fbpx

Yrittäjä: tunnetko EIR-lainatakauksen?

EIR-takaus, InvestEU

Euroopan investointirahaston (EIR) takaus helpottaa rahoituksen saamista pk-yritysten tuotekehitykseen tai vastuullisiin investointeihin. Takaukset toteutetaan osana InvestEU-ohjelmaa.

Euroopan investointirahasto (EIR) on osa Euroopan investointipankkiryhmää. Sen keskeisenä tehtävänä on auttaa mikro- ja pk-yrityksiä Euroopassa saamaan rahoitusta.

EIR -takaus on Euroopan investointirahasto EIR:n riskinjakotakaus, jota tarjotaan pk-yrityksille ja taloyhtiöille. Se helpottaa rahoituksen saamista pankista uudistumista ja kasvua edistäviin hankkeisiin.

Takaus vähentää muiden vakuuksien tarvetta, ja se kattaa maksimissaan 80 prosenttia lainan vakuuksista. Yritykselle itselleen jää vastuu 20% lainasummasta. Koska takaus vähentää myöntävälle pankille koituvaa riskiä, se mahdollistaa myös lainan myöntämisen edullisemmalla hinnalla.

EIR-takaus soveltuu pk-yrityksille, jotka edistävät esimerkiksi energiatehokkuutta, uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä, ympäristön kannalta kestävien materiaalien käyttämistä, kiertotaloutta tai vähäpäästöisyyttä. Takaus voidaan myöntää enintään 15 miljoonan euron lainoihin.

Pankki arvioi asiakkaan kelpoisuuden takaukseen ja hakee takausta tavanomaisen rahoitusneuvottelun yhteydessä. Mahdollisuutta takaukseen kannattaa myös kysyä. Kaikki asiointi tapahtuu oman pankin kanssa.

Hyvistä ehdoistaan johtuen EIR-takaus on kilpailtu rahoitusmuoto, jonka myöntövaltuudet usein myös loppuvat nopeasti. Aiemmin vuosittaiset myöntövaltuudet ovat täyttyneet jo loppukesästä.

Lisätietoja EIR-takauksesta saat omasta pankistasi.

Julkaistu: 28.04.2023