fbpx

Uudistuksia yrittäjien rahoitusrintamalla

MikseiMikkeli M-logo taustakuva

Alkanut vuosi 2024 tuo monia uudistuksia ja muutoksia yritysten rahoituksen erilaisiin vaihtoehtoihin. Esimerkiksi Finnveran takausehdot ovat aiempaa joustavammat, kriteerit nousivat ja käyttömahdollisuudet laajenivat. Myös de minimis ehdot muuttuivat. Nyt on aika hakea ELY:n kasvuselvitystä investointeihin tai uuden tuotteen, palvelun tai liiketoimintamallin selvittämiseksi.

Finnvera on uudistanut pk-takauksensa ehtoja 1.1.2024 alkaen. Ehdot ovat aiempaa joustavammat. Yrityksen taloudellisten lukujen kriteerit nousevat hieman, mutta vastaavasti taas käyttömahdollisuudet laajenevat. Yrityksen luokitus Suomen Asiakastiedon Rating Alfa -luokituksessa tulee olla vähintään A. Takausta ei voida myöntää, jos yrityksen oma pääoma on ollut negatiivinen viimeisimmässä vahvistetussa tilinpäätöksessä, jatkaa Heinilä.

Kerralla myönnettävän yksittäisen pk-takauksen enimmäismäärä pankin velkakirjalainasta on enintään 80 % tai 200 000 euroa, minimissään 10 000 euroa. Pk-takaus on tarkoitettu jatkossakin yli 3 vuotta vanhoille pk-yrityksille, joiden henkilöomistus on yli 50 %. Se soveltuu yritykselle, joka on luottokelpoinen ja jolla on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Pk-takaus on luotonsaajalle vakuudeton ja se sopii kotimaan investointeihin, tuotekehitykseen ja käyttöpääomaan.

Etelä-Savon ELY:n yritysten kehittämisrahoituksen hakuaikoja alkuvuodesta 2024

Itäsuomalaiset yritykset voivat hakea toimintansa kehittämiseen avustusta Etelä-Savon ELY-keskuksen vuoden 2024 alussa avaamista rahoitushauista. Kasvuselvityksien tekemiseen avataan haku 1.1.2024 ja maaliskuun alussa avataan haku investointeihin ja muuhun yrityksen kehittämiseen.

Kasvuselvityshankkeiden hakuaika 1.1. – 29.2.2024

Etelä-Savon ELY-keskus avaa 1.1.2024 kaksi kuukautta kestävän rahoitushaun, jossa pienet ja keskisuuret yritykset voivat hakea avustusta kasvuselvityshankkeilleen. Hankkeen sisältö voi olla esimerkiksi uuden tuotteen, palvelun, markkina-alueen, rahoituslähteen tai liiketoimintamallin selvittämistä. Avustuksella ELY-keskus tukee yrityksiä löytämään uusia kasvupolkuja. Avustus myönnetään kertakorvauksena, ja se voi kattaa 60 % enintään 60 000 euron kustannuksista.

Rahoitusta investointeihin ja kehittämiseen voi hakea uudelleen maaliskuussa 2024

Maaliskuun 2024 alussa avataan kaksi yrityksen kehittämisavustushakua investointeihin ja muuhun kehittämiseen. Toinen hausta koskee Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoja, ja on tarkoitettu kaikenkokoisille yrityksille. Toisessa haussa on haettavana Oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) varoja pienille ja keskisuurille yrityksille. Yrityskokokriteerejä lukuun ottamatta näissä kahdessa haussa ei ole merkittäviä sisällöllisiä eroja, mm. tukitasot ovat molemmissa samat.

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää kone- ja laiteinvestointeihin, rakentamiseen sekä aineettomiin investointeihin. Investointeihin avustusta voidaan myöntää yrityskoon mukaan 20–40 %. Investointien ohella avustusta voidaan myöntää merkittävään yrityksen kehittämiseen. Kehittäminen voi kohdistua esim. tuotannon kehittämiseen, tuote- ja palvelukehitykseen tai kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen.

Kustannuksina kehittämisessä voidaan hyväksyä palveluostoja, yrityksen omia palkkakustannuksia, ulkomaanmatkoja, osallistumista kansainvälistymistä edistäville messuilla. Tukea pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin voidaan myöntää 50 % avustuksen piiriin hyväksytyistä kustannuksista.

De minimis -tuen enimmäismäärä nousi 2024 alusta 200 000 eurosta 300 000 euroon

De minimis -tuki on yrityksille myönnettävää julkista tukea. Tuki voi olla rahoitusta tai muuta etuutta, esimerkiksi verohelpotus, korkotuki, osin tai kokonaan ilmainen koulutus tai muu palvelu, joka tarjotaan rajatulle yritysjoukolle. EU-asetuksen mukaan yhdelle yritykselle myönnetyn tuen kokonaismäärä ei saa olla yli 300 000:ta euroa minkään kolmen vuoden jakson aikana.

Tuki katsotaan myönnetyksi sillä hetkellä, kun yritykselle annetaan laillinen oikeus tukeen. Sillä ei ole merkitystä, milloin tukea on haettu tai milloin se on maksettu, tai kuinka paljon myönnettyä tukea on käytetty.

Samaan konserniin tai määräysvaltaan kuuluville suomalaisille yrityksille myönnetyt tuet lasketaan yhteen. Suomessa de minimis -tukea myöntävät Business Finlandin lisäksi esimerkiksi kunnat, maakuntien liitot, ministeriöt, Finnvera ja ELY-keskukset. Jokainen tukea myöntävä organisaatio ilmoittaa päätöksessään de minimis -tuen määrän.

Julkaistu: 08.01.2024