fbpx

Kuusi yritystä valittu jatkoon koronankestävien ideoiden kilpailussa

Ideakisa kuvituskuva

Parhaita malleja haettiin marras-joulukuussa järjestetyn avoimen kilpailun kautta. Nyt valitut ideat siirtyvät kokeiluvaiheeseen.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n nimeämä alueen eri toimijoista koostuva raati on valinnut kuusi Mikkelin seudun yritystä koronankestävien toimintamallien kokeiluvaiheeseen.

Kilpailuun saapui yhteensä 11 ehdotusta. Nyt valittujen kuuden yrityksen kanssa solmitaan yhteensä 35 000 euron arvoiset kokeilusopimukset. Sopimusten myötä parhaat ideat siirtyvät käytännön kokeiluun joulu-maaliskuun aikana. Kokeilusta vastaavat kokeilusopimuksen saaneet yritykset, kehitysyhtiön toimiessa sopimuskumppanina. 

-Koronapandemia on luonut tarvetta uudenlaisille liiketoimintamalleille. Nyt järjestetyssä kilpailussa haimme erityisesti ratkaisuja, joissa käytettäisiin hyväksi digitaalisuutta ja jotka hyödyttävät toiminnallaan alueemme liiketoimintaympäristöä laajasti, MikseiMikkelin palvelujohtaja Petri Pelli toteaa. 

Onnistuessaan kokeillut ideat jäävät osallistujayrityksen omaksi toiminnaksi hyödyttäen koko aluetta. 

Kilpailu ja kokeilut järjestetään osana Yritykset koronakriisin yli –hanketta, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. 

Ideakilpailussa kokeiluun valitut ideat:

Ruuhkamittari (Fluxi Oy), 10 000 € kokeilusopimus

Yritysten ruuhkamittarilla on tarkoitus välittää tietoa asiakkaille turvallisista asiointiajoista ja kannustaa asiakkaita asioimaan yrityksessä turvallisesti koronatilanteesta huolimatta. Ruuhkatilanteen huomioon ottaen asiakas voi tehdä omakohtaisia päätöksiä suojautumisen tasosta tai asioinnin ajankohdasta.  

Ruuhkamittarilla on monta eri soveltamisaluetta ja se sopii yrityksiin, joilla on selkeä sisääntulo- ja poistumistie. Ruuhkamittarin käyttöön soveltuvia yrityksiä ja kohteita ovat mm. ravintolat ja kahvilat, kuntosalit, päivittäistavaraliikkeet sekä erikoisliikkeet, harrastuspaikat ja julkiset tilat, kuten kirjastot.  

Kokeilussa uutta konenäköön perustuvaa ruuhkamittaria koekäytetään 4–6 Mikkelin seudun yrityksessä, kokeiluun osallistuville yrityksille palvelu on maksuton. 

Verkkoleiri.com (Kotimaan Valoenergia Oy), 10 000 € kokeilusopimus

Verkkoleiri.com tarjoaa turvallisen, interaktiivisen oppimis-, harraste- ja viihdeympäristön verkossa. Palvelu on suunnattu ennen kaikkea lapsille. Tavoitteena on yhdistää kulttuuripalveluiden tarjoajat ja asiakkaat kustannustehokkaasti verkon välityksellä. Verkkoleirin sisällöt muodostuvat mm. videosisällöistä, tallenteista, ohjauksesta ja opetuksesta.  

Kokeilussa kehitetään verkkoympäristöä ja toteutetaan yhteistyössä kumppanien kanssa ensimmäiset kokeiluluontoiset verkkotapahtumat.  

Keikka (Pohjolan Villit Oy), 6000 € kokeilusopimus

Keikka on ketterä, yleishyödyllinen ja myöhemmässä vaiheessa vientiin soveltuva moderni digitaalinen palvelu työntekijän- ja työn hakuun. Innovaatio helpottaa palvelujen tuottajien, työntekijöiden ja kuluttajien välistä vuorovaikutusta.  Palvelun ideana on madaltaa kynnystä hakea ja tarjota työtä ja helpottaa keikkatyön hallintaa.   

