fbpx

Yksinyrittäjän toimintatuki

Työ- ja elinkeinoministeriö on keskiviikkona 8.4.2020 vahvistanut koronapandemian johdosta uuden yksinyrittäjien toimintatuen. Tuen jakamisen mahdollistava asetus tuli voimaan torstaina 9.4.2020.

Yksinyrittäjän toimintatuki on määrältään 2000 euroa. Kukin kaupunki ja kunta saa tukipotista myönnettäväkseen yksinyrittäjien määrään sidotun osan. Tukea haetaan yrityksen kotikunnasta. Mikkelin kaupungilla on 2 118 855  euron myöntövaltuus, joka mahdollistaa tuen jakamisen 1059 yrittäjälle. Tukea on vielä runsaasti jäljellä.

Mikkelin kaupunki avasi haun yrityksille keskiviikkona 15.4.2020 klo 12.00. Hakemukset käsitellään näiden saapumisjärjestyksessä.

Yksinyrittäjätukea tulee hakea 30.9.2020 mennessä. Tukea voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välisenä aikana syntyneisiin kustannuksiin.

Tukea ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille (TOL 01-03) eikä maataloustuotteiden jalostukseen.

Huom! Tukea haetaan yrityksen kotipaikkakunnasta YTJ:ssä olevien tietojen mukaan.

Tuen saamisen edellytykset

1. Olet päätoiminen yrittäjä

Yksinyrittäjätuen edellytyksenä on päätoiminen yrittäjyys. Päätoiminen yrittäjyys on määritelty siten, että hakijan tulee olla joko YEL-vakuutettu tai osoittaa vähintään 20 000 euron yrittäjätulo tai laskutus. Työ- ja elinkeinoministeriö on 30.4. muuttanut ohjeistustaan siten, että yritystulon lisänä saatu eläketulo ei ole yksinyrittäjätuen myöntämisen este.

2. Yrityksessäsi on vain yksi yrittäjä eikä työntekijöitä

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1-5 henkilöä, mutta on lomauttanut työntekijänsä, kyseessä ei ole yksinyrittäjä. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

Yksinyrittäjän avustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän on ainoa työntekijä, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti. Tällöin tulosi kaikista omistamistasi yrityksistä voidaan kuitenkin ottaa huomioon päätoimisuuden kriteerin arvioinnissa.

Mikäli yrityksessä on useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka tosiasiallisesti työskentelevät ko. yrityksessä, yritys ei ole oikeutettu yksinyrittäjätukeen.

3. Myyntituottosi ovat laskeneet vähintään 30 prosenttia 16.3.2020 jälkeen

Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat ovat laskeneet yli 30 prosenttia. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella.

Liitteinä pyydämme lähettämään esimerkiksi vuoden 2020 kuukausikohtaisen kirjanpidon (tase/tulos) tai kirjanpitotositteina esimerkiksi kassajärjestelmän myyntiraportin. Vertaamme alkuvuoden kuukausitason myyntiäsi esimerkiksi maalis- tai huhtikuun myyntiin 30% myyntituottojen laskun todentamiseksi. Mikäli yritystoimintasi on sesonkiluonteista, voidaan lisäselvityksenä antaa tulos tai myyntiraportti edellisvuoden vastaavalta ajalta.

Ymmärrämme, ettet välttämättä ole tehnyt vielä viimeisimpien kuukausien kirjanpitoa (ellet ole kuukausittain arvonlisäverovelvollinen). Osoituksena myynnin laskusta käy esimerkiksi taksiyrittäjän ajovuororaportti, koontiraportti sähköisestä myynti-/kassa- tai ajanvarausjärjestelmästäsi tai tiliote. Olennaista kuitenkin on, että voit esittää selvityksen myynnin laskusta euromääräisesti.

Mikäli huomaat liiketoiminnan jo laskevan, mutta laskua ei voi vielä todentaa kirjanpito- tai tiliaineistostasi, kannattaa kenties odottaa hetki. Voit hakea yksinyrittäjätukea Mikkelin kaupungilta 30.9.2020 saakka 16.3.-31.8.2020 syntyneisiin kustannuksiin. Tämänhetkisen hakumäärän perusteella vaikuttaa siltä, että kaupungille jaettavaksi osoitettu rahamäärä riittää kesän lopulle saakka.

