fbpx

Mikkelin seudun matkailun kehitys ylitti tavoitteet vuonna 2019

Mikkelin seudulla rekisteröitiin vuonna 2019 lähes edellisen vuoden verran majoitusvuorokausia, vaikka venäläisten matkailijoiden määrä laski yhä voimakkaasti. Kotimaisten ja muiden ulkomaalaisten matkailijoiden kasvu paikkasi venäläisten vähenemistä – suurin kasvu kirjattiin Aasian markkinoilta. Euroissa mitattu majoitusmyynti kasvoi merkittävästi, mikä kertoo, että matkailijat jättivät seudulle aikaisempaa enemmän euroja per henkilö. Myös tilastoinnin ulkopuolelle jäävän AirBnb-majoituksen arvo kasvoi yli 20 prosenttia.

Majoituksen tilastointi kattaa vain kohteet, joissa on yli 20 vuodepaikkaa. Merkittävä osa Mikkelin seudun majoituskapasiteetista jää tämän ulkopuolelle, mutta tilastot kertovat kehityksen suunnan. Ennakkotilastojen mukaan Mikkelin seudun rekisteröidyn kapasiteetin majoitusmyynti vuonna 2019 kasvoi 6,8 prosenttia (noin 800 000 euroa) edellisestä vuodesta. Yhteensä myynti oli yli 12 miljoonaa euroa.

Rekisteröityjen majoitusvuorokausien määrä supistui 0,3 prosenttia (805 vuorokautta). Tämä selittyy venäläisten majoitusvuorokausien 20 prosentin laskulla (5 236 vuorokautta). Kotimaisten matkailijoiden majoitusvuorokaudet kasvoivat prosentilla (2 039 vuorokautta) ja muiden ulkomaisten majoitusvuorokaudet yli seitsemällä prosentilla (2 392 vuorokautta).

Aasian markkinoilla kasvu oli jopa 166 prosenttia, ja majoitusvuorokausia kirjattiin yhteensä 7 920. Saksalaisten määrä kasvoi yli viisitoista prosenttia ja majoitusvuorokausia kertyi 5 999. AirBnb-majoituksen arvo kasvoi lähes 22 prosenttia, mikä vastaa noin 15 000 majoitusvuorokautta.

Monia saavutuksia matkailun kehittämisessä

Mikkelin seudun matkailua ja vapaa-aikaa edistettiin monipuolisesti kehittämisohjelman mukaisesti. Vuonna 2019 laadittiin Anttolan luontokeskuksen ja Astuvansalmen kalliotaidekeskuksen erillinen kehittämisohjelma yhteistyössä alueen asukkaiden, yritysten ja yhdistysten kanssa. Ohjelmaan perustuva kehittämishankehakemus jätetään Etelä-Savon maakuntaliittoon 14.2.2020 ja toivotun myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen työt aloitetaan välittömästi. Tavoitteena on saada molempiin kohteisiin toimintaa jo tulevana kesänä.

Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi -hanke sai rahoituksen syksyllä 2019, joten vapaa-ajan asumisen kehittämistyö jatkuu maakunnallisena yhteistyönä. Hankkeessa haetaan ratkaisuja vahvistaa maakunnan elinvoimaa vapaa-ajan asumisena ilmenevän monipaikkaisen asumisen avulla ja edistetään kestävää mökkeilyä.

Mikkelin Kaihun alueen monipuolinen tarjonta koottiin Saimaa Central Park -sivustolle. Alueen kehitystyö jatkuu ja tavoitteena on vetovoimainen keskuspuisto, joka palvelee paikallisia asukkaita, vapaa-ajan asukkaita ja matkailijoita elämys-, harrastus- ja hyvinvointikeskittymänä keskellä kaupunkia.

Merkittäviä askelia olivat myös Lake Saimaa ry:n perustaminen, Saimaa Gastronomy -viikonloppujen valinta Suomen parhaaksi ruokamatkailutuotteeksi, Saimaan valinta Suomen johtavan matkailulehden Mondon kotimaan suosittelukohteeksi 2020 ja Saimaan tunnettuuden nousu kotimaassa ja kansainvälisesti muun muassa lukuisien matkanjärjestäjä- ja mediavierailujen sekä aktiivisen myyntityön tuloksena. Astuvansalmen kalliomaalaukset hyväksyttiin ensimmäisenä suomalaisena kohteena Euroopan neuvoston Prehistoric Rock Art Trails -kulttuurireittiin. Mikkelin seudun matkailupalvelu ry:n vuoden 2019 Matkailuteko-palkinto myönnettiin D.O.Saimaa-verkostolle merkittävästä työstä paikallisten laadukkaiden ja puhtaiden raaka-aineiden esiin nostamiseksi ja Saimaan ruokamatkailun edistämiseksi.

Kuva: Pihla Liukkonen / Kontrastia

Julkaistu: 14.02.2020