fbpx

Mikkelissä on selvitty koronasta valtakunnallista pienemmin työttömyysluvuin

Visulahden eritasoliittymä 6/2020. Kuva: Mikko Kankainen

Kesäkuun loppuun mennessä Suomen valtakunnallinen työttömyysprosentti oli 15,8%, joka on 6,1% korkeampi kuin vuosi sitten. Etelä-Savossa työttömänä oli 14,3% työvoimasta ja Mikkelissä 14,8%. Mikkelin seudun kunnissa tilanne on parantunut nopeasti seutukunnan työttömyyden ollessa 14,1%.

Maakunnallisesti pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut 18% ja nuorisotyöttömyys 36,5% vuodentakaiseen verrattuna. Alle 25­-vuotiaita työttömiä oli Etelä­-Savossa kesäkuun lopussa 1 196. Myös ulkomaalaisten työttömyys kasvoi 23% vuoteen 2019 verrattuna.

Työttömistä työnhakijoista oli kesäkuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja 1 996, mikä on vuoteen 2019 verrattuna noin viisinkertainen määrä. Lomautetuista oli miehiä 992 ja naisia 1004. Määrä on laskenut kesäkuun aikana sekä miehillä että naisilla. Lomautettuja on edelleen eniten palvelu-­ ja myyntityössä, rakennus-­, korjaus-­ ja valmistustyössä sekä prosessi-­ ja kuljetustyössä.

Valtakunnallisesti kehitys jatkaa heikkona Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Pohjanmaalla ja Etelä-­Pohjanmaalla, joilla työttömien määrä on noussut yli 60 %. Mikkelin seudulla työttömyys nousi samaan aikaan 44%. Vähimmillä vahingoilla on Etelä-Savossa selvitty Puumalassa, jossa työttömyysprosentti oli kesäkuun lopussa 8,0%. Työttömyysaste on yleisesti korkeampi suurissa kaupungeissa. Myös Etelä-Savossa kaupungit nostavat työttömyysprosenttia pienten kuntien pärjätessä paremmin.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kesäkuun 2020 lopussa:

MaakuntaTyöttömien osuus työvoimasta %
Etelä-Savo14,3 %
, josta Mikkeli14,8 %
Uusimaa16,2 %
Varsinais-­Suomi15,2 %
Satakunta14,3 %
Häme16,2 %
Pirkanmaa16,5 %
Kaakkois­-Suomi17,0 %
Pohjois­-Savo15,1 %
Pohjois­-Karjala19,1 %
Keski­-Suomi17,8 %
Etelä­-Pohjanmaa11,4 %
Pohjanmaa12,4 %
Pohjois­-Pohjanmaa16,2 %
Kainuu13,5 %
Lappi17,5 %
Ahvenanmaa12,6 %
KOKO MAA15,8 %
Lähde: TEM Työllisyyskatsaus, valtakunnallinen tilasto ja Etelä-Savo
https://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Textbase/Tkat/Pdf/Tkat_fi.pdf
https://www.temtyollisyyskatsaus.fi/graph/tkat/tkat.aspx?ely=06


Katso myös aiempi artikkelimme aiheesta:
Koronaepidemian talousvaikutukset Mikkelissä – tilannekuva 13.7.2020

Kansikuva: Visulahden uusi eritasoliittymä 6/2020. Kuvaaja Mikko Kankainen.

Julkaistu: 24.07.2020