fbpx

Maanantaina 31.8. avataan 16 kilometriä uutta Viitostietä

Kuvassa uuden viitostien rakentamistyötä Juvalla

Maanantaina 31. elokuuta noin kello 12 avataan Tuppuralan ja Särkämäisen välillä 16 kilometriä uutta Viitostietä. Tieosuus valmistuu kokonaan syyskuussa, jolloin kaikki kulkuyhteydet tulevat käyttöön.

Tuppuralan ja Visulahden välillä on 31.8. alkaen edelleen työnaikaisia liikennejärjestelyjä ja alennettuja nopeusrajoituksia. Nopeusrajoitus Mikkelin ja Visulahden välillä vaihtelee 50 km/h ja 80km/h välillä, työkohteesta riippuen. Huuhanahon ja Särkämäisen alueella on työnaikaisten liikennejärjestelyjen vuoksi alennettu nopeusrajoitus.

Kinnarin eritasoliittymästä ei pääse kulkemaan nykyisen Viitostien suuntaan Visulahteen päin. Myös pohjoiseen johtava ramppi on suljettu liikenteeltä rakennustöiden vuoksi.

31.8. alkaa Kinnarin uuden eritasoliittymän pohjoiseen johtavan rampin ja Visulahden suuntaan ohjaavan katuyhteyden sekä pyöräilyn ja jalankulun väylän rakentaminen. Ne valmistuvat syyskuun alussa. Rakentamisen aikana edellä mainitut väylät eivät ole käytössä.

Liikenne Visulahteen ja nykyisen viitostien suuntaan ohjataan kulkemaan Visulahden uuden eritasoliittymän kautta. Liikennejärjestelyt poistuvat töiden valmistuttua syyskuun alkupäivinä. Myös pyöräilyn ja jalankulun väylät avataan niiden valmistuttua syyskuun alussa.

Muutoksia linja-autoliikenteeseen

Kaukoliikenteen linja-autot ja pikavuorot pääsevät käyttämään uutta nelikaistaista viitostietä 31.8. lähtien. Linja-autopysäkit ovat kaikkien eritasoliittymien rampeilla.

Mikkelin ja Juvan väliset vakiovuorot sekä paikallisliikenne Mikkelin ja Visulahden välillä kulkevat 31.8. alkaen Visulahden eritasoliittymän kautta ja siirtyvät käyttämään Kinnarin eritasoliittymää heti sen valmistuttua. Visulahden nykyisen eritasoliittymän alueen pysäkit ovat rakentamisen aikana pois käytöstä. Korvaavat pysäkit sijaitsevat Katajaharjuntiellä. 

Mikkelistä Nuutilanmäelle pääsee uutta tietä lokakuussa

Osuus Särkämäinen–Nuutilanmäki avataan liikenteelle lokakuussa 2020, jolloin koko Mikkeli–Nuutilanmäki osuus saadaan käyttöön.

– Tie on rakennettu nelikaistaisena ja keskikaiteellisena, joten vilkkaasti liikennöidyn tien turvallisuus ja sujuvuus paranevat uuden tien myötä. Uusi tie parantaa myös maankäytön mahdollisuuksia ja onhan se visuaalisestikin hieno kokemus ajaa uutta, maisemoitua valtatietä, kertoo projektipäällikkö Harri Liikanen Väylävirastosta.

Pääosin uuteen maastokäytävään rakennettu Mikkeli–Nuutilamäki-osuus on 21 kilometriä pitkä. Matkalle on rakennettu 24 uutta siltaa ja asfalttia menee tälle matkalle 150 000 tonnia eli reilusti yli miljoona neliömetriä.

– Hanke on sujunut osaltamme hyvin. Olemme tavoitteessamme aikataulun osalta, kun valmista tietä voidaan ottaa liikenteelle nyt 16 kilometrin matkalta Mikkelin ja Särkämäisen välillä. Loppuosuuden urakastamme Nuutilanmäelle saamme valmiiksi ja avattua liikenteelle lokakuussa, kertoo työmaapäällikkö Aki Loikkanen.

Vuoden päästä tehdään vielä kyseisellä osuudella vihertöitä sekä viimeinen asvalttikerros.

Kuva: Väylävirasto

Julkaistu: 28.08.2020