fbpx

Yritystuet uudistuivat jälleen – katso päivitykset 19.5.

physioterapia

Hallitus on 7.5. julkaissut uusia tukimuotoja yrityksille. Kokosimme kaikki nyt käytössä olevat ja suunniteltavat tuet yhteen listaan. Listaa on päivitetty 14.5.2020 ja edelleen 19.5.2020.

Avustusmuoto

1. Yksinyrittäjätuki

Yksinyrittäjätuki on päätoimiselle yksinyrittäjälle tarkoitettu 2000€ avustus, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Tuki on tarkoitettu yritystoiminnan kiinteisiin kustannuksiin. Tuen edellytyksenä on aiempi kannattava liiketoiminta sekä myyntituottojen laskeminen 16.3. jälkeen. Myynnin tulee olla laskenut 30%, jotta hakija on tukikelpoinen. Tukea haetaan yrityksen kotikunnasta.

Katso lisää hakemisesta Mikkelissä.

2. ELY-keskusten korona-avustukset enintään 5 henkilöä työllistävälle yritykselle

ELY-keskusten kautta on haettavissa kaksi eri avustusmuotoa. Avustus on tarkoitettu enintään 5 henkilöä työllistäville yrityksille sekä toiminimiyrityksille ilman työntekijämäärän ylärajaa. Myös yhdistykset ovat hakukelpoisia, mikäli yhdistys harjoittaa elinkeinotoimintaa. Kyse on kehittämisrahoituksesta (ei kiinteisiin kuluihin tarkoitetusta avustuksesta), johon liittyy aina tuenhakijan 20% omarahoitusosuus.

ELY-keskuksen avustuksista kevyempi on tilanneanalyysi, johon voi saada tukea enintään 10 000 euroa yhteensä 12 500 euron hankkeeseen. Tilanneanalyysin ajatuksena on, että yritysten toimintaympäristö on muuttunut ja analyysivaiheen kautta hakija hakee ymmärrystä ja vision siihen, miten seuraavaksi tulee toimia. Analyysirahoituksen kesto on enintään yksi kuukausi. Rahoituksen enimmäismäärä on työntekijämäärään sidottu siten, että kutakin yrityksen työntekijää kohden voi kirjata analyysihankkeeseen 2000€ palkkakustannuksia sekä 1000€ välillisiä kuluja. Näin esimerkiksi 3 työntekijän yritys voi saada avustusta 7200 euroa (80%) yhteensä 9000€ hankkeeseen, johon tulee laittaa 1800€ (20%) omaa rahaa.

ELY-keskusten avustuksista raskaampi on kehittämistoimenpiteet, jotka on tarkoitettu yrityksille, joilla on jo määriteltynä selkeä suunta ja visio siitä, kuinka liiketoimintaa tulee suunnata uudelleen, alihankintaverkostoa kehittää, tuotantoa organisoida uudelleen (esim. kotiuttaa tai muuttaa), tuotteita tai palveluja kehittää tai osaamista vahvistaa. Avustuksen enimmäismäärä on 100 000 euroa (80%) enintään 125 000 euron hankkeeseen, jossa 25 000€ (20%) on hakijan omarahoitusta. Kehittämistoimenpiteiden enimmäisaika on 6 kuukautta. Rahoitusta ei voi käyttää yrityksen investointeihin eikä uuden jakelukanavan, esimerkiksi verkkokaupan, perustamiseen.

ELY-keskuksen rahoituksista voidaan 70% maksaa hakijalle ennakkoon, loput hankkeen päättyessä. Molempia ELY-keskuksen avustustuksia haetaan sähköisesti. Lisätietoa löytyy ELY-keskuksen omilta sivuilta.

Päivitys 19.5.2020: Yritysten yleistuen avautumisen myötä ELY-keskusten koronarahoitus ajetaan hallitusti alas ja ELY-keskukset palaavat normaaliin rahoitustehtäväänsä.

