fbpx

Mikkelin professuurien rahoituksesta tehdään sisäinen tarkastus

Sisäinen selvitys kuvituskuva

Mikkelin kaupunki on rahoittanut nk. professuurihankkeita vuodesta 2002 alkaen, jolloin ryhdyttiin määrätietoisesti nostamaan kaupungin profiilia yliopistokeskuskaupunkina. Rahoituksen järjestämistapa on vaihtunut useasti vuosien saatossa. Viimeisin muutos sopimuksiin tehtiin vuonna 2014.

Julkisuudessa on esitetty epäilyjä, että professori Mika Sillanpään työpanos ei vastaisi hänen saamaansa kuukausittaista korvausta.

Mika Sillanpää on edistänyt aktiivisesti alansa kehitystoimintaa Mikkelin teknologiakeskus Miktech Oy:n (nykyinen Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy) kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Mikkeli on yhteistyössä Sillanpään kanssa pyrkinyt kaupallistamaan tutkimustuloksia ja hankkimaan uusia yrityskumppanuuksia Mikkeliin. Hän on osallistunut kaupungin kehitystä tukeviin seminaareihin, työryhmiin ja hankkeiden suunnitteluun. Sillanpää on julkisesti edistänyt kaupungin mainekuvaa markkinoimalla Mikkeliä ja EcoSairilaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Professuurirahoituksella on ollut Mikkelissä pitkä historia. Kaupunkilaisilla on oikeus odottaa, että kaupungin varoja käytetään oikein. Kaiken kaupungin rahoittaman toiminnan on oltava läpinäkyvää ja avointa. Toiminnan lainmukaisuuden varmistamiseksi Mikkelin kaupunki ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy aloittavat asiasta sisäisen tarkastuksen, jonka toteuttaa ulkopuolinen tilintarkastusyhteisö.

Oikeudessa kesken olevan riita-asian vuoksi sopimuksen yksityiskohtia ei voida tässä vaiheessa avata.

Viime vuoden loppuun jatkunut professuurisopimus ei määritellyt yksityiskohtaisesti konsulttityön sisältöä, sillä kulloinenkin tarve muuttui nopeasti. Koska sopimuksen toteuttamisessa epäillään olevan epäselvyyksiä, on tarpeen selvitys toiminnasta ulkopuolisin voimin.

Kerromme asiasta lisää tietojen tarkentuessa.

Timo Halonen
kaupunginjohtaja

Juha Kauppinen
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja

Julkaistu: 26.09.2020