fbpx

LUT-yliopisto etsii kumppaneita vesiteknologian DI-koulutukselle

LUT-artikkeli

Tavoitteena on aloittaa uusi vesiteknologian diplomi-insinöörikoulutus Mikkelissä syksyllä 2023.

LUT-yliopisto suunnittelee vesiteknologian diplomi-insinöörikoulutuksen aloittamista Mikkelissä syksyllä 2023. Käynnistyessään koulutus on ensimmäinen yliopiston järjestämä maisteriohjelma Mikkelissä.

Aloituspaikkojen lukumäärää ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta aloituspaikkoja on ainakin 20.

”Tarkkailemme vastaavien koulutusohjelmien vetovoimaa muissa yliopistoissa. Kasvatamme määrää, jos hakijoita on riittävästi”, LUT-yliopiston insinööritieteiden tiedekunnan dekaani Riina Salmimies kertoo.

Koulutusohjelman aloittaminen vaatii pääomaa

Uuden koulutusohjelman aloittamisen merkittävin kynnyskysymys on nyt rahoitus. Valtio tukee koulutusohjelmia viiveellä, joten käynnistysvaiheessa uusi koulutusohjelma tarvitsee kumppaneikseen yrityksiä. Käytännössä kahden ensimmäisen vuoden aikana uusiin koulutusohjelmiin ei saa budjetti- eikä tulosrahaa opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

”Ei tämä tilanne mitenkään tavaton ole – LUT-yliopistolla on yrityskumppanuuksia myös muissa ohjelmissaan”, Salmimies kertoo.

LUT-yliopistolla on Mikkelissä kuusi professoria ja 25 tutkijaa. Lisäksi 10 tutkijan työ Lappeenrannassa sivuaa Mikkelissä tehtävää tutkimusta. Yhteensä erotustekniikan osastolla työskentelee 100 tutkijaa.

Tarjolla tutkimusyhteistyötä ja apua työvoimapulaan

Uusi diplomi-insinööriohjelma on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Näistä 80 opintopistettä on perusopintoja, projektityötä on 10 opintopistettä ja opinnäytetyö on 30 opintopisteen arvoinen. LUT-yliopistolla on malleja, joilla opinnot saadaan joustavasti sovitettua myös yritysten tarpeisiin: opintojen osana ohjelmaan voidaan valita esimerkiksi tarpeista nousevia tutkimusalueita. Tärkeä lisäarvo kumppaniyrityksille on myös panostus osaavan työvoiman saatavuuteen.

LUT-yliopistolla on jo nyt vahvuusalueita ja kiinnostuksen kohteita, joita yritysyhteistyöhön voidaan tarjota. Näitä ovat esimerkiksi:

  • haitta-aineiden poisto
  • ravinteiden talteenotto osana jätevedenpuhdistusta
  • kokonaisratkaisut (prosessitekniikka)
  • leväteknologia (mm. leväbiojalostamot)
  • puhdistamolietteen hyötykäytön tehostaminen (ravinteet ja energia)
  • vedenkäsittelyn energiatehokkuus ja hukkalämmön hyödyntäminen
  • energiatehokkaammat käsittelytekniikat (mm. vedenpoisto ja kuivaus)

Yliopisto toivoo yrityksiltä tahdonilmaisuja kumppanuudesta huhtikuun 2022 loppuun mennessä.

Lisätiedot kumppanuudesta:

Riina Salmimies
Dekaani, insinööritieteiden tiedekunta
LUT-ylipisto
riina.salmimies(at)lut.fi
Puh. 045 63 10 917

Olli Marjalaakso ja Jukka Kumpusalo
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
olli.marjalaakso(at)mikseimikkeli.fi tai jukka.kumpusalo(at)mikseimikkeli.fi
Puh. 045 317 2651 tai 044 794 5694

Kuva: LUT-yliopisto

Julkaistu: 16.03.2022