fbpx

Harri Haavikko Oy löysi vientimarkkinoille

Harri Haavikko Oy:n Harri Haavikko

Tupalan Lekatiellä tehdään parhaillaan maansiirtotöitä. Vahvasti kasvava Harri Haavikko Oy raivaa uuden hallinsa naapuritontille lisää varastointitilaa. Kotimaan lisäksi myös vientimarkkinat laajenevat.

Moni eteläsavolainen kasvuyritys löytää eväät kasvuun kotimaakunnan ulkopuolelta. Esimerkiksi Harri Haavikko Oy:n myynnistä noin kymmenisen prosenttia tulee kotimaakunnasta.

”Alusta saakka meillä on ollut tavoitteena kasvaa vientiyritykseksi. Vientiponnistelumme ovat alussa, mutta lupaavat noin 5-10 prosentin osuutta vuoden 2023 tuotannosta”, toimitusjohtaja Harri Haavikko kuvaa.

Yritys on etsinyt ketterästi markkinoilta markkinarakoa, jolla kasvaa. Alkujaan yritys keskittyi vuodesta 2017 alkaen tarjoamaan teollisuudelle palveluja, jotka liittyivät mekaaniseen ja sähkökunnossapitoon sekä asennuksiin.

”Oma taustani on ICT-puolella, joten halusin tuoda sieltä tuttuja elinkaari- ja johtamismalleja osaksi omaa liiketoimintaa. Ajatuksena oli kehittää toimintamalli, jolla voi hallita rajapintoja ja työkaluja fiksusti. Halusin oman tehtaan ja tarjota tuotteita ja palveluja teollisuudelle.”

Halli valmistui Tupalaan vuonna 2016, ja alussa se oli yritysyhteisön käytössä. Harri Haavikko Oy:n roolina oli toimia operaattorina, joka tukee yhteisön, Hakko hubin, myynti-, tuotanto-, hallinto- ja kehitysprosesseja.

”Olin huomannut, että kun työt loppuvat, yritykset alkavat myydä. Kun sitten kauppaa syntyy, lopetetaan myynti ja palataan tuotantomoodiin. Näin, minkälaisia arvoketjuja meillä on ja missä syntyy hukkaa tai epäjatkumoja. Ajatuksena oli, että hoidan ne prosessit, jotka yrityksiltä jäävät hoitamatta”, johtamisesta akateemisia tutkintoja suorittanut Haavikko kuvaa.

Oma tuotekehitys keskiöön

Oman yrityksen tuotekehitys alkoi synnyttää tuote- ja palveluinnovaatioita teollisuudelle, rakentamiseen ja kunnossapitoon. Merkittävin niistä on cRoom-laitetila, joka suunnitellaan, valmistetaan ja varustellaan asiakkaan toivomin ominaisuuksin.

”Vuonna 2018 keväällä syntyi cRoom-laitetila strategisen kumppanin käytännön tarpeen innoittamana kanssa. Pilotoimme tuotetta ensin kaksi vuotta liiketoiminnan, markkinan, tuotannon ja palvelukonseptin osalta. Koeponnistimme pienin askelin. Saimme onnenkantamoisena hankittua rakenne- ja menetelmäpatentin käsillä olleen rakenneongelman ratkaisemiseksi. Hankittu sandwich-rakenne mahdollisti kohtuullisella jatkokehityksellä erinomaisen tuotteen ja palvelun rakentamisen.”

Laitetiloja menee tällä hetkellä etenkin sähkö-, automaatio-, tele-, LVI- ja turvatiloiksi.

”Tilat suunnitellaan ja varustellaan asiakastarpeen mukaan, mutta tyypilliset perusratkaisut ovat löytäneet paikkansa tuotannosta. Osaamme edesauttaa toimintoja konsultatiivisella myynnillä.”

