fbpx

Nyt etsitään koronankestäviä toimintamalleja

Kutsu 35000 euron haasteeseen

MikseiMikkeli käynnisti uuden kilpailun, jossa etsitään koronankestäviä ja Mikkelin seudun yrityksiä laajasti hyödyttäviä toimintamalleja. Kilpailussa jaetaan 35 000 euroa parhaiden ideoiden kokeiluun.

Tavoitteena on tukea Mikkelin seudun liiketoimintaympäristön toimintaa koronatilanteessa.

Koronapandemia on pakottanut yrityksiä muuttamaan toimintaansa. Moni toimiala ja yritys onkin uudistunut, mutta parhaita toimintamalleja ja käytäntöjä haetaan vielä, palvelujohtaja Petri Pelli Mikkelin kehitysyhtiö Mikseistä toteaa.

Mitä enemmän olemme pohtineet ratkaisuja tilanteeseen, sitä vahvemmin olemme todenneet, että ratkaisujen on lähdettävä yrityksiltä itseltään. Kentällä on yrityksiä, joilla on ratkaisuja pohdinnassa. Haluamme tukea näiden ratkaisujen jalostamista liiketoiminnaksi mahdollistamalla idean kokeilun.

Uuden kilpailun kautta MikseiMikkeli pyytää yrityksiä sopimuskumppanikseen tuottamaan kokeiluja. Tavoitteena on saada aikaan seitsemän ketterää, yleishyödyllistä ja nopeasti käynnistettävää kokeilua, jotka hyödyttävät esittäjän itsensä lisäksi Mikkelin seudun yritysympäristöä laajasti. Kokeilut voivat liittyä esimerkiksi digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen, toimintaan myymälöissä tai jakelulogistiikan järjestämiseen, mutta sovellusaluetta ei ole rajattu.

Kilpailussa myönnetään enintään seitsemälle parhaaksi valitulle osallistujalle kokeilusopimus, jonka arvo (alv 0%) määrittyy valintasijajärjestyksen perusteella seuraavasti:

  1. 10 000 euroa innovaation kokeiluun
  2. 8000 euroa innovaation kokeiluun
  3. 6000 euroa innovaation kokeiluun
  4. 5000 euroa innovaation kokeiluun
  5. 2000 euroa innovaation kokeiluun
  6. 2000 euroa innovaation kokeiluun
  7. 2000 euroa innovaation kokeiluun

Suunnittelukilpailuun osallistujan tulee itse sitoutua tuottamaan kokeilu. Kilpailuun osallistuminen edellyttää osallistujalta kahta dokumenttia: laajempaa valintaraadille suunnattua idea- ja toteutusehdotusta sekä julkisesti esitettävää lyhyttä tiivistelmää omasta ideasta.

Idea arvioidaan neljällä kriteerillä, jotka ovat: (1) esitettävän idean vaikuttavuus, (2) kuinka laajasti idea on hyödynnettävissä, (3) uutuusarvo sekä (4) idean toteutettavuus.

Suunnittelukilpailussa parhaiden ideoiden valinnan tekee raati.

Valittujen kokeilukumppaneiden kanssa tehdään hankintasopimus, jota vastaan kokeilurahasta myönnetään heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen 60% ja kokeilun tuottamisen jälkeen loput 40%.

Kilpailuun voi osallistua Mikkelin kaupungin hankintapalvelussa 10.11.2020 klo 14 mennessä. Osallistujan tulee sitoutua tuottamaan kuvaamansa kokeilu 31.1.2021 mennessä. Hankintapalvelun kautta on mahdollista esittää kysymyksiä järjestäjille 3.11.2020 klo 16 saakka.

Osallistu ja tutustu kilpailun sääntöihin sekä esitettävien ideoiden tarkkoihin arviointikriteereihin osoitteessa:
https://mikseimikkeli.fi/ideakisa

(idean jättäminen edellyttää rekisteröitymistä tarjouspalveluun)

Kilpailu on hankintalain periaatteiden mukainen suunnittelukilpailu, joka toteutetaan osana Yritykset koronakriisin yli -hanketta. Hankkeen valvova viranomainen on Etelä-Savon ELY-keskus. Rahoitus on kokonaan EU-rahoitusta.

Julkaistu: 19.10.2020