4. Yrityksesi ei ollut talousvaikeuksissa jo ennen koronapandemiaa

Lähtökohtana kannattavalle liiketoiminnalle on, että vuoden 2019 tilinpäätöksestä tai annetusta veroilmoituksesta ilmenee, että tilikauden tulos on ollut positiivinen. Jos tulos on ollut negatiivinen sen takia, että yrityksellä on normaaleja suuremmat poistot tai on maksettu itselle palkkaa, tuloksen tulkitaan olevan positiivinen. Voimme päätöksenteossa ottaa huomioon myös antamasi selvityksen, mikäli yritystoimintasi kannattavuudessa oli vuonna 2019 erityisiä olosuhteita.

Myös uusi (alle 6kk) yritys on oikeutettu yksinyrittäjätukeen. Tällöin sinun tulee toimittaa selvitys liiketoimintasi kehittymisestä, esimerkiksi kuukausittainen tuloraportti tai tase ja tuloslaskelma 2019-2020. Liitteillä sinun tulee osoittaa, että uusi liiketoiminta olisi normaalisti jatkuessaan johtanut 20 000 euron vuosittaiseen yrittäjätuloon tai laskutukseen.

Osakeyhtiön osalta tarkastamme myös oman pääoman. Mikkelin kaupungin linjana on, että osakeyhtiön taseessa oman pääoman tulee olla positiivinen (yhtiön varat ylittävät velat). Muiden yhtiömuotojen, esimerkiksi toiminimien, osalta omalle pääomalle ei ole vaatimuksia.

5. Yritykselläsi ei ole verovelkaa tai yrityksellä on maksusuunnitelma

Työ- ja elinkeinoministeriö on 30.4. muuttanut yksinyrittäjätuen myöntämiskriteerejä verovelan osalta. Mikäli yrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi tai muu hyväksytty suunnitelma esimerkiksi ulosoton suunnitelma tai yrittäjä voi osoittaa tehneensä verovelkojen maksujärjestelyhakemuksen.

Voit tilata verovelkatodistuksen itse OmaVero-palvelusta.  Katso ohjeet täältä.

*Vinkki: saat tarkempaa tietoa kustakin edellytyksestä klikkaamalla sitä. Lisää kysymyksiä ja vastauksia TEM:n sivuilla TÄÄLLÄ.

Tuen vaikutukset muihin etuuksiin

Tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyysturvan kanssa. Yrittäjien työttömyysturvan lainsäädäntö astui voimaan keskiviikkona 8.4.2020. Yksinyrittäjätukea ja työttömyystukea ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Mikäli yrityksesi on uusi ja saat starttirahaa, myöskään tämä ei nykyohjeistuksen perusteella vaikuta yksinyrittäjätuen myöntämiseen.

Mikäli yrityksesi hakee myös yleistä kustannustukea, saatu yksinyrittäjätuki vähennetään täysimääräisenä kustannustuesta ja tästä maksetaan ainoastaan ylimenevä osuus. Yleistä kustannustukea maksetaan ainoastaan, mikäli kustannustukeen oikeutetulle maksettava summa ylittää 2000 euroa.

Mikäli yrityksesi koronapidemiasta johtuvat tappiot ovat huomattavat ja kiinteiden kustannusten kuukausittainen osuus on suuri, ohjeistamme hakemaan ensisijaisesti yleistä kustannustukea. Yleisen kustannustuen hakemuksissa euromääräinen yläraja on 500 000 euroa, kun taas yksinyrittäjätuki on kaikissa tapauksissa kiinteä 2000 euroa ja maksettu yksinyrittäjätuki vähennetään yleisestä kustannustuesta. Mikkelin kaupungin käsittelemässä yksinyrittäjätuessa on kuitenkin merkittävästi suurempi hyväksymisprosentti ja nopeampi käsittely- ja maksatusaika.

Mitä tarvitset hakua varten?

Hakemuksen yhteydessä sinun täytyy tehdä lyhyt selvitys yrityksesi taloudellisesta tilasta ennen 31.12.2019 sekä nyt alkuvuonna.

