fbpx

Elinvoima näkyy ketteryytenä

Elinvoiman tekijät -artikkelin kansikuva

Mikkelissä jo toimivat yritykset ovat tyytyväisiä kaupungin elinvoimaisuuteen, mutta toivoisivat, että siitä osattaisiin viestiä nykyistä enemmän ja positiivisemmin. Tässä jutussa omia mietteitään kertovat kahden yritysyhteisön osaajat ja yrittäjät.

Parisenkymmentä vuotta sitten Mikkeliin perheineen paluumuuttanut Jere Lauha on vetänyt viimeiset viisi vuotta Metatavu Oy:tä. Avoimen lähdekoodin pohjalle luotuja räätälöityjä ratkaisuja tuottava yritys työllistää 15 osaajaa, ja se sai Etelä-Savon pääomasijoitusrahoituksen ensimmäisen sijoituksen viime kesänä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin kanssa luotu yhteistyö varmistaa, että uusia osaajia löytyy palkkalistoille.

”Olemme pystyneet vaikuttamaan siihen, mitä teknologioita Xamkissa uutena alkavassa koulutusohjelmassa opetetaan. Olisi tärkeää lisätä seudun pitovoimaa, että saisimme vastavalmistuneet pysymään täällä.”

Metavu Oy:n Jere Lauha
Metatavu Oy:n toimitusjohtaja Jere Lauha arvioi koronapandemian lisänneen Mikkelin vetovoimaa.

Jere Lauha arvioi, että Mikkelin seudulla on tarjolla todella hyvin tukipalveluja yrityksille. Pullonkaulana hänkin näkee lähinnä sen, ettei tarjonnasta osata viestiä riittävän hyvin.

”Täältä löytyy koulutusta, eri alojen yrittäjien verkostot toimivat, yhteydet muualle maahan toimivat ja tietoliikenneyhteydet ovat erinomaiset. Mahdollisuudet houkutella tänne uusia yrityksiä ja ihmisiä ovat hyvät. Covid-19-pandemia on lisännyt Mikkelin ja sen luontoympäristön vetovoimaa, kun ihmiset ovat siirtyneet tekemään etätyötä täällä. Nykyään tänne voi muuttaa, vaikka työpaikka olisi muualla eli etätyömyönteisyydestä on tullut arkea.”

Tiivis kaupunkikeskusta palveluineen helpotti perheen arkea, kun lapset olivat pieniä.

”Täällä lapsiakin piti kuljettaa harrastuksiin korkeintaan muutaman kilometrin päähän. Kun pääkaupunkiseudulla käytin omiin työmatkoihini autossa vähintään kaksi tuntia, nyt hurautan pyörällä töihin viidessä minuutissa. Nautin myös siitä, että ehdin käydä töiden jälkeen vielä valoisan aikaan vaikka sienessä tai marjassa.”

Mainostoimisto Haajan art directorina ja osakkaana kymmenisen vuotta työskennellyt Juha Jukarainen toivoisi kotikaupunkinsa mainostavan itseään Suomen parhaana paikkana yrittää.

”Mikkeli pitää saada yrityksille ja yrittäjille houkuttelevaksi paikaksi, jossa on helppoa kasvaa ilman turhaa byrokratiaa. Täällä pitää olla enemmän opiskelupaikkoja ja yrityksiä, joihin valmistuneet voivat työllistyä helposti. Yritysten elämä pitää tehdä täällä mahdollisimman helpoksi, sillä siitä elinvoimainen kunta syntyy. Elinvoimaiset yritykset luovat työpaikkoja, työpaikat tuovat verotuloja ja verotulot mahdollistavat palvelut. Myös täällä jo toimivien yritysten kasvua pitää pystyä tukemaan ilman, että niiltä nyhdetään jokainen veroeuro ja tehdään kasvu hankalaksi.”

Haajan art director Juha Jukarainen
Mainostoimisto Haajan art director Juha Jukarainen arvostaa työpaikkamahdollisuuksien lisäksi erityisesti lapsiperheiden palveluja Mikkelissä.