3. Business Finlandin häiriötilannerahoitus 6+ henkilöä työllistävälle yritykselle

Business Finlandin liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteessa soveltuu yli 5 henkilöä työllistäville yrityksille, mutta ei toiminimiyrityksille, jotka ovat ELY-hakukelpoisia. Saatavilla on ELY-keskusten tavoin kaksi rahoitusinstrumenttia, jotka ovat avustusmäärältään 10 000€ ja 100 000€. Rahoitus soveltuu lähes kaikille toimialoille maatalouden alkutuotantoa, kalastusta ja vesiviljelyä lukuun ottamatta.

Business Finlandin avustuksista yksinkertaisempi on esiselvitysrahoitus, jota voi saada enintään 10 000 euroa yhteensä 12 500 euron hankkeeseen. Rahoituksella voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa. ELY-keskuksen tavoin kehittämisrahoitus on tarkoitettu toiminnan kehittämiseen, se ei sovellu yrityksen kiinteiden kulujen kattamiseen. ELY-rahoituksesta poiketen rahoituksen suositeltu kesto on 4 kuukautta ja hyväksyttyjä kustannuksia ovat palkat, 30% henkilösivukustannukset, ostopalvelut sekä 20% muita kustannuksia, jonka osuus lasketaan palkkojen ja ostopalvelujen yhteissummasta.

Business Finlandin avustuksista laajempi on kehittämisrahoitus, jota voi saada enintään 100 000 euroa yhteensä 12 500 euron hankkeeseen. Rahoituksella on tarkoitus toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita yritys on jo aiemmin tunnistanut ja jotka parantavat yrityksen toimintamahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen. Projektin suositeltu kesto on vuosi. Rahoitus soveltuu myös verkkokaupan suunnitteluun ja kehittämiseen, mutta ei tekniseen pystyttämiseen (ns. jakelukanavan perustamiseen).

Myös Business Finlandin rahoituksen osalta on muistettava, että se ei sovellu suoraan yrityksen kiinteiden kulujen kattamiseen eikä sitä voi käyttää yrityksen investointeihin. Käytännössä haettavasta rahoituksesta suurin osa on täten ELY-keskuksen tavoin hakijan omia palkkakustannuksia. Business Finlandin rahoituksesta 70% voidaan maksaa hakijalle ennakkoon, loput hankkeen päättyessä. Myös Business Finlandin avustuksia haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Katso lisätietoa Business Finlandin sivuilta.

Päivitys 19.5.2020: Yritysten yleistuen avautumisen myötä Business Finlandin koronarahoitus ajetaan hallitusti alas ja BF palaa normaaliin rahoitustehtäväänsä.

4. Teollisuussijoituksen rahoitus keskisuurille yrityksille

Teollisuussijoituksen vakausrahoitus on tarkoitettu keskisuurille (ns. MidCap) -yrityksille. Käytännössä puhutaan sijoitustoiminnasta, jossa Tesi sijoittaa yrityksiin, joilla on edellytykset selvitä koronatilanteen aiheuttamista taloudellisista ongelmista lisärahoituksen voimin. Käytännössä sijoitus on joko osakesijoitus tai vaihtovelkakirjalaina. Sijoituskohteen tulee täyttää keskisuuren yrityksen määritelmä (vuoden 2019 liikevaihto vähintään 10 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä yli 50). Sijoitukset ovat kooltaan 1-10 miljoonaa euroa.

Katso lisätietoa Teollisuussijoituksen verkkosivuilta.

5. Maatilayritysten ja alkutuotannon yritysten koronatuki

Maa- ja metsätalousministeriö on usean viikon ajan koonnut tukipakettia maaseutuyrityksille. Tuki saatiin viimeisteltyä viikolla 20 ja tuki avautui haettavaksi Ruokaviraston Hyrrä -järjestelmän kautta maanantaina 18.5.2020.

