fbpx

Yrittäjät ja EK vaativat digiosaamisen vahvistamista

Suomen Yrittäjät, Joonas Mikkilä. Kuva: Markus Sommers

”Suomalaisyritysten pysyttävä teknologian huipulla”

Tiistaina 14.6. julkaistun Digibarometrin mukaan suomalaisyritykset jäävät digiteknologioista saaduissa hyödyissä yhä enemmän verrokkimaiden yrityksiä jälkeen. Yritykset menestyvät erinomaisesti digiteknologian käyttöönottoa mittaavilla osa-alueilla (mm. pilvipalvelut), mutta heikosti teknologian vaikutuksia, eli kilpailukyky- ja tuottavuushyötyjä, mittaavilla osa-alueilla.

-Puute digitaalisesta osaamisesta jättää yritysten teknologia- ja kehittämisinvestointien hyödyt puolitiehen. Jos näköpiirissä ei ole investointeja kannattavaksi liiketoiminnaksi jalkauttavia osaajia, jäävät myös uudet panostukset tekemättä. Tämä haittaa Suomen talouden kasvua ja hidastaa kestävyystavoitteiden saavuttamista, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtava asiantuntija Mika Tuuliainen.

-Parhaillaan valmisteltava kansallinen digitaalinen kompassi on paikka asettaa ICT- ja digiosaamiselle kunnianhimoiset tavoitteet vuoteen 2030. On tärkeää, että maan hallitukset kokoonpanosta riippumatta sitoutuvat tavoitteiden edistämiseen konkreettisin ja vaikuttavin toimenpitein, sanoo Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä.

ICT-alan osaajien rekrytointihaasteita kokee noin 60 prosenttia yrityksistä. Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden lisäksi yrityksissä on kasvava tarve laajemmin digitaaliselle osaamiselle.

EK ja Yrittäjät esittävät viittä toimenpidettä digiosaamisen vahvistamiseen

Esittäjät näkevät, että yrityksien mahdollisuuksia ottaa digiteknologiaa käyttöön on vielä vahvistettava.

Esitettyjä toimenpiteitä ovat:

  1. Nostetaan tieto- ja viestintätekniikan tutkintojen vuosittaista määrää vähintään 10 prosentilla Opetushallituksen ennakointifoorumin esittämän mukaisesti.
  2. Määritellään yritysten ja koulutuskentän yhteistyönä digitaalisen ja vihreän siirtymän tarvitsema uusi osaaminen ja osaamisalueet, joissa Suomella on vuonna 2030 oltava huippuosaamista.
  3. Suunnataan uuden Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen resursseja työelämässä olevien digitaalisen ja kyberosaamisen vahvistamiseen. Tiiviillä vuoropuhelulla yritysten ja koulutustoimijoiden kesken voidaan varmistaa osaamisen osuvuus yritystarpeisiin.
  4. Käynnistetään monivuotinen datatalouden yritysohjelma vahvistamaan dataan ja älykkäisiin ratkaisuihin perustuvan liiketoiminnan osaamista erityisesti pk-yrityksissä.
  5. Vahvistetaan Business Finlandin koordinoimaa Talent Boost -ohjelmaa keskittyen erityisesti ICT- ja muiden digiosaajien maahanmuuton edistämiseen.

Lue Digibarometri-tutkimuksen tuloksista tarkemmin ETLAn verkkosivuilla.

Lähde: Suomen Yrittäjät
Kuva: Suomen Yrittäjät / Markus Sommers

Julkaistu: 17.06.2022