fbpx

Xamkin digitointikoulutukset vastasivat Mikkelin seudun työntekijätarpeeseen

Kansalliskirjaston Pursialan digitointikeskus

Mikkelissä järjestettiin vuoden 2021 aikana kahdesti digitoijien koulutus ja kerran digitoinnin asiantuntijoiden koulutus alan kasvavaan työntekijätarpeeseen. Digitoijien koulutuksista valmistui yhteensä 30 opiskelijaa digitointityön tehtäviin.

Asiantuntijoiden koulutuksesta kahdeksan opiskelijaa valmistui digitoinnin suunnittelu- ja esimiestehtäviin. Koulutuksiin haki yli sata digitoinnista kiinnostunutta henkilöä. Tarvetta uudelle lisäkoulutukselle on edelleen.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei toteuttivat opiskelijoille maksuttomat digitointialan koulutukset Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittamassa ESR-hankkeessa. Koulutusten käynnistymiseen vaikutti mm. Kansallisarkiston päätös massadigitoinnin toimintojen sijoittumisesta Mikkelin Memory Campuksen yhteyteen sekä muiden alan toimijoiden kasvava työntekijätarve.

Kansallisarkiston massadigitoinnin lisäksi yhdistyksillä, järjestöillä ja kunnilla sekä muilla organisaatioilla on tarve saattaa aineistojaan sähköiseen muotoon. Alalle on syntynyt jo koulutusten aikana uusia työpaikkoja paikallisiin organisaatioihin, kuten Kansallisarkistoon, Kansalliskirjastoon, Elkaan ja Muistiin. Työssäoppimispaikkoja koulutuksille tarjosivat muun muassa Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto Elka, Mikkelin kaupungin museot, Sodan ja rauhan keskus Muisti, Bioshare Digitization ja Essote.

Koulutuksen käyneiden osaamistaso on korkeampi kuin ilman koulutusta. Lisäksi koulutuksen käyneiden ymmärrys digitoinnista helpottaa perehdytystä työtehtäviin, mikä vaatii vähemmän työnantajan resursseja.

– Kansallisarkiston massadigitointi Mikkelissä tarjosi työssäoppimispaikan 12:lle digitoinnin ammattilaiseksi koulutuksessa opiskelleelle henkilölle vuoden 2021 aikana. Kaikki meillä harjoittelussa olleet saivat perehdytyksen massadigitoitavien viranomaisaineistojen valmisteluun, skannaukseen ja validointiin. Olimme erittäin tyytyväisiä harjoittelijoiden kiinnostukseen ja intoon tehdä massadigitoinnin eri tehtäviä sekä heidän sulautumiseensa osaksi uutta työyhteisöämme, suunnittelija Tiina Hölttä Kansallisarkiston Mikkelin Keskusarkistosta kertoo.

Digitoijien koulutus koostui digitoinnin perusteista, syventävistä opinnoista sekä digitointiprojektin toteutuksesta joko työssäoppimispaikassa tai Xamkiin rakennetussa digitoinnin oppimisympäristössä. Digitoinnin asiantuntijoiden koulutus toteutettiin osittain yhteistyössä Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin -koulutuksen (YAMK) kanssa. Digitoijien koulutuksesta toteutettiin myös mallinnus, jotta koulutusta voidaan jatkossa hyödyntää avoimesti muiden toteuttajien toimesta. Koulutuksen mallinnus ja oppimateriaalit julkaistaan Avointen oppimateriaalien kirjastossa (aoe.fi).

Lisäkoulutukselle nähdään olevan tarvetta, koska digitoitavaa aineistoa riittää tulevaisuudessakin. Tähän tarpeeseen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei ovat hakeneet uutta Digitoinnin taitajaksi -koulutushanketta. Sen tarkoituksena on kehittää uudenlaista koulutusta, joka vastaa työelämän muuttuviin tarpeisiin ja antaa uutta potkua aineistojen sähköistämiseen.

Lue lisää hankkeesta ja koulutuksista Digitoinnin ammattilaiseksi -hankkeen sivuilta: https://www.xamk.fi/digitointikoulutus.

Euroopan sosiaalirahaston lippulogo

 

 

 

 

Lisätiedot:

Henna Ristolainen
Projektipäällikkö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Digitoinnin ammattilaiseksi -hanke
henna.ristolainen@xamk.fi
Puh. 040 668 2656

Kati Saltiola
Projektipäällikkö
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Digitoinnin ammattilaiseksi -hanke
kati.saltiola@mikseimikkeli.fi
Puh. 044 036 1612

Artikkelikuva: Digitointia Kansalliskirjastossa, arkistokuva

Julkaistu: 27.12.2021