fbpx

Työtahti Viitostiellä kiihtyy kesän aikana

Viitostie ilmasta

Työtahti Vt 5 Mikkeli–Juva -hankkeessa kiihtyy kesän aikana.

Nuutilanmäen ja Juvan välisen osuuden tiesuunnitelma on hyväksymiskäsittelyssä. Tiesuunnitelman hyväksymisen jälkeen maanmittauslaitos tekee tiealueen haltuunoton.

– Kun tiealueen haltuunotto on tehty, aloitetaan puuston poistot tiealueella. NuutilanmäkiJuva-osuuden rakennussuunnittelu on valmis ja Väylä on lähettänyt osuutta koskevat urakkatarjouspyynnöt noin kaksi viikkoa sitten. Tarjoukset urakoitsijoilta saadaan elokuun loppupuolella ja työt voidaan aloittaa syksyllä, kertoo Väylän projektipäällikkö Harri Liikanen.

Syksyllä alkava urakka poikkeaa nykyisestä

– Tavoitteena on päästä rakentamaan nykyistä Mikkeli–Nuutilanmäkeä vastaavaa 2+2-kaistaista väylää Juvalle asti syyskuussa 2019. Aikataulu on melko tiukka, sillä vuonna 2021 pitäisi koko tieosuuden olla jo pääosin valmis, Liikanen kertoo.

Nykyistä tieosuutta Mikkelin ja Juvan Nuutilanmäen välillä rakennetaan pääosin uuteen maastoon. Nuutilanmäeltä Juvalle uusi väylä sen sijaan rakennetaan suurelta osin nykyisen tien päälle. Toisen vaiheen urakka näkyy ja myös aiheuttaa liikennehaittaa siis aiempaa enemmän.

– Vanhan tien osalta pitää parantaa tasausta, sovittaa uusi nykyisen kanssa ja huomioida olemassa olevat rakenteet, Liikanen kertoo toteutuksesta.

Mikkeli–Nuutilanmäki osuuden rakentaminen etenee aikataulussa

Vt 5 Mikkeli–Nuutilanmäki -osuudesta vastaavan urakoitsija Destian työmaapäällikkö Aki Loikkanen kertoo urakan etenevän suunnitellusti. Loikkanen huolehtii, että noin 150 henkilön työmaa pyörii aikataulussa ja turvallisesti. Töitä tehdään tällä hetkellä koko 22 kilometrin mittaisella urakka-alueella 50 työkoneen ja 35 kuljetusajoneuvon voimin.

– Mikkelin puoleisessa päässä hanketta tehdään muun muassa kuivatuslinjoja ja louherakennetta. Alueella myös louhitaan kalliota ja murskataan kiveä työmaan käyttöön, Loikkanen kertoo.

Metsän siimeksessä tapahtuu paljon liikenteelle näkymätöntä

Uusi Viitostie toteutetaan Mikkelin ja Nuutilanmäen välillä valtaosiin uuteen maastokäytävään, jonka osalta rakennetaan muun muassa Visulahden eritasoliiittymän aluetta sekä tehdään louherakennetta useassa työkohteessa.

– Huuhanahon alueella louhitaan kalliota ja murskataan hankkeen käyttöön kiviainesta. Juvan puoleisessa päässä rakennetaan maanteitä ja Siikakosken eritasoliittymän aluetta. Siltatyöt ovat käynnissä kymmenessä kohteessa koko urakka-alueella. Suurimpia töitä kesän aikana tulevat olemaan kantavan kerroksen tekeminen murskeesta ja päällystystyöt, Loikkanen kuvaa tulevia työviikkoja.

Valtatie 5 Mikkelin ja Juvan välillä rakennetaan nelikaistaisena, keskikaiteellisena tienä, jonka liittymät toteutetaan eritasoisina. Mikkeli–Nuutilanmäki-osuudella tie rakennetaan pääosin uuteen maastokäytävään ja nykyinen valtatie jää rinnakkaistieksi. Nuutilanmäki–Juva-osuus rakennetaan nykyisen Valtatie 5:n kohdalle 2+2-kaistaisena, eli koko tieosuus Vt 5 Mikkeli–Juva on laatutasoltaan sama. Vt 5 Mikkeli–Juva valmistuu pääosin vuonna 2021.

Kuva: Väylä

Julkaistu: 27.05.2019