fbpx

Etelä-Savoon houkutellaan kasvuyrityksiä myös muualta maasta: startup-yrityksiä autetaan saamaan kasvurahoitusta

Marjo Niittuaho-Nastolin

Alle seitsemän vuotta sitten perustetuille startup-yrityksille tarjotaan nyt uudenlaista sparraustukea, jolla pyritään varmistamaan kasvurahoitusta.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy sai alkuvuonna rahoituspäätöksen Verstas Venture Builder -hankkeelle. Hankkeen projektipäällikkönä toimii kehityspäällikkö Marjo Niittuaho-Nastolin, joka tuntee alueen startup-yritykset ja niiden arjen haasteet. Hän toivoo, että mukaan kehityshankkeeseen lähtevät yritykset, joilla on skaalautuva liikeidea sekä mahdollisuuksia kansainväliseen markkinointiin.

”Tällä alueella on selkeästi tarvetta helpottaa hyvien yritysten kasvua ja auttaa niitä hankkimaan rahoitusta kasvuunsa. Nyt tavoitteena on auttaa yrityksiä saamaan liiketoimintansa perusasiat kuntoon ja varmistaa kasvulle rahoitusta.”

Hän on vuosien varrella huomannut, että Etelä-Savon mahdollisuudet kiinnostavat myös pääkaupunkiseudun laajaa startup-yhteisöä. Viime vuosina pääkaupunkiseudulta on muuttanut maakuntaan kymmenisen startup-yritystä.

”Ilmeisesti pääkaupunkiseudulla on niin laaja startup-yritysten tihentymä, että sieltä on houkuttelevaa siirtyä muualle Suomeen. Parhaillaankin minulla on menossa kahden muutosta kiinnostuneen yrityksen kanssa neuvottelut. Toivonkin, että pystymme seuraavien kahden vuoden aikana näkemään uusien startup-yritysten siirtyvän tänne Etelä-Savoon.”

Eteläsavolaisia ja tänne siirtyneitä yrityksiä autetaan käytännönläheisesti hankkimaan rahoitusta muun muassa Business Finlandilta, ELY-keskukselta sekä Etelä-Savon pääomarahastolta. Projektipäällikkö Marjo Niittuaho-Nastolin on toiminut pitkään valtakunnallisessa enkelirahoittajien FIBAN-verkostossa sekä Etelä-Savon pääomarahastossa.

Marjo Niittuaho-Nastolinin lisäksi yrityksiä tukee joukko ulkopuolisia asiantuntijoita, joilta ostetaan yritysten kaipaamaan räätälöityä osaamista.

”Tavoitteena on olla yritysten iholla ja tarjota vain sellaisia toimia, joita yritys selkeästi tarvitsee vauhdittaakseen kasvuaan ja vakuuttaakseen rahoittajat. Kysymys on hyvin intensiivisestä sparrauksesta ja koen, että roolini on toimia personal trainerin tavoin.”

Yrityksille on tarjolla rahoitusta myös ns. ketteriin kokeiluihin.

”Jos pk-yrityksellä on tuoteidea tai vaikka tarvetta tehostaa tuotantoa, niin voimme rahoittaa kehitystyötä tai vaikkapa demoversion tekoa 5 000-6 000 eurolla. Kahden vuoden aikana on mahdollista tukea näin 10-15 yritystä. Ajatuksena on hyödyntää paikallista osaamista ketterien kokeilujen toteutukseen, sillä meillä on tällä alueella oikeasti osaamista jaettavaksi.”

Verstas VB -prosessiin lähtö on yrityksille ilmaista. Mukaan voivat hakea eteläsavolaisten startup-yritysten lisäksi Mikkeliin siirtymisestä kiinnostuneet yritykset eri puolilta maata.

”Vaikka mukaan lähtevät yritykset voivat olla miltä tahansa toimialoilta, rahoittaja toivoo kehitettävien uusien liikeideoiden liittyvän jollain tapaa kiertotalouteen, vihreään siirtymään ja digitaalisuuteen.”

Näihin teemoihin syventyy myös rinnakkaishanke Verstas CO2, joka tukee yrityksiä muun muassa hiilijalanjäljen pienentämisessä ja materiaalitehokkuudessa. Verstas CO2:ta vetää projektipäällikkönä Kimmo Haapea.

Kaksivuotinen Verstas Venture Builder on saanut rahoitusta reilut 380 000 euroa EAKR-rahastosta ELY-keskuksen kautta.

Lisätietoja:

Verstas VB
projektipäällikkö Marjo Niittuaho-Nastolin
puh. 04400 361 615
marjo.niittuaho-nastolin(at)mikseimikkeli.fi

Verstas CO2
projektipäällikkö Kimmo Haapea
puh. 0440 361 613
kimmo.haapea(at)mikseimikkeli.fi

Julkaistu: 25.05.2023