Hakua varten täytyy täyttää lomake, jossa on seuraavat osiot:

  • Hakijan perustiedot
  • Toiminnan kuvaus
  • Aiemmin saamasi de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana (mikäli olet saanut tukea)
  • Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten aiot käyttää avustuksen)
  • Liitteet
  • Avustusehtojen hyväksyminen

Suosittelemme hankkimaan tarvittavat liitteet jo ennakkoon. Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot oikeita. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa ne oikeiksi. Tulojen vähentyminen tulee osoittaa esim. tiliottein tai jollain muulla ulkopuolisen tahon todistuksella yrittäjän oman vakuutuksen tueksi.

Tarvittavat pakolliset liitteet ovat:

Viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus

Toimita hakemuksen liitteenä tilinpäätös 2019 tai viimeisin vahvistettu tilinpäätös, mikäli 2019 tilinpäätöksesi ei ole vielä valmis.
Jos et ole tilinpäätösvelvollinen (ns. mikroyritys), nopeutat kuitenkin käsittelyäsi lähettämällä meille  taseen ja tuloslaskelman.

Voit korvata tilinpäätöksen myös liittämällä vuoden 2019 veroilmoituksen tai viimeisimmän vahvistetun veroilmoituksen. Tässäkin tapauksessa nopeutat käsittelyäsi lähettämällä meille taseen ja tuloslaskelman (ei pakollinen).

Antamiasi tietoja käytetään arviointikriteerinä olevan yrityksen kannattavuuden ja yrittäjän päätoimisuuden arviointiin.

Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (esimerkiksi jäljennös kirjanpidosta).

Jäljennökset kirjanpidosta 30% myynnin laskun todentamiseksi 16.3. jälkeen

Hakemuksessa joudut esittämään, kuinka koronaepidemia on heikentänyt yrityksesi taloudellista tilannetta 16.3.2020 jälkeen siten, että myyntituotot ovat laskeneet vähintään 30 %. Voit tehdä tämän esimerkiksi lähettämällä tuloslaskelman 1-2/2020 sekä 3-4/2020 (tai 1-3/2020 ja 4/2020).

Joissain tapauksissa tilanne on todennettavissa kirjanpidosta vasta viiveellä. Tällöin voit lähettää tuloslaskelman ajalta, jolloin todennus on mahdollista. Mikäli tuloslaskelmaa ei ole vielä saatavilla, voit lähettää esimerkiksi kassajärjestelmästäsi myyntiraportin, jossa on näkyvillä 2020 myynnit kuukausittain eriteltynä. Mikäli yrityksesi liiketoiminta on kausi/sesonkiluonteista, voit myös lähettää raportin huhtikuu 2019 vs. huhtikuu 2020.
Mikäli kirjanpitosi tehdään harvoin, eikä sinulla ole sähköistä myynnin seurantajärjestelmää, voidaan tilanne todentaa myös esimerkiksi tiliotteista.

Huomioithan, että myyntituottojen väheneminen tulee osoittaa kirjanpitotosittein ja euromääräisesti. Oma hakemuksessa tekemäsi vakuutus ei täten ole riittävä osoitus myynnin laskusta.

Verovelkatodistus tai maksusuunnitelma

Verovelkatodistus tai maksusuunnitelma on hakemuksen pakollinen liite.
Työ- ja elinkeinoministeriö on 30.4.2020 muuttanut yksinyrittäjätuen myöntämiskriteerejä verovelan osalta. Mikäli yrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi tai muu hyväksytty suunnitelma esimerkiksi ulosoton suunnitelma tai yrittäjä voi osoittaa tehneensä verovelkojen maksujärjestelyhakemuksen.

Mikäli olet vasta hakenut Verohallinnon ohjeen mukaisesti koronapandemian vuoksi maksulykkäystä ja hakemus käsitellään aikaisintaan kesäkuun alussa, on mahdollista, että maksulykkäyksen alaiset verosi näkyvät verovelkatodistuksessa. Tässä tapauksessa anna hakemuslomakkeella vapaamuotoinen selvitys. Suunnitelmaa ei tässä tapauksessa tarvitse esittää, koska lykkäyspäätöstäkään ei vielä ole annettu. Olennaista on, että asia on hoidossa.

