fbpx

Eteläsavolaiset pk-yritykset digillä kasvuun – digitaalisuus yhä tärkeämpi osa liiketoimintaa

Digitaalisuudella on yhä enemmän vaikutusta eteläsavolaisten yritysten liiketoiminnan kasvuun ja kannattavuuteen. Yritykset kaipaavat kuitenkin lisää osaamista erityisesti sisällöntuottamiseen ja videoiden hyödyntämiseen.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin tekemän Etelä-Savon yritykset Digiportailla-tutkimuksessa selvitettiin eteläsavolaisten pk-yritysten digikuntoa. Aineistoon haastateltiin 128 pk-yritystä, joista suurin osa sijaitsi Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Tutkimuksen mukaan merkittäviä digiosaamisalueita olivat Facebook-kanava yrityskäytössä ja digitaalisten mahdollisuuksien tunnistaminen ja verkkosisällön tuottamisen taidot. Parhaiten yritykset hallitsevat tekstinkäsittelyn, sähköisen viestinnän välineiden ja laskutusohjelmistojen käytön.

Kehittymisen esteenä ajan ja osaamisen puute

Suurimpia esteitä digitaalisuuden hyödyntämiselle ovat johdon ja henkilöstön aikapula ja sekä osaamisen puute.

Digiportaat-hanke vastaa tähän tarpeeseen. Digiportaiden tavoitteena on nostaa pk-yritysten digiosaamisen tasoa kouluttamalla yrittäjiä ja pienten yritysten henkilöstöä ottamaan käyttöön uusia työkaluja tehostamaan työtä, tehostamaan hakukone ja sosiaalisen median näkyvyyttä.

Digiportaiden digiosaamiskartoitukseen ja koulutuksiin pääsevät mukaan päätoimiset eteläsavolaiset yritykset, jotka aidosti haluavat kehittää digiosaamista ja liiketoimintaa. Hanke on toiminut vuoden ajan ja kartoittanut yli 170 yritystä. Suosituimpia koulutuksia ovat olleet Google-hakukoneoptimointi, mainostaminen Facebookissa ja mobiilikuvaus- ja videointikoulutukset.

Tutkimus on julkaistu verkossa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-224-5

Digi-portaat-hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus ESR-rahastosta.

Lisätietoa
Digiosaamiskartoitus ja koulutukset

Anna Ollanketo, projektipäällikkö Digiportaat-hanke, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, p. 040 183 9330, anna.ollanketo@xamk.fi, www.digiportaat.fi

Etelä-Savolaiset yritykset digiportailla. Etelä-Savon digipuntari 2019

Mervi Rajahonka, TKI-asiantuntija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, p. 040 755 1299, mervi.rajahonka@xamk.fi

Julkaistu: 28.01.2020