fbpx

Kuljetusyrityksille määräaikainen polttoainetuki

Laki kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta vahvistettiin 4.8.2022. Tuki kompensoi kuljetusyrityksille helmikuussa 2022 alkanutta äkillistä polttonesteiden hinnan nousua.

Viimeaikainen hintakehitys on ajanut kuljetusalan yrityksiä haastavaan tilanteeseen, millä puolestaan voi olla vaikutus Suomen huoltovarmuuteen ja yleiseen hintojen nousuun.

Nyt vahvistettu tuki koskee maanteillä tapahtuvia tavara- ja henkilökuljetuksia. Määräaikainen laki koskee kaikkia polttoainemuotoja ja sähköenergiaa, paitsi polttoöljya, jonka liikennekäyttö on kielletty.

Esitettyä polttoainetukea on mahdollista saada kolmelta kuukaudelta (helmikuu-huhtikuu 2022). Tuki kattaa 5 prosenttia haettavien kuukausien polttoainekustannuksista. Korvauksen laskennan lähtöarvona on polttoaineen keskihinta Tilastokeskuksen mukaan.

Eduskunta on jo aiemmin hyväksynyt hallituksen esityksen määräaikaisesta polttoainetuesta.

Määräaikainen tuki tulee haettavaksi Valtiokonttorista ja tavoitteena on, että uusi tuki olisi haettavissa viimeistään marraskuussa 2022.

Laki kuljetusalan yritysten määräaikaisesta polttoainetuesta:
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f807ce427 

Julkaistu: 12.08.2022