansiosta Mikkelin lentoasemalla on valtakunnallisesti uskottava organisaatio ja koulutustoiminnan harjoittaja miehittämättömän ilmailun saralla, kertoo Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Timo Paakki.

Nyt myönnetty 60 000 euron tuki mahdollistaa hankkeen jatkumisen toiseen osaan, jossa tavoitteena on entistä suorituskykyisemmän, kiinteäsiipisen dronen hankinta.

Tähän mennessä hanketta ovat tukeneet Maaseuturahoitus, Maanpuolustuksen kannatussäätiö, Maanpuolustuskiltojen liitto, Urlus-säätiö, Suur-Savon Sähkö Oy, Suur-Savon Energiasäätiö, Suomen Reserviupseeriliitto, Turvallisuuden tukisäätiö, Ajanvaunu Oy ja MPY Telecom Oyj yhteensä 218 500 eurolla.

Tietoa lisää hankkeesta:

Jussi Saarinen
Saimaan Drone Oy, toimitusjohtaja
puh. 0400 384737 tai jussi.saarinen@saimaandronepalvelu.fi

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo työtä mikkeliläisille tukemalla yritysten kehitystä, kasvua ja vientiä. Miksei palvelee yrittäjiä liiketoimintasuunnitelman laatimisvaiheesta alkaen, kaikissa kehitysvaiheissa. Asiantuntijamme auttavat yrityksiä sijoittumaan, löytämään työvoimaa, kehittämään liiketoimintaa sekä luomaan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Lisää meistä www.mikseimikkeli.fi

Kuva: Nordic Drones Oy

Helmi, puhekuplat, käsi

Tervetuloa HELMI-hankkeeseen – Resurssiviisasta uudistumista ja jatkuvuutta liiketoimintoihin

Tavoitteenamme on edistää liiketoimintojen jatkuvuutta ja kasvua mm. onnistuneiden omistajanvaihdosten kautta. Tarjoamme sinulle laajan valikoiman tukitoimia sekä luottamuksellista ja maksutonta neuvontaa.

Yrittäjä, näin hyödyt HELMI-hankkeesta:

  1. Proaktiivinen ennakointi ja suunnittelu:

Soitamme alueella pitkään toimineille yli tuhannelle yritykselle ja kysymme yrityksen kuulumiset. Tarkoituksenamme on saada sinut miettimään liiketoimintasi jatkuvuutta ja laatimaan suunnitelman tulevaisuutta varten. Voit olla myös yritysneuvojiimme yhteydessä.

  1. Yksilöllinen Tiekartta:

Yhteydenoton ja keskustelujemme jälkeen saat käyttöösi yksilöllisen tiekartan, jossa on selkeät seuraavat askeleet yrityksesi kehittämiseksi omien tavoitteidesi mukaisesti.

  1. Neuvonta omistajanvaihdosprosessissa:

Olemme tukenasi koko omistajanvaihdosprosessin ajan. Autamme sekä myyjiä että ostajia navigoimaan läpi omistajanvaihdoksen ja varmistamme, että kaikki tapahtuu sujuvasti. Tarvittaessa ohjaamme avunhakuun laajan asiantuntijaverkostomme pariin.

  1. Ostajan ja rahoituksen löytäminen:

Avustamme ostajan löytämisessä sekä kerromme rahoitusvaihtoehdoista, jotta uusi omistussuhde käynnistyy vahvalla pohjalla. Saat halutessasi yrityksesi myynti-ilmoituksen maksutta www.mikseimikkeli.fi/yrityskaupat sivuillemme.

  1. Jatkotuki omistajanvaihdoksen jälkeen:

Ostajina olet tärkeä osa yrityksen tulevaisuutta. Siksi tarjoamme sinulle jatkotukea omistussuhteen muutoksen jälkeen, jotta voit varmistaa, että yritystoiminta jatkaa menestyksellistä kasvuaan.

  1. Tarvittaessa yrityksen hallittu alasajo:

Autamme sinua tarvittaessa yrityksen hallitussa alasajossa, jotta voit lopettaa liiketoimintasi parhaalla mahdollisella tavalla suunnitelmallisesti.

