fbpx

Yrittäjä, tiedätkö jo TEDin?

TED - Tenders Electronic Daily

TED (Tenders Electronic Daily) on Euroopan unionin kilpailutusportaali, joka täydentää virallista lehteä ja josta löytyvät EU:ssa tehtävät kilpailutukset.

Portaalin kautta julkaistaan vuosittain 676 000 ilmoitusta hankinnoista sekä 258 000 tarjouspyyntöä, joiden yhteisarvo on 670 miljardia euroa. Portaalissa on viikkotasolla avoinna noin 2600 tarjouspyyntöä ja kansalliset kynnysarvot ylittävät hankinnat siirtyvät kansallisista järjestelmistä (esimerkiksi Hilma) EU:n TED-portaaliin automaattisesti. EU:n toimielinten tarjouspyynnöt julkaistaan TED-portaalissa EU:n 24 virallisella kielellä.

Merkittävä osa EU:n RRF-elpymisvälineen julkisista hankinnoista on löydettävissä TED-portaalin kautta. Elpymisvälineen hankintojen avulla digitalisoidaan ja modernisoidaan julkishallintoa, julkisia palveluita ja terveydenhuoltoa sekä rakennetaan tai uudistetaan sairaaloita. Myös esimerkiksi kestävään liikkumiseen, energiatehokkuuteen, kiertotalouteen, jätehuoltoon ja uusiutuvaan energiaan liittyviä toimenpiteitä sisältyy maiden elpymissuunnitelmiin, kuten myös kyberturvallisuuteen, edistyneisiin teknologioihin ja verkkoyhteyksiin.

Kuka tahansa voi rekisteröityä TED:n käyttäjäksi ja selata julkisia tarjouspyyntöjä. Yrittäjänä voit tilata seuraamistasi tarjouspyynnöistä päivitysuutiset ja lähettää tarkentavia kysymyksiä tarjouspyynnön esittäjälle.

Business Finlandilla uusi RRF-projektitoimisto

Yrityksille kansainvälistymis- ja rahoituspalveluja tarjoava Business Finland on keväällä 2022 perustanut Berliiniin RRF-projektitoimiston, joka tarjoaa asiantuntija-apua yritysten vientiin. Projektitoimisto tarjoaa apua ja koulutusta myös TED-kilpailutusportaalin käyttöön.

Katso lisää

TED (Tenders Electronic Daily):
https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByMap.do

RRF-projektitoimistouutinen:
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/blogit/2022/eu-maiden-rrf-rahoitus-tarjoaa-kuumat-vientimarkkinat

Julkaistu: 01.08.2022