Maaseudun yritysten sekä maatalouden alkutuotannon tuen määrä on 5 000 – 10 000 euroa. Kalatalouden yrityskohtainen tuki voi olla 3 000 – 10 000 euroa. Tukea voi käyttää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin kuluihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Tukea ei voi käyttää tuotantopanosten hankintaan tai investointeihin.

Tuella on neljä pääkohderyhmää, joille on kullekin omat vaatimuksensa.

Löydät tuoreimmat tiedot tuesta ja sen hakemisesta Ruokaviraston koronasivuilta.

6. Ravintola-alan tukipaketti (lisätietoa viikko 19-20)

Ravintola-alan omasta tukipaketissa julkaistiin ensimmäiset tiedot keskiviikkona 6.5.2020. Alustavien tietojen mukaan tuki jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä osassa myönnetään tulevan palkanmaksun aloittamista varten. Toisessa osassa maksetaan 15% huhtikuun liikevaihdon laskusta hyvityksenä pakollisista kuluista, jotka oli maksettava rajoitusten aikana. Hallitus valitsee huhtikuulle vertailuajankohdan, jonka perusteella liikevaihdon lasku todennetaan ja tuki lasketaan.

Palkkatukena maksetaan 1000€ jokaisesta työntekijästä, jolle yritys aikoo maksaa vähintään 2500€ palkkaa seuraavan kolmen kuukauden aikana.

Hyvitystukena maksetaan 15% huhtikuun liikevaihdon laskusta, kun sitä verrataan hallituksen myöhemmin vahvistamaan ajankohtaan.

Esimerkki:

Raimon Ravintola Oy työllistää kolme henkilöä. Yritys aikoo avata 1.6. alkaen. Yritys hakee palkanmaksun aloittamistukea kaikille kolmelle henkilölle. Tuki, yhteensä 3×1000€ = 3000€ maksetaan heti hakemuksen hyväksymisen jälkeen ennakkoon. Tuen vastineena yritys sitoutuu maksamaan yhteensä 7500€ palkkaa, kullekin työntekijälle 2500€, kolmen kuukauden aikana.

Raimon Ravintola Oy:n huhtikuun liikevaihto vuonna 2020 oli 5 000 euroa. Tammi-helmikuussa 2020 liikevaihto oli keskimäärin  30 000€ kuukaudessa (hallitus vahvistaa vertailuajankohdan myöhemmin). Liikevaihdon lasku oli täten 30 000 – 5 000 = 25 000€. Yritys voi hakea hyvitystukea 15% menetystä 25 000€ liikevaihdosta, eli yhteensä 3750 euroa.

Esimerkki perustuu alustaviin tietoihin. Tarkkaa tietoa mm. hyvityksen vertailuajankohdasta ei ole vielä saatu.

7. Yritysten yleistuki (päivitetty 19.5.2020)

Hallitus valmistelee parhaillaan satojen miljoonien eurojen yleistukipakettia yrityksille. Kyseessä on toimialariippumaton kustannustuki, joka kohdistetaan eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin. Erityisesti tuki kohdennetaan yrityksiin

  • joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi (alkutietojen mukaan edellytetään vähintään 25% liikevaihdon laskua), ja
  • joissa on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia, esimerkiksi vuokrakustannuksia

Tuen piirissä ovat myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset. Alkuvaiheessa tukea voi hakea kahdeksi kuukaudeksi, mutta tuen voimassaoloaika tarkentuu vielä ja hallituksella on tilanteen pitkittyessä valmius myös laajentaa tuen kestoa.

Hallitus ei ole vielä määrittänyt, kuinka paljon liikevaihdon on tullut laskea ja mihin ajankohtaan liikevaihtoa verrataan. Myöskään kiinteiden kulujen  todentamiskriteerejä ei ole julkaistu.

Yritysten yleistukea haetaan Valtiokonttorilta. Tuen vaatimaa lainsäädäntöä ei ole vielä hyväksytty ja Valtiokonttori on pyytänyt noin kuukauden valmisteluaikaa, joten tuki avautuu aikaisintaan kesäkuun loppupuolella.

