fbpx

ELY-keskus hakee jälleen asiantuntijoita kehittämispalvelujen palveluntuottajiksi 

Yritysten kehittämispalvelut auttavat pk-yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa. Palvelukokonaisuuteen kuuluu Analyysi-, Konsultointi- ja Koulutus- palvelut, jotka ELY-keskus hankkii pääasiassa yksityisiltä palveluntuottajilta. 

Asiakasyritys voi hakea palveluun maksusitoumusta ELY-keskukselta. Palvelun tuottaa valittu asiantuntija. Palvelun lasku jakautuu siten, että asiakasyritys maksaa analyysivaiheen palvelusta 20% ja konsultointivaiheen palvelusta 25%. Lopun maksaa ELY-keskus. Asiantuntijalle maksettava korvaus palvelun tuottamisesta on kiinteä 1300 euroa + alv kultakin konsultointipäivältä.  

Analyysi-palvelu on tarkoitettu asiakasyrityksen nykytilanteen kartoittamiseen ja kehittämissuunnitelman laatimiseen.  

Konsultointi-palvelussa puolestaan keskitytään yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Konsultoinnissa on viisi teemaa, joihin nyt haetaan palveluntuottajia: Kasvu, kansainvälistyminen ja uudistaminen, Tuottavuus ja digitalisointi, Markkinointi ja asiakkuudet, Johtaminen ja henkilöstö sekä Innovaatioiden kaupallistaminen. 

Toimi ajoissa ja tee tarjous huolella   

Analyysi- ja Konsultointi-palvelujen tarjouspyyntö on julkaistu 8.4. ja avoinna 18.5.2020 klo 16 saakka. Lisätietokysymykset on esitettävä 21.4.2020 mennessä. Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Tarjouspyyntöön on siis hyvä tutustua heti ja tarjouksen tekemiseen kannattaa varata riittävästi aikaa.  

Tarjouspyyntö sisältää asiantuntijapalveluhankinnan viidelle osa-alueelle: 

1 a) Analyysi, 1b) Kasvu, Kansainvälistyminen ja Uudistaminen 

2) Tuottavuus ja digitalisointi 

3) Markkinointi ja asiakkuudet 

4) Johtaminen ja henkilöstö 

5) Innovaatioiden kaupallistaminen 

Tarjoaja voi jättää osatarjouksen yhteen tai useampaan osa-alueeseen. Jokaiseen tarjottavaan osa-alueeseen on tehtävä erillinen tarjous (rinnakkaistarjous). 

Jättämällä tarjouksen osaan 1, Tarjoaja voi tulla hyväksytyksi sekä Analyysin että Kasvun, Kansainvälistymisen ja Uudistamisen Konsultoinnin palveluntuottajaksi. 

Kehittämispalveluja on tarjottu pk-yrityksille vuodesta 2014 alkaen, ja tuleva sopimuskausi kattaa vuodet 2021-2022 sekä sisältää lisäksi kaksi optiovuotta. Vuonna 2019 ELY-keskukset käyttivät palvelujen hankintaan noin 13 miljoonaa euroa ja palveluita käytti noin 2 700 pk-yritystä. Tavoitteena on, että palvelut soveltuvat erikokoisille ja eri toimialojen yrityksille ja palvelevat niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla toimivia yrityksiä.

Hankintailmoitus Hilma -palvelussa.

Lisätietoja:

ELY -keskuksen tiedote
www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Katariina Säisä,
Yrityskehitysasiantuntija, Koulutus-palvelun tuotepäällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus
katariina.saisa@ely-keskus.fi

Julkaistu: 17.04.2020