fbpx

Mikkelin kaupungin ostolaskudata tutkittiin – yli 40 prosenttia hankinnoista tehdään paikallisilta yrittäjiltä

Hankinta-asiamies Ilkka Liljander

Mikkelin kaupunki ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy tilasivat opinnäytetyön, jossa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) YAMK-opiskelija Julia Partti on selvittänyt ostojen kohdistumista, jakautumista ja volyymeja.

Opinnäytetyön tuloksia tarkennettiin ja syvennettiin Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n manuaalisen työn ja Mindhive Oy:n kehittämän tietoja yhdistävän ohjelman avulla. Ostolaskudata osoitti, että tavaroiden ja palveluiden toimittajista noin 30 prosenttia oli paikallisia. Nämä toimittajat vastasivat 41 prosenttia kaupungin euromääräisistä hankinnoista.

Analyysin pohjana käytettiin vuoden 2021 ostolaskudataa, joka sisältää paljon hankintoihin liittymätöntä tietoa, kuten avustuksia ja Essoten palveluostoja.

Ostolaskudata-analyysi vahvisti käsityksen siitä, että hankinta- ja ostotoiminnalla on suuri merkitys kaupungin ja yritysten toiminnalle ja taloudelle. Ostolaskudatan volyymi ilman Essoten laskutusta oli lähes 84 miljoonaa euroa vuonna 2021. Summa jakaantui suurelle joukolle yrityksiä. Yli 1000 euroa laskuttaneita tavaroiden ja palveluiden toimittajia oli 1129 kappaletta. Näistä yli 10 000 euroa laskuttaneita toimittajia oli 478 kappaletta.

Paikallisten hankintojen osuus kaupungin euromääräisistä hankinnoista on 40 prosenttia

Paikallisia tavaran ja palveluiden toimittajia oli yhteensä 320 kappaletta vuonna 2021. Näistä yli 10 000 euroa laskuttaneita tavaran ja palveluiden toimittajia oli 134 kappaletta.  Paikallisten toimittajien osuus lukumäärän perusteella on alle kolmannes (30,3 %) kaikista toimittajista. Määrä on verrokkikaupunkien keskitasoa. Toimialakohtaisessa vertailussa on eroja kaupunkien kesken, mutta osa eroista selittyy myös tarjonnan toimialakohtaisella kaupunkikohtaisella vaihtelulla.

Euromäärän perusteella paikallisilta tehtyjen hankintojen osuus oli suhteessa korkeampi eli 41 % ostolaskudatan kokonaisarvosta ilman Essoten palveluostoja.

Pyrkimys paikallisten toimittajen osuuden kasvattamiseen kannattaa, sillä jokainen paikallisille toimittajille jäävä lisäprosentti hankinnoista tuo 830 000 euroa aluetalouteen. Keinoja paikallisten osuuden kasvattamiseen ovat muun muassa puitejärjestelyt ja minikilpailutukset, osatarjousten salliminen sekä jaetun urakan ja projektimallin hyödyntäminen rakennushankkeissa.

Yrityksiltä toivotaan lisää tarjouksia julkisiin hankintoihin

Tutkimuksen yhteydessä havaittiin huolestuttava ilmiö tarjouskilpailuihin jätettyjen tarjousten määrän vähenemisestä kaikissa hankintojen kokoluokissa. Ilmiö vaikuttaa yleiseltä trendiltä, mutta sen syitä tulisi tarkemmin selvittää myös paikallisella tasolla. Samaan aikaan tarjouspyyntöjen määrät ovat pienhankintojen ahkeran kilpailuttamisen myötä Mikkelin kaupungilla tasaisessa nousussa, eli entistä suurempaan määrään tarjouspyyntöjä tulee keskimäärin entistä vähemmän tarjouksia.

Mikkeli on tunnollinen kilpailuttaja

Kilpailutusmäärien vertailun perusteella voidaan todeta, että Mikkelin kaupunki on tunnollinen kilpailuttaja. Kilpailutusmäärät ovat olleet kasvussa ja Mikkeli kuuluu ahkerimpien kilpailutuskaupunkien joukkoon omassa kokoluokassaan.  Erityisen ahkerasti Mikkelin kaupunki on kilpailuttanut pienhankintoja.

Pienhankintojen kasvavat kilpailutusmäärät mahdollistavat erityisesti mikro- ja pienyritysten osallistumisen. Ostolaskudata-analyysi vahvistaa myös, että merkittävä osa hankinnoista on tehty nimenomaan paikallisilta mikro- ja pienyrityksiltä.

Analyysiaineistoon on mahdollisista tutustua tarkemmin Mikkelin kaupungin vuoden 2021 ostolaskudatan tutkimus, rikastaminen ja analysointi -dokumentista.

***

Mikkelin kaupunki julkaisi ensimmäistä kertaa ostolaskudatansa 31.3.2022. Julkaistu aineisto kattaa vuoden 2021 ostolaskut ja sisältää niin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kuin muutkin ostolaskuin maksetut menot kaikilta toimialoilta.

Ostolaskudatan julkaisulla Mikkelin kaupunki haluaa osaltaan olla mukana julkisen varojenkäytön avoimuuden ja toiminnan läpinäkyvyyden lisäämisessä. Vuosikohtaiset ostolaskutiedot julkaistaan jatkossa kerran vuodessa aina tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Ostolaskuaineistot ovat ladattavissa kaupungin verkkosivuilta osoitteesta www.mikkeli.fi/ostolaskudata.

Julkaistu: 18.04.2023