Palvelupolun uudistus ja Omistajanvaihdos-foorumi:

Hankkeessamme panostamme myös omistajanvaihdosneuvonnan alueellisen palvelupolun uudistamiseen. Visuaalinen palvelupolku selkeyttää omistajanvaihdosprosessia ja tarjoaa matalan kynnyksen palveluita, jotka linkittyvät sujuvasti kaupallisten toimijoiden tarjontaan.

Lisäksi lanseeratessamme alueellisen Omistajanvaihdos-foorumin. Foorumi tarjoaa sidosryhmille mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksiaan omistajanvaihdoksesta. Teemme tiivistä yhteistyötä valtakunnallisten ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa varmistaaksemme, että saat parhaan mahdollisen tuen omistajanvaihdoksellesi.

HELMI – resurssiviisasta uudistumista ja jatkuvuutta liiketoimintoihin -hanke on Mikkelin kehitysyhtiö Miksein, Mikkelin seudun Uusyrityskeskuksen ja Itä-Savon Uusyrityskeskuksen yhteinen ryhmähanke. Sitä rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto / Etelä-Savon Maakuntaliitto.

Tervetuloa mukaan HELMI-hankkeeseen! Yhdessä luomme vahvan perustan yrityksesi tulevaisuudelle ja varmistamme, että liiketoimintasi jatkuvuus on turvattu.

Ystävällisin terveisin,

Kirsi Mättölä, puh 0440 361 606, kirsi.mattola@mikseimikkeli.fi

Heli Tavasti, puh 050 350 2055 heli.tavasti@uusyrityskeskus.fi

Tanja Puputti, puh 0440 361 627 tanja.puputti@mikseimikkeli.fi

 

HELMI -Resurssiviisasta uudistumista ja jatkuvuutta liiketoimintoihin 1.9.2023 – 30.4.2025

visulahti ilmakuva

Mikkelin kaupunki ja Neoen Renewables Finland Oy solmivat vuokrasopimuksen

Neoen Renewables Finland Oy selvittää alustavasti sähkövaraston toteuttamista Visulahden Metsurinraitin alueelle. Yhtiö on vuokrannut tarkoitusta varten Mikkelin kaupungilta 6,3 hehtaarin tontin ja vuokrasopimus on astunut voimaan 15.9.2023.

 Neoen Renewables Finland Oy on osa maailmanlaajuista uusiutuvaan energiaan keskittyvää yhtiötä, jolla on toimintaa 18 eri maassa. Yhtiöllä on jo Lappeenrannassa 30 megawatin energiavarasto, joka oli valmistuessaan manner-Euroopan suurin. Mikkelistä vuokrattu ala mahdollistaisi tätä huomattavasti suuremman energiavaraston rakentamisen. Vuokrasopimus mahdollistaa tarkemmat selvitykset alueen soveltuvuudesta sähkövarastohankkeelle.

Energiavarastoja käytetään tasaamaan uusiutuvan energian tuotannon vaihteluita sekä sähköverkon taajuuden säätöön, jotta valtakunnan kantaverkko saadaan pidettyä vakaana. Akut toimivat nopeasti reagoivana varavoimana. Vastaavaa varavoimaa tuotetaan nykyisin esimerkiksi Joroisten Huutokosken kaasuturbiinilaitoksessa.

Mikkelin kaupunki näkee Neoenin mahdollisen hankkeen tervetulleena ja sopivana Visulahden teollisuusalueen kehittymiselle. Visulahden alue tarjoaa erinomaisen liitettävyyden valtakunnan sähköverkkoon ja tämänkaltaiset vihreän siirtymän hankkeet sopivat hyvin Mikkeliin toteaa kaupungin maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs.

– Neoenin hanke voi tuoda jatkossa alueelle myös muuta sähköintensiivistä toimintaa, Äikäs toteaa.

Lisätiedot:

Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja
Mikkelin kaupunki
Puh. 040 1295 152
topiantti.aikas@mikkeli.fi

Jussi Heinimö, ohjelmajohtaja
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Puh. 040 544 0936
jussi.heinimo@mikseimikkeli.fi

Kestävän mökkeilyn opas Laiturillöa

Kestävä mökkeily ei ole kallista tai vaikeaa – uusi kestävän mökkeilyn opas kannustaa hyviin valintoihin

Vapaa-ajan asumisella on suoria vaikutuksia luontoon ja ympäristöön, paikallisiin yhteisöihin, ihmisten hyvinvointiin sekä kulttuurisiin käytäntöihin ja aluetalouteen. Kestävä mökkeily tarkoittaa, että nämä vaikutukset otetaan huomioon vapaa-ajan asumisessa.

