fbpx

CircInWater-innovaatiotuen haku avattiin – tarjolla jopa sataprosenttisen tuen innovaatiohaku

EU:n rahoittamasta CircInWater -hankkeesta myönnetään sataprosenttista tukirahoitusta pk-yrityksille kertakorvausmenettelyllä.

CircInWater Euroklusteri -hankkeen tavoitteena on nopeuttaa älykkäiden vesiratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa Euroopan teollisten ekosysteemien digitaalisen, vihreän ja joustavan siirtymän (kolminkertainen siirtymä/ triple transition) edistämiseksi.

Hanke on avannut keskiviikkona 29.3.2023 yrityksille rahoitushaun, jonka kautta voi saada jopa sataprosenttisen tukirahoituksen uuden tuotteen, palvelun tai menetelmän kehittämiseen. Kertakorvausta voivat hakea yksittäiset pk-yritykset, mutta myös 2-3 pk-yrityksen yhteistyöhankkeet ovat mahdollisia.

Uudenlaisella innovaatio -ohjelmalla tuetaan pk-yrityksiä kehittämään uusia tuotteita, palveluja tai menetelmiä, joilla vastataan erityisesti kahden teollisen ekosysteemin vesihaasteisiin:

 • Maatalous- ja elintarviketeollisuus
 • Energiaintensiivinen teollisuus (kaivos-, sellu-, paperi-, teräs- ja kemianteollisuus)

Projektin tulee kohdistua vähintään yhteen (tai useampaan) seuraavista tukikelpoisista toimenpiteistä:

 • Prototyypin kehittäminen
 • Teknologioiden, palvelujen tai menetelmien validointi relevantissa ympäristössä
 • Teknologioiden, palvelujen tai menetelmien demonstrointi relevantissa tai operatiivisessa ympäristössä
 • Pilottihankkeen suunnittelu ja/tai testaus
 • Täydellisen ratkaisun kehittäminen
 • Liiketoimintamallin suunnittelu ja/ tai toteuttaminen

Tukikelpoiset osallistujat:

Yhteistyöhankkeissa kaikkien hankekumppaneiden on täytettävä kaikki edellä mainitut tukikelpoisuuskriteerit, jotta hakemuksen voi jättää ja projekti olisi tukikelpoinen.

Tukikelpoiset hankkeet:

Rahoitusehdot

Yhden pk-yrityksen avustuksen suuruus on minimissään 20 000 eur ja maksimissaan 60 000 eur, kattaen 100 prosenttia kaikista tukikelpoisista kustannuksista. CircInWater-ohjelman innovaatiotukeen varattu kokonaisbudjetti on 850 000 euroa. Tukikelpoisia kustannuksia ovat: suorat henkilöstö-, alihankinta- ja ostokustannukset (direct staff, subcontracting, and purchasing costs).

Pk-yritys voi hakea rahoitusta kolmesta eri CircInWater-ohjelmasta yhteensä enintään 60 000 eur. Haut (innovaatio/ ko. haku, osaaminen ja kansainvälistyminen) käynnistetään vuosina 2023 – 2024.

Hakemuksen jättäminen

Hakemukset jätetään CircInWater-hakualustan hakulomakkeella. Ennen hakuprosessin aloittamista hakijoiden on suositeltavaa tutustua hakuoppaaseen, joka on saatavilla em. alustalla.

Tukikelpoisiksi katsotaan hakemukset, jotka täyttävät kaikki vaaditut kelpoisuusvaatimukset ja joissa kaikki hakulomakkeen pakolliset kentät on täytetty. Kelpoisuusvaatimukset on kuitenkin täytyttävä, jotta hakemusta pääsee täyttämään hakualustalla.

Aikajana:

 • Haku aukeaa: 29.3.2023
 • Hakemusten jättämisen määräaika: 31.5.2023
 • Arviointitulosten julkaiseminen: 30.9.2023
 • Hankkeiden käynnistyminen: Joulukuu 2023
 • Hankkeiden päättyminen: Joulukuu 2024

Lisätiedot

Haussa noudatetaan ensisijaisesti englanninkielistä hakuilmoituksen ohjeita CircInWater-hakualustalla sekä ECCP -alustalla.

Seuraa CircInWater -hanketta ja tuoreimpia päivityksiä LinkedInissä.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Blue Economy Mikkeli -klusteri ovat osatoteuttajana CircInWater Euroklusteri -hankkeessa. Hankkeen pääpartneri on espanjalainen Zinnae ja muut osatoteuttajat Mikkelin lisäksi ovat: ranskalainen France Water Team, alankomaalainen Wateralliance, tsekkiläiset CREA ja ICOK sekä oululainen Water Cluster Finland.

Julkaistu: 29.03.2023