fbpx

Visulahti tuo vauhtia Mikkelille

Visulahden Kauppapuisto

Mikkeliin avautuu vuonna vuosina 2020-2021 uusia mahdollisuuksia yrityksille, kun Valtatie 5 siirtyy uuteen linjaan ja Mikkelin Visulahteen avataan uusi logistiikan ja kaupan alue. Uusi alue sijaitsee logistisesti erinomaisella paikalla valtateiden 5, 13 ja 15 risteyksessä. Suuri osa Itä-Suomen pyörillä tehtävästä syöttöliikenteestä kulkee alueen ohi.

Mikkelin kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä, mitä uutta Visulahteen tulee kaupunkilaisille?

Uutta viitostietä on rakennettu jo vuoden verran Mikkelin kaupungin pohjoispuolelle. Väylät avautuvat kahden vuoden kuluessa ja kevyeen liikenteen väylille pääsee vaiheittain. Visulahden taaimmaiseltakin asuinalueelta pääsee tämän jälkeen ajamaan pyörällä turvallisesti keskustaan, mikä on asukkaiden hyvinvointia lisäävä asia, toteaa kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä.

Visulahden uudet liikennejärjestelyt selkiyttävät osaltaan kaupungin liikenneverkkoa, ja pohjoisiin kaupunginosiin pääsee entistä sukkelammin. Maankäyttöryhmä on hahmotellut yritysalueelle erilaisia profiileja, eli kiertotalous keskittyy Sairilaan, elintarvikeala Tikkalaan ja Rantakylään ja PK-yrityksille löytyy tilaa Tuskusta.

Entä mitä Visulahteen tulee yrityksille?

Visulahteen on kaavoitettu tilaa logistiikkayrityksille ja kaupalle. Kuljetus- ja logistiikkayritysten näkökulmasta Mikkeli on kiinnostava liikenteen solmukohta. Täältä ennättää ajaa kuorman Helsingin seudulle, purkaa ja lastata uuden kuorman sekä ajaa takaisin saman päivän aikana ilman, että ajopiirturin kanssa joudutaan ongelmiin. Mikkelistä on puuttunut logistiikan ja ns. raskaiden renkaiden alue. Visulahti mahdollistaa Mikkelin mittakaavassa ison kasvun näillä toimialoilla. Visulahden ns. kauppapuiston yläpuolelle on kaavoitettu yrityksille tontteja. Haluamme, että alueelle sijoittuvat yritykset saavat synergia- ja kumppanuushyötyjä toisistaan.

Kuinka suuresta investoinnista puhutaan?

Kokonaisinvestoinnit Mikkelin pohjoispuolella Viitostien varrella ovat merkittävä piristysruiske alueelle. Kymmenen vuoden aikana valtio, kaupunki ja yritykset investoivat yhteensä n. 150 miljoonaa euroa alueen elinvoimaisuuteen

Teksti ja kuvat: Päivi Kapiainen-Heiskanen
Muokannut verkkosivuille: Jukka Kumpusalo

Julkaistu: 28.03.2019