fbpx

Mikkeli avaa kysymyspalstan jätevedenpuhdistamoon liittyen

EcoSairila banner 800x600

Mikkelin kaupunki yhdessä Mikkelin vesilaitoksen ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa on avannut sivut, joilla vastataan kaupunkilaisten kysymyksiin jätevedenpuhdistamosta, sen operoinnista sekä Ecosairilan alueen kumppanuuksista.

Vastaajina kysymyksiin ovat kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä, vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki sekä toimitusjohtaja Juha Kauppinen, hankinta-asiantuntija Ilkka Liljander ja EcoSairila-koordinaattori Panu Jouhkimo Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä.

Sivut on rakennettu kaupungin nettisivujen yhteyteen ja niillä on jo julkaistu kysymyksiä vastauksineen. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus lähettää myös oma kysymyksensä sivujen kautta. Näihin kysymyksiin pyritään vastaamaan mahdollisuuksien mukaan saman arkipäivän aikana.

– Sivut ovat syntyneet kaupunkilaisten tarpeesta saada oikeaa, ajantasaista tietoa kaupungin merkittävimmästä hankkeesta, kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä kommentoi sivujen taustaa.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy haluaa olla myös mukana mahdollistamassa kaupunkilaisten ajantasaisen tiedonsaannin.

– Puhdistamohanke ja operointipalvelun hankinta ovat herättäneet paljon keskustelua ja kysymyksiä. Virheellistäkin tietoa on liikkeellä. Päätimme tarjota kaikille kaupunkilaisille yhteisen kanavan, jossa vastataan kysymyksiin. MikseiMikkelin tehtävänä on kehittää EcoSairilaa ja sinisen biotalouden osaamiskeskusta. Siten olemme mukana operaattorin ja kehittämiskumppanin hankintaprosessissa ja myös vastaamassa näitä koskeviin kysymyksiin, kommentoi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen.

Kysymyspalsta löytyy osoitteesta: www.mikkeli.fi/puhdistamohanke

Lisätietoja:
Mikkelin kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä puh. 044 794 2515, jouni.riihela@mikkeli.fi
Mikkelin vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki, puh. 044 974 2601, reijo.turkki@mikkeli.fi
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, toimitusjohtaja Juha Kauppinen, puh. 044 0361616, juha.kauppinen@mikseimikkeli.fi

Julkaistu: 05.02.2021