• Lähde kasvuun verkkokaupalla

Mikkelissä totetetaan neljä verkkokaupan kasvuvalmennusta vuosina 2017-2018. Valmennus on suunnattu yrittäjille, joilla on vahva halu perustaa verkkokauppa, kasvaa ja kansainvälistyä. Tuomme luoksesi Suomen parhaat verkkokaupan asiantuntijat.

Kullakin ohjelmakerralla valmentajia on n. 10. Lisäksi ohjelmassa vierailee 10 kokenutta verkkokauppiasta antamassa vinkkejä ja käytännön kokemuksia. Ohjelma sisältää n. 50 tuntia valmennusta ja 50 tuntia omaa työtä.

Alkuvuoden 2017 valmentajinamme ovat olleet mm. Valtteri Lindholm Varuteleka Oy:stä, Leevi Parsama eComGrowth:lta, Jyri Lipponen Levykauppa Äx Oy:stä, Antti Kärki ja Mika Mäki Digiteam Oy:stä, Eero Potinkara Arvo Partnersilta, Vesa Nippala Oscar Softwarelta ja Markku Korkiakoski Vilkas Groupista.

Lisätietoja ohjelmasta

Kasvuohjelma lyhyesti

Verkkokauppa on toimiala, joka on pitkään saanut nauttia kasvusta. Vielä vuonna 2016 useissa Euroopan maissa nähtiin verkkokaupassa neljänneksen vuosikasvua. Jouluna 2015 postin kuljettama verkkokaupan pakettien määrä nousi Suomessa 10%, kun Matkahuollon vastaava määrä nousi jopa 30%.

Itä-Suomi on verkkokaupan kehityksessä muuta Suomea jäljessä, vaikka verkkokaupalla voitaisiin merkittävästi lisätä yrityksen edellytyksiä toimia alueella.

Verkkokauppa toimialana on luontaisesti maantieteelliset rajat ylittävää, jolloin paikallinen yrityskin pääsee helposti kansalliseen markkinaan. Enenevässä määrin yritykset perustavat myös suoraan kansainvälisiä verkkokauppoja.

Verkkokauppa ei ole rakettitiedettä, mutta vaatii tekijältään merkittävää sitoutumista. Kasvuohjelmassa opetamme 14 viikon aikana verkkokaupan erityispiirteet, prosessit, oman verkkokaupan strategiaa ja asemointia, jakelukanavia, verkkokaupan alustoja, maksutapoja, logistiikkaa, tuotteiden esillepanoa, markkinointia ja myyntiä, analytiikalla johtamista ja asiakkaan profiilin ja tarpeiden tunnistamista.

Ohjelma vaatii osallistuvalta yritykseltä noin 100 tuntia työaikaa ja kykyä osallistua säännölliseen, iltaisin pidettävään valmennukseen.

Kenelle ja miten?

Verkkokaupan ohjelma on suunnattu Verkkokauppaa perustaville ja kansainvälistymistä suunnitteleville eteläsavolaisille yrityksille. Edellytämme, että ohjelmaan tullessa tai viimeistään ensimmäisillä kurssikerroilla sinulla on jo oma verkkokauppa. Tarjoamme tukea ja konkreettista apua alkuvaiheeseen jo ennen varsinaisen kurssiohjelman aloitusta.

Aloitamme valmennuksen yhteisellä lähtötasokeskustelulla, jossa katsotaan yrityksen oma tilanne, käytössä olevat resurssit ja tavoitetila. Tarvittaessa katsotaan myös verkkokaupan perustamistoimet yhdessä kuntoon ennen ohjelmaan siirtymistä.

Varsinainen kasvuvalmennus toteutetaan pienryhmävalmennuksena. 14 viikon aikana järjestämme 12 lähiopetuskertaa (1 per viikko + lomat), jossa sinua valmentavat Suomen parhaat verkkokaupan osaajat. Valmentajina toimii n. 10 asiantuntiakonsulttia sekä 10 kokenutta verkkokaupan yrittäjää.

Pienryhmävalmennuksen lomassa tehdään yrityskohtaisesti töitä - viilataan analytiikan asetuksia, tarkastellaan myyntiä sekä omaa asikaskuntaa, tehdään A/B testausta ja parannetaan oman verkkokaupan konversiota eri toimenpitein. Henkilökuntamme tapaa osallistuvia yrityksiä sekä valmennuskerroilla että valmennuskertojen välillä yrityskäynneillä.

Mitä ohjelma vaatii?

Haluamme että sinulla on jo oma verkkokauppa tai aiot perustaa tällaisen ohjelman edetessä.

Palat halua ymmärtää verkkokaupan prosessit. Älä tule ohjelmaan, jos et aidosti halua aloittaa verkkokauppaa.

Valmennus maksaa osallistujilta 800€ + alv.

Varaudu lisäksi siihen, että joudut käyttämään aikaa ja rahaa oman verkkoliiketoimintasi edistämiseen ohjelman edetessä. Tällä rahalla teet konkreettisesti töitä oman myyntisi parantamiseksi mm. tuotekehityksen ja kohdennetun markkinoinnin keinoin.

Ota yhteyttä

Ohjelman tiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma toteutetaan osana POLKU kansainväliseksi verkkokauppiaaksi -hanketta (1.1.2017-31.12.2018). Hanketta toteuttavat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy sekä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto sekä Suomen valtio. Rahoittava viranomainen on Etelä-Savon ELY-keskus.