fbpx

Jätevesilietteen kuivaamiseen keksittiin ratkaisu – mikkeliläisyrityksen keksinnölle apuraha

Jätevesilietteen kuivaaminen on merkittävä haaste jätevedenpuhdistamoille. Mikkeliin sijoittuneella Eco WWS Oy:llä on kehitteillä uusi laitteisto, jonka avulla lietteestä saadaan selvästi nykyistä kuivempaa. Pelkästään kansallisesti laitteisto voisi tuoda lietteen kuivaukseen arviolta 62 miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Runar Bäckströmin säätiö myönsi keksinnölle 15 000 euron apurahan.

Eco WWS:n kehittämä Eco Pro -lietteenkäsittelylaitteisto on tarkoitettu erityisesti kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden sekä kemiallisen metsäteollisuuden ja elintarviketeollisuuden käyttöön. Laitteiston avulla voidaan tehostaa jätevesilietteen kierrätystä ja loppukäyttöä esimerkiksi lannoitteena. Samalla vähennetään ympäristön kuormitusta.

Laitteisto parantaa oleellisesti biolietteen kuivattavuutta: lietteestä voidaan entistä tehokkaammin poistaa sekä solunsisäinen-, absorboitunut- että kapillaarivesi. Lisäksi veden erottumista vahvasti häiritsevät rihmamaiset bakteerit saadaan pilkottua ja flokattua uudelleen pilkkomisen jälkeen.

Runar Bäckströmin säätiön tarkoituksena on rohkaista ja edistää keksintötoimintaa, joka on hyödyksi suomalaisille yrityksille ja vahvistaa niiden kansainvälistä kilpailukykyä. Äskettäin Mikkeliin sijoittunut Eco WWS jatkaa Eco Pro -laitteiston kehittämistä yhteistyössä Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston sekä muiden EcoSairilan kehittämisalustan toimijoiden kanssa. Miksei Mikkelin koordinoiman EcoSairilan kehittämisalustan tarjoamat hyvät yhteistyöverkostot ovat olleet merkittävä syy yrityksen Mikkeliin sijoittumisessa. Miksei Mikkeli auttaa yritystä myös liiketoiminnan kehittämisessä sekä muun muassa rahoituksen hakemisessa.

Julkaistu: 28.03.2019