fbpx

Mikkelin Memory Campukseen suunnitellaan uutta digitointikoulutusta

Memory Campus visualisointi 2016

Mikkeliin ollaan parhaillaan suunnittelemassa uutta digitointikoulutusta. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ovat suunnitelleet koulutusta ELY-keskuksen rahoittamassa ESR- hankkeessa. Digitoijille ja digitoinnin asiantuntijoille suunniteltiin hankkeessa koulutukset, jotka ollaan valmiita toteuttamaan, kun päätös Kansallisarkiston massadigitointikeskuksen perustamisesta ja mahdollisesta sijoittumisesta Mikkelin Memory Campuksen yhteyteen saadaan viimeistään ensi vuoden puolella.

Sijoittuessaan Mikkeliin massadigitointikeskus työllistäisi varastotyöntekijöitä, asiakirjojen valmistelijoita, digitoijia ja digitoinnin asiantuntijoita. Kansallisarkiston digitointiprojekti etenee vaiheittain. Alkuvuosina käsitellään helposti ja nopeasti digitoitavia aineistoja ja myöhempinä vuosina siirrytään enemmän valmistelua vaativiin sekä vaikeammin digitoitaviin aineistoihin. Tuotantomäärien ollessa alussa vähäisempiä, massadigitointikeskus työllistäisi muutamia kymmeniä ihmisiä. Tuotannon lisääntyessä kokonaistyöllistämismäärä voi olla jopa 80-100 henkilöä.

Digitoinnin ammattilaisten ja asiantuntijoiden koulutuksille on olemassa selkeä ja kasvava tarve. Kansallisarkiston lisäksi yhdistyksillä, järjestöillä ja kunnilla on tarvetta aineistojensa saattamisessa sähköiseen muotoon. Aineistojen digitoinnilla sähköiseen muotoon parannetaan aineistojen saavutettavuutta ja käytettävyyttä. Taloudellisia hyötyjä saadaan, mikäli arkistotiloja vapautuu tai kun vältytään uusien arkistotilojen rakentamiselta. Digitointiprojektin aloittaminen vaatii osaajia ja rahaa. Paperisia asiakirjoja ja painettuja kirjoja digitoidaan, mutta paljon on vielä digitoimatta.

ELY-keskus, Etelä-Savon TE-toimisto ja muut paikalliset toimijat ovat valmiita tukemaan koulutusten toteutumista. Arvioitu koulutusten alkamisaika olisi syksyllä 2020. Aluksi koulutuksiin on suunniteltu otettavan 10-15 henkilöä. Digitoijien koulutus on tarkoitettu sekä aloittelijoille että jo digitointityötä tehneille. Koulutukseen otettavat ovat pääasiassa työttömiä tai työttömyysuhan alaisia. Digitoinnin asiantuntijakoulutus on täydennyskoulutusta jo alalla toimiville arkistoalan ammattilaisille.

Memory Campuksessa toimivat MikseiMikkeli, Xamk, Mikkelin yliopistokeskus, Kansalliskirjaston Mikkelin toimipiste, Kansallisarkiston keskusarkisto, Kansallisarkisto Mikkeli ja Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto ELKA. Lisäksi Mikkelissä toimivat Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus Digitalia sekä sähköisen arkistoinnin ja digitoinnin toimija Disec.

Yhteystiedot:

Kati Saltiola, projektipäällikkö
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
kati.saltiola@mikseimikkeli.fi
044 036 1612

Henna Ristolainen, TKI-asiantuntija
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
henna.ristolainen@xamk.fi
040 668 2656

Julkaistu: 30.08.2019