”Tänä vuonna laitetilojen tuotanto on jo 90 prosenttia liikevaihdostamme, ja se on osaltaan nelinkertaistunut vuodessa. Tavoitteena on kaksinkertaistaa tuotanto vuonna 2023, sillä kysyntää riittää ja myynti on pitkällä vuoden 2023 osalta. Tällä hetkellä olemme Suomessa toiseksi suurin toimija tällä lohkolla. Tavoitteena on nousta ykköseksi ja samalla halutuimmaksi kumppaniksi sekä kehittää tuotteita, joita muilla ei ole.”

Tuotevalikoima on ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen verrattuna perinteisiin teräs- tai puurakenteisiin laitesuojiin.

”Laitetilamme ovat noin 40-60 prosenttia kevyempiä kuin kilpailijoiden vastaavat. Rakenteen keveys yhdistettynä erinomaiseen kantavuuteen ja kestoon mahdollistaa suurien tilojen ja pitkien avointen jännevälien toteuttamisen. Käytännön toiminnassa nämä tekijät mahdollistavat laitetilojen toteuttamisen valmiiksi varusteltuna, testattuna ja toimitettuna suurempina kokonaisuuksina. Toisaalta on kohteita, joissa erinäiset rajoittavat tekijät ympäristössä estävät perinteiset toimitukset, mutta me voimme tehdä mahdottomasta mahdollista.”

Valtakunnallinen kasvuyritys

Harri Haavikko Oy toimii valtakunnallisesti. Tällä hetkellä isoja asiakkuuksia on etenkin länsirannikolla ja Pohjois-Suomessa.

”Meille ovat tärkeitä Vaasan, Kokkolan, Oulun ja Seinäjoen seudut. Tekisi mieli viedä tutustumisretkille eteläsavolaisia katsomaan, miten esimerkiksi Kokkolan teollisuusalueella asioita hoidetaan. Siellä pyöritetään 700 hehtaarin suuruista aluetta, jonka palvelut on hyvin organisoitu, turvatoimet ovat kunnossa, perehdytys toimii ja pelinsäännöt ovat selvät. Kaikki tämä luo me-henkeä.”

Yritystä on kosiskeltu laajentamaan useisiin kaupunkeihin erilaisilla täkyillä, mutta Harri Haavikko on sitoutunut kotikaupungissaan toimimiseen, mikäli sen voi tehdä kannattavasti.

”Mielessä on jo seuraava iso kasvuloikka, jonka mahdollistavat koko ajan nouseva laatutaso, kustannustehokas kulurakenne, hinnoittelu sekä resurssien optimaalinen käyttö.”

Nykyiseen halliin yrityksen tuotanto siirtyi vasta kesällä 2020, ja heti seuraavana syksynä alettiin laajentaa hallia. Hallin pinta-ala on kasvanut 600 neliöstä 1200 neliöön. Tänä kesänä yritys vuokrasi hallin naapurista hehtaarin kokoisen tontin, jota käytetään alkuvaiheessa varastointiin.

”Tavoitteena on aikanaan laajentaa naapuritontille. Myös tontin osto kiinnostaisi meitä, mutta ehtojen pitäisi olla kokonaisedulliset.”

Harri Haavikko Oy:n tuotantotilat laajenevat
Tupalan Lekatiellä sijaitsevat Harri Haavikko Oy:n tuotantotilat laajenevat jälleen.

Kovan luokan osaajille töitä

Yritys työllistää tällä hetkellä omien tuotteiden valmistuksessa ja suunnittelussa 16 vakinaista työntekijää. Lisäksi alihankkijaverkostossa on yhteistyöyrityksiä, jotka hoitavat muun muassa kokoonpanoon pelti- ja teräsosia, toteuttavat laitetilojen lattiapinnoituksia, asentavat sadevesikourut ja syöksyt sekä tukevat sähköasennuksissa ja laitetilojen toimituksissa.