Jukarainen elää lapsiperheen arkea. Ennen paluumuuttoa Mikkelin hän ehti työskennellä muun muassa Helsingissä ja Espoossa. Oman kokemuksensa perusteella hän vakuuttaa, että lapsiperheiden palvelut toimivat täällä hyvin. Palvelut ja kaunis järviluonto eivät kuitenkaan yksin synnytä muuttopäätöksiä, vaan tarjolla pitää olla työtä.

”Moni haikailee muuttavansa tänne takaisin. Nämä ihmiset ovat selkeä kohderyhmä, jota pitäisi houkutella kiinnostavilla työpaikoilla ja etätyömahdollisuuksilla. Eri elämäntilanteissa oleville ihmisille pitää olla omat koukkunsa, joilla heitä houkutellaan tänne. Yrityksille ja yrittäjille Mikkelin pitäisi olla Suomen paras kaupunki yrittää. Eikä tämä saisi jäädä vain mainossloganiksi, vaan tarvitaan oikeita ja näkyviä tekoja päättäjiltä.”

Saksassa parisenkymmentä vuotta asunut ICT-alan osaaja Janne Muikkunen muutti perheineen Mikkeliin ja perusti vuonna 2016 Rock Solid Oy -nimisen yrityksen, joka vie suomalaisia ja etenkin eteläsavolaisia pk-yrityksiä Saksan markkinoille. Asiakasyritykset tarjoavat muun muassa teknologiaan, matkailuun, elintarvikkeisiin ja majoitukseen liittyviä palveluja.

”Täällä on erinomaisia vetovoimatekijöitä: matkailua, teknologiaosaamista, hyvä sijainti ja teollisuudessakin paljon mahdollisuuksia. Saksalaisvieraamme arvostavat täällä luonnon koskemattomuutta ja rauhaa. Myös suomalaisen ruoan alkuperä ja puhtaus ovat viennissä valttikortti, jota täällä ei vielä ehkä ymmärretä.”

Hub Otonkulman Janne Muikkunen, Saara Liukkonen ja Ville Karttunen
Hub Otonkulmassa toimivat yrittäjät. Kuvassa vasemmalta RockSolid Oy:n Janne Muikkunen, Tmi SaaraLiun Saara Liukkonen ja Toimistosavotan Ville Karttunen.

Hänestä Mikkelin seudun vetovoima on kunnossa, mutta asennepuolella olisi vielä tekemistä. Hän muistuttaakin, että kriittinen saa olla, mutta silloin pitää pystyä esittämään rakentavia kehittämisideoita.

”Ratkaisevaa on, miten täällä nähdään tulevaisuus ja puhalletaanko yhteen hiileen. Elinvoima on sitä, että uskotaan omaan alueeseen ja osaamiseen. Mikkeli on meidän perheellemme sopivan kokoinen kaupunki. Arki on täällä helppoa, kun ylimääräistä aikaa ei kulu esimerkiksi lasten kuljetuksiin tai työmatkoihin. Münchenissä asuessamme jo kaupungin sisäisiin reissuihin saattoi mennä helpostikin tunti suuntaansa.”

Puoli vuotta sitten Toimistosavotta Oy:n toisena osakkaana aloittanut Ville Karttunen ratkoo asiakasyritysten toimistokalustamiseen ja työergonomiaan liittyviä toiveita. Lapsiperheen arkea elävänä hän arvostaa Mikkelissä etenkin sitä, että asiat hoituvat ketterästi ja joustavasti.

”Kliseisesti voisi sanoa, että Mikkelin brändiin kuuluvat puhdas luonto ja hyvä ympäristö kasvattaa lapsia sekä pyörittää yritystä. Enemmän voisi nostaa esille sitä, että täällä arjen pyörittäminen on helppoa, kun siirtymiin paikasta toiseen ei kulu aikaa niin kuin suurissa kaupungeissa.”

Hän uskoo, että alueen veto- ja elinvoimaa kasvattaisi, jos alueella jo olevaa osaamista pystyttäisiin hyödyntämään nykyistäkin paremmin. Hän toivoo, että mielikuvaa yrittäjäystävällisestä kaupungista nostettaisiin enemmän esiin.

”Hyvistä, toimivista asioista pitäisi kertoa enemmän sen sijaan, että oltaisiin puolustuskannalla. Positiivisista viestiä pitäisi tuoda esille nykyistä enemmän.”