– Oma mökkikunta ja -seutu on suomalaisille yleensä rakas, ja siitä halutaan pitää huolta. Tämä on hyvä lähtökohta kestävälle vapaa-ajan asumiselle. Oleellista on tiedostaa oman toiminnan merkitys ja tehdä kestäviä valintoja. Kokosimme Kestävän mökkeilyn oppaan innostamaan mökkeilijöitä vastuullisempaan mökkeilyyn, sanoo projektipäällikkö Tuula Pihkala Mikkelin kehitysyhtiö Mikseistä. 

Vastuullisessa mökkeilyssä on kyse toiminnasta, joka lisää vapaa-ajan asumisen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Kiinnittämällä huomiota mökkeilytapoihin voidaan esimerkiksi pienentää mökkeilyn ympäristövaikutuksia oleellisesti. Jo hyvin pienillä teoilla on suuri merkitys: mökkipihalle voi ripustaa muutaman hyönteishotellin, vanhat hehkulamput voi vaihtaa energiatehokkaisiin led-lamppuihin ja mökilläkin voi helposti tehostaa lajittelua ja kierrättämistä. Juuri nyt on ajankohtaista esimerkiksi tarkistaa ikkunoiden ja ovien tiivisteet ja vaihtaa ne tarvittaessa, laittaa lämminvesivaraajan säädöt kohdalleen ja polttaa puuta puhtaasti.

 

Etelä-Savo – kestävän mökkeilyn maakunta

Etelä-Savo on Suomen suosituinta vapaa-ajan asumisen aluetta: seudulla on lähes 50 000 vapaa-ajanasuntoa ja niissä noin 250 000 vuosittaista kausiasukasta. Mökkeilyllä on Etelä-Savon elinvoimalle suuri merkitys, ja vapaa-ajan asumista on kehitetty alueella määrätietoisesti jo pitkään.

Vapaa-ajan asumisen vastuullisuuden edistäminen on osa tätä kokonaisuutta: Etelä-Savo haluaa olla kestävän mökkeilyn maakunta. Asiaa on edistetty alueella muun muassa selvittämällä monipuolisesti mökkeilyn ja siihen liittyvien valintojen vaikutuksia sekä välittämällä tätä tietoa vapaa-ajanasukkaille. 

– Kestävän mökkeilyn opas ohjaa vapaa-ajanasukkaita käytännönläheisesti kohti vastuullisia valintoja. Painettu opas tulee saataville Mikkelin seudun matkailuneuvontoihin ja sähköinen versio löytyy laiturilla.fi-sivustolta. Kesän aikana olemme aktiivisesti jalkauttaneet kestävän mökkeilyn asioita tapahtumissa Mikkelin seudulla, sosiaalisen median kautta ja vaikuttajayhteistyön keinoin. Vapaa-ajanasukkaat pitävät aihetta tärkeänä, mikä on hienoa – yhdessä rakennamme Etelä-Savosta kestävän mökkeilyn maakuntaa, Pihkala toteaa.

 

Lisätiedot

Tuula Pihkala, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 0440 361 603, tuula.pihkala@mikseimikkeli.fi

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo työtä mikkeliläisille tukemalla yritysten kehitystä, kasvua ja vientiä. Miksei palvelee yrittäjiä liiketoimintasuunnitelman laatimisvaiheesta alkaen, kaikissa kehitysvaiheissa. Asiantuntijamme auttavat yrityksiä sijoittumaan, löytämään työvoimaa, kehittämään liiketoimintaa sekä luomaan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Lisää meistä www.mikseimikkeli.fi

Kestävän mökkeilyn ABC -hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta. Lisää tietoa hankkeesta ja vapaa-ajan asumisesta Etelä-Savossa www.laiturilla.fi sekä Facebookissa ”Laiturilla – mökkeilijän asialla” ja Instagramissa @laiturilla.fi.