Lisää osaavia, kokeneita ihmisiä etsitään koko ajan. Tällä hetkellä tarvetta olisi kokeneelle pääsuunnittelijalle, joka hallitsee rakenne- ja rakennuspuolen suunnittelua.

”Tärkeintä on kyky hahmottaa suunnittelutyön mahdollisuuksia ja ajatella itsenäisesti.”

Myös tuotantoon etsitään kokoonpanijoita sekä tila- ja varustelutöihin sähköasentajia.

”Tarvitsemme kovia, kokeneita osaajia, sillä rakennamme parhaillaan kulttuuria, jossa nuoret osaajat voivat kasvaa ja kehittyä. Haluan antaa nyt organisaatiollemme tilaa ja aikaa kasvaa. Toki sitä samaa haluan itsellenikin.”

Harri Haavikko Oy:n laitetila asennuksessa
Vientiponnistelut on avattu. Tällä hetkellä viennin osuus alkuvuoden tuotannosta on 5-10 prosenttia.

Vienti kasvaa nyt vauhdilla

Viennissä yritys tekee yhteistyötä toisen mikkeliläisen yrityksen, Inray Oy:n kanssa.

”Inray on hyvä esimerkki yrityksestä, joka edustaa mikkeliläistä huippuosaamista ja on Suomen mitassa laajasti tunnettu, vaikka paikallisesti sitä ei välttämättä kovin laajasti tiedetä. Yrityksen vientiponnistelut ovat hyvässä vauhdissa.”

Harri Haavikko Oy tuottaa Inray Oy:n asiakkaille erityisvaatimukset täyttäviä laitetiloja muun muassa Tanskaan yrityssektorin asiakkaalle. Uusin yhteistyöhanke alkoi äskettäin.

”Meillä on ollut vientiä aiemminkin Pohjoismaihin sekä itäiseen ja läntiseen Eurooppaan. Vientimarkkinoiden avaamisessa puhutaan useiden vuosien työstä, mutta siinä olemme nyt hyvässä vauhdissa, ja vientiin liittyy paljon sellaisia asioita, joita ei voi tässä vaiheessa vielä julkistaa.”

Yritys on ollut mukana myös Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n vientivalmennuksissa.

”Liputan täysin Miksein tekemän työn puolesta. Olemme olleet mukana muutamissa Karoliina Tilaeuksen vetämissä vientihankkeissa, koska vientiä avatessa meidän kokoisen yrityksen omat kynnet loppuvat äkkiä.”

Haavikko on tehnyt vuosia yhteistyötä myös Miksein kehityspäällikkö Marjo Niittuaho-Nastolinin ja hänen kollegoidensa kanssa.

”Mikseissä on muutamia osaajia, joilla on aito kyky ja osaaminen auttaa kasvavia yrityksiä skaalaamaan tuotteitaan ja palveluitaan. Aluekehittämisenkin kannalta olisi tärkeää, että panostettaisiin niihin paikallisiin yrityksiin, jotka kasvavat ja pystyvät viemään asioita maaliin. Ilman veturiyrityksiä ei tapahdu mitään. Muut pääsevät eteenpäin sitten siinä imussa.”

Harri Haavikko Oy:n liikevaihto on kasvanut noin viidessä vuodessa 150 000 tuhannesta yli kolmeen miljoonaan euroon.

”Tällä hetkellä tuulivoimapuistojen sähköasemat työllistävät meitä paljon. Haluammekin olla sillä liiketoiminta-alueella halutuin kumppani, jolta löytyvät hyvät ja vahvat tuotteet.”

Harri Haavikko Oy on mukana Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n koordinoimassa Biotalous ja Cleantech -miniklusterin vienti- ja kansainvälistymishankkeessa, joka kestää vuoden 2023 maaliskuun loppuun saakka. Hanke edistää yritysten kansainvälistymistä sekä uusien vientimarkkinoiden ja markkina-alueiden saavuttamista. EAKR-hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto.

Teksti ja kuvat: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Julkaistu: 27.12.2022