Verovelkatodistuksen voit hakea itse verkosta OmaVero-palvelusta. Ohessa on Verohallinnon ohje verovelkatodistuksen tilaamiseen:
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/tietoa-omaverosta/n%C3%A4in-tilaat-verovelkatodistuksen-omaverossa/ 

Kertaus lyhyesti:

Osakeyhtiöltä toivomme liitteiksi: (1) tilinpäätös 2019, (2) verovelkatodistus tai maksusuunnitelma, (3) kirjanpitoaineisto, josta selviää myynnin lasku 16.3.2020 jälkeen (esim. kuukausittainen tuloslaskelma 1-4/2020).

Yksityiseltä elinkeinonharjoittajalta toivomme liitteiksi: (1) veroilmoitus 2019, (2) verovelkatodistus tai maksusuunnitelma, (3) kirjanpitoaineisto, josta selviää myynnin lasku 16.3.2020 jälkeen (esim. kuukausittainen tuloslaskelma 1-4/2020). Käsittelyämme nopeuttaa, mikäli voit toimittaa lisäksi tuloksen ja taseen 2019 (ei pakollinen).

Mikäli yritystoimintasi kohtasi vuonna 2019 erityisiä olosuhteita, jotka voivat vaikuttaa tekemäämme arviointiin, voit tehdä meille myös erillisen selvityksen (liitekenttä sekä vapaa sanakenttä lomakkeessa). Tällaisia olosuhteita voivat olla esimerkiksi sairaus, äitiysloma, isyysvapaa, yksittäinen yritystoimintaan merkittävästi vaikuttanut tapahtuma tai muu vastaava olosuhde. Otamme selvityksesi huomioon arvioinnissa.

Näin tukihakemuksesi käsitellään

Sähköisen lomakkeen lähetyksen tai paperisen lomakkeen vastaanottamisen yhteydessä saat hakemukseesi aikaleiman. Mikkelin kaupunki arvioi saapuneet hakemukset hakemusten vastaanottojärjestyksessä. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei suorittaa hakemuksen teknisen arvioinnin ja kaupungin vastuuvirkamiehet tekevät päätössuosituksen perusteella hakemuksestasi päätöksen.

Päätöksenteon jälkeen saat tiedoksiannon päätöksestä.

Myönteisen päätöksen saaneiden tukihakemus siirtyy automaattisesti maksatukseen hakemuksessa antamiesi pankkiyhteystietojen perusteella – sinun ei tarvitse tehdä erillistä hakemusta tai hyväksyntää maksatusta varten.

Tuen hakeminen

Helpoin ja nopein tapa saattaa asiasi käsittelyyn on täyttää Mikkelin kaupungin sähköinen hakulomake. Lomakkeeseen kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla.

Voit täyttää myös paperisen hakulomakkeen ja palauttaa tämän itse kaupungin kirjaamoon. Paperisen hakulomakkeen osalta on huomioitava, että sinun on luotettavalla tavalla todistettava henkilöllisyytesi ennen avustuksen maksamista. Voit todistaa henkilöllisyytesi palauttaessa hakemusta kirjaamoon. Mikäli postitat hakemuksen, on sinun varauduttava todistamaan henkilöllisyytesi viimeistään ennen tuen maksamista.

Siirry sähköiseen hakulomakkeeseen

Tai tulosta paperinen hakemus tästä.

Paperinen lomake palautetaan Mikkelin kaupungin asiointipisteeseen (Maaherrankatu 9-11, ma-pe klo 9-16). Pisteestä on saatavilla myös hakulomakkeita valmiiksi tulostettuna.

Oman hakemuksen tilan tarkistaminen
Voit myöhemmin tarkistaa oman hakemuksesi tilan sähköisesti osoitteesta: https://asiointi.digiloikka.fi/FormPro/eServices/mikkeli
Palveluun kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla.
Löydät hakemuksesta oikealta puolelta myös asiointipalvelun yhteystiedot, josta voit tarkistaa hakemuksesi tilan.

Koronalinja palvelee ja auttaa hakemusten kanssa

Mikkelin seudun yritysten Koronalinja neuvoo ja auttaa yrityksiä hakemusten kanssa. Koronalinja palvelee numerossa 010 340 3080 arkisin ma-pe klo 8-16.

Katso myös tekemämme ohjevideo