Visiona kehitystyössä on pelillistää työpaikkojen hakemista. Kehitystyö on jaettu eri vaiheisiin. Ensimmäisen version kohderyhmänä ovat yritykset ja organisaatiot, jotka hakevat vapaaehtoistyöntekijöitä eri tarpeisiinsa. 

Kokeilussa tuotetaan ensimmäinen versio Keikka-sovelluksesta ja kokeillaan ratkaisua 3-5 työnantajan kanssa.  

Wuudis metsä- ja luonnonvarahallinta- ja monitorointipalvelun lanseeraaminen metsäarvoketjun käyttöön Mikkelin seudulla (Wuudis Solutions Oy), 5000 € kokeilusopimus

Tässä kokeilussa edistetään metsäpalveluiden käyttöä etänä. Tavoitteena on kiihdyttää paikallisen metsäpalvelualan toimintaa myös korona-aikana ja toisaalta parantaa metsänomistajien metsänhoitomahdollisuuksia etäisyyksistä riippumatta.   

 Kokeilu toteutetaan Wuudis-palveluun pohjautuen. Kokeilussa 36 Mikkelin seudun taimikonhoitopalveluja suorittavassa yrityksestä ja organisaatiota saa ratkaisun käyttöönsä sopimuskauden ajaksi ilmaiseksi sekä opastusta ratkaisun hyödyntämiseen. 

Wuudis toimii metsä- ja luonnonvaraomaisuuden hallinta- ja operaatiojärjestelmänä tai täydentää käytössä jo olevia järjestelmiä. Wuudiksella saadaan myös metsä- tai luonnontuotekeruutöiden omavalvonta haltuun, pidetään metsä– ja luonnonvaratiedot aina ajan tasalla sekä monitoroidaan metsän/keruutuotteiden kasvua ja ympäristön tilaa.  

3D-oppimisympäristön hyödyntäminen koulutuksessa (Noblecat Oy), 2000 € kokeilusopimus 

Kokeilun tavoitteena on saada ymmärrys kolmiulotteisen oppimisympäristön hyödyntämismahdollisuuksista erityisesti kuljetusalan koulutuksessa kehittämällä ja kokeilemalla uutta lastaussimulaattoria. Uudessa toimintatavassa hyödynnettäisiin kolmiulotteisuutta oppimiskokemuksen parantamiseksi sekä teknisten asioiden ymmärtämisen helpottamiseksi. 

Oppilaitokset voisivat nykyisillä resursseilla lisätä opiskelijapaikkoja tehokkaasti ja uusi toimintamalli parantaisi myös aikuisopiskelijoiden opiskelumahdollisuuksia työn ohessa, sekä tekniikan koulutustarjoaman laajentamisen Etelä-Savon ulkopuolelle hyödyntämällä tehokkaammin digitaalisia työkaluja. 

Saimaa-lahjavihko (City in a Box Oy), 2000 € kokeilusopimus 

City in a Box on lahja, joka sopii kaikille. Lahjavihko sisältää useita vaihtoehtoja, joista lahjansaaja voi valita itselleen yhden mieleisen paikallisen elämyksen. City in a Box Saimaa ilahduttaa aidosti sinua, vastaanottajaa ja yhteisöäsi! 

Lahjavihko a on aineeton ja seudullinen lahja, joka sopii kaikille. Yksi paketti sisältää monta vaihtoehtoa, joista lahjansaaja voi valita itselleen yhden mieleisen elämyksen. Kaikki palvelut ovat Saimaan seudulta ja tukevat alueen yrittäjyyttä. 

Tässä kokeilussa lahjavihko muotoillaan Saimaa-brändin ympärille omaksi tuotteeksi houkuttelemaan mm. kesäasukkaita ja matkailijoita Etelä-Savoon. 

ESR_yhdistelmalogo

Julkaistu: 18.12.2020