fbpx

ELY-keskusten kehittämisavustukset ovat jälleen haettavissa

ELY logo 800x600

ELY-keskusten myöntämien yritysten kehittämisavustusten haku on jälleen avautunut.

Haku sulkeutui marraskuussa 2021 EU-rahoituskauden vaihtuessa ja saatiin avauttua uuden ohjelmakauden myötä jälleen maanantaina 14.3.2022.

Uuden ohjelmakauden painopiste on pienten ja keskisuurten yritysten toteuttamissa hankkeissa. Avustusta myönnetään hankkeisiin, joilla haetaan merkittävää vaikutusta yrityksen kasvuun, kansainvälistymiseen, innovaatiotoimintaan, osaamisen edistämiseen, tuottavuuteen, digitaaliseen liiketoimintaan tai ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, hiilineutraalisuuden edistämiseen sekä energia- tai materiaalitehokkuuteen.

-Jos liiketoiminta on kärsinyt esimerkiksi Venäjän tai Itä-Euroopan kaupan hiipumisesta konfliktin ja pakotteiden myötä, on yksi mahdollinen kehittämisavustuksen käyttökohde kansainvälisen liiketoiminnan uudelleen suuntaaminen, MikseiMikkelin palvelujohtaja Mari Meriläinen toteaa.

Tuen osuus on enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista ja tukea myönnetään:

  • yrityksen kasvuun tai
  • uudistumiseen, kansainvälistymiseen, innovaatiotoimintaan tai
  • osaamisen vahvistamiseen, tuottavuuteen, digitaaliseen liiketoimintaan tai
  • ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, hiilineutraalisuuden edistämiseen tai
  • energia- tai materiaalitehokkuuteen.

Investointituki
Mikro- ja pienyritysten investointien tukemisessa käytettävä tukitaso on pääsääntöisesti 35 % hyväksytyistä kustannuksista. Keskisuurten yritysten investointien enimmäistukitaso on lainsäädännön mukaan 30 % hyväksytyistä kustannuksista, suuryritysten 20 %.

Kehittämisavustuksen hakeminen

Kehittämisavustusta on aina haettava ennen hankkeen aloittamista. Avustusta haetaan sähköisesti EURA 2021 -järjestelmän kautta.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy suosittelee aina ennakkokeskusteluja rahoittajan kanssa ennen hankkeen hakemista. Ennen avustushakemuksen täyttämistä on suositeltavaa olla yhteydessä pk-yrityksen rahoitusneuvontaan tai oman alueen yritysasiantuntijaan hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi. Myös kehitysyhtiö auttaa rahoitushakemusten valmistelussa.

Katso lisää ELY-keskusten myöntämästä yrityksen kehittämisavustuksesta:
https://rakennerahastot.fi/yritysrahoitus 

Julkaistu: 15.03.2022