fbpx

Yksinyrittäjien koronatuen ehdot muuttuivat – eläkeläiset voivat saada tukea

Työ- ja elinkeinoministeriö on 30.4.2020 muuttanut yksinyrittäjien koronatuen arviointiin liittyvää ohjeistustaan.

Eläke ei enää estä tuen saamista

Eläketulot eivät enää vaikuta yrittäjän päätoimisuuteen eivätkä ole este tuen myöntämiselle, jos tuen muut ehdot täyttyvät.

Päätoimisuuden arvioinnin kannalta olennaista on, että hakija on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron (verollinen) yrittäjätulon tai laskutuksen.

Verovelan arviointi muuttuu

Mikäli yrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla (1) Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi tai (2) muu hyväksytty suunnitelma esim. ulosoton suunnitelma tai (3) yrittäjä voi osoittaa tehneensä verovelkojen maksujärjestelyhakemuksen.

Aiemman ohjeistuksen perusteella on hyväksyttiin ainoastaan Verohallinnon hyväksymä suunnitelma.

Vaikutukset jo tehtyihin päätöksiin

Mikkelin kaupunki on tehnyt 30.4. aamuun mennessä 27 hylkäävää päätöstä. Kaupunki käy läpi jo tehdyt päätökset ja ottaa yhteyttä jokaiseen hakijaan, joiden tukikelpoisuuteen tänään muutettu työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistus vaikuttaa. Kaupunki selvittää mahdollisuutta tehdä päätöksistä itseoikaisu, jonka toteuttaminen ei vaadi hakijalta mitään toimenpiteitä.

Kielteisen tukipäätöksen saaneilla yksinyrittäjillä, joita tarkentunut ohjeistus koskee, on myös oikeus tarvittaessa hakea muutosta tukipäätökseensä.

Katso Mikkelin ohje yksinyrittäjätuesta ja sen hakemisesta.

ESR_yhdistelmalogo

Julkaistu: 30.04.2020