fbpx

Uusi uusiutuvan energian rahoitus aurinkoenergiahankkeille avattu

Euroopan unionin lippu

Luxemburg rahoittaa EU:n uuden uusiutuvan energian rahoitusmekanismin kautta 40 miljoonalla eurolla Suomeen sijoittuvia aurinkosähköhankkeita.

Tuettavat hankkeet valitaan kilpailutuksen kautta, jonka hoitavat Euroopan komissio ja Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto CINEA.

Suomen ja Luxemburgin välinen sopimus rahoituksesta on ensimmäinen EU:n jäsenvaltioiden välinen sopimus rahoitusmekanismin hyödyntämisestä.

Rahoitusmekanismin mukainen haku on avattu 18.4.2023. Hankkeiden tulee sijaita Suomessa, lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Haussa noudatetaan seuraavia ehtoja:

  • Hankkeiden tulee aloittaa tuotanto 24 kuukauden kuluessa avustussopimuksen allekirjoituksesta
  • Kattohinta tuelle on 180 000 euroa/MW ja hankkeiden koon tulee olla 5 – 100 MW
  • Metsää voidaan kaataa enintään 25 prosentilta aurinkopaneelien asennuksen vaatimasta pinta-alasta
  • Voimalan huipunkäyttöajan tulee olla vähintään 850 h vuodessa 15 vuoden ajan
  • Hakijan tulee osoittaa riittävä osaaminen ja kokemus vastaavista hankkeista sekä taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseen
  • Hankkeen tulee olla riittävän pitkällä osallistuakseen hakuun. Hakemuksen jättöhetkellä hankkeella tulee olla rakennuslupa, käyttöoikeus maahan sekä neuvottelut käynnissä verkkoliitynnästä
  • Tietyissä itäisen Suomen maakunnissa ja kunnissa sijaitsevat hankkeet ovat etusijalla, jos hakuun tulee useita tarjouksia samalla hinnalla eikä kaikkia pystytä rahoittamaan.
  • Katso rahoitusmekanismin tarkempi hakuohje

Haku päättyy 27.9.2023 klo 17.00 Keski-Euroopan aikaa (Bryssel).
Tutustu täältä Euroopan komission epäviralliseen käännökseen hakuilmoituksesta. 

Alkuperäinen uutinen Suomen Lähienergialiitto ry:n sivuilla:
https://lahienergia.org/uusiutuvan-energian-rahoitusmekanismin-haku-aurinkosahkohankkeille-avattu/ 

Julkaistu: 16.05.2023