fbpx

Mikkelin Pursialaan suunnitellaan vedyn ja metaanin tuotantolaitosta

Pursiala ilmakuva 800x600

Etelä-Savon Energia ja Nordic Ren-Gas ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen uusiutuvaa metaania ja vihreää vetyä tuottavan Power-to-Gas-tuotantolaitoksen toteutettavuussuunnittelusta.

Allekirjoitettu yhteistyösopimus koskee Power-to-Gas-laitoskokonaisuuden teknistaloudellista toteutettavuusanalyysiä Pursialan voimalaitosalueelle Mikkelissä. Analyysillä varmennetaan hankkeen tekninen ja kaupallinen toteutettavuus ennen varsinaista investointipäätöstä.

Mikäli kaupallinen toteutettavuus varmistuu, on vaiheissa toteutettavan investoinnin kokonaisarvo yli 100 miljoonaa euroa. Rakentaminen voisi alustavien suunnitelmien mukaan alkaa vuonna 2023.

Laitoskokonaisuus on määrä rakentaa Mikkelin Pursialassa sijaitsevalla voimalaitosalueelle. Alustavan suunnittelun perusteella uusi suunniteltava tuotantolaitos ja Pursialan nykyinen voimalaitos hyötyvät merkittävästi toisistaan.

Suunniteltu Power-to-Gas-laitos on elektrolyyseriteholtaan yli 40 MW, ja se tuottaa vuosittain synteettistä uusiutuvaa metaania määrän, jolla voidaan korvata noin 17 miljoonaa litraa fossiilista dieseliä raskaassa maantieliikenteessä. Laitoksen tuottamalla hukkalämmöllä puolestaan voitaisiin tuottaa yli 40 % Etelä-Savon Energian tuottamasta kaukolämmöstä.

Etelä-Savon Energia Oy saisi uudelta laitokselta käyttöönsä merkittävän määrän hukkalämpöön perustuvaa, hiilidioksiditonta kaukolämpöä sekä tarjoaisi Power-to-Gas-laitokselle laitospaikan ja infrastruktuurikytkennät prosessihyödykkeiden hankintaan.

Osapuolet tekevät nyt suunnittelua yhdessä. Toteutuessaan uuden laitoksen sijoittajataho ja käyttäjä on Nordic Ren-Gas. Yhtiön taustalla toimii mm. suomalainen miljardööri Ilkka Herlin sijoitusyhtiönsä kautta.

Lisätietoja:

Etelä-Savon Energia Oy
https://ese.fi/

Nordic Ren-Gas Oy
https://ren-gas.com/

Julkaistu: 01.02.2022