Muikkunen ja Karttunen pyörittävät yrityksiään HUB Otonkulmassa, joka tarjoaa yrityksille yhteisöllisiä työskentelytiloja torin kulmassa. Tilojen käyttöä ja palveluita koordinoi SaaraLiu:n yrittäjä Saara Liukkonen, joka on toiminut kymmenisen vuotta täysipäiväisenä yrittäjänä tarjoten koulutuksia, tapahtumien järjestämistä sekä viestintäpalveluja pk-yrityksille. Myös yrittäjäjärjestöissä toimiva Liukkonen muistuttaa, että alueen veto- ja pitovoimaa lisää se, että hyödynnetään omalla alueella toimivien yrittäjien palveluita.

”Pitää muistaa, että kaupunkia ei ole ilman vetovoimaisia yrityksiä. Kun käytetään paikallisia palveluita ja tuotteita, se voi houkutella myös uusia yrityksiä etabloitumaan tänne. Yksinyrittäjien määrä on kasvussa Mikkelissäkin. Julkisten hankintojen kilpailutuksia laadittaessa pitäisi muistaa, että yksinyrittäjät toimivat usein verkostoissa ja pystyvät tekemään yhdessä isojakin tarjouksia, kunhan kilpailutukset laaditaan niin, että se on mahdollista.”

Liukkonen linjaa, että elinvoimainen kaupunki on ketterä, se reagoi nopeasti yritysten toimitila- ja tonttitarpeisiin ja osaa kilpailuttaa. Hän myös toivoo, että kaupunki ja sen kehitysyhtiö viestisivät omasta tekemisestään ja osaamisestaan nykyistäkin enemmän.

”Olisi tärkeää tietää, mitä ruohonjuuritasolla täällä on tehty ja tehdään. Positiivista viestintää kaivataan lisää.”

Mikkeliläisen OiOi:n näyttäviä virtuaaliseinäratkaisuja voi ihailla esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentän Non-Schengen-alueella, museoissa ja luontokeskuksissa. Takana on kymmenisen vuotta tiivistä kehitystyötä. Alusta asti on toteutettu myös kohteita myös maailmalla.

Toimitusjohtaja Sami Kämppi on hänkin paluumuuttajia. Hänestä lasten ja nuorten palvelut on järjestetty Mikkelissä hyvin ja liikuntamahdollisuudet ovat erinomaiset.

Sami Kämppi OiOista
OiOi:n Sami Kämppi on näkee lapset ja nuoret kunnan tulevaisuusinvestointina.

”Me olemme yrityksenä olleet tosi tyytyväisiä Miksein tarjoamiin palveluihin pienille ja keskisuurille yrityksille. Startuppeihin pitää jatkossakin panostaa ja yhteistyö Xamkin ja Esedun kanssa toimii siinä hyvänä ytimenä.”

Lapsiperheen arkea elävä Kämppi muistuttaa, että jotta kunta on ja pysyy elinvoimaisena, lapsiin ja nuoriin satsaaminen on nähtävä investointina.

”Hyvät koulu- ja päiväkoti sekä harrastusolosuhteet ovat ratkaisevia, kun tehdään muuttopäätöksiä. Töitä voi tehdä mistä vain. Työpaikan ei tarvitse nykyään sijaita Mikkelissä. Kun muutkin elämän olosuhteet ovat kunnossa, niin vetoa on. Erityisesti olen huolissani, että leikataan niiltä, joiden ei ole mahdollista vaikuttaa asioihin ja kulttuurista, sillä se luo paikan identiteetin ja maineen.”

Luonto näkyy tärkeänä elementtinä myös yrityksen tuotteissa.

”Meillä on maailman puhtain luontoa ja vesi. On kansainvälisesti tunnettuutta pikkuhiljaa saava Saimaa ja Mikkeli sen portilla. Mikkeli on vetovoimainen, jos sen sellaiseksi yhdessä luomme.”

Teksti ja kuvat: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Teksti on tuotettu osana Elinvoiman tekijät -kampanjaa, jota toteuttaa Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy.

Julkaistu: 09.12.2021