fbpx

Keskisuuret kaupungit tiennäyttäjiksi

TIEDOTE, Keskisuurten kaupunkien tapaaminen Porissa 27.6.2023

Keskisuuret kaupungit ovat uudelleen muotoutuvan Teollisuus- ja Osaamis-Suomen selkäranka ja uuden hallitusohjelman peräänkuuluttaman kansallisen taloudellisen kasvun toteuttamisen ydinjoukkoa.

Keskisuuret kaupungit, eli ne kaupungit, joissa on 40 000 – 100 000 asukasta, ovat tärkeitä kasvun moottoreita ja hyvinvoinnin tuottajia alueellisesti ja kansallisesti. Myös Euroopan Unionissa tullaan jatkossa korostamaan keskisuurten kaupunkien roolia.

Lähivuosien yksityiset investoinnit keskisuurille kaupunkiseuduille lasketaan kymmenissä miljardeissa. Vihreään siirtymään ja digitalisaatioon liittyvä teollisuuden paluu ja niihin liittyvä osaaminen ovat lähivuosien suuria mahdollisuuksia. Uusien osaajien tarve nousee kymmeniin tuhansiin. Näiden osaajien löytäminen on kansallisen kasvun kannalta ydinkysymys.

Elämänlaatutekijät ovat keskisuurissa kaupungeissa korkealla tasolla. Niiden veto- ja pitovoimatekijöitä tulee vahvistaa entisestään arjen viihtymistä parantavalla kulttuuri- ja palvelutarjonnalla, joka huomioi myös kansainvälistymisen tarpeet.

Keskisuurten kaupunkien ylintä johtoa kokoontui 27.6. Porin SuomiAreenan yhteydessä keskustelemaan näistä teemoista sekä vahvistamaan kaupunkien välistä verkostoitumista ja kumppanuushalukkuutta valtioneuvoston kanssa.

Mikkelin kaupunki sitoutuu osaltaan vahvistamaan keskisuurten kaupunkien välistä verkostoitumista ja kumppanuutta valtion kanssa.

Kaupunkiin kohdistuu tällä hetkellä merkittäviä teollisuuden investointisuunnitelmia, kuten Mölnlycke Health Care Oy:n sterilointilaitoksen laajennus ja haavasidosten valmistuskapasiteetin laajentaminen, Nordic Ren-Gas Oy:n Power-to-Gas-tuotantolaitos sekä sähköisen liikkumisen klusterin vahvistuminen Aurora Powertrains Oy:n sähkömoottorikelkkatehtaan ja akustotehtaan myötä.

Edellisten lisäksi suunnitteilla on useita vielä julkaisemattomia investointeja. Tulevilla investoinneilla on merkittävä vaikutus Mikkelin kaupungin tulevaisuuden elinvoimaisuuteen ja aluetalouden kehittymiseen. Ne ovat myös tärkeä osa Mikkelin kasvusuunnitelmaa.

Kuva: Jonne Vaahtera

Julkaistu: 29.06.2023