fbpx

Visit Mikkeli palkittiin kestävän kehityksen sitoumuksesta – yhteistyö ja laaja vaikuttavuus ratkaisivat

Kuvassa Mikkelin matkailuneuvonta Maaherrankadulla

Visit Mikkelin Sitoumus2050 on palkittu yhtenä vuoden parhaista kestävän kehityksen sitoumuksista. Palkinnon myönsi Valtioneuvoston kanslian kestävän kehityksen toimikunta. Kyseessä on merkittävä tunnustus Visit Mikkelin ja seudun matkailuyritysten yhteisestä työstä vastuullisen matkailun edistämiseksi.

Palkittu sitoumus on annettu Sitoumus2050-palvelussa, jossa yritykset, organisaatiot ja yksityishenkilöt tuovat julki kestävän kehityksen toimiaan ja raportoivat niiden tuloksista. Visit Mikkeli lupaa sitoumuksessaan edistää Mikkelin seudun kestävää ja vastuullista matkailua, lisätä matkailuyritysten tietoisuutta vastuullisuudesta sekä kannustaa matkailijoita kestäviin valintoihin. Visit Mikkelin lisäksi tunnustuksen saivat Ensi- ja turvakotien liitto ja poliisiammattikorkeakoulu. Palkituissa sitoumuksissa korostuu raadin mukaan hyvä tekemisen meininki, yhteistyö ja vaikuttavuus.

Visit Mikkelin sitoumuksen vaikutukset leviävät laajalle seudun matkailuyritysten kautta. Visit Mikkeli auttaa matkailuyrityksiä suunnittelemaan ja jalkauttamaan kestäviä käytänteitä toimintaansa sekä viestimään tästä työstä.

– Mikkelin seudun matkailuyritykset tekevät hyvää ja pitkäjänteistä työtä kestävän kehityksen kaikilla ulottuvuuksilla – kestävät valinnat ovat yrittäjille osa arkea. Autamme yrittäjiä näkemään tämän työn arvon ja viestimään siitä. Erityisesti kansainväliset matkailijat ovat hyvin vaikuttuneita nähdessään työn, jota yrityksissä tehdään, sanoo kestävän matkailun koordinaattori Suvituulia Brohez Mikkelin kehitysyhtiö Mikseistä.

STF-merkki ja Saimaan seudun vastuullinen yritys -merkki kertovat kestävistä valinnoista

Visit Mikkeli kannustaa myös seudun matkailuyrityksiä liittymään Visit Finlandin Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelmaan ja hakemaan STF-merkkiä. Merkki edellyttää ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää toimintaa. Tavoite on, että vähintään 51 % alueen kansainvälisille markkinoille tähtäävistä matkailuyrityksistä saa merkin. Tällöin koko Mikkelin seutu voi saavuttaa aseman STF-kohteena.

Etelä-Savossa on kehitetty myös oma Saimaan seudun vastuullinen yritys -merkki. – Matkailijat haluavat tehdä kestäviä valintoja, mutta heidän on vaikea löytää tietoa matkailuyritysten vastuullisista teoista.  Saimaan seudun vastuullinen yritys -merkki helpottaa tätä. Merkin saaneet yritykset kertovat matkailijoille vastuullisesta teoistaan sekä omissa kanavissaan että Visit Mikkelin verkkosivulla. Merkki ei korvaa esimerkiksi STF-merkkiä tai ympäristösertifikaattia, mutta se auttaa vastuullisuuspolulle lähteneitä matkailuyrityksiä tekemään työtään näkyväksi alusta alkaen, sanoo vastuullisuuslähettiläs Sanna Eerikäinen VisitSaimaa-hankkeesta.

– Visit Mikkeli haluaa luoda Mikkelin seudusta alueen, jossa matkailijat ja vapaa-ajanasukkaat voivat vierailla hyvällä omallatunnolla luottaen siihen, että matkailuyritykset toimivat vastuullisesti. Haluamme myös auttaa alueemme yrityksiä vastuullisuuden polulla tarjoamalla konkreettista apua ja tukea mm. sertifikaattien hakemisessa. Tavoitteemme on yhteistyössä yritysten kanssa saavuttaa STF-merkki koko alueelle, linjaa matkailujohtaja Maisa Häkkinen.

Lisätiedot:

Suvituulia Brohez, kestävän matkailun koordinaattori, Mikkelin seudun matkailupalvelu ry/Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, puh. 050 5933 118, suvituulia.brohez@mikseimikkeli.fi

Sanna Eerikäinen, vastuullisuuslähettiläs, VisitSaimaa -hanke, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, puh. 050 4710 663, sanna.eerikainen@mikseimikkeli.fi

Maisa Häkkinen, matkailujohtaja, Mikkelin seudun matkailupalvelu ry/Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, puh. 044 794 2219, maisa.hakkinen@mikseimikkeli.fi

www.visitmikkeli.fi

Mikkelin seudun matkailupalvelu ry on Mikkelin seudun seitsemän kunnan ja n. 150 jäsenyrityksen yhteinen yhdistys, jonka tehtävänä on edistää ja kehittää Mikkelin seudun matkailua. Yhteismarkkinointia toteutetaan VisitMikkeli-brändin alla.

Visit Saimaa 2 – Lakeland Finland 2019-2021 -hankkeen tavoitteena on vahvistaa Saimaan brändiä, vetovoimaa ja asemaa merkittävänä matkailualueena Lapin ja Helsingin rinnalla kotimaassa ja valituilla kansainvälisillä kohdemarkkinoilla. Hanke kattaa Mikkelin, Savonlinnan ja Varkauden seudun.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo työtä mikkeliläisille tukemalla yritysten kehitystä, kasvua ja vientiä. Miksei palvelee yrittäjiä liiketoimintasuunnitelman laatimisvaiheesta alkaen, kaikissa kehitysvaiheissa. Asiantuntijamme auttavat yrityksiä sijoittumaan, löytämään työvoimaa, kehittämään liiketoimintaa sekä luomaan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Lisää meistä www.mikseimikkeli.fi

Julkaistu: 30.09.2021