Yrityksen aiemmin saamat suorat tuet, kuten yksinyrittäjätuki ja ravintolatuki, vähennetään kokonaisuudessaan kustannustuesta. Lisäksi Business Finlandin ja ELY-keskusten kautta saaduista tuista 7o% huomioidaan yrityksen yleistuen arvioinnissa.

Katso lisätietoa Valtiokonttorin sivulta sekä Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

Lainamuotoinen rahoitus

8. Verohallinnon laajennettu maksujärjestely

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi Verohallinto on helpottanut maksujärjestelyn ehtoja. Lisäksi on valmisteltu esitys tilapäisestä viivästyskoron alentamisesta. Jos yritykselläsi on ollut vaikeuksia maksaa veroja koronavirustilanteen takia, voit hakea helpotettua maksujärjestelyä OmaVerossa 25.3.2020 alkaen.

Verohallinnon maksuista suoriutuminen on tukien saamisen kannalta olennainen asia, sillä mikäli haet esimerkiksi yksinyrittäjätukea, on sinulla oltava joko (1) puhdas verovelkatodistus, (2) Verohallinnon maksusuunnitelma tai (3) muu esim. ulosottoviranomaisen kanssa tehty maksusuunnitelma. Olennaista on, että asiat ovat hoidettu, sillä epäselvät verovelat estävät yksinyrittäjätuen myöntämisen.

Katso lisää maksujärjestelystä Verohallinnon sivuilta.

9. Arvonlisäveropalautusjärjestelmä (arvio 1.6. alkaen)

Valtionvarainministeri Katri Kulmuni on esitellyt arvonlisänveropalautusjärjestelmän koronasta kärsiville yrittäjille. Takaisinmaksumahdollisuus koskisi tammi-maaliskuussa erääntyneitä veroja, jotka voitaisi lainata takaisin yritykselle kesäkuusta alkaen. Yrittäjä maksaa verot takaisin myöhemmin uudelleen. Ennakkotietojen mukaan myös alv-palautusjärjestelmässä edellytyksenä on, ettei yritys ole päästänyt veroja ulosottoon asti.

Tavoitteena on, että Verohallinto pääsee myös käsittelemään hakemuksia heti kesäkuussa.

10. Finnveran laajennetut takausvaltuudet (kysy omasta pankista)

Luotto- ja vientitakuulaitos Finnveran takausvaltuuksia on nostettu koronaepidemian aikana 2 miljardista eurosta aina 12 miljardiin euroon saakka. Finnvera voi antaa enintään 80% valtiontakauksen yrityksen pankin kanssa neuvottelemaan käyttöpääomalainaan, jolle haetaan Finnveran alkutakausta, PK-takausta tai Finnvera-takausta (suuremmat takaukset 90% saakka). Finnvera perii takauksesta takausprovision. Käytännössä Finnveran takaus selvitetään osana lainaneuvotteluja oman tilipankin kanssa.

Henkilökohtainen toimeentulo

11. Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva

Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva tuli voimaan 8.4.2020. Työttömyysturvaa saattoi 15.4. saakka hakea takautuvasti alkamaan 16.3. alkaen. Yrittäjän väliaikainen työttömyysturvalainsäädäntö mahdollistaa yrittäjälle 724€/kk työmarkkinatuen tilanteessa, jossa päätoiminen yrittäjyys on kokonaan päättynyt tai yrittäjätulo on koronaepidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 e/kk. Yritystoimintaa ei tarvitse enää lopettaa saadakseen työttömyysturvan.

Väliaikainen työttömyysturva on voimassa 30.6. asti. Väliaikainen työmarkkinatuki koskee vain niitä yrittäjiä, joiden yritystoimintaan koronaepidemia on vaikuttanut haitallisesti.

ESR_yhdistelmalogo

Julkaistu: 08.05.2020